LDSTechForumProjects

LDS Maps help/sv

(Redirected from LDS maps help/sv)

LDS Maps är ett kartprogram som kombinerar Bing Maps eller Google Maps kartfunktioner med lägesinformation för byggnader som tillhör Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Med hjälp av LDS Maps kan du se lägesinformation och få vägbeskrivningar till de här byggnaderna.


Contents

Hur du kommer igång

Vem som helst kan söka efter och se lägen och annan information om kyrkans byggnader med hjälp av LDS Maps. Du kan välja mellan olika kartprogram eftersom täckningen i fråga om vägar och satellitbilder varierar mellan Bing och Google.

Hur man söker efter möteshus eller andra kyrkobyggnader:

 • Sök på kartan
 • Sök efter en adress
 • Använd markören
 • Använd teckenförklaringen

Sökresultaten består av följande:

 • Den lokala församling (församling eller gren) som har möten på den adress som angetts i sökfälten. Genom att klicka på församlingens namn kan användare se möteshusets adress, mötestider, ledarens namn och en länk till en vägbeskrivning. Det finns också länkar genom vilka man kan skicka rättad lägesinformation och kommentarer om programmet till LDS Maps’ personal.
 • Andra församlingar: Församlingar där ett särskilt språk talas, församlingar och grenar för unga ensamstående vuxna och församlingar och grenar för ensamstående studenter eller för gifta studenter som har möten på den adress som söktes. Användaren kan klicka på ett församlings- eller grensnamn och få information om församlingen.
 • Andra kyrkrelaterade platser i närheten: Användare kan söka efter andra möteshus, tempel, institutbyggnader, informationscentrer, historiska platser, arbetsförmedlingar, släktforskningscentrer, Deseret Industries byggnader och Kyrkans familjeservice’ kontor.

Sök på kartan

 1. Zooma till området där du vill hitta ett möteshus eller en annan kyrkobyggnad.
 2. Klicka på fliken Hitta platser om den inte är synlig.
 3. Klicka på Sök på kartan längst ner under fliken Hitta platser.
 4. När Andra kyrkrelaterade platser i närheten syns till vänster om kartan klickar du i kryssrutan vid den kyrkobyggnad du vill hitta. Om det finns flera möteshus eller andra kyrkobyggnader i området blir en lista över byggnaderna tillgänglig. Klicka på Öppna lista för att se byggnaderna i närheten
 5. Klicka på namnet på byggnaden för att se information om den.
 6. För att få en vägbeskrivning klickar du på Vägbeskrivning.

Sök efter en adress

 1. Om fönstret Hitta platser inte redan syns klickar du på ikonen Hitta platser till vänster om kartan.
 2. Skriv en adress eller annan information i adressfälten och klicka på Sök. Sökresultaten visas till vänster om kartan. Den lokala församling som har möten på den adress du angett står under TILLDELAD VALD PLATS. Andra församlingar (till exempel församlingar där ett visst språk talas eller församlingar för unga ensamstående vuxna) listas under Andra församlingar om den kryssrutan har markerats.
 3. Klicka på namnet på församlingen som du vill ha information om. En textruta öppnas med information om församlingen eller grenen, däribland ledarens namn och telefonnummer samt mötestid.
 4. Klicka på Vägbeskrivning för att få en vägbeskrivning per bil till möteshuset.

Använd markören

 1. Zooma och panorera till den plats där du vill hitta en kyrkobyggnad.
 2. Klicka på markörikonen vid navigeringskontrollen längst ner på kartan.
 3. Flytta musen till en punkt på kartan och vänsterklicka.
 4. LDS Maps söker efter kyrkobyggnader på den platsen.
 5. En textruta öppnas med information om platsen.
 6. Klicka på Hitta kyrkrelaterade platser så visas en lista över kyrkobyggnader till vänster om kartan. Klicka i kryssrutan bredvid de slags kyrkobyggnader du vill hitta så visas ikonerna på kartan.
 7. Klicka på ikonen för möteshuset eller annan kyrkobyggnad för att få information om det.
 8. En textruta öppnas med information om församlingen, däribland ledarens namn och telefonnummer samt mötestiden.
 9. Klicka på Vägbeskrivning för att få en vägbeskrivning per bil till möteshuset från platsen där markören är placerad.

