LDSTechForumProjects

LDS Maps help/da

LDS Maps er et computerprogram med kort, der kombinerer kortfunktioner fra Bing Maps eller Google Maps med oplysninger om faciliteter for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Med LDS Maps kan du se oplysninger om beliggenhed og få kørselsvejledning til disse faciliteter.

Contents

Kom godt i gang

Alle kan søge efter og se beliggenhed og andre oplysninger om kirkefaciliteter ved brug af LDS Maps. Du kan vælge blandt et udvalg af kortudbydere, fordi vej- og satellitdækning varierer fra Bing og Google. Hvordan søger man efter kirkebygninger eller -faciliteter:


Hvordan søger man efter kirkebygninger eller -faciliteter:

Søgeresultatet omfatter følgende:

 • Den geografiske menighed (menighed eller gren), der hører under adressen i søgefeltet. Ved at klikke på menighedens navn, kan brugeren se kirkebygningens adresse, mødetidspunkter, ledernes navne og et link med kørselsvejledning. Link er også tilgængelige for indsendelse af rettelser for beliggenhedsoplysninger og feedback om hjemmesiden til personalet på LDS Maps.
 • Andre menigheder: Dette omfatter menigheder med specifikke sprog, menigheder for unge voksne og for enlige studerende samt studerende, der er gift og som hører under søgeadressen. Brugeren kan klikke på navnet på en menighed og få oplysninger om den.
 • Andre SDH-steder i nærheden: Brugere kan søge efter andre kirkebygninger, templer, institutbygninger, besøgscentre, historiske steder, slægt historiske centre, Deseret Industries og SDH-familietjenestens kontorer.

Søg på kortet

 1. Zoom ind på området, hvor du ønsker at finde en kirkebygning eller -facilitet.
 2. Klik på fanebladet 'Find steder, hvis det ikke er synligt.
 3. Klik på Søg på kortet i bunden af fanebladet Hjem
 4. Når Andre steder i nærheden kommer frem i venstre side af kortet, klikkes i afkrydsningsboksen på den kirkefacilitet, du ønsker at finde. Hvis der er adskillige kirkebygninger eller -faciliteter i området, kommer en liste med faciliteter frem. Klik på Åbn liste for at se de nærliggende.
 5. Klik på navnet på faciliteten for se oplysninger om den.
 6. Klik på Kørselsvejledning for at få kørselsvejledning.

Søg efter en adresse

 1. Hvis vinduet Find steder ikke allerede er synligt, klik på ikonet Find steder til venstre på kortet.
 2. Indfør en adresse eller anden oplysning i adressefeltet og klik på Søg.
 3. Søgeresultatet kommer frem i venstre side af kortet.
 4. Den geografiske menighed, der hører under adressen, du søgte efter, står under UDPEGET SOM UDVALGT BELIGGENHED.
 5. Andre menigheder (såsom enheder med specifikke sprog eller for unge voksne) står under Andre menigheder, hvis afkrydsningsboksen er afkrydset.
 6. Klik på navnet på den menighed, du ønsker oplysninger om.
 7. En tekstboks åbner med oplysninger om menigheden, deriblandt lederens navn og telefonnummer og mødetidspunktet.
 8. Klik på Kørselsvejledning for at få kørselsvejledning til kirkebygningen.

Brug beliggenhedsmarkørenrker

Placemarker.PNG
 1. Zoom ind og flyt kortet til det sted, hvor du ønsker at finde kirkefaciliteter.
 2. Klik på ikonet Beliggenhedsmarkør på Navigationskontrollen nederst på kortet.
 3. Flyt din mus til et sted på kortet og klik med den venstre museknap.
 4. LDS Maps søger efter kirkefaciliteter på det sted.
 5. En tekstboks åbner med oplysninger om stedet.
 6. Klik på Find SDH-steder og en liste med kirkefaciliteter kommer frem til venstre på kortet. Klik på afkrydsningsboksen ved siden af den type SDH-facilitetet, du ønsker at finde og ikonerne kommer frem på kortet.
 7. Klik på ikonet for kirkebygningen eller en anden kirkefacilitet for oplysninger om den.
 8. En tekstboks åbner med oplysninger om menigheden, deriblandt lederens navn og telefonnummer og mødetidspunktet.
 9. Klik på Kørselsvejledning til for at få kørselsvejledning til kirkebygningen, som beliggenhedsmarkøren fandt.

Brug teksten

Zoom ind på området, hvor du ønsker at finde en kirkebygning. Navigationskontrollen.

 1. Klik på ikonet Tekst på Navigationskontrollen.
 2. Når tekstboksen åbner, klik på afkrydsningsboksen ved siden af Kirkebygninger eller andre kirkefaciliteter, og ikoner kommer frem på kortet.
 3. Hvis der ikke kommer nogen kirkebygning eller andre ikoner frem, zoomes ud for at se et større område.
 4. Når du ser et eller flere ikoner, så klik på hver af dem, og en boks åbner med oplysninger om menigheden eller faciliteten.
 5. Klik på Kørselsvejledning for at få kørselsvejledning.

Log på

Kirkemedlemmer og ledere kan se yderligere kirkefaciliteter, når de opretter en LDS Account og logger ind på LDS Maps.

De, som ikke er medlemmer af Kirken, kan stadig oprette en konto på LDS Maps og nyde gavn af følgende:

 • Systemet husker dig på din sidste søgning.
 • Systemet tager dig til den beliggenhed, som du sidst så på, da du brugte LDS Maps.

Se LDS Account for yderligere oplysninger om oprettelse af en konto.

Navigér på kortet

Du kan kontrollere, hvordan et kort ser ud, ved at:

 • zoome ind på et område (se et mindre område).
 • zoome ud (se et større område).
 • flytte kortet op eller ned, til højre eller venstre.
 • vælge kortudbyder og kortstil.

Hvor langt man kan zoome ind på kortet afhænger af, hvilken type billede man ser på (veje eller luftbilleder) og kortudbyderen (Google eller Bing). Kvaliteten af luftbilleder afhænger af området i verden og kortudbyderen. Hvis et zoomet luftbillede ikke er tilgængeligt eller er utydeligt, skiftes til en anden kortudbyder (Google eller Bing).

Zoom ind og ud på et kort:

 • For at zoome ind anbringes musen på et område på kortet og klik så to gange på den venstre museknap.
 • Flyt rullefunktionen på musen op eller ned for at zoome ind eller ud.
 • Flyt rullebaren på Navigationskontrollen nederst på kortet.
 • Klik på et af ikonerne, der kommer frem på kortet, når du flytter musen hen over rullebaren pa Navigationskontrollen nederst på kortet. Ikonerne giver følgende billeder:
 • Verden
 • Stat
 • Region
 • By
 • Vej

Navigationskontrollen

Navigationskontrollen nederst på kortet hjælper dig med nemt at ændre kortets udseende.

Navcontrolsonly.PNG

Navigationskontrollen består af tre dele:

 • Kortvalg og indholdsredskaber (på venstre side).
 • Redskab til flytning af kort (i midten).
 • Zoomredskaber (på højre side).

Kortvalg og indholdsredskaber

Denne del indeholder følgende ikoner:

 • Stedmarkør: Brug dette redskab til at finde kirkefaciliteter i et område. Se Brug stedmarkøren for yderligere oplysninger.
 • Tekst: Brug teksten til at vælge kirkefaciliteter på kortet. Se Brug teksten for yderligere oplysninger.
 • Send link: Dette ikon åbner et e-mailvindue, der giver dig mulighed for at sende et link til LDS Maps til en anden persons e-mail.
 • Udskriv kort: Dette ikon åbner et printervenligt vindue, der giver dig mulighed for at vælge, hvordan et kort ser ud, når det udskrives. Se Udskriv for instruktioner.
 • Valg af kortstil: Dette ikon åbner et vindue, der lader dig vælge de forskellige typer af Google eller Bing kort, der er tilgængelige. Klik på den kortudbyder og stil, du ønsker.

Redskab til flytning af kort

Cirklen i midten af Navigationskontrollen er redskabet til flytning af kort. Klik inden i cirklen for at flytte kortet i den retning, du ønsker at flytte det. Jo længere ude på cirklen du klikker, jo større afstand flytter kortet. Klikker du tæt på midten, flytter kortet en lille afstand.

Zoomredskaber

Du kan zoome ind eller ud på et kort ved brug af zoomredskaberne på højre side på Navigationskontrollen.

 • Klik på plus (+) for at zoome ind på et kort.
 • Klik på minus (-) for at zoome ud.
 • Flyt baren på rullebaren mod plus for at zoome ind.
 • Flyt baren på rullebaren mod minus for at zoome ud.
 • Klik på enten den ene eller anden side af rullebaren for at zoome ind eller ud, afhængigt af hvilken side af baren du klikker på.
 • Før musen hen på rullebaren og en gruppe ikoner kommer frem. Disse ikoner repræsenterer forskellige zoomafstande. De omfatter et billede af verden, stat, region, city og vej. Klik på et af billederne for at zoome ind eller ud på midten af kortet.

Se eller skjul faciliteter på kortet

Du kan vælge, hvilke faciliteter der skal vises. Klik på ikonet Tekst på Navigationskontrollen for at åbne kortets tekst.

Navigationbar.PNG

Klik på afkrydsningsboksen ved siden af de faciliteter, du ønsker at se på kortet. Hvis du ikke ser nogle kirkefaciliteter, eller hvis du ønsker at se faciliteter i et større område, zoomes ud for at se et større område.

