LDSTechForumProjects

LDS Maps help/no

LDS Maps er datakartprogramvare som kombinerer kart- og søkefunksjonene i Bing Maps eller Google Maps med informasjon om fasiliteter for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Med LDS Maps kan du se informasjon om en plassering og få veibeskrivelse til disse fasilitetene.


Contents

Komme i gang

Hvem som helst kan søke etter og vise adresse- eller annen informasjon om Kirkens fasiliteter ved hjelp av LDS Maps. Det er to alternative kartleverandører fordi vei- og satellittdekning varierer mellom Bings og Googles applikasjoner.

Hvordan søke etter møtehus eller Kirkens fasiliteter:

 • Søk på kartet
 • Søk etter en adresse
 • Bruk plassmarkøren
 • Bruk tegnforklaringen

Søkeresultatene inneholder følgende:

 • Den lokale forsamling (menighet eller gren) som er tilordnet adressen som ble oppgitt i søkefeltene. Ved å klikke på forsamlingens navn kan brukeren se møtehusets adresse, møtetider, lederes navn og en kobling til en veibeskrivelse. Det finnes også koblinger for å sende korrigerte adresseopplysninger og tilbakemelding om applikasjonen til personale ved LDS Maps.
 • Andre forsamlinger: Her finner du språkbestemte forsamlinger, menigheter og grener for unge enslige voksne og menigheter for enslige eller gifte studenter som er tilordnet den adressen det ble søkt på. Brukeren kan klikke på navnet til en menighet eller gren og få informasjon om forsamlingen.
 • Andre kirkerelaterte steder i nærheten: Brukere kan søke etter andre møtehus, templer, religionsinstitutter, besøkssentre, historiske steder, arbeidskontorer, slektshistoriske sentre, Deseret Industries-fasiliteter og avdelinger av Kirkens familiekontor.

Søk på kartet

 1. Zoom til området hvor du ønsker å finne et møtehus eller en kirkefasilitet.
 2. Klikk fanen Finn steder hvis den ikke er synlig.
 3. Klikk Søk på kartet nesten nederst på Hjem-fanen.
 4. Når Andre steder i nærheten dukker opp på venstre side av kartet, klikker du avmerkingsboksen ved de kirkefasilitetene du ønsker å finne. Hvis det er flere møtehus eller fasiliteter i området, vil du få en liste over fasilitetene. Klikk Åpne liste for å vise fasiliteter i nærheten
 5. Klikk på fasilitetens navn for å vise informasjon om den.
 6. For å få veibeskrivelse klikker du Veibeskrivelse.

Søk etter en adresse

 1. Hvis Finn steder-vinduet ikke allerede er synlig, klikker du ikonet Finn steder på venstre side av kartet.
 2. Oppgi en adresse eller annen informasjon i adressefeltene, og klikk Søk-knappen. Resultatene av søket vil bli vist på venstre side av kartet. Den lokale forsamling som er tilordnet adressen du søkte på, står oppført under TILORDNET VALGT PLASSERING. Andre forsamlinger (som språkbestemte enheter eller enheter for unge enslige voksne) står oppført under Andre forsamlinger hvis det er merket av i avmerkingsboksen.
 3. Klikk på navnet på den forsamlingen du ønsker informasjon om. En tekstboks med informasjon om menigheten eller grenen kommer frem. Her finner du lederens navn og telefonnummer, samt møtetider.
 4. Klikk Veibeskrivelse for å få en veibeskrivelse til møtehuset.

Bruk plassmarkøren

 1. Zoom og panorer kartet til plasseringen der du ønsker å finne Kirkens fasiliteter.
 2. Klikk Plassmarkør-ikonet på navigasjonskontrollen nederst på kartet.

  Placemarker.PNG

 3. Flytt musepekeren til et punkt på kartet, og klikk venstre museknapp.
 4. LDS Maps vil søke etter Kirkens fasiliteter i dette området.
 5. En tekstboks med informasjon om plasseringen kommer frem.
 6. Klikk Finn kirkerelaterte steder, og du får en liste over kirkefasiliteter på venstre side av kartet. Klikk avmerkingsboksen ved siden av de typer kirkefasiliteter du ønsker å finne, og ikonene vil dukke opp på kartet.
 7. Klikk ikonet for møtehuset eller kirkefasiliteten for å få informasjon.
 8. En tekstboks med informasjon om forsamlingen kommer frem. Her finner du lederens navn og telefonnummer, samt møtetider.
 9. Klikk Veibeskrivelse for å få en veibeskrivelse til møtehuset fra punktet der plassmarkøren står.

Bruk tegnforklaringen

Zoom til området hvor du ønsker å finne et møtehus.

 1. Klikk ikonet Tegnforklaring i navigasjonskontrollene.

  Navigationbar.PNG

 2. Når tegnforklaringen åpner seg, klikker du avmerkingsboksen ved siden av Møtehus eller andre kirkefasiliteter, og ikoner vil vises på kartet. 
 3. Hvis ingen møtehus- eller andre ikoner dukker opp, zoomer du ut for å vise et større område.
 4. Når du ser ett eller flere ikoner, klikker du på hvert av dem, og du vil få se en boks med informasjon om forsamlingen eller fasiliteten.
 5. For å få veibeskrivelse klikker du Veibeskrivelse.

Logge inn

Medlemmer av Kirken og noen ledere kan vise flere av Kirkens fasiliteter hvis de oppretter en LDS Account-konto og logger inn på LDS Maps.

Personer som ikke er medlem av Kirken, kan uansett opprette en LDS Maps-konto og benytte seg av følgende:

 • Systemet husker ditt siste søk.
 • Systemet tar deg til den plasseringen du viste forrige gang du brukte LDS Maps.

Se LDS Account for mer informasjon om å opprette en konto.


Navigering på kartet

Du kan bestemme kartets utseende ved å:

 • Zoome inn på et område (vise et mindre område).
 • Zoome ut (vise et større område).
 • Flytte kartet opp eller ned, til høyre eller venstre.
 • Velge kartleverandør og kartstil.

Hvor langt du kan zoome inn på et kart er avhengig av hvilken type bilde du viser (vei eller oversikt) og kartleverandøren (Google eller Bing). Kvaliteten på oversiktsbilder avhenger av hvor i verden det er og av kartleverandøren. Hvis et zoomet oversiktsbilde ikke er tilgjengelig eller tydelig nok, kan du bytte til den andre kartleverandøren (Google eller Bing).

Zoome inn eller ut på et kart:

 • For å zoome inn holder du musepekeren over et område på kartet, og deretter klikker du to ganger med venstre museknapp.
 • Beveg musens rullehjul opp eller ned for å zoome inn eller ut.
 • Beveg glidebryteren i navigasjonskontrollene nederst på kartet.
 • Klikk på et av ikonene som dukker opp når du beveger musepekeren over glidebryteren i navigasjonskontrollene nederst på kartet. Ikonene gir følgende kartvisninger:
 • Verden
 • Delstat
 • Region
 • By
 • Gate

Navigasjonskontroller

Navigasjonskontrollene nederst på kartet gjør det enkelt for deg å endre kartets utseende.

Navcontrolsonly.PNG

Navigasjonskontrollene er delt i tre deler:

 • Verktøy for kart- og innholdsvalg (på venstre side).
 • Verktøy for flytting av kart (i midten).
 • Zoomeverktøy (på høyre side)

Verktøy for kart- og innholdsvalg

Denne delen inneholder følgende ikoner:

 • Plassmarkør: Bruk dette verktøyet til å finne kirkefasiliteter i et område. Se Bruk plassmarkøren for mer informasjon.
 • Tegnforklaring: Bruk tegnforklaringen til å velge hvilke kirkefasiliteter som skal vises på kartet. Se Bruk tegnforklaringen for mer informasjon.
 • Send kobling: Dette ikonet åpner et e-postvindu som lar deg sende en kobling til LDS Maps til en annen persons e-postkonto.
 • Skriv ut kart: Dette ikonet åpner et utskriftsvennlig vindu som lar deg velge hvordan et kart skal se ut når det skrives ut. Se Skriv ut for instruksjoner.
 • Kartstil-velger: Dette ikonet åpner et vindu som lar deg velge de forskjellige typene Google- eller Bing-kart som er tilgjengelige. Klikk på den kartleverandøren og -stilen du ønsker.

Verktøy for flytting av kart

Sirkelen i midten av navigasjonskontrollene er verktøyet for flytting av kart. Klikk i sirkelen for å flytte kartet i den retningen du ønsker. Jo nærmere utsiden av sirkelen du klikker, jo lenger flytter kartet seg. Hvis du klikker nærmere midten, flyttes kartet en kortere avstand.


Zoomeverktøy

Du kan zoome inn eller ut på et kart ved hjelp av zoomeverktøyene på høyre side av navigasjonskontrollene.

 • Klikk på pluss (+) for å zoome inn på et kart.
 • Klikk på minus (-) for å zoome ut.
 • Flytt glidebryteren mot plusstegnet for å zoome inn.
 • Flytt glidebryteren mot minustegnet for å zoome ut.
 • Klikk ved siden av glidebryteren for å zoome inn eller ut, avhengig av hvilken side av bryteren du klikker på.
 • Rull musepekeren over glidebryteren, og du vil få se en gruppe med ikoner. Disse ikonene representerer ulike zoomeavstander. Du finner verdensvisning, delstatsvisning, regionsvisning, byvisning og gatevisning. Klikk på en av visningene for å zoome inn eller ut fra kartets midtpunkt.