Använd teckenförklaringen

Zooma till området där du vill hitta ett möteshus.

 1. Klicka på ikonen med teckenförklaringen bland navigeringskontrollerna.
 2. När teckenförklaringen öppnas klickar du i kryssrutan bredvid Möteshus eller andra kyrkobyggnader så visas ikonerna på kartan. 
 3. Om inga möteshus eller andra ikoner visas zoomar du ut så att du ser ett större område.
 4. När du ser en eller fler ikoner klickar du på en i taget. En ruta öppnas med information om församlingarna eller byggnaden.
 5. För att få en vägbeskrivning per bil klickar du på Vägbeskrivning.

Logga in

Kyrkans medlemmar och en del ledare kan se fler kyrkobyggnader när de skapar ett LDS-konto och loggar in på LDS Maps.

De som inte är medlemmar i kyrkan kan ändå skapa ett LDS Maps-konto och få följande förmåner:

 • systemet kommer ihåg din senaste sökning
 • systemet tar dig till platsen du tittade på när du använde LDS Maps förra gången.

Se LDS-konto för mer information om hur man skapar ett konto.


Hur man navigerar på kartan

Du kan kontrollera hur kartan ser ut genom att:

 • zooma in till ett område (se ett mindre område)
 • zooma ut (se ett större område)
 • flytta kartan upp eller ner, till höger eller till vänster
 • välja kartleverantör och typ av karta.

Hur nära du kan zooma in på kartan beror på vilkens slags bild du tittar på (vägkarta eller satellit) och kartleverantören (Google eller Bing). Kvaliteten på områdesbilderna beror på vilket område det är i världen och på kartleverantören. Om en zoomad områdesbild inte går att se eller är suddig kan du prova att byta till den andra kartleverantören (Google eller Bing).

Hur man zoomar in eller ut på en karta:

 • För att zooma in pekar du med musen på ett område på kartan och dubbelklickar med vänster musknapp.
 • Flytta rullningshjulet på musen upp eller ner för att zooma in eller ut.
 • Flytta skjutreglaget vid navigeringskontrollerna längst ner på kartan.
 • Klicka på en av kartikonerna som visas när du flyttar musmarkören över skjutreglaget vid navigeringskontrollerna längst ner på kartan. Ikonerna ger följande kartvyer:
 • världen
 • stat
 • region
 • ort
 • gata.

Navigeringskontroller

Navigeringskontrollerna längst ner på kartan hjälper dig att lätt ändra utseende på kartan.

Navigeringskontrollerna består av tre delar:

 • kartval och innehållsverktyg (på vänster sida)
 • flyttverktyg (i mitten)
 • zoomverktyg (på höger sida).

Kartval och innehållsverktyg

Den här delen innehåller följande ikoner:

 • Markör: Använd det här verktyget för att hitta kyrkobyggnader i ett område. Se Använd markören för mer information.
 • Teckenförklaring: Använd teckenförklaringen för att välja vilka kyrkobyggnader som ska visas på kartan. Se Använd teckenförklaringen för mer information.
 • Skicka länk: Den här ikonen öppnar ett e-postfönster så att du kan skicka en länk till LDS Maps till en annan persons e-postkonto.
 • Skriv ut karta: Den här ikonen öppnar ett utskriftsvänligt fönster där du kan välja hur kartan ska se ut på utskriften. Se Hur man gör utskrifter för mer information.
 • Karttypsväljare: Den här ikonen öppnar ett fönster där du kan välja mellan de olika Google- eller Bing-kartorna som är tillgängliga. Klicka på den kartleverantör och typ som du vill se.

Kartflyttningsverktyget

Cirkeln i mitten av navigeringskontrollerna använder du för att flytta kartan. Klicka i cirkeln för att flytta kartan i vald riktning. Ju närmare utsidan av cirkeln du klickar desto längre flyttas kartan. När du klickar nära mitten flyttas kartan en kortare sträcka.