For at fjerne faciliteter fra et kort, klik på afkrydsningen ved siden af facilitetens navn og ikonerne forsvinder.

Klik på ikonet Tekst igen for at skjule det.

Hvis adskillige typer faciliteter vælges for at ses på et kort eller billede, vil nogle af facilitetskategorierne måske ikke være synlige, hvis du zoomer for langt ud. Hvis du fx vælger at se alle kirkefaciliteter i Nordamerika, kan ikonerne, der repræsenterer nogle af faciliteterne, dække ikonerne for kirkebygninger.

Oplysninger om kirkefaciliteter

De oplysninger, som vises på LDS Maps, kommer fra forskellige kilder. Kortene udbydes af Google og Bing. Oplysninger om adresser på kirkefaciliteter er givet af Kirkens afdelinger.

Kortdetaljer

Kortoversigter og detaljer, der er tilgængelige fra Google og Bing, kan være forskellige for forskellige dele af verden. Hvis du ikke kan se nok detaljer, eller hvis billedkvaliteten er dårlig, når du ser på kort eller satellitbilleder fra en udbyder (Google eller Bing), så prøv at se det samme område med den anden udbyder.

Oplysninger om beliggenhed

Beliggenhedsoplysninger er givet af forskellige af Kirkens afdelinger. LDS Maps fortolker oplysninger som breddegrad- og længdegradkoordinater og placerer et ikon på beliggenheden alt efter adressen. Undertiden kan brugere af LDS Maps opdage, at kortbeliggenheden er ukorrekt. Du kan klikke på linket Feedback og indføre oplysninger for at redigere beliggenheden på nogle af kirkefaciliteterne.

Menighedens mødetidspunkter og andre oplysninger

Menighedens møder og mødetidspunkter oplyses af de enkelte menigheder. Hvis møder eller mødetidspunkter er forkerte, kontakt da menighedens ledere og lad dem vide, at oplysningen er forkert. Lederne er ansvarlige for at redigere møder og mødetidspunkter.

Facilitetsballon

Facilitetsballonen åbner, når du klikker på et facilitetsikon eller på tallet eller navnet på en liste over faciliteter. Ballonen indeholder oplysninger om beliggenheden for faciliteten. Andre oplysninger kan også være tilgængelige, såsom tidspunkter, lederens navn osv.

Et link med Kørselsvejledning er også tilgængelig i denne ballon.

Menighedsballon

En menighedsballon (menighed eller gren) åbner, når du klikker på et menighedsikon. En eller flere menigheder kan mødes i en kirkebygning. En liste over menigheder kan komme frem på den venstre side af kortet. Oplysninger om menighed(er) omfatter navnet, adressen, tidspunktet for det første møde, tidspunktet for nadvermødet og navnet og telefonnummer til menighedens leder(e).

Mødetidspunkter og programmer oplyses til LDS Maps af den lokale menighed. Hvis disse oplysninger er forkerte, så kontakt menighedens leder (biskop eller grenspræsident) for at anmode om rettelser.

Et link med Kørselsvejledning er også tilgængelig i denne ballon.

Vis kørselsvejledning

Et link for kørselsvejledning er tilgængelig i mange områder af LDS Maps. Klik på linket for få kørselsvejledning fra en angiven adresse til en kirkefacilitet. Kørselsvejledningen fortæller dig, hvilken retning du skal køre, og hvornår du skal dreje. Ruten er også identificeret på kortet. Kørselsvejledning gives af kortudbyderne Google og Bing.

Hvis du indtaster en nøjagtig adresse, når du søger, eller zoomer ind på en beliggenhed og bruger beliggenhedsmarkøren til at finde en specifik beliggenhed, bliver kørselsvejledningen mere præcis. Hvis du blot indfører byens navn, begynder kørselsvejledningen til en kirkefacilitet sandsynligvis fra byens centrum.

Rettelse af oplysninger

Hvis nogen af de følgende oplysninger er forkerte, kontakt da biskoppen eller grenspræsidenten og giv ham de rigtige oplysninger eller bed ham om at redigere oplysningerne.

 • Mødetidspunkterne er forkerte.
 • Biskoppens navn eller kontaktoplysninger er forkerte.

Navnet på menighedens ledere eller kontaktoplysninger er forkerte

Hvis navnet på biskoppen eller grenspræsidenten er forkert, skal lokale ledere ændre denne oplysning i Member and Leader Services (MLS).

Rettelser af grænser

Hvis menighedens eller grenens grænser er ukorrekte, bør biskoppen arbejde sammen med stavspræsidenten for at redigere grænserne. Stavspræsidenten er ansvarlig for at forberede dokumenter til at ændre grænser og derpå indsende anmodningen til administrationskontoret.

Redigér en facilitetsbeliggenhed

Hvis beliggenheden for en facilitet er forkert, kan du hjælpe med at redigere den:

 1. Klik på faciliteten for at åbne dens ballon.
 2. Klik på Flyt facilitet.
 3. Klik på beliggenheden på kortet, hvor faciliteten bør være.
 4. Klik på Indsend ny beliggenhed.

Din foreslåede beliggenhed forbliver på dit kort under din nuværende navigering, så du kan se, hvilken feedback du har indsendt.

Personale fra LDS Maps gennemgår oplysningen eller sender den opdaterede oplysning til gruppen, som er ansvarlig for beliggenheden. Den ansvarlige gruppe beslutter, hvornår og hvordan oplysningen om beliggenheden skal opdateres.

Hvis du besøger LDS Maps igen, før personalet fra LDS Maps har gennemgået og opdateret en beliggenhed, ser du ikke de ændringer, som du har foreslået, og den gamle beliggenhed vises stadig. Det kan tage adskillige uger, før redigeringen finder sted.

Menigheden vises i den forkerte kirkebygning

Klik på kirkebygningsikonet for flere detaljer, og klik så på Feedback for at indsende en rettelse.

Gadeadressen på kirkebygningen er ukorrekt

Hvis kirkebygningen vises på kortet, men adressen eller andre detaljer er ukorrekte, klikkes på faciliteten for at se flere detaljer, og derpå klikkes på Feedback for at indsende en rettelse.

Husstandens beliggenhed er forkert på kortet

Kirkemedlemmer, der logger ind på LDS Maps og finder, at deres husstand er placeret forkert på kortet, kan flytte det til den rigtige beliggenhed. For at gøre dette:

 1. Klik på dit husstandsikon.
 2. Klik på knappen Flyt.
 3. Flyt markøren til den rigtige beliggenhed.
 4. Klik på knappen Gem.
 5. En leder i menigheden gennemgår ændringerne og bekræfter flytningen. Menighedens ledere har ansvaret for at bekræfte alle ændringer i husstandenes beliggenhed.


Husstandens navn, adresse eller kontaktoplysninger er forkerte

Et medlem, der er husstandens overhoved, der logger ind på LDS Maps, kan redigere husstandens adresse og kontaktoplysninger ved at klikke på linket Vejviser i LDS Maps og foretage rettelserne i de rigtige felter.

Udskriv

Du kan udskrive forskellige kort, satellitbilleder og lister fra LDS Maps.

 • Offentligheden kan udskrive kort og satellitbilleder.
 • Kirkemedlemmer og -ledere kan udskrive kort og lister over menighedens og stavens medlemmer, når de logger ind på LDS Maps.

Generelle udskrivningstips

For at udskrive fra LDS Maps, klik på knappen Udskriv på baren på Navigationskontrollen nederst på kortet. Sørg for, at sideopsætningen (lodret eller vandret) i din browser er den samme som valgmulighederne for sideopsætning i Printervenlig skærmbillede.

Bemærk: Brug ikke din browsers udskrivningskommando til at udskrive kort og lister. Udskrivningskvaliteten vil være dårlig. Brug kun knappen Udskriv på baren på Navigationskontrollen bar.

Navcontrolsprinticon.PNG


Når du klikker på knappen Udskriv på Navigationskontrollen, åbner Printervenlig skærmbillede. Zoom og panorér for at vælge det, du ønsker at udskrive. Hvis en kirkefacilitetsballon er åben, når du udskriver et kort, bliver ballonen udskrevet på kortet.

Indstillinger til sideopsætning, spalter og tekststørrelse giver dig mulighed for at beslutte, hvordan kortet skal se ud, når det bliver udskrevet. Når du er klar til at udskrive kortet, klik på ikonet Udskriv på baren Navigationskontrollen bar.

Sideopsætningtup

Indstillingen sideopsætning giver dig mulighed for at:

Indstillingen sideopsætning giver dig mulighed for at:

 • vælge sideindstilling (sørg for, at sideindstillingen og papirstørrelsen i din browser er de samme som dem i LDS Maps).
 • vælge papirstørrelse.
 • vælge at udskrive kortet med eller uden tekst.

Valg af spalteindstillingen gælder kun for kirkemedlemmer, som logger ind på LDS Maps. De ser yderligere oplysninger, der kan udskrives med kortene.

Tekststørrelse giver dig mulighed for at forstørre eller mindske størrelsen på den tekst, der bliver udskrevet med kortet.

Vis valgmuligheder

Vis valgmuligheder afgør, hvad der vises på kort og billeder på skærmbilledet. Nogle brugere ser ikke denne valgmulighed.