Vise eller skjule fasiliteter på kartet

Du kan velge hvilke fasiliteter du vil vise. Klikk ikonet Tegnforklaring i navigasjonskontrollene for å åpne en tegnforklaring.

450

Klikk i avmerkingsboksen ved siden av de fasilitetene du ønsker å se på kartet. Hvis du ikke ser noen kirkerelaterte steder eller ønsker å se fasiliteter i et større område, zoomer du ut for å vise et større område.

For å fjerne fasiliteter fra et kart klikker du avmerkingsboksen ved siden av fasilitetens navn, og ikonene vil forsvinne.

Klikk ikonet Tegnforklaring igjen for å skjule den.

Hvis du velger flere typer fasiliteter for visning på et kart eller bilde, vil kanskje noen kategorier eller fasiliteter ikke være synlige om du har zoomet langt ut. Hvis du for eksempel velger å vise alle Kirkens fasiliteter i Nord-Amerika, vil kanskje ikonene for visse fasiliteter dekke over ikonene for møtehus.

Informasjon om kirkefasiliteter

Informasjonen som vises av LDS Maps, kommer fra en rekke kilder. Kart leveres av Google og Bing. Adresseinformasjon for Kirkens fasiliteter leveres av Kirkens enheter.


Kartdetaljer

Kartvisninger og detaljer som er tilgjengelige fra Google og Bing, kan være forskjellige for forskjellige deler av verden. Hvis du ikke ser nok detaljer, eller bildet er av dårlig kvalitet når du viser kart eller satellittbilder fra én leverandør (Google eller Bing), kan du prøve å vise samme område med den andre leverandøren.


Stedsinformasjon

Stedsinformasjon leveres av Kirkens enheter. LDS Maps tolker informasjonen som koordinatorer for breddegrad og lengdegrad, og plasserer et ikon på plasseringen ifølge adressen. En gang iblant kan brukere av LDS Maps oppleve at plasseringen på kartet er feil. Du kan klikke koblingen Tilbakemelding og oppgi informasjon for å korrigere plasseringen av noen av Kirkens fasiliteter.

Forsamlingens møtetider og annen informasjon

Forsamlingsmøter (menighet og gren) og møtetider oppgis av de enkelte forsamlingene. Hvis møter eller møtetider er feil, skulle du kontakte forsamlingens ledere og fortelle dem at informasjonen er feil. Lederne er ansvarlige for å korrigere møter og møtetider.


Fasilitetsballong

Fasilitetsballongen åpnes når du klikker på et fasilitetsikon eller på tallet eller navnet i en liste over fasiliteter. Ballongen inneholder informasjon om fasilitetens plassering. Annen informasjon kan også finnes, som åpningstider, lederens navn osv.

En Veibeskrivelse-kobling finnes også i denne ballongen.


Forsamlingsballong

En forsamlingsballong (menighet eller gren) åpnes når du klikker på et forsamlingsikon. En eller flere forsamlinger kan møtes i samme møtehus. En liste over forsamlinger kan vises på venstre side av kartet. Informasjon om forsamlingen(e) omfatter navn, adresse, tidspunkt for det første møtet, tidspunktet for hovedgudstjenesten (kalt «nadverdsmøtet») og navn og telefonnummer til forsamlingens leder(e).

Møtetider og planer leveres til LDS Maps av den lokale forsamlingen. Hvis denne informasjonen er feil, skulle du kontakte forsamlingens leder (biskop eller grenspresident) for å anmode om rettelser.

En Veibeskrivelse-kobling finnes også i denne ballongen.


Vis veibeskrivelse

En Veibeskrivelse-kobling finnes i mange områder av LDS Maps. Klikk på koblingen for å få en veibeskrivelse fra en gitt plassering til en av Kirkens fasiliteter. Veibeskrivelsen beskriver sving for sving. Med andre ord forteller den deg hvor du skal kjøre og når du skal svinge. Ruten vises også på kartet. Veibeskrivelsene leveres av kartleverandørene Google og Bing.

Hvis du oppgir en nøyaktig adresse når du søker, eller zoomer inn på en plassering ved hjelp av Plassmarkøren for å finne en bestemt plassering, blir veibeskrivelsen mer nøyaktig. Hvis du bare oppgir navnet på en by, vil veibeskrivelsen til en av Kirkens fasiliteter sannsynligvis begynne i sentrum av byen.


Korrigering av informasjon

Hvis noe av følgende informasjon er feil, kontakter du biskopen eller grenspresidenten og gir ham korrekt informasjon eller ber ham korrigere informasjonen:

 • Møtetidene er feil.
 • Biskopens navn eller kontaktopplysninger er feil.

Menighetslederens navn eller kontaktopplysninger er feil.

Hvis biskopens eller grenspresidentens navn er feil, må lokale ledere forandre denne informasjonen i MLS-programvaren.


Grenserettelser

Hvis menighetens eller grenens grenser er feil, skulle biskopen samarbeide med stavspresidenten om å korrigere grensene. Stavspresidenten er ansvarlig for å fylle ut dokumentene som skal til for å endre grensen, og så sende anmodningen til administrasjonskontoret.


Korrigere en fasilitets beliggenhet

Hvis en fasilitets beliggenhet er feil, kan du bidra til å korrigere den:

 1. Klikk på fasiliteten for å åpne den tilhørende ballongen.
 2. Klikk Flytt fasilitet.
 3. Klikk på plasseringen på kartet hvor fasiliteten skal ligge.
 4. Klikk Send ny plassering.

Din foreslåtte plassering vil vises på ditt kart under hele økten, slik at du kan se hvilken tilbakemelding du har sendt.

LDS Maps-personale vil se på informasjonen eller sende den oppdaterte informasjonen til gruppen med ansvar for plasseringen. Den ansvarlige gruppen vil avgjøre når og hvordan plasseringen skal oppdateres.

Hvis du besøker LDS Maps igjen før LDS Maps-personale har vurdert og oppdatert en plassering, vil du ikke se dine foreslåtte endringer, og den gamle plasseringen vil fremdeles vises. Det kan ta flere uker å gjøre rettelsene.


Forsamlingen vises i feil møtehus

Klikk på møtehusikonet for å se flere detaljer, og klikk så Tilbakemelding for å sende en rettelse.


Møtehusets gateadresse er feil

Hvis møtehuset vises på kartet, men adressen eller andre detaljer er feil, klikker du på fasiliteten for å vise flere detaljer, og så på Tilbakemelding for å sende en rettelse.


Husstander er feil plassert på kartet

Medlemmer av Kirken som logger inn på LDS Maps og ser at deres husstand er feil plassert på kartet, kan flytte den til riktig plassering. For å gjøre det:

 1. Klikk på ikonet for din husstand.
 2. Klikk knappen Flytt.
 3. Flytt markøren til riktig plassering.
 4. Klikk Lagre-knappen.
 5. En menighetsleder vil se på endringene og bekrefte flyttingen. Det er menighetsledernes ansvar å bekrefte alle endringer av husstanders beliggenhet.

Husstandens navn, adresse eller kontaktopplysninger er feil

Et husstandens overhode som logger inn på LDS Maps, kan korrigere husstandens adresse og kontaktopplysninger ved å klikke Katalog-koblingen i LDS Maps og gjøre endringene i de aktuelle feltene.


Skriv ut

Du kan skrive ut en rekke forskjellige kart, satellittbilder og lister fra LDS Maps.

 • Alle brukere kan skrive ut kart og satellittbilder.
 • Kirkens medlemmer og ledere kan skrive ut kart og lister over menighetens og stavens medlemmer hvis de logger inn på LDS Maps.

Generelle utskriftstips

For å skrive ut kart fra LDS Maps klikker du Skriv ut-knappen i navigasjonskontrollene nederst på kartet. Sørg for at papirretningen (stående eller liggende) i nettleseren er den samme som i Sidevisning-alternativene i Utskriftsvennlig-vinduet.

Merk: Ikke bruk nettleserens Skriv ut-kommando til å skrive ut kart og lister. Da vil utskriftskvaliteten bli dårlig. Bruk bare Skriv ut-knappen i navigasjonskontrollene.

Navcontrolsprinticon.PNG

Når du klikkerSkriv ut-knappen i navigasjonskontrollene, åpnes Utskriftsvennlig-vinduet. Zoom og panorer for å velge hva du ønsker å skrive ut. Hvis en fasilitetsballong er åpen når du skriver ut et kart, vil ballongen bli med på utskriften.

Alternativene under Utskriftsformat, Kolonner og Tekststørrelse gjør det mulig for deg å bestemme hvordan et kart skal se ut når det skrives ut. Når du er klar til å skrive ut kartet, klikker du Skriv ut-ikonet i navigasjonskontrollene.

Utskriftsformat

Alternativene under Utskriftsformat gjør det mulig for deg å:

 • Velge papirretning (sørg for at papirretningen og papirstørrelsen i nettleseren er de samme som i LDS Maps).
 • Velge papirstørrelse.
 • Velge om du vil skrive ut kartet med eller uten tegnforklaring.