Zoomverktyg

Du kan zooma in eller ut ur kartan med hjälp av zoomverktygen på höger sida av navigeringskontrollerna.

 • Klicka på plustecknet (+) för att zooma in på en karta.
 • Klicka på minustecknet (-) för att zooma ut.
 • Flytta skjutreglaget mot plustecknet för att zooma in.
 • Flytta skjutreglaget mot minustecknet för att zooma ut.
 • Klicka på ena eller andra sidan av skjutreglaget för att zooma in eller ut, beroende på vilken sida av reglaget du klickar på.
 • Om du flyttar musmarkören över reglaget visas en grupp ikoner. Ikonerna representerar olika zoomavstånd. Du kan välja mellan världen, stat, region, ort och gata Klicka på en av vyerna för att zooma in eller ut ur kartans mitt.

Hur man visar eller döljer byggnader på kartan

Du kan välja vilka byggnader som ska synas. Klicka på teckenförklaringsikonen vid navigeringskontrollerna för att öppna en teckenförklaring för kartan.

Klicka i kryssrutan bredvid byggnaderna som du vill se på kartan. Om du inte ser några kyrkbyggnader eller om du vill se byggnaderna i ett större område kan du zooma ut för att se ett större område.

För att ta bort byggnader från kartan klickar du på bocken bredvid namnet på byggnaden. Då försvinner ikonerna.

Klicka på teckenförklaringsikonen igen för att dölja den.

Om flera olika slags byggnader har valts så att de kan ses på en karta eller bild kanske en del byggnader inte syns om du har zoomat ut för långt. Om du till exempel valde att se alla kyrkobyggnader i Nordamerika kan några av ikonerna som representerar kyrkobyggnader skymma ikonerna för möteshus.


Information om kyrkobyggnader

Informationen som visas av LDS Maps kommer från flera olika källor. Kartorna tillhandahålls av Google och Bing. Adressinformation till kyrkans byggnader tillhandahålls av kyrkans enheter.


Kartdetaljer

Karttyper och kartdetaljer från Google och Bing kan vara olika i olika delar av världen. Om du inte kan se tillräckligt med detaljer eller om bildkvalitén är dålig när du tittar på kartor eller satellitbilder från en leverantör (Google eller Bing) kan du försöka se samma område med den andra leverantören.


Lägesinformation

Lägesinformation tillhandahålls av olika kyrkoenheter. LDS Maps tolkar informationen som latitud- och longitud-koordinater och sätter en ikon på läget enligt adressen. Ibland upptäcker LDS Maps-användare att ett läge på kartan är felaktigt. Du kan klicka på länken Kommentarer och ge information för att rätta till placeringen av en del kyrkobyggnader.

Mötestider för församlingar och annan information

Möten och mötestider för olika enheter (församlingar och grenar) tillhandahålls av enskilda enheter. Om mötena eller mötestiderna är felaktiga kan du kontakta församlingsledarna och låta dem veta att informationen är felaktig. Ledarna är ansvariga för att rätta till mötena och mötestiderna.


Informationsbubbla för byggnad

Informationsbubblan för en byggnad öppnas när du klickar på en byggnadsikon eller på numret eller namnet på en lista med byggnader. Informationsbubblan innehåller information om byggnadens läge. Annan information kan också finnas, till exempel mötestider, ledares namn och så vidare.

En länk med namnet Vägbeskrivning finns också i informationsbubblan.


Informationsbubbla för församling

När du klickar på en församlingsikon öppnas en informationsbubbla för församlingen (eller grenen). En eller flera församlingar kan ha möten i samma möteshus. En lista med församlingar kan visas till vänster om kartan. Informationen om församlingen/församlingarna består av namnet på församlingen, adressen, tiden när första mötet börjar, tiden när gudstjänsten (”sakramentsmötet”) börjar och församlingsledarens/församlingsledarnas namn och telefonnummer.

Den lokala församlingen tillhandahåller mötestider och mötesscheman till LDS Maps. Om informationen är felaktig kan du kontakta församlingsledaren (biskopen eller grenspresidenten) för att begära ändringar.

En länk med namnet Vägbeskrivning finns också i informationsbubblan.