Andre udskrivningsmuligheder

Visse andre udskrivningsmuligheder er tilgængelige for kirkeledere og -medlemmer, som logger ind på LDS Maps. De omfatter:

 • Sorteringsorden (udelukkende for menigheds- og stavslister).
 • Antal spalter (når der er en liste tilgængelig).
 • Tekststørrelse på lister.
 • En titel øverst på kortet.
 • Et afsnit til noter, hvor brugere kan tilføje deres egne notater.

LDS Maps og lister er udelukkende til kirkebrug. De bør ikke anvendes til personlige, kommercielle eller politiske formål.

Hjælp til kirkemedlemmer

Kirkemedlemmer, der har en LDS Account kan logge ind på LDS Maps og derefter se og udskrive forskellige oplysninger, deriblandt:

 • oplysninger om deres beliggenhed (navn, adresse, beliggenhed, telefonnummer, e-mailadresse).
 • beliggenhed for andre medlemmer af menigheden og staven.
 • menigheds- og stavsgrænser for deres stav, menighed og andre menigheder i staven.
 • beliggenhed for kirkefaciliteter i deres menighed eller stav.
 • beliggenhed for andre kirkefaciliteter i verden.

Generelle oplysninger

Medlemsoplysninger (navn, adresse, beliggenhed, telefonnummer, e-mailadresse) opbevares af Kirken. Der er adgang til oplysningerne gennem LDS Maps, gennem vejviseren på LDS.org og gennem lokale kirkeledere der bruger Member and Leader Services (MLS) til opbevaring af medlemsoplysninger. Du kan redigere eller opdatere oplysninger ved at:

 • kontakte din menighedssekretær og give ham de korrekte oplysninger (han sørger for ændringerne i MLS).
 • klikke på linket Vejviser i LDS Maps og selv ændre oplysningen.
 • klikke på Vejviser under menuen Redskaber i LDS Maps og ændre oplysningen.
 • logge ind på LDS.org og klikke på Vejviser under menuen Redskaber og ændre oplysningen.

Synlighed af medlemsoplysninger

I mange områder af verden er oplysninger om husstandens beliggenhed tilgængelige for dem, som logger ind på LDS Maps. I nogle dele af verden bliver medlemsoplysningerne dog automatisk skjult på grund af lovgivning om private oplysninger. Det medlem, der er husstandens overhoved skal logge ind på LDS Maps og gøre oplysningen synlig for menighedens og stavens medlemmer, der logger ind på LDS Maps. Når kirkemedlemmer er logget ind, kan de se menighedens og stavens grænser og beliggenheden for andre kirkefaciliteter, som ikke er tilgængelige for offentligheden.

Oplysninger, som kirkemedlemmer måske kan se eller udskrive, omfatter:

 • deres egen husstands beliggenhed på et kort eller satellitbillede.
 • deres egen adresse og kontaktoplysninger.
 • beliggenhed for medlemmer i deres menighed og stav (undtagen dem, som vælger at skjule deres oplysninger).
 • adressen på medlemmer i deres menighed og stav.
 • lister over stavs- og menighedsledere.
 • telefonnumre og e-mailadresser, hvis de er tilgængelige.
 • udskrevne lister og kort fra deres menighed og stav.

Bekræft din husstands beliggenhed

Husstandens overhoved i medlemsfamilier kan også bekræfte sin husstands beliggenhed på et kort eller satellitbillede, men en menighedsleder skal bekræfte beliggenheden. Hvis din husstands beliggenhed er forkert eller ikke er blevet korrekt identificeret af en menighedsleder, gør da følgende:

 1. log ind på LDS Maps.
 2. klik på ikonet for din husstands, eller klik på dit navn i husstandslisten på den venstre side af kortet. En boks åbner med dine husstandsoplysninger.
 3. klik på knappen Flyt og markøren bliver til en kikkert.
 4. flyt kikkerten til den rigtige beliggenhed og klik på den venstre museknap. En dialogboks med Flytter husstand åbner.
 5. Hvis beliggenheden er rigtig, klikkes på knappen Færdig.
 6. Hvis beliggenheden er forket, klikkes på knappen Annullér og følg trin 1-4 igen.

Vis eller skjul dine oplysninger

Husstandens overhoved kan skjule husstandsoplysninger fra andre medlemmer af menigheden eller staven, der logger ind på LDS Maps, eller gøre disse oplysninger synlige. Husstandsoplysninger er stadig synlige for menigheds - og stavsledere der er bemyndiget til at se dem.

For at begrænse synligheden af dine husstandsoplysninger:

 1. Klik på fanebladet Hjem.
 2. Klik for at fjerne afkrydsningen i afkrydsningsboksen ved siden af »Lad andre medlemmer af menigheden se min husstand.
 3. I nogle områder af verden kræver love om datasikkerhed, at medlemsoplysninger skjules fra andre kirkemedlemmer, medmindre husstandens overhoved vælger at gøre dem synlige. For at gøre husstandsoplysninger synlige:
 4. Log ind på LDS Maps.
 5. Klik på fanebladet Hjem.
 6. Klik på afkrydsningsboksen ved siden af Lad andre medlemmer af menigheden se min husstand.

Eller.

 1. Log ind på LDS Maps og klik på ikonet for din beliggenhed på et kort eller klik på dit navn på listen over medlemmer i menigheden. En ballon med dine personlige oplysninger åbner.
 2. Klik på Redigér. Ballonen Redigér husstand åbner.
 3. Klik på afkrydsningsboksen ved siden af Vis ikke denne husstand på menighedens kort for at skjule oplysninger. For at vise oplysninger klikkes på afkrydsningen for at fjerne den.
 4. Klik på Gem.

Se en liste over medlemmer af din menighed eller stav

For at se en liste over medlemmer af din menighed eller stav:

 1. Klik på linket Min menighed Mywardicon.PNG at øverst på listen over medlemmer.
 2. Klik på pilen ved siden af menighedens navn og en liste med stavens navn og menighedernes navne åbner.
 3. Klik på Hele staven eller distriktet eller klik på menighedens navn på listen. Ikoner for alle husstande i menigheden eller staven kommer frem på kortet.

Bemærk: Måske kommer ikke alle ikoner for medlemsbeliggenhed frem på kortet.

 • Kirkemedlemmer kan vælge at skjule deres ikoner og andre beliggenhedsoplysninger fra andre medlemmer af menigheden og staven.
 • I nogle lande kræver lovgivningen om private oplysninger, at oplysninger om medlemsbeliggenhed skjules fra andre kirkemedlemmer, medmindre husstandens overhoved gør oplysningerne synlige på LDS Maps.
 • Stavs - og menighedsledere kan se alle oplysninger om medlemmerne i deres stav eller menighed.

Bemærk: Søgning på medlemmets efternavn resulterer i en liste over alle personer med samme efternavn. Klik på medlemmets navn på listen for at se medlemmets beliggenhed på kortet og beliggenhedsoplysninger. Søgning på et medlems fornavn resulterer måske ikke i en fuldstændig liste med alle medlemmer med samme fornavn, hvis nogle fornavne er blevet forkortet. Du kan også klikke på linket Kørselsvejledning for at få kørselsvejledning til medlemmets beliggenhed.

Søg efter et medlem af din menighed eller stav

Kirkemedlemmer, der logger ind på LDS Maps, kan søger efter et voksent medlem af deres menighed eller stav. På venstre side af kortet på skærmbilledet Min menighed Mywardicon.PNG, øverst på Husstandslisten, er der et søgefelt. I dette felt kan kirkemedlemmer skrive for- eller efternavn på den person, de ønsker at finde. Oplysninger om medlemmer, der vælger at skjule deres oplysninger for andre medlemmer af menigheden, er ikke synlige. I nogle lande kræver lovgivningen om private oplysninger, at alle oplysninger om beliggenhed automatisk skal skjules.

Bemærk: Søgning på medlemmets efternavn resulterer i en liste over alle personer med samme efternavn. Klik på medlemmets navn på listen for at se medlemmets beliggenhed på kortet og beliggenhedsoplysninger. Søgning på et medlems fornavn resulterer måske ikke i en fuldstændig liste med alle medlemmer med samme fornavn, hvis nogle fornavne er blevet forkortet. Du kan også klikke på linket Kørselsvejledning for at få kørselsvejledning til medlemmets beliggenhed.


Se en liste over ledere i andre menigheder

Medlemmer i menighed og stav, der logger ind på LDS Maps, kan se en vejviser over ledere i en menighed i deres stav. Oplysninger i disse vejvisere kommer fra Medlems- og lederservice (MLS), som bruges af menigheder til at bevare medlemsoplysninger. Hvis menighedsledere ikke opdaterer deres oplysninger i MLS, bliver de heller ikke opdateret i LDS Maps eller vejviseren på LDS.org.

Hvis menighedsledere vælger at skjule deres beliggenhedsoplysninger fra andre medlemmer, bliver de ikke medtaget i vejviseren over menighedsledere. For at se en vejviser over ledere i en menighed:

 1. Klik på linket Vejviser Directorylink.PNG i LDS Maps, og du kommer til vejviseren på LDS.org.
 2. Vælg linket Vejviser over ledere.
 3. Klik på den menigheds navn, hvorfra du ønsker at se en liste over ledere, og listen åbner.