Alternativene under Kolonner gjelder bare medlemmer av Kirken som logger seg inn på LDS Maps. De ser mer informasjon som kan skrives ut sammen med kart.

Under Tekststørrelse kan du øke eller redusere størrelsen på teksten som skrives ut sammen med kartet.


Visningsalternativer

Visningsalternativene avgjør hva som vises på kart og bilder som vises på skjermen. Noen brukere vil ikke se dette alternativet.


Andre utskriftsalternativer

Visse andre utskriftsalternativer er bare tilgjengelige for Kirkens medlemmer og ledere som logger seg inn på LDS Maps. De innbefatter:

 • Sorteringsrekkefølge (gjelder bare menighets- og stavslister).
 • Antall kolonner (når en liste er tilgjengelig).
 • Tekststørrelse for lister.
 • En tittel øverst på kartet.
 • En rubrikk hvor brukerne kan legge til egne notater.

Kart og lister er kun til bruk i kirkesammenheng. De skulle ikke brukes til kommersielle, yrkesrelaterte eller politiske formål.


Hjelp for Kirkens medlemmer

Medlemmer av Kirken som har en LDS Account-konto, kan logge inn på LDS Maps og deretter vise og skrive ut en rekke forskjellige opplysninger, herunder:

 • Stedsinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse).
 • Adressen til andre medlemmer av menigheten og staven.
 • Menighets- og stavsgrenser for deres stav, deres menighet og andre menigheter i staven.
 • Beliggenheten til andre kirkefasiliteter som er tilordnet deres menighet eller stav.
 • Beliggenheten til andre kirkefasiliteter over hele verden.

Generell informasjon

Medlemsopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse) lagres av Kirken. Disse opplysningene kan hentes frem i LDS Maps, i katalogtjenesten på LDS.org og av lokale kirkeledere som bruker MLS-programvaren til føring av medlemsopplysninger. Du kan korrigere eller oppdatere dine opplysninger ved å:

 • Kontakte din menighetssekretær og gi ham korrekte opplysninger (han vil gjøre endringene i MLS).
 • Klikke Katalog-koblingen i LDS Maps og endre informasjonen selv.
 • Klikke Katalog under Verktøy-menyen i LDS Maps og endre informasjonen.
 • Logge inn på LDS.org og klikke Directory under Tools-menyen og endre informasjonen.

Synlighet av medlemsopplysninger

I mange områder av verden kan husstandsinformasjon vises av dem som logger inn på LDS Maps. I noen områder av verden skjules imidlertid medlemsinformasjon automatisk på grunn av personvernlovene. Husstandens overhode må logge inn på LDS Maps og gjøre informasjonen synlig for medlemmer av menigheten og staven som logger inn på LDS Maps. Når de har logget inn, kan medlemmer av Kirken vise menighets- og stavsgrenser og andre kirkefasiliteters beliggenhet som ikke er offentlig tilgjengelige.

Informasjon som Kirkens medlemmer kan vise eller skrive ut, omfatter:

 • Deres egen husstands plassering på et kart eller satellittbilde.
 • Deres egen adresse og egne kontaktopplysninger.
 • Stedsangivelse for andre medlemmer av menigheten og staven (med unntak av dem som skjuler sine opplysninger).
 • Adressen til medlemmer i deres egen menighet eller stav.
 • Lister over stavs- og menighetsledere.
 • Telefonnumre og e-postadresser, dersom de er tilgjengelige.
 • Utskrifter av lister og kart for sin egen menighet og stav.

Bekrefte plassering av egen husstand

Husstandens overhode i en medlemsfamilie kan også bekrefte plasseringen av sin husstand på et kart eller satellittbilde, men en menighetsleder må bekrefte plasseringen. Hvis din husstand er feilplassert eller ikke er riktig identifisert av en menighetsleder, gjør du følgende:

 1. Logg inn på LDS Maps.
 2. Klikk ikonet for din husstand, eller klikk ditt navn i husstandslisten på venstre side av kartet. En boks med din husstandsinformasjon vil åpne seg.
 3. Klikk Flytt-knappen, og musepekeren blir et trådkors.
 4. Flytt trådkorset til korrekt plassering, og klikk så med venstre museknapp. Dialogboksen Flytter husstand åpnes.
 5. Hvis plasseringen er riktig, klikker du Ferdig-knappen.
 6. Hvis plasseringen er feil, klikker du Avbryt-knappen og utfører trinn 1 til 4 om igjen.

Vise eller skjule informasjon om deg selv

Husstandens overhode kan skjule husstandsinformasjon for andre medlemmer av menigheten eller staven som logger seg inn på LDS Maps, eller gjøre denne informasjonen tilgjengelig. Husstandsinformasjon vil uansett være synlig for menighets- og stavsledere som er autorisert til å se den.

For å begrense visning av husstandsinformasjon:

 1. Klikk fanen Hjem.
 2. Klikk for å fjerne merket i avmerkingsboksen ved siden av «La andre medlemmer av menigheten se min husstand.
 3. I noen områder av verden krever personvernlovene at medlemsinformasjon holdes skjult for andre medlemmer av Kirken med mindre husstandens overhode velger å gjøre den tilgjengelig. For å gjøre husstandsinformasjon tilgjengelig:
 4. Logg inn på LDS Maps.
 5. Klikk fanen Hjem.
 6. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av La andre medlemmer av menigheten se min husstand.

Eller


 1. Når du har logget inn på LDS Maps, klikker du ikonet for din plassering på et kart eller klikker navnet ditt i listen over menighetens medlemmer. En ballong med din personlige informasjon åpner seg.
 2. Klikk Rediger. Ballongen Rediger husstand åpnes.
 3. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av Ikke vis denne husstanden på kart over menigheten for å skjule informasjonen. For å vise informasjonen klikker du i avmerkingsboksen for å fjerne merket.
 4. Klikk Lagre.

Vise en liste over medlemmer i din menighet eller stav

For å vise en liste over medlemmer i din menighet eller stav:

 1. Klikk Min menighet-koblingen Mywardicon.PNG øverst på medlemslisten.
 2. Klikk pilen ved siden av menighetens eller grenens navn, og en liste med stavens, menighetenes og grenenes navn vil åpnes.
 3. Klikk Hele staven eller distriktet, eller klikk navnet på en menighet eller gren i listen. Ikoner for alle menighetens eller stavens husstander vil vises på kartet.

Merk: Kanskje ikke alle medlemsikoner vises på et kart.

 • Kirkens medlemmer kan velge å skjule sine ikoner og annen informasjon for andre medlemmer av menigheten og staven.
 • I noen land krever personvernlovene at informasjon om medlemmers plassering holdes skjult for andre medlemmer av Kirken med mindre husstandens overhode velger å gjøre informasjonen synlig på LDS Maps.
 • Stavs- og og menighetsledere kan se all informasjon om medlemmer i sin stav eller menighet.

Søke etter et medlem av din menighet eller stav

Medlemmer av Kirken som logger seg inn på LDS Maps, kan søke etter voksne medlemmer av sin menighet eller stav. Til venstre for kartet i skjermbildet Min menighetMywardicon.PNG , øverst på Husstander-listen, er det et søkefelt. I dette feltet kan Kirkens medlemmer oppgi for- eller etternavnet på vedkommende de ønsker å finne. Informasjon om medlemmer som velger å skjule sin informasjon for andre medlemmer av menigheten, vil ikke være synlig. I noen land krever personvernlovene at all stedsinformasjon skjules automatisk.

Merk: Søk på medlemmets etternavn vil gi en liste over alle med samme etternavn. Klikk på medlemmets navn i listen for å vise medlemmets plassering på kartet samt informasjon om denne plasseringen. Søk på et medlems fornavn vil kanskje ikke gi en komplett liste over alle medlemmer med samme fornavn dersom noen fornavn er forkortet. Du kan også klikke koblingen Veibeskrivelse for å få en veibeskrivelse til medlemmets bolig.


Vise en liste over ledere i andre menigheter

Medlemmer av menigheten og staven som logger inn på LDS Maps, kan vise en oversikt over ledere i en menighet i deres egen stav. Informasjonen i disse oversiktene er hentet fra MLS-programvaren som brukes av menighetene til føring av medlemsopplysninger. Dersom menighetsledere ikke holder opplysningene i MLS oppdatert, vil de heller ikke være oppdatert i LDS Maps eller katalogen på LDS.org.

Dersom menighetsledere velger å skjule sine boligopplysninger for andre medlemmer av menigheten, tas de ikke med i menighetens lederoversikt.

For å vise en oversikt over ledere i en menighet:

 1. Klikk Katalog-koblingen Directorylink.PNGi LDS Maps, og du vil bli overført til katalogdelen av LDS.org.
 2. Velg koblingen Leadership Directory.
 3. Klikk navnet på den menigheten du ønsker å vise en liste over ledere for, og listen vil bli åpnet.

Vise en liste over alle ledere på stavs- og menighetsplan

Medlemmer av menigheten og staven som logger inn på LDS Maps, kan vise en oversikt over alle ledere på stavs- og menighetsplan i deres egen stav. Informasjonen i disse oversiktene er hentet fra MLS-programvaren som brukes av menighetene til føring av medlemsopplysninger. Dersom menighetsledere ikke holder opplysningene i MLS oppdatert, vil de heller ikke være oppdatert i LDS Maps eller katalogen på LDS.org.