Hur man ser vägbeskrivningar

En länk till vägbeskrivning per bil finns på många ställen i LDS Maps. Klicka på länken för att få vägbeskrivningen från ett givet läge till en av kyrkans byggnader. Vägbeskrivningen talar om vilket håll man ska köra åt och när man ska svänga, en sväng i taget. Resvägen markeras också på kartan. Vägbeskrivningarna tillhandahålls av kartleverantörerna Google och Bing.

Om du anger en exakt adress i din sökning, eller zoomar till en plats och använder markören för att komma till en viss plats så blir vägbeskrivningen mer korrekt. Om du bara anger namnet på en stad kommer vägbeskrivningen till en lokal troligtvis att starta från ortens centrum.


Hur man rättar till information

Om någon del av följande information är felaktig kan du kontakta biskopen eller grenspresidenten och ge honom rätt information eller be honom rätta till informationen:

 • mötestiderna är felaktiga
 • biskopens namn eller kontaktinformation är felaktig.

Församlingsledarens namn eller kontaktinformation är felaktig

Om biskopen eller grenspresidentens namn är felaktigt måste de lokala ledarna rätta till informationen i programmet Member and Leader Services (MLS) .


Gränsändringar

Om församlings- eller grensgränserna är felaktiga bör biskopen samarbeta med stavspresidenten för att rätta till gränserna. Stavspresidenten är ansvarig för att ordna med dokumenten som krävs för att ändra gränsen och sedan skicka begäran till förvaltningskontoret.


Hur man rättar till läget för en byggnad

Om en byggnads läge är felaktigt kan du hjälpa till att rätta till det:

 1. Klicka på byggnaden för att öppna informationsbubblan.
 2. Klicka på Flytta på byggnaden.
 3. Klicka på läget på kartan där byggnaden borde vara belägen.
 4. Klicka på Skicka information om nytt läge.

Ditt förslag på läge finns kvar på din karta under den nuvarande sessionen så att du kan se vilka kommentarer du har skickat.

LDS Maps personal går igenom informationen eller skickar den uppdaterade informationen till gruppen som är ansvarig för det läget. Den ansvariga gruppen avgör när och hur lägesinformationen ska uppdateras.

Om du går till LDS Maps igen innan LDS Maps personal har gått igenom och uppdaterat läget så ser du inte de föreslagna ändringarna utan det gamla läget visas fortfarande. Det kan ta flera veckor innan ändringarna genomförs.


Fel möteshus har angetts för en församling

Klicka på möteshusikonen för att se fler detaljer och klicka sedan på Kommentarer för att skicka en ändring.


Möteshusets gatuadress är felaktig

Om ett möteshus visas på kartan men adressen eller andra detaljer är felaktiga klickar du på lokalen för att se fler detaljer och sedan på Kommentarer för att skicka en ändring.


Läget på kartan för ett hushåll är felaktigt

Medlemmar som loggar in på LDS Maps och upptäcker att deras hushåll har fel läge på kartan kan flytta det till rätt läge. Gör följande:

 1. Klicka på din hushållsikon.
 2. Klicka på Flytta hushållet.
 3. Flytta markören till rätt läge.
 4. Klicka på Klart.
 5. En församlingsledare går sedan igenom ändringarna och bekräftar flyttningen. Församlingsledare har ansvaret att bekräfta alla ändringar i fråga om hushållslägen.

Namn, adress eller kontaktinformation för ett hushåll är felaktigt

Familjens överhuvud i en medlemsfamilj som loggar in på LDS Maps kan rätta till adress- och kontaktinformation genom att klicka på medlemsförteckningslänken i LDS Maps och göra rättningarna i dithörande fält.


Hur man gör utskrifter

Du kan skriva ut olika slags kartor, satellitbilder och listor i LDS Maps.

 • Allmänheten kan skriva ut kartor och satellitbilder.
 • Medlemmar och ledare i kyrkan kan skriva ut kartor och listor över församlings- och stavsmedlemmar när de är inloggade på LDS Maps.