Se en liste over alle stavs- og menighedsledere

Medlemmer i menighed og stav, der logger ind på LDS Maps, kan se en vejviser over alle stavs- og menighedsledere i deres stav. Oplysninger i disse vejvisere kommer fra Medlems- og lederservice (MLS) som bruges af menigheder til at bevare medlemsoplysninger. Hvis menighedsledere ikke opdaterer deres oplysninger i MLS, bliver de heller ikke opdateret i LDS Maps eller vejviseren på LDS.org.

Hvis menigheds- eller stavsledere vælger at skjule deres beliggenhedsoplysninger fra andre medlemmer, bliver de ikke medtaget i vejviseren over menigheds- eller stavsledere. For at se en vejviser over alle stavs- og menighedsledere:

 1. Klik på linket Vejviser Directorylink.PNG i LDS Maps, og du kommer til vejviseren på LDS.org.
 2. Klik på linket Vejviser over stavs- og menighedsledere.

Når vejviseren over ledere åbner, kan du udskrive vejviseren ved at klikke på linket Udskriv.

Se grænser og andre ikke-offentlige oplysninger

Når du logger ind på LDS Maps, kan du se en række oplysninger, som ikke er tilgængelige for offentligheden. Dette omfatter:

 • din menigheds grænser.
 • din stavs grænser.
 • grænser for alle menigheder i staven
 • andre faciliteter såsom biskoppernes forrådshuse, konservesfabrikker og hjemmeforrådscentre.

For at se grænser, husstande eller faciliteter.

 • Klik på ikonet Tekst på Navigationskontrollen.
 • Når Teksten åbner, klikkes på pilen ved siden af Husstande, Faciliteter eller Grænser for at åbne en komplet liste over det, man kan se.
 • Klik på afkrydsningsboksen ved siden af den type husstande, faciliteter eller grænser, du ønsker at se, og ikonet eller grænserne kommer frem på kortet.
 • Klik på X øverst i Teksten eller klik på ikonet Tekst for at lukke det.
 • For at se oplysninger om en husstand eller facilitet, klikkes på ikonet og en boks med oplysninger åbner.

Du kan også søge efter en adresse, by eller specifik facilitet ved at skrive oplysninger ind i boksen Søg øverst på listen over medlemmer i den venstre side af skærmbilledet.

Filtrering af en liste

Du kan filtrere en liste over medlemmer med:

Filtrering af liste over medlemmer:

 1. Klik på pilen ned ved siden af feltet Filtrering efter navn lige over listen over medlemmer.
 2. Klik i afkrydsningsboksen ved siden af den type ikoner over medlemsbeliggenhed, du ønsker at se. Bokse med en afkrydsning angiver, at navnene og ikonerne bliver synlige. Listen og kortet omfatter kun navne og ikoner på medlemmer med de ikoner, du valgte.
 3. For at fjerne en afkrydsning klikkes på det.

Bemærk: Alle typer ikoner bliver automatisk afkrydset, når du først logger ind på LDS Maps.

Husstandsballon

Når du klikker på et husstandsikon eller på navnet på en husstand på listen over husstande, åbner en ballon, og du kan se detaljer om husstanden. Den oplysning omfatter:

 • Navn.
 • Adresse.
 • Telefonnummer.
 • E-mailadresse (ved at klikke på dette link åbner din e-mail).

For at se yderligere oplysninger, fx andre medlemmer af husstanden, klikkes på linket Vejviser i ballonen. Oplysningerne er kun synlige for dig og medlemmer af din menighed eller stav, som har oprettet en LDS Account, og som er logget ind på LDS Maps. Du kan [#Se eller skjule dine oplysninger|skjule]] dine oplysninger fra andre medlemmer af menigheden og staven. I nogle områder af verden bliver oplysninger for alle husstande [#Vis eller skjul dine oplysninger|skjule]] dine oplysninger fra andre medlemmer af menigheden og staven. I nogle områder af verden bliver oplysninger for alle husstande automatisk skjult..

Hvis lokale ledere ikke har [[#Bekræftede husstande og grupper| beliggenheden af husstanden, kommer en advarsel også frem. Husstandens overhoved kan bekræfte ikonet for husstandens beliggenhed ved at flytte det til den rigtige beliggenhed. Menighedsledere skal dog stadig bekræfte beliggenheden. Hvis adressen er forkert, kontaktes menighedsledere for at redigere det. Hvis andre oplysninger er forkerte, kan husstandens overhoved eller ægtefælle opdatere husstandens telefonnummer, husstandens e-mailadresse, individuelle telefonnumre og billeder af dem selv eller deres børn under 18 år. Husstandens medlemmer over 18 år skal opdatere deres egne oplysninger. Hvis du ikke ønsker at redigere dine oplysninger, gives de rigtige oplysninger til en menighedsledere, som redigerer dem.

For at ændre dine oplysninger i vejviseren:

 1. Log ind på LDS Maps.
 2. Klik på ikonet Vejviser Directorylink.PNG lige over listen over medlemmer.
 3. Når vejviseren åbner, finder du din husstands navn i listen over navne og klikker på den.
 4. Når vinduet åbner med dine husstandsoplysninger, klikkes på linket redigér din profil
 5. Opdatér oplysningerne.
 6. # Klik på Gem ændringer for at gemme de opdaterede oplysninger.

Bemærk: Afkrydsningsboksen ved siden af Vis i menighedens vejviser afgør, om andre medlemmer af menigheden og staven kan se dine oplysninger eller ej. Hvis du afkrydser en tom boks og en afkrydsning kommer frem, kan medlemmer af menighed og stav se dine oplysninger. Hvis du klikker på afkrydsningsboksen og fjerner en afkrydsning, kan andre ikke se dine oplysninger. Menigheds - og stavsledere kan altid se alle oplysninger i LDS Maps og vejviseren på LDS.org.

Balloner for grupper af husstande (såsom boligblokke) har oplysninger om gruppens beliggenhed og oplysninger om individuelle husstande.

Der er også et link med kørselsvejledning, som giver dig mulighed for at få kørselsvejledning til beliggenheden.

Menighedsledere har desuden ret til at redigere husstandens oplysninger og at ændre beliggenheden af husstandsikoner på kort og satellitbilleder

Husstandsgruppeballon

Husstande kan grupperes sammen på én beliggenhed af flere grunde. Grupperinger omfatter:

 • Beliggenheder, hvor to eller flere husstande bor på den samme beliggenhed, såsom en familie, hvor voksne børn bor sammen med forældrene.
 • Boligblokke, hvor adskillige husstande bor.
 • Flere husstande, der er blevet grupperet af menighedsledere.

Når du klikker på et ikon Grouplocation.PNG for en gruppe, åbner en ballon med oplysninger om gruppen. Ballonen viser gruppens adresse og viser navnene på husstandene i gruppen. Du kan minimere listen ved at klikke på pilen over afkrydsningsboksene.

Gruppenavn og -adresse eller beskrivelse bevares af lokale Menighedsledere. Kontakt dem for at rapportere fejl, eller hvis du har spørgsmål.

For at se detaljer om en individuel husstand, klikkes på en husstands navn i en ballon eller en husstands navn på listen i menuen til venstre. For at minimere husstandsoplysningen klikkes igen på husstandens navn. Hvis lokale ledere ikke har bekræftet beliggenheden for husstanden, kommer en advarsel frem.

For at få kørselsvejledning til en beliggenhed, klikkes på linket Kørselsvejledning til. Menighedsledere har desuden ret til at redigere husstandens oplysninger og at ændre beliggenheden af husstandsikoner på kort og satellitbilleder.

Download GPS-oplysninge

LDS Maps giver dig mulighed for at downloade en fil, der indeholder husstandsoplysninger. Husk, at disse oplysninger er til kirkebrug. De bør ikke anvendes til økonomiske, kommercielle eller politiske formål og bør ikke anbringes på nogen hjemmeside.

Filens format er .csv (komma-separerede værdier), som kan åbnes med regneark. Kort bliver ikke downloadet.

Filen kan også indlæses på en GPS.

De downloadede oplysninger omfatter:

 • Længdegrad.
 • Breddegrad.
 • Husstandens navn.
 • Adresse 1 (gade).
 • Adresse 2 (by).
 • Adresse 3 (stat).
 • Adresse 4 (postnummer).
 • Telefon.
 • E-mail.
 • Beliggenhedsstatus (bekræftet, ubekræftet, ikke-kortlagt, osv.).
 • Gruppe

For at downloade en fil, der indeholder husstandsoplysninger:

For at downloade en fil, der indeholder husstandsoplysninger:

 1. Øverst på medlemslisten klikkes på ikonet download Downloadicon.PNG.
 2. Når dialogboksen Download husstande åbner, så gennemgå »brugerbetingelserne« og klik på Download.
 3. Følg instruktionen for at åbne og gemme filen. Filen kan åbnes af de fleste regneark.

Du kan åbne filen med et regneark og formatere dataene til brug med en specifik GPS. Hvis du planlægger at indlæse filen på en specifik GPS, gennemgå da GPS’ens krav til filens format.

Opdatér husstandsoplysning

Navne og adresser på medlemmer skal opdateres af lokaleledere ved brug af menighedens program til medlemsoptegnelser. Kontakt en af dine lokale ledere og giv dem de korrekte oplysninger.

Husstandens overhoved og ægtefællen kan opdatere husstandens telefonnumre og e-mailadresser. Enlige medlemmer over 18 år, der bor sammen med deres forældre, kan odatere eget telefonnummer og e-mailadresse.