Dersom menighets- eller stavsledere velger å skjule sine boligopplysninger for andre medlemmer av menigheten eller staven, tas de ikke med i menighetens eller stavens lederoversikt.

For å vise en oversikt over alle ledere på stavs- og menighetsplan –

 1. Klikk Katalog-koblingen Directorylink.PNGi LDS Maps, og du vil bli overført til katalogdelen av LDS.org.
 2. Klikk koblingen Stake and Ward Leadership Directory.

Når lederoversikten åpnes, kan du skrive ut oversikten ved å klikke Skriv ut-koblingen.


Vise grenser og annen informasjon som ikke er offentlig

Når du logger deg inn på LDS Maps, kan du se en mengde informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig. Dette innbefatter:

 • Menighetens grenser.
 • Stavens grenser.
 • Grensene for alle menighetene i staven.
 • Andre fasiliteter, som biskopenes lagerhus, hermetikkfabrikker og hjemmelagersentre.

For å vise grenser, husstander eller fasiliteter:

 • Klikk ikonet Tegnforklaring i navigasjonskontrollene.
 • Når tegnforklaringen åpnes, klikker du pilen ved siden av Husstander, Fasiliteter eller Grenser for å åpne en komplett liste over hva som er tilgjengelig for visning.
 • Klikk avmerkingsboksen ved siden av den typen husstander, fasiliteter eller grenser du ønsker å se, og ikonet eller grensene vil vises på kartet.
 • Klikk X-en overtegnforklaringen, eller klikk Tegnforklaring-ikonet for å lukke den.
 • For å vise informasjon om en husstand eller fasilitet, klikk ikonet, og en informasjonsboks vil åpnes.

Du kan også søke etter en adresse, by eller en bestemt fasilitet ved å oppgi informasjon i Søk-boksen over listen over medlemmer på venstre side av skjermbildet.


Filtrere en liste

Du kan filtrere medlemslisten etter:

 • Bekreftede plasseringer Householdlocation.PNG
 • Ubekreftede plasseringer Unverifiedlocation.PNG
 • Husstander bekreftet av medlemmer [[Image:Memberverifiedlocation.PNG
 • Omtrentlige plasseringer Approximatelocation.PNG
 • Plasseringer som ikke vises på kartet Unmappelocationicon.png

For å filtrere en medlemsliste:

 1. Klikk pil ned ved siden av Filtrer etter navn-feltet like over medlemslisten.
 2. Klikk avmerkingsboksen ved siden av den typen medlemsikoner du ønsker å vise. Avmerkede bokser betyr at navnene og ikonene vil være synlige. Listen og kartet vil bare inneholde de medlemsnavn og -ikoner som du valgte.
 3. Du fjerner et merke ved å klikke på det.

Merk: Alle ikontyper velges automatisk første gang du logger inn på LDS Maps.


Husstandsballong

Når du klikker et husstandsikon eller et husstandsnavn i listen over husstander, åpner det seg en ballong hvor du kan se detaljer om husstanden. Denne informasjonen omfatter:

 • Navn.
 • Adresse.
 • Telefonnummer.
 • E-postadresse (når du klikker koblingen, åpnes e-postprogrammet ditt).

For å vise mer informasjon, som andre medlemmer av husstanden, klikker du Katalog-koblingen i ballongen. Informasjonen er bare synlig for deg selv og medlemmer av din menighet eller stav som har opprettet en LDS Account-konto og har logget inn på LDS Maps. Du kan [#Vise eller skjule din informasjon|skjule]] din informasjon for andre medlemmer av menigheten og staven. I noen områder av verden blir all husstandsinformasjon automatisk skjult.

Hvis ikke lokale ledere har bekreftet husstandens plassering, vises også en advarsel. Husstandens overhode kan bekrefte plasseringen av husstandsikonet ved å flytte det til riktig plassering. Imidlertid må menighetens ledere uansett bekrefte plasseringen. Hvis adressen er feil, kan du kontakte menighetens ledere for å få rettet den. Hvis andre opplysninger er feil, kan husstandens overhode eller ektefellen oppdatere husstandens telefonnummer, husstandens e-postadresse, personlige telefonnumre og bilder av seg selv eller egne barn som er under 18. Husstandsmedlemmer som er over 18, må oppdatere sine egne opplysninger. Hvis du ikke ønsker å korrigere dine opplysninger, kan du gi riktig informasjon til en leder i menigheten som kan gjøre endringen.

For å endre dine opplysninger i katalogen:

 1. Logg inn på LDS Maps.
 2. Klikk Katalog-ikonet Directorylink.PNGlike over medlemslisten.
 3. Når katalogen kommer frem, finner du husstandens navn i navnelisten og klikker på det.
 4. Når du får opp vinduet med husstandens opplysninger, klikker du koblingen Rediger din profil.
 5. Oppdater opplysningene.
 6. Klikk Lagre endringer for å lagre de oppdaterte opplysningene.

Merk: Avmerkingsboksen ved siden av Vis i menighetskalender avgjør om andre medlemmer i menigheten og staven kan se dine opplysninger eller ikke. Hvis du klikker i en tom boks og den blir merket av, kan menighetens og stavens medlemmer se dine opplysninger. Hvis du klikker i avmerkingsboksen og fjerner merket, kan andre se dine opplysninger. Ledere på menighets- og stavsplan kan alltid se all informasjon på LDS Maps og i kalenderen på LDS.org.

Ballonger for grupper av husstander (som leilighetskomplekser) har informasjon om gruppens plassering og om de enkelte husstandene.

Det er også en Veibeskrivelse-kobling hvor du kan få en veibeskrivelse til denne plasseringen.

Menighetsledere har utvidede rettigheter til å redigere opplysninger om husstander og flytte husstandsikoner på kart og satellittbilder.


Husstandsgruppe-ballong

Husstander kan grupperes sammen på ett sted av flere grunner. Grupperinger omfatter:

 • Plasseringer hvor to eller flere husstander bor på samme sted, som en familie hvor voksne barn bor hjemme hos foreldrene.
 • Leilighetskomplekser hvor flere medlemshusstander bor.
 • Flere husstander som er gruppert sammen av menighetens ledere.

Når du klikker på et ikon Approximatelocation.PNGfor en gruppe, åpnes en ballong med informasjon om denne gruppen. Ballongen viser gruppens adresse og navnene på husstandene i gruppen. Du kan trekke listen sammen ved å klikke på pilen over avmerkingsboksene.

Gruppenavnet og adressen eller beskrivelsen føres av lokale menighetsledere. Kontakt dem for å rapportere feil eller om du har spørsmål.

For å se detaljer om en individuell husstand, klikker du husstandens navn i en ballong eller i listen i panelet til venstre. For å trekke sammen informasjon om en husstand, klikker du husstandens navn igjen.

Hvis ikke lokale ledere har bekreftet husstandens plassering, vises en advarsel.

Du kan velge å vise husstandene alfabetisk eller etter de numrene som er tilordnet husstandene av LDS Maps. Hvis du har valgt å nummerere husstandene på kartet for å kunne henvise til dem, er gruppen merket med husstandsnumrene i gruppen.

For å få en veibeskrivelse til plasseringen klikker du Veibeskrivelse-koblingen.

Menighetsledere har utvidede rettigheter til å redigere opplysninger om husstander og flytte husstandsikoner på kart og satellittbilder.


Laste ned GPS-informasjon

LDS Maps lar deg laste ned en fil som inneholder husstandsinformasjon. Husk at denne informasjonen bare skal brukes i kirkesammenheng. Den skal ikke brukes til kommersielle, yrkesrelaterte eller politiske formål, og skal ikke legges ut på andre nettsteder.

Filformatet er .csv (verdier atskilt med komma), som kan åpnes i regnearkprogrammer. Kartene blir ikke lastet ned.

Filen kan også lastes opp til en GPS-enhet.

Informasjonen som lastes ned er:

 • Lengdegrad.
 • Breddegrad.
 • Husstandens navn.
 • Adresse-1 (gateadresse).
 • Addresse-2 (poststed).
 • Addresse-3 (delstat).
 • Addresse-4 (postnummer).
 • Telefon.
 • E-post.
 • Plasseringsstatus (bekreftet, ubekreftet, ikke plassert på kartet osv.).
 • Gruppe.

For å laste ned en fil med husstandsinformasjon:

 1. Øverst på medlemslisten klikker du nedlastingsikonet Downloadicon.PNG.
 2. Når dialogboksen Last ned husstander åpnes, leser du meldingen «betingelser for bruk», og klikker så Last ned.
 3. Følg instruksjonene for å åpne eller lagre filen. Filen kan åpnes i de fleste regnearkprogrammer.

Du kan åpne filen i et regnearkprogram og formatere dataene til bruk i en bestemt GPS-enhet. Hvis du skal laste opp filen til en bestemt GPS-enhet, må du sjekke enhetens krav til filformat.


Oppdatere opplysninger om husstanden

Medlemmers navn og adresse må oppdateres av lokale ledere ved hjelp av menighetens programvare for føring av opptegnelser. Kontakt en av dine lokale ledere og gi dem korrekte opplysninger.

Husstandens overhode og hans eller hennes ektefelle kan oppdatere husstandens telefonnumre og e-postadresser. Enslige medlemmer over 18 som bor hjemme hos foreldrene, kan oppdatere sitt eget telefonnummer og egen e-postadresse.