Allmänna utskriftsförslag

För att skriva ut kartor från LDS Maps klickar du på utskriftsknappen bland navigeringskontrollerna längst ner på kartan. Se till att utskriftsformatet (porträtt eller landskap) i din webbläsare överensstämmer med visningsalternativen på den utskriftsvänliga skärmbilden.

Obs: Använd inte webbläsarens utskriftskommando när du ska skriva ut kartor eller listor. Utskriftskvalitén blir dålig. Använd bara utskriftsknappen bland navigeringskontrollerna.

När du klickar på utskriftsknappen bland navigeringskontrollerna öppnas en utskriftsvänlig skärmbild. Zooma och panorera för att välja vad du ska skriva ut. Om en informationsbubbla för en kyrkobyggnad är öppen när du skriver ut en karta så syns den på utskriften.

Alternativen för utskriftsformat, kolumner och textstorlek gör att du kan bestämma hur en karta ska se ut som utskrift. När du är redo att skriva ut kartan klickar du på utskriftsknappen bland navigeringskontrollerna.


Utskriftsformat

Alternativet Utskriftsformat gör att du kan:

 • välja sidorientering (se till att sidorienteringen och pappersstorleken i din sökmotor överensstämmer med de som LDS Maps har)
 • välja pappersstorlek
 • välja att skriva ut kartan med eller utan teckenförklaringen.

Kolumnalternativet kan bara användas av kyrkans medlemmar som loggat in på LDS Maps. De ser ytterligare information som kartorna kan skrivas ut med.

Textstorleken gör att man kan öka eller minska textstorleken på utskriften.


Visningsalternativ===

Visningsalternativ avgör vad som visas på kartorna och bilderna på skärmbilden. Vissa användare kan inte se det alternativet.


Andra utskriftsalternativ

Några andra utskriftsalternativ är tillgängliga för ledare och medlemmar i kyrkan som loggar in på LDS Maps. De är bland annat följande:

 • sorteringsordning (enbart för församlings- och stavslistor)
 • antal kolumner (när det finns en lista)
 • textstorlekar för listor
 • en titel ovanför kartan
 • en anteckningsdel där användare kan göra anteckningar.

LDS Maps kartor och listor får enbart användas för kyrkans bruk. De får inte användas för kommersiellt, affärsmässigt eller politiskt syfte.


Hjälp för medlemmar i kyrkan

Medlemmar som har ett LDS-konto kan logga in på LDS Maps och sedan se och skriva ut en mängd varierande information, bland annat:

 • sin lägesinformation (namn, adress, läge, telefonnummer, e-postadress)
 • var andra församlings- och stavsmedlemmar bor
 • församlings- och stavsgränser för sin stav och församling och för andra församlingar i staven
 • var kyrkobyggnaderna i deras församling eller stav är belägna
 • var andra kyrkobyggnader över hela världen är belägna

Allmän information

Medlemsinformation (namn, adress, läge, telefonnummer, e-postadress) lagras av kyrkan. Man kan få tillgång till informationen från LDS Maps, från medlemsförteckningen i LDS.org och via lokala ledare i kyrkan som använder programmet Member and Leader Services (MLS) för att bevara medlemsinformation. Du kan rätta till eller uppdatera din information genom att:

 • kontakta din församlingskamrer och ge honom rätt information (han för in ändringarna i MLS)
 • klicka på länken Medlemsförteckning i LDS Maps och själv ändra på informationen
 • klicka på Medlemsförteckning under Verktyg i LDS Maps och ändra informationen
 • logga in på LDS.org och klicka på Medlemsförteckning under Verktyg och ändra informationen.

Hur mycket medlemsinformation visas?

I många delar av världen kan lägesinformation för hushåll ses av dem som loggar in på LDS Maps. Men i vissa områden döljs medlemsinformationen automatiskt på grund av lagar om privaträtt. Familjens överhuvud i en medlemsfamilj måste logga in på LDS Maps och göra informationen synlig för församlings- och stavsmedlemmar som loggar in på LDS Maps. När medlemmar i kyrkan har loggat in kan de se församlings- och stavsgränser och lägen för andra kyrkobyggnader som inte är tillgängliga för allmänheten.