Opdatering af telefonnumre og e-mailadresser:

 1. Klik på ikonet Vejviser på venstre side af kortet.
 2. Når vejviseren åbner, klikker du på din husstands navn i listen over navne.
 3. Når vinduet åbner med dine oplysninger, klikkes på Redigér profil.
 4. Indfør de opdaterede oplysninger i det rigtige felt.
 5. Når alle ændringer er foretaget, klikkes på Gem ændringer.

Hjælp til menighedsledere

LDS Maps for menighedsledere kombinerer kort fra Google og Bing med oplysninger om beliggenhed for menigheder og kirkefaciliteter fra Kirkens afdelinger og organisationer.

Navne og adresser på medlemmer i LDS Maps kommer fra MLS og skal opdateres eller redigeres gennem MLS. Telefonnumre og e-mailadresser kan komme fra MLS eller vejviseren i LDS Maps. Disse kilder er synkroniseret, hvilket betyder, at en ændring foretaget i en kilde også bliver ændret i de andre.

Bemærk: I lande med en streng lovgivning om privatlivets fred, menighedsledere må ikke ændre synlighed af medlemsoplysninger, medmindre medlemmet husstandstillægget anmodninger ændringen. Kun hovedet af husstanden kan tillade husstand oplysninger, der skal synliggøres i LDS Maps.

Menighedsledere

Kun de følgende menighedsledere er bemyndiget til at bevare og opdatere oplysninger om husstandens navne og adresser ved brug af LDS Maps. Navnene på bemyndigede ledere er angivet i MLS. (Se MLS hovedmenu/Organisationer/Biskopråd/Tilføj stillinger. Dette åbner en liste over de følgende stillinger i biskoprådet).

 • Biskop
 • Førsterådgiver
 • Andenrådgiver
 • Sekretær
 • Assisterende sekretær
 • Assisterende sekretær (finans)
 • Assisterende sekretær (medlemmer)
 • Assistent

Sørg for, at navnene på medlemmer i disse kaldelser er opdateret i MLS. Enhver anden stilling oprettet ved brug af Ekstra stillinger i MLS får ikke retten til at opdatere oplysninger i LDS Maps. Når en person bliver afløst fra en af kaldelserne ovenfor, bør sekretæren:

 1. udskifte navnet på personen i kaldelsen i MLS.
 2. indsende disse ændringer ved brug af funktionen Send/modtag ændringer.

Rettigheden til at ændre oplysninger i LDS Maps bliver fjernet fra den afløste person og tildelt personen, der blev kaldet. Det kan tage nogle få dage, før disse ændringer træder i kraft i LDS Maps.

Oversigt for menighedssekretærer og andre ledere

Afsnittet, Husstandens beliggenhed, i LDS Maps har følgende funktioner for menighedsledere:

 • Se oplysninger om beliggenhed på et kort eller på et satellitbillede.
 • e kort og satellitbilleder med gader og andre seværdigheder.
 • Find den præcise beliggenhed for husstande.
 • Find den præcise beliggenhed for grupper af husstande på et sted.
 • Bekræft den rigtige beliggenhed for husstande og grupper.
 • Find medlemmer med særlige behov.
 • Find medlemmer, som er nødhjælpsledere.
 • Forbered, udskriv og gem kort og lister over medlemmer af menigheden.
 • Forbered, udskriv og gem ekstra kort og lister over medlemmer med særlige behov.
 • Forbered, udskriv og gem ekstra kort og lister over medlemmer, som er nødhjælpsledere.
 • Se beliggenhederne for Kirkens ressourcer, der er tildelt din menighed.
 • Få kørselsvejledning til beliggenhed af medlemmer og kirkefaciliteter.
 • Find og se oplysninger om menigheder på verdensplan.

Bemærk: Brugen af LDS Maps for ledere er udelukkende til kirkebrug. Oplysninger bør ikke anvendes til erhvervsmæssige, kommercielle eller politiske formål.

Redigering af menighedens oplysninger på LDS Maps

Biskoppens navn og telefonnummer og menighedens mødetidspunkter i LDS Maps kommer fra MLS. Hvis disse oplysninger er forkerte i LDS Maps, skal de redigeres i MLS. Gør følgende for at ændre oplysningerne i MLS:

 1. I hovedmenuen klikkes i feltet Organisationer.
 2. I feltet Biskopråd/Andre kaldelser klikkes på Biskopråd.
 3. Klik på Biskop. Vinduet Redigér stilling åbner.
 4. Klik på knappen Vælg.
 5. Vælg biskoppens navn fra listen.
 6. Klik på Gem.

Hvis biskoppen eller grenspræsidenten ikke bor i din menighed og hans medlemsoptegnelse ikke befinder sig i din enhed, kan du være nødt til at tilføje hans navn som »Medlem uden for enheden« og så følge de ovennævnte trin for at vælge ham som biskop eller grenspræsident. Redigering af mødetidspunkter i MLS:

 1. I hovedmenuen klikkes på Systemindstillinger i den øverste menu til venstre.
 2. Klik på Enhed.
 3. Klik på Redigér ved siden af Mødetidspunkter.
 4. Ændr mødetidspunkterne.
 5. Klik på Gem.

Førstegangsbrugere

Den første gang du bruger LDS Maps for ledere, skal du bekræfte, at beliggenheden for hver husstand eller gruppe af husstande er korrekt. En af husstandens overhoveder kan bruge LDS Maps til at finde sin husstands beliggenhed, men denne oplysning skal også bekræftes af en lokal leder.

Ubekræftede beliggenheder for en husstand eller gruppe findes ved hjælp af følgende ikon: Unverified.gif

Ikke-kortlagte husstande er dem, hvor LDS Maps ikke kan finde en beliggenhed ud fra den adresse, som MLS har givet. Lokale ledere kan være nødt til at redigere adressen eller kontakte medlemmet for at få den korrekte adresse. Ikke-kortlagte husstande findes ved hjælp af følgende ikon: Unmappelocationicon.png

Når beliggenheden er blevet bekræftet, fjernes det trekantede symbol og det runde ikon viser den rigtige beliggenhed. Når alle husstandes beliggenhed er blevet bekræftet, er det kun beliggenheden for medlemmer, som flytter ind i menigheden, der er ubekræftet eller ikke-kortlagt.

Anmodninger om at skjule husstandsoplysninger

Lokale kirkeledere kan skjule kirkemedlemmers husstandsoplysninger fra andre medlemmer af menigheden og staven, når medlemmer beder om at få deres husstandsoplysninger i LDS Maps skjult.

Husstandens overhoved, der logger ind på LDS Maps eller vejviseren på LDS.org, kan skjule sin husstands beliggenhed og kontaktoplysninger for andre medlemmer af menigheden og staven, eller give menighedens og stavens medlemmer lov til at se oplysningerne. De oplysninger, der er tilgængelige på LDS Maps, er også tilgængelige på LDS.org. Hvis husstandens overhoved vælger at gøre oplysningerne synlige eller at skjule oplysningerne på LDS Maps, vil de også være synlige eller skjulte på LDS.org. Lokale kirkeledere kan dog stadig se husstandens oplysninger.

I mange lande er oplysninger automatisk synlige for andre medlemmer af menigheden og staven og husstandens overhoved må selv sørge for at skjule oplysningerne, hvis de ønsker det.

I lande, hvor lovgivningen om private oplysninger kræver det, bliver oplysningerne automatisk skjult og husstandens overhoved må selv sørge for at gøre dem synlige for andre medlemmer af menigheden og staven. Se Tjek eller skjul dine oplysninger for instruktioner. Følgende husstandsoplysninger er tilgængelige i LDS Maps:

Følgende husstandsoplysninger er tilgængelige i LDS Maps:

 • Navn på husstandens overhoved
 • Ægtefælles navn
 • Husstandens adresse, deriblandt gadenavn og nummer, postnummer, by samt land
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse, hvis tilgængelig

Bekræft beliggenhed af en husstand

Bekræftelse af husstand:

 1. Klik på husstandens ikon eller husstandens navn. Ballonen med husstandens oplysninger åbner.
 2. Hvis beliggenheden er rigtig, klikkes på Bekræft.
 3. Hvis beliggenheden er forkert, klikkes på Flyt og markøren flyttes til den rigtige beliggenhed. Dialogboksen Flytter husstand åbner.
 4. Klik på Udført.

Skjul husstandsoplysninger

Hvis medlemmer beder biskoppen eller sekretæren om at skjule deres husstands- og kontaktoplysninger for andre medlemmer af menigheden og staven, tages de nødvendige trin. For at skjule husstandsoplysninger:

 1. Klik på ikonet for medlemmets beliggenhed på et kort eller klik på medlemmets navn på listen over medlemmer i menigheden. Hvis husstanden er i en gruppe, klikkes på gruppeikonet, og når gruppens ballon åbner, klikkes på husstandens navn i gruppen. En ballon med medlemmets personlige oplysninger åbner.
 2. Klik på Redigér. Ballonen Redigér husstand åbner.
 3. Klik på afkrydsningsboksen ved siden af Vis ikke denne husstand på menighedens kort.
 4. Klik på Gem. Husstandens navn på listen bliver »grå« for at vise, at disse oplysninger ikke er tilgængelige for andre medlemmer af menigheden.