For å oppdatere telefonnumre og e-postadresser:

 1. Klikk Katalog-ikonet på venstre side av kartet.
 2. Når katalogen åpnes, klikker du på ditt husstandsnavn i listen.
 3. Når du ser vinduet med dine opplysninger, klikker du Rediger profil.
 4. Angi de oppdaterte opplysningene i riktig felt.
 5. Når alle endringer er gjort, klikker du Lagre endringer.

Hjelp for menighetsledere

LDS Maps for menighetsledere kombinerer kart fra Google og Bing med posisjonsinformasjon for menigheter og Kirkens fasiliteter som hentes fra Kirkens avdelinger og organisasjoner.

Medlemmers navn og adresser i LDS Maps er hentet fra MLS-programvaren, og må derfor oppdateres eller korrigeres ved hjelp av MLS. Telefonnumre og e-postadresser kan komme fra MLS eller katalogen i LDS Maps. Disse kildene er synkroniserte, eller med andre ord vil en endring i én kilde også føre til at de andre kildene blir endret.


Ledere på menighetsplan

Bare følgende ledere har myndighet til å føre og oppdatere navn og adresser for husstander ved hjelp av LDS Maps. Navnene på bemyndigede ledere er definert i MLS. (Se MLS Hovedmeny/Organisasjoner/Biskopsråd/Legg til stillinger. Dette åpner en liste over følgende stillinger i biskopsrådet.)

 • Biskop
 • Førsterådgiver
 • Annenrådgiver
 • Sekretær
 • Assisterende sekretær
 • Assisterende sekretær (finans)
 • Assisterende sekretær (medlemskap)
 • Utøvende sekretær

Sørg for at navnene på de som innehar disse kallene, er oppdatert i MLS. Andre stillinger som er opprettet ved hjelp av Egendefinerte stillinger i MLS, vil ikke få rettigheter til å oppdatere informasjon i LDS Maps.

Når noen blir avløst fra et av de ovennevnte kallene, skulle sekretæren:

 1. Forandre navnet på personen som innehar kallet, i MLS.
 2. Overføre disse endringene ved hjelp av funksjonen Send/motta endringer.

Rettighetene til å forandre informasjon i LDS Maps vil bli fjernet fra den avløste og tilordnes den som har fått kallet. Det kan ta noen dager før disse endringene trer i kraft i LDS Maps.

Oversikt for menighetens sekretærer og andre ledere

Funksjonen for plassering av husstander i LDS Maps inneholder følgende funksjoner for menighetsledere:

 • Vise plasseringsinformasjon på et kart eller et satellittbilde.
 • Vise gater og andre landemerker på kart og satellittbilder.
 • Finne nøyaktig plassering av husstander.
 • Finne nøyaktig plassering av grupper av husstander på ett sted.
 • Bekrefte korrekt plassering av husstander og grupper.
 • Utpeke medlemmer med spesielle behov.
 • Utpeke medlemmer som er beredskapsledere.
 • Klargjøre, skrive ut og lagre kart og lister over menighetens medlemmer.
 • Klargjøre, skrive ut og lagre tilpassede kart og lister over medlemmer med spesielle behov.
 • Klargjøre, skrive ut og lagre tilpassede kart og lister over medlemmer som er beredskapsledere.
 • Laste ned en fil med medlemsinformasjon, blant annet koordinater for breddegrad og lengdegrad som kan lastes opp til en GPS-enhet.
 • Vise beliggenheten til Kirkens ressurser som er tilordnet din menighet.
 • Få veibeskrivelse til medlemmer og Kirkens fasiliteter.
 • Finne og vise informasjon om menigheter over hele verden.

Merk: LDS Maps for ledere er kun til bruk i kirkesammenheng. Informasjonen skulle ikke brukes til kommersielle, yrkesrelaterte eller politiske formål.


Korrigering av menighetsopplysninger i LDS Maps

Biskopens navn og telefonnummer samt menighetens møtetider i LDS Maps er hentet fra MLS. Hvis disse opplysningene er feil i LDS Maps, må de korrigeres i MLS. Gjør følgende for å endre opplysningene i MLS:

 1. I hovedmenyen klikker du Organisasjoner-panelet.
 2. I Biskopsrådet/andre kall-panelet klikker du Biskopsrådet.
 3. Klikk Biskop. Vinduet Rediger stilling åpnes.
 4. Klikk Velg-knappen.
 5. Velg biskopens navn fra listen.
 6. Klikk Lagre.

Hvis biskopen eller grenspresidenten ikke bor i din menighet eller gren og hans medlemskort ikke finnes i din enhet, må du kanskje legge til navnet hans som et «Medlem utenfor enheten» og så følge trinnene for å velge ham som biskop eller grenspresident.

For å korrigere møtetider i MLS:

 1. I hovedmenyen klikker du Systemalternativer i øvre venstre panel.
 2. Klikk Enhet.
 3. Klikk Rediger ved siden av Møtetider.
 4. Endre møtetidene.
 5. Klikk Lagre.

Førstegangsbrukere

Første gang du bruker LDS Maps for ledere, må du bekrefte at plasseringen av alle husstander eller grupper av husstander er korrekt. Husstandens overhode i en medlemsfamilie kan bruke LDS Maps til å utpeke plasseringen av sin husstand, men denne informasjonen må også bekreftes av en lokal leder.

Ubekreftede plasseringer av husstander eller grupper vises med følgende ikon: Downloadicon.PNG

Husstander som ikke er plassert på kartet, er de hvor LDS Maps ikke kan utpeke en plassering ut fra den adressen som er hentet fra MLS. Lokale ledere må kanskje rette adressen eller kontakte medlemmet for å få den korrekte adressen. Husstander som ikke er plassert på kartet, vises med følgende ikon: Unmappelocationicon.png

Når plasseringen er bekreftet, fjernes det triangelformede symbolet, og det runde ikonet viser den korrekte plasseringen. Når plasseringen av alle husstander er bekreftet, vil det bare være plasseringen av medlemmer som flytter inn i menigheten, som er ubekreftet eller ikke vist på kartet.


Anmodninger om å skjule informasjon om husstand

Lokale kirkeledere kan skjule medlemmers husstandsinformasjon for andre medlemmer av menigheten og staven dersom medlemmene ber om at deres husstandsinformasjon på LDS Maps holdes skjult.

Et overhode for en medlemsfamilie som logger inn på LDS Maps eller katalogdelen av LDS.org, kan skjule sin husstandsinformasjon og kontaktinformasjon for andre medlemmer av menigheten og staven, eller tillate at menighetens og stavens medlemmer ser denne informasjonen. Den informasjonen som er tilgjengelig i LDS Maps, er også tilgjengelig i LDS.org. Hvis husstandens overhode velger å vise eller skjule informasjon på LDS Maps, vil den også være synlig eller skjult på LDS.org. Imidlertid kan lokale ledere fremdeles se husstandsinformasjonen.

I mange land er informasjonen automatisk synlig for andre medlemmer av menigheten og staven, og husstandens overhode må selv skjule informasjonen dersom han eller hun ønsker det.

I land hvor personvernlovene krever det, er informasjonen automatisk skjult, og husstandens overhode må aktivt gå inn for å gjøre den synlig for andre medlemmer av menigheten og staven. Se Vise eller skjul opplysninger om deg selv for instruksjoner. Følgende husstandsinformasjon er tilgjengelig i LDS Maps:

 • Navn på husstandens overhode i en medlemsfamilie
 • Ektefellens navn
 • Husstandens adresse, inkludert gateadresse, delstat eller provins, land og postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadresser, hvis tilgjengelig

Bekrefte plassering av en husstand

For å bekrefte en husstand:

 1. Klikk husstandsikonet eller husstandens navn. Ballongen med informasjon om husstanden åpnes.
 2. Hvis plasseringen er korrekt, klikker du Bekreft.
 3. Hvis ikke plasseringen er korrekt, klikker du Flytt og flytter markøren til korrekt plassering. Dialogboksen Flytter husstand åpnes.
 4. Klikk Ferdig.

Skjule informasjon om en husstand

Hvis medlemmer ber biskopen eller sekretæren om å skjule deres husstands- og kontaktinformasjon for andre medlemmer av menigheten og staven, gjør du de nødvendige tiltakene. For å skjule husstandsinformasjon:

 1. Klikk på ikonet for medlemmets plassering på et kart, eller klikk på medlemmets navn i listen over menighetens medlemmer. Hvis husstanden tilhører en gruppe, klikker du gruppeikonet, og når gruppeballongen åpnes, klikker du navnet på husstanden i gruppen. En ballong med medlemmets personlige opplysninger åpner seg.
 2. Klikk Rediger. Ballongen Rediger husstand åpnes.
 3. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av Ikke vis denne husstanden på kart over menigheten.
 4. Klikk Lagre. Husstandens navn i listen er «grået ut» for å indikere at denne informasjonen ikke er tilgjengelig for andre medlemmer av menigheten.