Information som kyrkans medlemmar kanske kan se eller skriva ut är bland annat följande:

 • det egna hushållets läge på en karta eller en satellitbild
 • den egna adressen och kontaktinformationen
 • lägesinformation för medlemmar i deras församling och stav (förutom för dem som väljer att dölja sin information)
 • adressen till medlemmar i deras församling och stav
 • listor över stavs- och församlingsledare
 • telefonnummer och e-postadresser, om de finns tillgängliga
 • utskrifter av listor och kartor över deras församling och stav.

Hur man verifierar sitt hushållsläge

Familjens överhuvud i en medlemsfamilj kan också verifiera läget för sitt hushåll på en karta eller satellitbild, men en församlingsledare måste bekräfta läget. Om läget för ditt hushåll är felaktigt eller inte har angetts korrekt av en församlingsledare kan du göra följande:

 1. Logga in på LDS Maps.
 2. Klicka på din hushållsikon, eller klicka på ditt namn i hushållslistan till vänster om kartan. En ruta öppnas med din hushållsinformation.
 3. Klicka på Flytta. Markören blir då ett hårkors.
 4. Flytta hårkorset till rätt läge och vänsterklicka. Dialogrutan Flytta hushåll öppnas.
 5. Om läget är det rätta klickar du på Klart.
 6. Om läget är felaktigt klickar du på Avbryt och gör steg 1-4 igen.

Visa eller dölj din information

Familjens överhuvud kan dölja hushållsinformation från andra församlings- eller stavsmedlemmar som loggar in på LDS Maps eller kan göra informationen tillgänglig. Hushållsinformationen kan fortfarande ses av församlingsledare och stavsledare som är bemyndigade att se den.

Gör följande för att begränsa hushållsinformationens synlighet:

 1. Klicka på fliken Hem.
 2. Klicka för att ta bort bocken från kryssrutan bredvid ”Låt andra församlingsmedlemmar se mitt hushåll”.
 3. I vissa områden i världen kräver lagarna för privaträtt att medlemsinformation hålls dold från andra medlemmar i kyrkan om inte hushållets överhuvud väljer att göra den synlig. För att göra hushållsinformationen synlig:
 4. Logga in på LDS Maps.
 5. Klicka på fliken Hem.
 6. Klicka i kryssrutan bredvid Låt andra församlingsmedlemmar se mitt hushåll.

eller


 1. När du har loggat in på LDS Maps klickar du på ikonen för ditt läge på en karta eller på ditt namn på listan med församlingsmedlemmar. En informationsbubbla med din personliga information öppnas.
 2. Klicka på Ändra. Informationsbubblan Ändra hushåll öppnas.
 3. Klicka i kryssrutan bredvid Visa inte det här hushållet på församlingskartorna för att dölja informationen. För att visa informationen klickar du på bocken för att ta bort den.
 4. Klicka på Spara.

Se en lista över medlemmarna i din församling eller stav

Gör följande för att se en lista över medlemmarna i din församling eller stav:

 1. Klicka på länken Min församlingMywardicon.PNG ovanför medlemslistan.
 2. Klicka på pilen bredvid församlings- eller grensnamnet så öppnas en lista med stavens namn och med församlingarnas och grenarnas namn.
 3. Klicka på Hela staven eller distriktet eller på namnet på en församling eller gren i listan. Ikonerna för alla hushåll i församlingen eller staven visas på kartan.

Obs: Alla hushållsikoner kanske inte visas på kartan.

 • Kyrkans medlemmar kan välja att dölja sin ikon och annan lägesinformation från andra församlings- och stavsmedlemmar.
 • I vissa länder kräver lagarna för privaträtt att medlemsinformationen hålls dold från andra medlemmar i kyrkan om inte familjens överhuvud vidtar åtgärder för att göra informationen synlig på LDS Maps.
 • Stavs- och församlingsledare kan se all information för medlemmarna i sin stav eller församling.