Kort og lister, der omdeles til menighedens medlemmer, bør ikke omfatte navnene på medlemmer, som har bedt om at få deres oplysninger skjult. For at få navnene på disse husstande synlige på udskrevne lister til ledere, gøres følgende:

 1. Klik på knappen Udskriv over kortet. Vinduet Printervenlig åbner.
 2. Klik på Vis valgmuligheder. Listen Vis valgmuligheder åbner.
 3. Klik på afkrydsningsboksen ved siden af Vis husstande, som ikke ønsker at blive vist på menighedens kort. Navnene er med på listen over husstande, men navnene er markeret med to stjerner (**). Kontrollér omhyggeligt, hvem der får lister, som omfatter navne på dem, som har valgt at skjule deres personlige oplysninger fra andre medlemmer af menigheden.

Flyt husstande

Flytning af en husstand:

 1. Klik på husstandens ikon eller klik på husstandens navn. Ballonen med husstandens oplysninger åbner.
 2. Klik på Flyt og flyt markøren hen til den rigtige beliggenhed. Dialogboksen Flytter husstand åbner.
 3. Klik på Udført.

Redigér husstandsdetaljer

Du kan redigere husstandens oplysninger for at placere en husstand i to kategorier: Dem med særlige behov eller dem, som er nødhjælpsledere. Husstande med særlige behov findes ved hjælp af dette ikon: Specialneeds.PNG. Nødhjælpsledere findes ved hjælp af dette ikon: Emergencyresponse.PNG. Du kan filtrere kort og lister for at se eller udskrive udelukkende disse to kategorier.

Menighedsledere finder nødhjælpslederne. De kan omfatte:

 • Personer, som er udpeget som leder over en del af menigheden.
 • Personer, som har lært livredning eller andre særlige færdigheder.
 • Personer, som ejer udstyr (såsom kædesav, generatorer, maskiner eller kommunikationsudstyr såsom kortbølgeradioer).
 • Personer med andre færdigheder, som lederne har identificeret.

Menighedsledere finder personer med særlige behov. De kan omfatte:

 • Personer med et fysisk handicap.
 • Ældre medlemmer, der vil have svært ved at evakuere deres hjem i tilfælde af en nødsituation.
 • Personer, som ikke ville vide, at der var opstået en nødsituation (personer uden elektricitet, uden telefon, osv.).
 • Personer med et andet handicap.

Redigering af husstandsdetaljer:

 1. Klik på husstandens ikon eller navnet på listen.
 2. Klik på Redigér. Vinduet Redigerer husstand åbner.
 3. Klik for at afkrydse i den rigtige afkrydsningsboks Kategorier. I nogle tilfælde kan man afkrydse i begge bokse, hvis værgen til den med særlige behov har færdigheder inden for livredning.
 4. Indfør passende bemærkninger i boksen til bemærkninger.
 5. Klik på Gem.
 6. Klik på X for at lukke husstandsballonen.

For at fjerne en kategori følges trin 1 og 2 ovenfor og klik så derefter på afkrydsningen for at fjerne den.

Udskrivning af liste:

 1. Klik på knappen Udskriv øverst på kortet og vinduet Udskriv åbner. Klik ikke på din browsers udskrivningsikon.
 2. Vælg de ønskede indstillinger Sideopsætning, Sortér efter,Spalter og Tekststørrelse. Sørg for, at Sideopsætning i vinduet Udskriv i LDS Maps matcher til sideopsætningen i din browser.
 3. Klik på knappen Udskriv lige over kortet og listen. Brug ikke browserens udskrivningskommando eller udskrivningsknap.

Bemærk: Medlemmer, der ikke ønsker, at deres personlige oplysninger er synlige for andre medlemmer af menigheden, kan holde oplysningerne skjult på lister og kort. Menighedsledere kan imidlertid stadig se og udskrive oplysninger på personer, der ønsker deres personlige oplysninger skjult. Hvis disse medlemmer er medtaget på lister og kort, så vær forsigtig med, hvem der modtager disse lister og kort med de skjulte oplysninger. Ledere bør respektere dem, som ønsker at beskytte deres privatliv.

Se også Flyt husstande og Bekræft husstandsbeliggenheder.

Opret en gruppe

For at oprette en gruppe:

 1. Klik på en husstand og flyt den til gruppens beliggenhed.
 2. Klik på den næste husstand, der skal medtages i gruppen, og flyt markøren til den samme beliggenhed som den første husstand.
 3. En boks åbner med beskeden: »Den nye husstandsbeliggenhed er meget tæt på en andens. Hvad ønsker du at gøre?« Klik på knappen Gruppér med for at gruppere de to husstande.
 4. Klik på Udført.
 5. Følg trin 2-4 for at tilføje andre husstande til gruppen.
 6. Hvis husstanden er forkert, klikkes på Annullér.

Fjern en husstand fra en gruppe

For at fjerne en husstand fra en gruppe:

 1. Klik på gruppe-ikonet og en dialogboks åbner.
 2. Klik på afkrydsningsboksen for den husstand, du ønsker at flytte fra gruppen.
 3. Klik på knappen Flyt den valgte.
 4. Flyt markøren til den rigtige beliggenhed.
 5. Klik på Udført.

Redigér gruppedetaljer

Du kan redigere gruppedetaljer, deriblandt gruppenavn og gruppens adresse.

Bemærk: Adresseoplysninger for individuelle husstande i LDS Maps kommer fra MLS. Hvis du foretager rettelser i adresser på individuelle husstande i en gruppe, skal du foretage de samme rettelser i MLS. MLS giver oplysninger til LDS Maps, men LDS Maps sender ikke oplysninger til MLS.

Redigering af husstandsdetaljer:

 1. Klik på Husstands-ikonet. Dialogboksen Redigering af husstandsdetaljer åbner.
 2. Foretag de nødvendige ændringer i dialogboksen.
 3. Klik på Gem.

Gruppenavne kan være navne på boligblokke, familienavne på dem, som bor der eller andre passende betegnelser. Beskrivelsen bør være en fælles adresse eller anden beskrivelse af beliggenheden, der anvendes til alle husstandene i gruppen. Menighedsledere kan beslutte, hvornår det er passende med en gruppering.

Se også Flyt grupper og Gruppebeliggenheder.

For at redigere oplysninger om individuelle husstande fra gruppedetaljerne i ballonen, klikkes der på husstandens navn og derefter på Redigér. Se Redigér husstandsdetaljer.

Flyt grupper

Flytning af en gruppe:

 1. Klik på gruppens ikon og træk det over til en ny beliggenhed. Dialogboksen Flytning af gruppe med husstande åbner.
 2. Hvis beliggenheden er rigtig, klikkes på Udført.
 3. Hvis beliggenheden er forkert, følges trin 1-2 for at redigere beliggenheden.

Bekræft gruppebeliggenheder

Bekræftelse af beliggenheden af alle husstande i én gruppe:

 1. Klik på gruppens ikon. Ballonen med gruppens oplysninger åbner.
 2. Hvis beliggenheden er korrekt, klikkes på Bekræft.
 3. Hvis beliggenheden er forkert, klikkes på Flyt og markøren flyttes til den korrekte beliggenhed. Dialogboksen Flytning af husstand åbner.
 4. Klik på Udført.

Nødhjælpskategorier

LDS Maps giver dig mulighed for at oprette en kategori af husstande kaldet nødhjælpsledere. Lokale ledere afgør, hvem nødhjælpslederne skal være. Se Redigér husstandsdetaljer for instruktioner i at udpege disse ledere. Nødhjælpskategorier bør udelukkende bruges i nødhjælpsplanlægningen i menigheden, staven og regionen.

Bemærkninger medtaget i kategorien med nødhjælpsledere bør give nok oplysninger til at hjælpe ledere med at reagere i en nødsituation.

Filtrering af liste over medlemmer:

 1. Klik på pilen ned ved siden af feltet Filtrering efter navn lige over listen over medlemmer.
 2. Klik i afkrydsningsboksen ved siden af den type ikoner for medlemsbeliggenhed, du ønsker at se. Bokse med en afkrydsning angiver, at navnene og ikonerne bliver synlige. Listen og kortet omfatter kun navnene og ikonerne på medlemmer med de ikoner, du valgte.
 3. For at fjerne en afkrydsning klikkes på det.

Filtrering af en husstandsliste

Du kan filtrere eller sortere en husstandsliste til udelukkende at vise kategorierne Særlige behov og Nødhjælpsleder.

Menighedsledere bør identificere husstande, hvor medlemmer med særlige behov har brug for hjælp i en nødsituation. De bør også finde nødhjælpsledere.

Udskriv kort og lister udelukkende over personer med særlige behov eller nødhjælpsledere:

 1. Klik på pilen ved siden af feltet Filtrering ved navn, og en boks med valgmuligheder åbner.
 2. Klik i afkrydsningsboksen ved siden af Vis kun husstande i kategorier med »særlige behov« eller »nødhjælpsleder«.
 3. Klik på afkrydsningsboksen ved siden af de kategorier, som du ønsker skal vises. Hvis der er afkrydsninger i afkrydsningsboksene, klikkes på afkrydsningerne for at fjerne dem.

Bemærk: En eller flere typer bekræftelser skal afkrydses for at se eller udskrive en liste over kategorier.

For at udskrive en liste:

 1. Klik på knappen Udskriv øverst på kortet og vinduet Udskriv åbner. Klik ikke på din browsers udskrivningsikon.
 2. Vælg de ønskede indstillinger Sideopsætning, Sortér efter,Spalter og Tekststørrelse. Sørg for, at Sideopsætning i vinduet Udskriv i LDS Maps matcher til sideopsætningen i din browser.
 3. Klik på knappen Udskriv lige over kortet og listen. Brug ikke browserens udskrivningskommando eller udskrivningsknap.