Kart og lister som distribueres til menighetens medlemmer, skulle ikke inneholde navnene på dem som ber om å få sin informasjon skjult. For at navnene på disse husstandene skal vises på utskrifter til ledere, gjør du følgende:

 1. Klikk Skriv ut-knappen over kartet. Vinduet Utskriftsvennlig åpnes.
 2. Klikk Visningsalternativer. Listen Visningsalternativer åpnes.
 3. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av Vis husstander som ikke ønsker å vises på kart over menigheten. Navnene tas med på listen over husstander, men disse navnene er merket med to stjerner (**). Kontroller nøye hvem som mottar lister som inneholder navnene på personer som har valgt å skjule sine personlige opplysninger for andre medlemmer av menigheten.

Flytte husstander

For å flytte en husstand:

 1. Klikk husstandsikonet eller husstandens navn. Ballongen med informasjon om husstanden åpnes.
 2. Klikk Flytt, og flytt markøren til den korrekte plasseringen. Dialogboksen Flytter husstand åpnes.
 3. Klikk Ferdig.

Redigere detaljer om husstand

Du kan redigere informasjonen om en husstand for å plassere den i en av to kategorier – de med spesielle behov eller de som er beredskapsledere. Husstander med spesielle behov vises med dette ikonet: Specialneeds.PNG. Beredskapsledere vises med dette ikonet: Emergencyresponse.PNG. Du kan filtrere kart og lister for å vise eller skrive ut bare disse kategoriene.

Menighetsledere utpeker beredskapsledere. De kan innbefatte:

 • De som er utpekt til leder over en del av menigheten.
 • De som kan livredning eller har andre spesielle ferdigheter.
 • De som har utstyr (som for eksempel motorsager, generatorer, tyngre utstyr eller sambandsutstyr som kortbølgeradioer).
 • De som har andre ferdigheter som er identifisert av lederne.

Menighetens ledere utpeker personer med spesielle behov. Dette kan innbefatte:

 • Personer med fysiske funksjonshemninger.
 • Eldre medlemmer som har vanskelig for å evakuere sine hjem i en nødssituasjon.
 • Personer som kanskje ikke vet om en nødssituasjon (personer som mangler strøm, telefon osv.).
 • Personer med andre funksjonshemninger.

For å redigere detaljer om en husstand:

 1. Klikk husstandsikonet eller navnet i listen.
 2. Klikk Rediger. Vinduet Redigerer husstand åpnes.
 3. Klikk for å merke av i den aktuelle Kategorier-avmerkingsboksen. I noen tilfeller kan begge avmerkingsboksene merkes av hvis de som skal ta seg av personer med spesielle behov, kan livredning.
 4. Skriv inn aktuelle kommentarer i kommentarboksen.
 5. Klikk Lagre.
 6. Klikk X for å lukke husstandsballongen.

For å fjerne en kategori følger du trinn 1 og 2 ovenfor, og så klikker du på merket for å fjerne det.

For å skrive ut en liste:

 1. Klikk Skriv ut-knappen øverst på kartet, og Skriv ut-vinduet åpner seg. Klikk ikke nettleserens utskriftsikon.
 2. Velg alternativer under Utskriftsformat, Sorter etter, Kolonner og Tekststørrelse. Sørg for at alternativene under Utskriftsformat i Skriv ut-vinduet i LDS Maps er de samme som i nettleserens oppsett.
 3. Klikk Skriv ut-knappen over kartet og listen. Bruk ikke nettleserens utskriftskommando eller -knapp.

Merk: Medlemmer som ikke ønsker at opplysninger om dem skal være synlig for andre medlemmer i menigheten, kan hindre at informasjonen kan vises i lister og på kart. Menighetsledere kan likevel vise og skrive ut informasjon om dem som ønsker at personlige opplysninger skal være skjult. Hvis disse medlemmene er tatt med på lister og kart, må du være forsiktig med hvem som mottar listene og kartene med den skjulte informasjonen. Ledere skulle respektere ønskene til dem som ønsker mer privatliv.

Se også Flytte husstander og Bekrefte plassering av husstander.


Opprette en gruppe

For å opprette en gruppe:

 1. Klikk på en husstand og flytt den til gruppens plassering.
 2. Klikk på neste husstand som skal være med i gruppen, og flytt markøren til samme plassering som den første husstanden.
 3. Du vil da få se en boks med meldingen «Den nye plasseringen av husstanden er svært nær en annen. Hva vil du gjøre?» Klikk Grupper sammen med-knappen for å gruppere de to husstandene.
 4. Klikk Ferdig.
 5. Følg trinn 2-4 igjen for å legge flere husstander til gruppen.
 6. Hvis husstanden ikke er korrekt, klikker du Avbryt.

Fjerne en husstand fra en gruppe

For å fjerne en husstand fra en gruppe:

 1. Klikk gruppeikonet, og du vil få se en dialogboks.
 2. Klikk på avmerkingsboksen for den husstanden du ønsker å fjerne fra gruppen.
 3. Klikk knappen Flytt merkede.
 4. Flytt markøren til riktig plassering.
 5. Klikk Ferdig.

Redigere gruppedetaljer

Du kan redigere gruppedetaljer som gruppens navn og adresse.

Merk: Adresseinformasjon for individuelle husstander i LDS Maps er hentet fra MLS. Hvis du gjør adresseendringer for en individuell husstand i en gruppe, må du gjøre de samme endringene i MLS. MLS mater informasjon til LDS Maps, men LDS Maps sender ingen informasjon til MLS.

For å redigere detaljer om en husstand:

 1. Klikk Husstand-ikonet. Dialogboksen Redigerer husstand åpnes.
 2. Gjør de nødvendige endringene i dialogboksene.
 3. Klikk Lagre.

Gruppenavn kan være navn på leilighetskomplekset, familienavn på de som bor der eller andre passende benevnelser. Beskrivelsen bør være en felles adresse eller en annen plasseringsbeskrivelse som gjelder alle husstandene i gruppen. Menighetsledere kan avgjøre når det er aktuelt med en gruppering.

Se også Flytte grupper og Plassering av grupper.

For å redigere informasjon om individuelle husstander fra gruppeballongen, klikker du husstandens navn og deretter Rediger. Se Redigere detaljer om husstand.


Flytte grupper

For å flytte en gruppe:

 1. Klikk gruppens ikon, og dra det til den nye plasseringen. Dialogboksen Flytter gruppe med husstander åpnes.
 2. Hvis plasseringen er korrekt, klikker du Ferdig.
 3. Hvis plasseringen er feil, følger du trinn 1-2 for å korrigere plasseringen.

Bekrefte plassering av gruppe

For å bekrefte plasseringen av alle husstander i en gruppe:

 1. Klikk på gruppens ikon. Ballongen med informasjon om gruppen åpnes.
 2. Hvis plasseringen er korrekt, klikker du Bekreft.
 3. Hvis ikke plasseringen er korrekt, klikker du Flytt og flytter markøren til korrekt plassering. Dialogboksen Flytter husstand åpnes.
 4. Klikk Ferdig.

Beredskapsplan-kategorier

LDS Maps lar deg opprette en kategori for husstander kalt Beredskapsledere. Lokale ledere utpeker beredskapslederne. Se Redigere detaljer om husstand for instruksjoner om hvordan disse lederne utpekes. Beredskapsplan-kategorier skulle kun brukes til beredskapsplanlegging på menighets-, stavs- og regionalplan.

Kommentarene i kategorien for beredskapsledere skulle inneholde nok informasjon til å hjelpe ledere å handle i en nødssituasjon.

For å filtrere en medlemsliste:

 1. Klikk pil ned ved siden av Filtrer etter navn-feltet like over medlemslisten.
 2. Klikk avmerkingsboksen ved siden av den typen medlemsikoner du ønsker å vise. Avmerkede bokser betyr at navnene og ikonene vil være synlige. Listen og kartet vil bare inneholde de medlemsnavn og -ikoner som du valgte.
 3. Du fjerner et merke ved å klikke på det.

Filtrere en husstandsliste

Du kan filtrere eller sortere en husstandsliste for å vise bare kategoriene Spesielle behov og Beredskapsleder.

Menighetsledere skulle utpeke husstander hvor medlemmer med spesielle behov vil trenge hjelp i en nødssituasjon. De skulle også utpeke beredskapsledere.

For å vise eller skrive ut kart og lister over bare dem som er utpekt som medlemmer med spesielle behov eller beredskapsledere:

 1. Klikk pilen ved siden av Filtrer etter navn-feltet, og du får se en alternativboks.
 2. Klikk for å merke av i boksen ved siden av Vis bare husstander i kategoriene «spesielle behov» eller «beredskapsleder».
 3. Klikk avmerkingsboksen ved siden av den kategorien du ønsker å vise. Hvis det er merker i avmerkingsboksene, klikker du på dem for å fjerne dem.

Merk: En eller flere bekreftelsestyper må være avmerket for å kunne vise eller skrive ut en kategoriliste.

For å skrive ut en liste:

 1. Klikk Skriv ut-knappen øverst på kartet, og Skriv ut-vinduet kommer til syne. Klikk ikke nettleserens utskriftsikon.
 2. Velg alternativer under Utskriftsformat, Sorter etter, Kolonner og Tekststørrelse. Sørg for at alternativene under Utskriftsformat i Skriv ut-vinduet i LDS Maps er de samme som i nettleserens oppsett.
 3. Klikk Skriv ut-knappen over kartet og listen. Bruk ikke nettleserens utskriftskommando eller -knapp.

Merk: Noen medlemmer ønsker å holde sine personopplysninger (navn, adresse osv) skjult for andre medlemmer av menigheten. Menighetsledere kan forandre denne innstillingen når de viser eller skriver ut kart og lister. Ledere må være forsiktige med å distribuere kart og lister som inneholder navn på personer som ønsker å holde sine personlige opplysninger skjult. Distribuer bare disse listene til de lederne i menigheten som trenger denne informasjonen.


Laste ned eller skrive ut konfidensielle data om husstander

Endel konfidensiell informasjon kan tas med eller utelates når menighetsledere laster ned en fil til bruk med en GPS-enhet eller annen programvare. De nedlastbare filene er i .csv-format (verdier atskilt med komma). Disse filene kan lastes opp til en GPS-enhet eller åpnes i de fleste regnearkprogrammer.

Konfidensiell informasjon omfatter:

 • Husstander i kategorien Spesielle behov. Denne informasjonen kan være følsom, og distribusjonen bør begrenses.
 • Kommentarer om spesielle behov. Denne informasjonen kan være følsom, og distribusjonen bør begrenses.
 • Husstander i kategorien Beredskapsleder. Denne informasjonen skal kun brukes til beredskapsplanlegging på menighets-, stavs- og regionalplan. Distribusjonen av denne informasjonen bør begrenses.
 • Kommentarer om beredskapsleder. Denne informasjonen skal kun brukes til beredskapsplanlegging på menighets-, stavs- og regionalplan. Distribusjonen av denne informasjonen bør begrenses.
 • Anmodning om å ikke vise (de som ønsker at personlige opplysninger skal være skjult for andre medlemmer i menigheten).

For å laste ned informasjon til en fil:

 1. Øverst på medlemslisten klikker du nedlastingsikonet Downloadicon.PNG.
 2. Når dialogboksen Last ned husstander åpnes, leser du meldingen «betingelser for bruk», og klikker så Last ned.
 3. Følg instruksjonene for å åpne eller lagre filen. Filen kan åpnes i de fleste regnearkprogrammer.

Du kan åpne filen i et regnearkprogram og formatere dataene til bruk i en bestemt GPS-enhet. Hvis du skal laste opp filen til en bestemt GPS-enhet, må du sjekke enhetens krav til filformat.


Hjelp for ledere på stavsplan

Ledere på stavsplan som logger inn på LDS Maps, kan vise og skrive ut mye forskjellig informasjon. Ledere i staven kan vise all informasjon om stavens medlemmer som finnes i LDS Maps, også informasjon om medlemmer som velger å skjule sin informasjon for andre medlemmer av menigheten og staven.

Følgende er ledere på stavsplan:

 • Stavspresident
 • Stavspresidentens rådgivere
 • Stavssekretær
 • Assisterende stavssekretærer
 • Stavens utøvende sekretær
 • Stavens tekniske spesialist

Stavens ledere er definert i MLS. Se MLS Hovedmeny/Organisasjoner/Stavspresidentskap/Legg til stillinger. Dette åpner en liste over følgende stillinger i stavspresidentskapet.


Informasjon som er tilgjengelig for ledere på stavsplan

Ledere på stavsplan kan:

 • Vise plasseringen av alle husstander i staven, også dem som velger å skjule sin informasjon for andre medlemmer av menigheten eller staven.
 • Vise, skrive ut og laste ned husstandsplasseringer for medlemmer sortert etter menighet.
 • Vise og skrive ut kart og lister over beredskapsledere i alle menighetene i staven.
 • Vise og skrive ut kart og lister over medlemmer med spesielle behov i alle menighetene i staven.
 • Vise grensene for staven og menighetene i staven.
 • Vise grenser for staver og menigheter i de fleste staver over hele verden.
 • Vise kontaktinformasjon til lederne i de fleste menigheter og staver over hele verden.
 • Vise og laste ned medlemsinformasjon, også for medlemmer med spesielle behov og menighetens beredskapsledere.
 • Søke etter navn på voksne medlemmer i staven. Ledere på stavsplan kan også klikke på husstandsikoner for å vise adresser, telefonnumre og e-postadresser (hvis tilgjengelig).
 • Laste ned informasjon om medlemmers bosted til en fil, for å så laste den opp til en håndholdt GPS-enhet.

Stavsledere som virker utenfor sin egen stavs grenser, kan også se ovennevnte informasjon for den staven de virker i.

For å vise plasseringen av alle husstander i staven, klikker du fanen Min stav:

 1. Klikk Vis alle husstander nær toppen av listen over husstander.
 2. Ikonene for alle stavens medlemmer vil vises på kartet eller satellittbildet. Du vil også få opp en liste over stavens medlemmer til venstre for kartet eller satellittbildet.
 3. For å vise informasjon om husstanden eller medlemmet, klikker du medlemmets navn i listen eller husstandsikonet på kartet.

Merk: Hvis ikke menighetsledere har bekreftet plasseringen av husstander i deres menighet, vil plasseringene være ubekreftet på kartet eller satellittbildet over staven.


Vise en liste over medlemmer i en menighet eller i staven

For å vise en liste over medlemmer i en menighet eller i staven:

 1. Klikk Min stav-koblingen Mywardicon.PNG øverst på medlemslisten.
 2. Klikk pilen ved siden av menighetens eller grenens navn, og en liste med stavens, menighetenes og grenenes navn vil åpnes.
 3. Klikk Hele staven eller distriktet, eller klikk navnet på en menighet eller gren i listen. Ikoner for alle menighetens eller stavens husstander vil vises på kartet.

Vise personer med spesielle behov eller beredskapsledere

For å vise en liste over medlemmer med spesielle behov eller som er beredskapsledere:

Klikk pil ned ved siden av Filtrer etter navn-feltet like over medlemslisten.

 1. Klikk avmerkingsboksen ved siden av den typen medlemsikoner du ønsker å vise. Avmerkede bokser betyr at navnene og ikonene vil være synlige. Listen og kartet vil bare inneholde de medlemsnavn og -ikoner som du valgte.
 2. Du fjerner et merke ved å klikke på det.

For å skrive ut kartet eller listen, klikker du Skriv ut-ikonet øverst på kartet.


Søke etter et medlem av staven

Stavsledere kan søke etter et voksent medlem av staven ved å skrive vedkommendes for- eller etternavn i søkefeltet øverst på listen over husstander til venstre for kartet på Min stav-fanen.

Merk: Søk på medlemmets etternavn vil gi en liste over alle med samme etternavn. Du kan så klikke medlemmets navn i listen og vise hans eller hennes plassering på kartet, så vel som informasjon om plasseringen. Søk på et medlems fornavn vil kanskje ikke gi en komplett liste over alle medlemmer med samme fornavn dersom noen fornavn er forkortet. Du kan også klikke koblingen Veibeskrivelse for å få en veibeskrivelse til medlemmets bolig.


Ordliste

Administrasjonskontor

Det finnes flere administrasjonskontorer rundt om i verden som behandler medlemskaps-, finans- og annen informasjon. Administrasjonskontoret for USA og Canada er Kirkens hovedkvarter i Salt Lake City, Utah.


Bemyndiget leder

Det som gjelder ledere på stavs- og menighetsplan, gjelder også ledere på distrikts- og grensplan. Disse lederne har utvidede rettigheter i LDS Maps.

Menighetens bemyndigede ledere er biskopen, biskopens rådgivere, menighetssekretæren, assisterende sekretærer og menighetens utøvende sekretær.

Stavens bemyndigede ledere er stavspresidenten, hans rådgivere, stavssekretæren, assisterende stavssekretærer og stavens utøvende sekretær, samt stavens tekniske spesialist.


Grenser

Kirkens medlemmer er tilordnet forsamlinger (menigheter og grener) ut ifra hvor de bor. Grensene for disse forsamlingene bestemmes av lokale ledere og godkjennes av Kirkens autoriteter. Kirkens medlemmer som har en LDS Account-konto og logger inn på LDS Maps, kan se disse grensene for sin egen menighet eller gren og stav.

Stavs- og menighetsledere kan vise stavs- og menighetsgrenser for sin egen menighet og stav og staver over hele verden.


Beredskapsledere

Følgende kan være beredskapsledere:

 • De som er utpekt til beredskapsleder over en del av menigheten.
 • De som kan livredning eller har andre spesielle ferdigheter.
 • De som har utstyr (som for eksempel motorsager, generatorer eller tyngre utstyr).
 • De som har andre ferdigheter som er identifisert av lederne.

Global Positioning System (GPS)

GPS er en rekke satellitter i omløp rundt jorden som kan fastslå en posisjons lengde- og breddegrad og overføre denne informasjonen til en GPS-enhet.

LDS Maps tolker lengde- og breddegradskoordinater for medlemmenes husstander ut fra den adressen som finnes i MLS-programvaren, og plasserer et ikon på et kart eller satellittbilde. Når lokale ledere bekrefter plasseringen av medlemmenes husstander, utpeker LDS Maps den bekreftede plasseringen og lagrer informasjonen.

Lokale ledere og medlemmer som oppretter en LDS Account-konto, kan laste ned en fil som inneholder lengde- og breddegradskoordinater sammen med adresse og annen informasjon. Denne filen kan åpnes av et dataregneark eller lastes opp til en hvilken som helst GPS-enhet som finnes på markedet i dag. Disse enhetene kan brukes til å finne frem til medlemmenes husstander dersom det oppstår en katastrofe.