Bemærk: Nogle medlemmer kan vælge at skjule deres personlige oplysninger (navn, adresse osv.) for andre medlemmer af menigheden. Menighedsledere kan ændre denne indstilling, når de ser på eller udskriver kort og lister. Ledere bør være forsigtige med at uddele kort og lister, der omfatter navnene på dem, som ønsker at skjule deres personlige oplysninger. Uddel udelukkende disse lister til menighedsledere, som har brug for den oplysning.


Download eller udskriv fortrolige data om husstanden

Nogle fortrolige oplysninger kan medtages eller udelukkes, når menighedsledere downloader en fil, som skal bruges med en GPS eller til brug med andre programmer. Downloadede filer findes i .csv-format (komma-separerede værdier). Disse filer kan indlæses på en GPS eller kan åbnes med de fleste regneark.

Fortrolige oplysninger omfatter:

 • Betegnelsen og kategorien særlige behov. Denne oplysning kan være følsom og uddeling bør være begrænset.
 • Bemærkninger angående særlige behov. Denne oplysning kan være følsom og uddeling bør være begrænset.
 • Betegnelsen og kategorien nødhjælpsleder. Denne oplysning bruges af ledere i menigheden, staven og regionen for nødhjælpsplanlægning. Tilgængeligheden af denne oplysning bør være begrænset.
 • Bemærkninger angående nødhjælpsleder. Denne oplysning bruges også af ledere i menigheden, staven og regionen i nødhjælpsplanlægningen. Uddeling af denne oplysning bør være begrænset.
 • Anmodning om synlighed (de, der ønsker at skjule deres personlige oplysninger fra andre medlemmer af menigheden).

Downloading af oplysninger til en fil:

 1. Øverst på medlemslisten klikkes på ikonet download Downloadicon.PNG.
 2. Når dialogboksen Download husstande åbner, så gennemgå »brugerbetingelserne« og klik på Download.
 3. Følg instruktionen til at åbne og gemme filen. Filen kan åbnes af de fleste regneark.

Du kan åbne filen med et regneark og formatere dataene til brug for en specifik GPS. Hvis du planlægger at indlæse filen på en specifik GPS, gennemgå da GPS’ens krav til filens format.

Hjælp til stavsledere

Stavsledere, som logger ind på LDS Maps, kan se og udskrive forskellige oplysninger. Stavsledere kan se alle de oplysninger om menighedernes og stavens medlemmer, der er tilgængelige i LDS Maps, deriblandt oplysninger om medlemmer, som vælger at skjule deres oplysninger fra andre medlemmer af staven og menigheden.

Stavsledere omfatter følgende:

 • Stavspræsident
 • Stavspræsidentens rådgivere
 • Stavssekretær
 • Assisterende stavssekretærer
 • Stavsassistent
 • Stavens tekniske specialist

Stavslederne er angivet i MLS. Se MLS hovedmenu/Organisationer/Stavspræsidentskab/Tilføj stillinger. Dette åbner en liste over stillinger i stavspræsidentskabet.

Oplysninger tilgængelige for stavsledere

Stavsledere kan:

 • se husstandsbeliggenheder på alle medlemmer i staven, deriblandt de personer, som vælger at skjule deres oplysninger for andre medlemmer af menigheden eller staven.
 • se, udskrive og downloade husstandsbeliggenheder på medlemmer efter menighed.
 • se og udskrive kort og lister over nødhjælpsledere i alle menigheder i staven.
 • se og udskrive kort og lister over medlemmer med særlige behov i alle menigheder i staven.
 • se stavs- og menighedsgrænser i deres stav.
 • se stavs- og menighedsgrænser i de fleste stave i verden.
 • se kontaktoplysninger på ledere i de fleste menigheder og stave i verden.
 • se og downloade medlemsoplysninger, deriblandt medlemmer med særlige behov og nødhjælpsledere i menigheden.
 • søge efter navnene på voksne medlemmer i staven ved navn. Stavsledere kan også klikke på husstandsikoner for at se adressen, telefonnummer og e-mailadresse (hvis tilgængelig).
 • [[#Download GPS-oplysninger|downloade medlemsoplysninger om beliggenhed til en fil og derefter indlæse oplysningerne på en GPS.

Stavsledere, der tjener uden for deres stavsgrænser, kan også se oplysningerne, som nævnt ovenfor, for den stav, de tjener i. Se husstandsbeliggenhed for alle medlemmer i staven i fanebladet Min stav:

 1. Klik på Se alle husstande næsten øverst på listen over husstande.
 2. Ikoner for alle stavens medlemmer kommer frem på kortet eller satellitbilledet. En liste over stavens medlemmer kommer også frem til venstre på kortet eller satellitbilledet.
 3. For at se oplysninger om husstanden eller medlemmet, klikkes på medlemmets navn på listen eller husstandsikonet på kortet.

Bemærk: Hvis menighedsledere ikke har bekræftet beliggenheden for husstande i deres menighed, vil beliggenhederne være ubekræftet på stavens kort eller satellitbillede.

Se en liste over medlemmer af en menighed eller af staven

Se en liste over medlemmer af en menighed eller af staven:

 1. Klik på linket Min stav Mywardicon.PNG øverst på listen over medlemmer.
 2. Klik på pilen ved siden af menighedens navn og en liste med stavens navn og menighedernes navne åbner.
 3. Klik på Hele staven eller distriktet eller klik på menighedens navn på listen. Ikoner for alle husstande i menigheden eller staven kommer frem på kortet.

Se personer med særlige behov eller nødhjælpsledere

Se en liste over medlemmer, der har særlige behov, eller som er nødhjælpsledere:

Klik på pilen ned ved siden af feltet Filtrering efter navn lige over listen over medlemmer.

 1. Klik i afkrydsningsboksen ved siden af den type ikoner for medlemsbeliggenhed, du ønsker at se. Bokse med en afkrydsning angiver, at navnene og ikonerne bliver synlige. Listen og kortet omfatter kun navne og ikoner på medlemmer med de ikoner, du valgte.
 2. For at fjerne en afkrydsning klikkes på det.

For at udskrive kortet eller listen klikkes på ikonet : Udskriv øverst på kortet.

Søg efter et medlem af staven

Stavsledere kan søge efter et voksent medlem af staven ved at indtaste personens for- eller efternavn i søgefeltet øverst i listen over Husstande til venstre på kortet i fanebladet Min stav.

Bemærk: Søgning på medlemmets efternavn resulterer i en liste over alle de personer, der har samme efternavn. Du kan derefter klikke på medlemmets navn på listen og se vedkommendes beliggenhed på kortet, såvel som beliggenhedsoplysninger. Søgning på et medlems fornavn resulterer måske ikke i en fuldstændig liste med alle medlemmer med samme fornavn, hvis nogle fornavne er blevet forkortet. Du kan også klikke på linket Kørselsvejledning for at få kørselsvejledning til medlemmets beliggenhed.

Forklaring af termer

Administrationskontor

Der findes adskillige administrationskontorer rundt om i verden, der håndterer oplysninger om medlemskab, økonomi og andet. Administrationskontoret for USA og Canada er lokaliseret i Kirkens hovedsæde i Salt Lake City i Utah.

Bemyndiget leder

Stavs- og menighedsledere betyder også distrikts- og grensledere. Disse ledere har ekstra rettigheder i LDS Maps.

Bemyndigede menighedsledere omfatter biskopper, biskoppens rådgivere, menighedssekretærer, assisterende menighedssekretærer og menighedsassistenten.

Bemyndigede stavsledere omfatter stavspræsidenter, præsidentens rådgivere, stavssekretærer, assisterende stavssekretærer, stavsassistenten og stavens tekniske specialist.

Grænser

Kirkens medlemmer er fordelt i menigheder i forhold til, hvor de bor. Grænserne på disse menigheder fastsættes af lokale ledere og godkendes af Kirkens autoriteter. Kirkemedlemmer med en LDS Account kan logge ind på LDS Maps og se grænserne i deres egen menighed eller stav.

Stavs- og menighedsledere kan se stavs- og menighedsgrænser for deres egen menighed og stav og grænser for stave rundt om i verden.

Nødhjælpsledere

Nødhjælpsledere kan omfatte:

 • personer, der er udpeget som nødhjælpsledere for en del af menigheden.
 • personer, som har lært livredning eller andre særlige færdigheder.
 • personer, som ejer udstyr (såsom kædesav, generatorer eller maskiner).
 • personer med andre færdigheder, som Menighedsledere har identificeret.

Global Positioning System (GPS)

GPS er en række satellitter, der kredser rundt om jorden og som kan fastsætte breddegrad og længdegrad på en beliggenhed og sende den oplysning til en GPS-enhed.

LDS Maps tolker breddegrad og længdegrad på medlemmers husstande fra deres adresse i Kirkens program over medlemsoptegnelser og placerer et ikon på et kort eller satellitbillede. Når lokale ledere bekræfter beliggenheden for medlemmers husstand, ser LDS Maps den bekræftede beliggenhed og gemmer oplysningen.

Lokale ledere og medlemmer, som opretter en LDS Account, kan downloade en fil, der indeholder breddegrad og længdegrad samt adressen og andre oplysninger. Denne fil kan åbnes af et regneark eller kan downloades til en GPS, som kan købes. GPS’en kan bruges til at finde en husstands nøjagtige beliggenhed, hvis en katastrofe indtræffer.

Medlemmerne kan holde deres navn, adresse og andre oplysninger skjult fra lister og kort, som er tilgængelige for andre medlemmer af menigheden.

Grupper

LDS Maps kan gruppere adskillige husstande sammen under en beliggenhed, såsom boligblokke, der har én adresse.

En gruppe husstande repræsenteres på kort og satellitbilleder med det følgende ikon. Det er større end ikonet, der repræsenterer en individuel husstand. Det har en hvid kant og tre prikker i midten, som repræsenterer to eller flere husstande. Grouplocation.PNG

Husstandens overhoved

Husstandens overhoved er den person, til hvem alle husstandens medlemsoptegnelser er tilknyttet. I LDS Maps er manden eller faderen som regel husstandens overhoved. I visse tilfælde kan husstandens overhoved også være en anden forælder, der er medlem, et enligt voksent medlem, eller et barn, som er medlem og hvis forældre ikke er medlemmer.

Kun husstandens overhoved kan ændre husstandens beliggenhed eller vælge at vise eller skjule husstandens beliggenhed fra andre medlemmer, der logger ind i LDS Maps.

Husstande

En husstand er en beliggenhed i LDS Maps, hvor medlemsoptegnelser for alle dem, der bor i husstanden, er kædet sammen. En husstand på en beliggenhed repræsenteres gennem dette ikon: Householdlocation.PNG

En husstand kan være en af følgende:

 • Far, mor og børn.
 • Ægtemand og hustru uden børn eller ingen hjemmeboende børn.
 • Enlig forælder med børn.
 • Enlig person (dette kan omfatte voksne børn, der bor sammen med forældre, som udgør deres egen husstand).

Et antal husstande kan grupperes sammen under en beliggenhed. Se Grupper for yderligere oplysninger.

Ikoner

Husstandene identificeres med forskellige ikoner. Nedenfor ses ikonerne, der er brugt i LDS Maps samt forklaringen for hver især.

Householdlocation.PNG Dette ikon identificerer en husstands beliggenhed på et menigheds- eller stavskort, efter en menighedsleder har bekræftet beliggenheden. Husstandens overhoved kan vælge at skjule oplysningen for andre medlemmer af menigheden og staven. I de områder i verden, hvor det er påkrævet af love om private oplysninger, er beliggenhedsoplysninger for alle menighedens og stavens medlemmer skjult, indtil husstandens overhoved logger ind i LDS Maps og vælger at gøre oplysningen synlig for andre medlemmer af menigheden og staven.

Memberverifiedlocation.PNG Dette er ikonet, som identificerer en husstands beliggenhed, der er blevet bekræftet af et medlem. Kun husstandens overhoved eller en ægtefælle, der er medlem, kan bekræfte beliggenheden. En lokal leder skal bekræfte, at beliggenheden er rigtig. Hvis det er nødvendigt, kontakter en lokal leder medlemmet for at sikre, at beliggenheden er rigtig og bekræfter beliggenheden. Når han gør det, ændrer ikonet sig til et bekræftet husstandsikon.

Members'location.PNG Dette ikon identificerer din husstands beliggenhed, når du er logget ind på LDS Maps. Dette ikon identificerer en gruppe husstande. Dette kan omfatte boligblokke eller områder, hvor individuelle husstande ikke er nemme at identificere med adresser. Lokale ledere kan oprette husstandsgrupper, når de afgør, at det er nødvendigt.

Groupdot2.PNG Dette ikon identificerer husstande, hvor LDS Maps ikke kan fastsætte en beliggenhed.

Unmappelocationicon.png Dette ikon bliver tilføjet et husstands- eller gruppeikon, når lokale ledere ikke har bekræftet husstandens eller gruppens beliggenhed. Lokale ledere skal bekræfte, at beliggenheden er rigtig eller flytte ikonet til den rigtige beliggenhed. Når nye medlemmer flytter ind i menigheden eller nye medlemmer bliver døbt, er deres husstands beliggenhed ubekræftet, indtil en lokal leder bekræfter beliggenheden.

Unverifiedlocation2.PNG Dette ikon identificerer en husstands omtrentlige beliggenhed. Billeder på kort fra Google og Bing omfatter måske ikke nye veje, huse eller boligblokke. Når kort og satellitbilleder ikke er opdateret, kan lokale ledere bruge dette ikon til at identificere, at husstandsbeliggenheden kun er omtrentlig.

Approximatelocation.PNG Dette ikon identificerer en nødhjælpsleder i en menighed.

Specialneeds.PNG Dette ikon identificerer et medlem med særlige behov, der kan have brug for hjælp i tilfælde af en nødsituation.

LDS Account

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige kan oprette en LDS Account, der lader dem logge ind på Kirkens ressourcer. De oplysninger eller ressourcer, de vil se på, afhænger af deres kaldelse i Kirken.

Medlems- og lederservice (MLS)

MLS er et program, der bliver brugt af menigheder for at opretholde Kirkens medlemsoptegnelser og andre oplysninger. Menighedssekretæren eller assisterende menighedssekretær opretter og opdaterer medlemsoptegnelser.

Placér markørPlace Marker

Placér markør er et redskab, der kan bruges til at finde kirkefaciliteter i et område, til at finde breddegrad og længdegrad og til at sende feedback til LDS Maps om et facilitetsikon, hvor beliggenheden er ukorrekt. Brug af Placér markør:

 1. Klik på Placér markør (hold ikke museknappen nede).
 2. Flyt markøren til en beliggenhed.
 3. Klik på venstre museknap.

Placér markør placeres på kortet eller satellitbilledet og et vindue åbner, der viser beliggenhedens breddegrad og længdegrad. Der er to link i vinduet:

 • Find SDH-steder i nærheden.
 • Send feedback om en manglende beliggenhed.

Klik på linket Find SDH-steder for at se nærliggende kirkefaciliteter. Klik på linket Feedback og et Feedback vindue åbner. Du kan vælge hvilken slags feedback og tilføje oplysninger i forsøget på at korrigere beliggenheden.

Filtrering af husstande

Kirkeledere og medlemmer, der logger ind på LDS Maps, kan filtrere en husstandsliste alfabetisk og den type ikoner, der repræsenterer medlemshusstandene. Klik på pilen ned ved siden af feltet Filtrering efter navn øverst på listen over medlemmer. Du kan vælge den slags ikoner, der repræsenterer husstande i din menighed.

Medlemsbekræftet beliggenhed

Medlemmer, der logger ind i LDS Maps, kan bekræfte deres egen beliggenhed i LDS Maps. For at gøre dette:

 1. Log ind på LDS Maps.
 2. Klik på ikonet, som repræsenterer din husstand.
 3. Når boksen med oplysninger åbner, klikkes på Flyt. Flyt musen til den rigtige beliggenhed og klik på den venstre museknap.
 4. Klik OK for at bekræfte, at den er flyttet til det rigtige sted.

Husstandsikonet bliver.

En lokal leder vil bekræfte, at ikonet er korrekt. Når det er gjort, ændres husstandsikonet til .

Medlemmer med særlige behov

Ved brug af LDS Maps kan lokale ledere identificere medlemmer af menigheden med særlige behov og som kan have brug for hjælp i en nødsituation, hvis lederne mener, at det er nødvendigt. Medlemmer med særlige behov kan omfatte:

 • Personer med et fysisk handicap.
 • Ældre medlemmer, der ville have svært ved at evakuere deres hjem i tilfælde af en nødsituation.
 • Personer, der ikke ville vide, om en opstået nødsituation (personer uden elektricitet, uden telefon, osv.).
 • Personer med et andet handicap.

Særlige behov

Se Medlemmer med særlige behov.

Bekræftede husstande og grupper

En bekræftet husstand eller gruppe af husstande er en af de beliggenheder, som er blevet bekræftet af menighedsledere. LDS Maps tolker beliggenhed af husstande og gruppe af husstande og placerer et ikon på kortet eller billedet. Lokale ledere skal bekræfte, at husstandens eller gruppen af husstandes beliggenhed er korrekte eller flytte ikonet, der repræsenterer dem, til den korrekte beliggenhed. Medlemmer kan flytte deres ikon til den korrekte beliggenhed, og en menighedsleder kan bekræfte beliggenheden på et senere tidspunkt. Alle husstandsbeliggenheder bør bekræftes af en menighedsleder.

Ikke-kortlagt husstand eller gruppe

En ikke-kortlagt husstand eller gruppe er en af de beliggenheder, som LDS Maps ikke kan tolke på basis af adressen i menighedens program til føring af medlemsoptegnelser. Lokale ledere skal gøre, hvad de kan for at finde medlemmerne og finde ud af, hvor de bor. Når beliggenheden er fundet i LDS Maps af lokale ledere, ændres ikonet til »Bekræftet.« 

Ubekræftede husstande og grupper

Det ubekræftede ikon repræsenterer beliggenheden for en husstand, som ikke er blevet bekræftet af lokale ledere. LDS Maps fortolker beliggenhed af husstande og placerer ikonet på kortet eller billedet. Når lokale ledere bekræfter beliggenheden, bliver ikonet et almindeligt husstandsikon eller et gruppeikon.

This page was last modified on 22 December 2011, at 16:37.

Note: Content found in this wiki may not always reflect official Church information. See Terms of Use.