Medlemmene kan holde navn, adresse og annen informasjon skjult i lister og kart som er tilgjengelige for andre medlemmer av forsamlingen (menigheten eller grenen).


Grupper

LDS Maps kan gruppere flere husstander sammen på én plassering, for eksempel når det er et leilighetskompleks som har samme adresse.

En gruppe husstander vises på kart og satellittbilder med følgende ikon. Det er større en ikonet som forestiller en enkelt husstand og har en hvit kantlinje og tre prikker i midten, hvilket betyr at det er to eller flere husstander. Approximatelocation.PNG


Husstandens overhode

Husstandens overhode er den personen alle de andre medlemskortene i husstanden er knyttet til. I LDS Maps er som regel ektemannen eller faren husstandens overhode. I noen tilfeller kan husstandens overhode være en annen forelder som er medlem, et enslig voksent medlem eller et barn som er medlem mens foreldrene ikke er det.

Bare husstandens overhode kan endre en husstands plassering eller velge å gjøre husstandens plassering synlig eller skjult for andre medlemmer som logger seg inn på LDS Maps.


Husstander

En husstand er en plassering i LDS Maps hvor medlemskortene til alle som bor i husstanden, er koblet sammen. En husstand på én plassering vises med dette ikonet: Householdlocation.PNG

En husstand kan være som følger:

 • Far, mor og barn.
 • Mann og hustru uten barn, eller ingen barn som bor hjemme.
 • Enslig mor eller far med barn.
 • Enslig person (dette kan også være voksne barn som bor hos sine foreldre, men som er en egen husstand).

Flere husstander kan grupperes sammen på ett sted. Se Grupper for mer informasjon.


Ikoner

Husstander utpekes med forskjellige ikoner. Nedenfor ser du de ikonene som brukes i LDS Maps, og en forklaring for hvert av dem.

Householdlocation.PNG Dette ikonet utpeker en husstands plassering på et stavs- eller menighetskart etter at en menighetsleder har bekreftet plasseringen. Overhodet for en medlemshusstand kan velge å skjule informasjonen for andre medlemmer av menigheten og staven. I områder av verden hvor personvernlovene krever det, er plasseringsinformasjon for alle medlemmer av menigheten og staven skjult helt til husstandens overhode logger seg inn på LDS Maps og velger å gjøre informasjonen synlig for andre medlemmer av menigheten og staven.

[[Image:Memberverifiedlocation.PNGDette ikonet utpeker en husstandsplassering som er bekreftet av et medlem. Bare husstandens overhode eller en ektefelle som er medlem, kan bekrefte plasseringen. En lokal leder må bekrefte at plasseringen er riktig. Om nødvendig vil en lokal leder kontakte medlemmet for å forsikre seg om at plasseringen er riktig og bekrefte plasseringen. Når han har gjort dette, vil ikonet forandre seg til et ikon for en bekreftet husstand Householdlocation.PNG .

Members'location.PNG:Dette ikonet utpeker din husstandsplassering når du er logget inn på LDS Maps.

Groupdot2.PNGDette ikonet utpeker en gruppe husstander. Dette kan være leilighetskomplekser eller områder hvor enkelthusstander er vanskelige å utpeke ved en adresse. Lokale ledere kan opprette grupper av husstander når de finner det nødvendig.

Unmappelocationicon.pngDette ikonet utpeker husstander som LDS Maps ikke finner noen plassering på.

Unverifiedlocation2.PNGDette ikonet tilføyes et husstands- eller gruppeikon når lokale ledere ikke har bekreftet plasseringen til en husstand eller gruppe. Lokale ledere må bekrefte at plasseringen er riktig eller flytte ikonet til riktig plassering. Når nye medlemmer flytter inn i menigheten eller nye medlemmer blir døpt, vil deres husstandsplassering være ubekreftet frem til en lokal leder bekrefter plasseringen.

Approximatelocation.PNGDette ikonet utpeker en husstands omtrentlige plassering. Kartene fra Google og Bing inneholder kanskje ikke nybygde veier, boliger eller leilighetskomplekser. Når kart eller satellittbilder ikke er oppdaterte, kan lokale ledere bruke dette ikonet til å markere at husstandens plassering bare er omtrentlig.

Emergencyresponse.PNGDette ikonet viser en beredskapsleder i en menighet.

Specialneeds.PNGDette ikonet utpeker et medlem med spesielle behov som kan trenge hjelp i en nødssituasjon.


LDS account

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige kan opprette en LDS Account-konto som lar dem logge inn på Kirkens ressurser. Den informasjon eller de ressurser de ser, avhenger av deres kall i Kirken.


Medlems- og ledertjenester (MLS)

MLS er den programvaren som brukes av menigheter og grener til å føre og lagre medlemskaps- og annen informasjon. Menighetssekretæren eller en assisterende menighetssekretær oppretter og oppdaterer medlemsopptegnelser.


Plassmarkør Place Marker

Plassmarkøren er et verktøy som kan brukes til å finne Kirkens fasiliteter i et område, finne lengde- og breddegradskoordinater og sende tilbakemelding til LDS Maps om et fasilitetsikon som kan være feil plassert.

For å bruke plassmarkøren:

 1. Klikk Plassmarkør (ikke hold nede museknappen).
 2. Flytt markøren til valgt plassering.
 3. Klikk venstre museknapp.

Plassmarkøren plasseres på kartet eller satellittbildet, og et vindu åpnes med plasseringens lengde- og breddegrad. Det er to koblinger i vinduet:

 • Finn kirkerelaterte steder i nærheten.
 • Send tilbakemelding om en manglende fasilitet.

Klikk koblingen Finn kirkerelaterte steder for å se kirkerelaterte steder i nærheten.

Klikk koblingen Tilbakemelding for å åpne vinduet Tilbakemelding. Du kan velge hvilken type tilbakemelding du ønsker å gi, og legge til informasjon som vil bidra til å korrigere plasseringen.


Filtrere husstander

Kirkens ledere som logger seg inn på LDS Maps, kan filtrere en liste over husstander alfabetisk og etter hvilken type ikoner som viser medlemshusstander. Klikk pil ned ved siden av Filtrer etter navn-feltet over medlemslisten. Du kan så velge de ikontypene som viser husstander i din menighet.


Plassering bekreftet av medlem

Medlemmer som logger seg inn på LDS Maps, kan bekrefte sin egen plassering i LDS Maps.

For å gjøre det:

 1. Logg inn på LDS Maps.
 2. Klikk ikonet som viser din husstand.
 3. Når informasjonsboksen dukker opp, klikker du Flytt. Flytt musepekeren til korrekt plassering, og klikk så med venstre museknapp.
 4. Klikk OK for å bekrefte at flyttingen er korrekt.

Ikonet for husstanden vil være Memberverified.PNG.

En lokal leder vil bekrefte at plasseringen er riktig. Når det er gjort, vil husstandens ikon forandre seg til Householdlocation.PNG .

Medlemmer med spesielle behov

Ved hjelp av LDS Maps kan menighetsledere utpeke medlemmer av menigheten som har spesielle behov og kan trenge hjelp i en nødssituasjon, dersom lederne anser dette for nødvendig. Følgende kan være medlemmer med spesielle behov:

 • Personer med fysiske funksjonshemninger.
 • Eldre medlemmer som kan ha vanskeligheter med å evakuere sitt hjem i en nødssituasjon.
 • Personer som kanskje ikke får vite om en nødssituasjon (personer som mangler strøm, telefon osv.).
 • Personer med andre funksjonshemninger.

Spesielle behov

Se Medlemmer med spesielle behov.


Bekreftede husstander og grupper

En bekreftet husstand eller gruppe husstander er en hvis plassering har blitt bekreftet av menighetens eller grenens ledere. LDS Maps tolker husstandenes og gruppenes adresse og plasserer et ikon på kartet eller bildet. Lokale ledere må bekrefte at plasseringen av husstanden eller gruppen av husstander er korrekt, eller flytte ikonet som viser dem, til korrekt plassering.

Medlemmer kan flytte sitt eget ikon til riktig plassering, og en leder i menigheten eller grenen kan senere bekrefte plasseringen. Alle husstandsplasseringer skulle bekreftes av en leder i menigheten eller grenen.


Husstand eller gruppe som ikke vises på kartetUnmappelocationicon.png

En husstand eller gruppe vises ikke på kartet fordi LDS Maps ikke kan tolke plasseringen basert på den adressen som er hentet fra menighetens MLS-programvare.

Lokale ledere må gjøre tiltak for å finne medlemmene og klarlegge hvor de bor. Så snart plasseringen i LDS Maps er bekreftet av lokale ledere, forandrer ikonet seg til «Bekreftet».


Ubekreftede husstander og grupper

Det ubekreftede ikonet viser plasseringen til en husstand som ikke har blitt bekreftet av lokale ledere. LDS Maps tolker husstandens adresse og plasserer ikonet på kartet eller bildet. Når lokale ledere bekrefter plasseringen, blir ikonene vanlige husstands- eller gruppeikoner.

This page was last modified on 22 December 2011, at 16:40.

Note: Content found in this wiki may not always reflect official Church information. See Terms of Use.