Sök efter en medlem i din församling eller stav

Kyrkans medlemmar som loggar in på LDS Maps kan söka efter en vuxen medlem i sin församling eller stav. Till vänster om kartan på skärmbilden Min församlingMywardicon.PNG , ovanför hushållslistan, finns det ett sökfält. I det här fältet kan kyrkans medlemmar ange för- eller efternamn på personen de vill hitta. Information om medlemmar som valt att dölja sin information för andra församlingsmedlemmar visas inte. I vissa länder kräver lagarna för privaträtt att lägesinformation döljs automatiskt.

===Obs: En sökning på medlemmans efternamn genererar i en lista över alla med samma efternamn. Klicka på medlemmens namn i listan för att se medlemmens läge på kartan och lägesinformation. En sökning på en medlem efter hans eller hennes förnamn kanske inte genererar en fullständig lista över alla medlemmar med samma förnamn om vissa förnamn har förkortats. Du kan också klicka på länken Vägbeskrivning för att få en vägbeskrivning per bil till medlemmen.


Se en lista över ledare i andra församlingar

Församlings- och stavsmedlemmar som loggar in på LDS Maps kan se en förteckning över församlingsledare i sin stav. Informationen i de här förteckningarna kommer från programmet Member and Leader Services (MLS) som används av församlingarna för att lagra medlemsinformation. Om församlingsledarna inte håller ledarinformationen uppdaterad i MLS så uppdateras den inte på LDS Maps eller i medlemsförteckningen på LDS.org.

Om församlingsledarna väljer att dölja sin lägesinformation för andra medlemmar så visas den inte i församlingens förteckning över ledare.

För att se en förteckning över ledare i en församling:

 1. Klicka på länken MedlemsförteckningDirectorylink.PNG i LDS Maps så kommer du till medlemsförteckningen i LDS.org.
 2. Välj medlemsförteckningslänken.
 3. Klicka på den församling vars ledare du vill se en lista över så öppnas listan.

Se en lista över alla stavs- och församlingsledare

Församlings- och stavsmedlemmar som loggar in på LDS Maps kan se en förteckning över alla stavs- och församlingsledare i sin stav. Informationen i de här förteckningarna kommer från programmet Member and Leader Services (MLS) som används av församlingarna för att lagra medlemsinformation. Om församlingsledarna inte håller ledarinformationen uppdaterad i MLS så uppdateras den inte på LDS Maps eller i medlemsförteckningen på LDS.org.

Om församlingsledarna väljer att dölja sin lägesinformation för andra församlings- eller stavsmedlemmar så visas den inte i församlingens eller stavens förteckning över ledare.

För att se en lista över alla stavs- och församlingsledare –

 1. Klicka på medlemsförteckningslänkenDirectorylink.PNG i LDS Maps så kommer du till förteckningen på LDS.org.
 2. Klicka på länken för förteckningen över församlingsledare.

När förteckningen över ledare öppnas kan du skriva ut förteckningen genom att klicka på utskriftslänken.


Se gränser och annan information som inte är offentlig

När du loggar in på LDS Maps kan du se en del information som inte allmänheten inte kan se. Bland annat följande:

 • dina församlingsgränser
 • dina stavsgränser
 • alla församlingsgränser i staven
 • andra byggnader, som biskopens förrådshus, konservfabriker och hemförrådscentrer.

För att se gränser, hushåll eller andra byggnader:

 • Klicka på ikonen med teckenförklaringen bland navigeringskontrollerna.
 • När teckenförklaringen öppnas klickar du på pilen bredvid Hushåll, Byggnader eller Gränser för att öppna en fullständig lista över vad som kan visas.
 • Klicka i kryssrutan bredvid den typ av hushåll, byggnader eller gränser du vill se så visas ikonen eller gränserna på kartan.
 • Klicka på krysset längst upp till höger på teckenförklaringen eller på ikonen för teckenförklaringen för att stänga den.
 • För att se information om ett hushåll eller en byggnad klickar du på ikonen. Då kommer en informationsruta upp.

Du kan också söka efter en adress, ort eller byggnad genom att ange information i sökrutan ovanför listan över medlemmar till vänster på skrämbilden.


Filtrera en lista

Du kan filtrera en medlemslista efter:

 • verifierade lägen Householdlocation.PNG
 • overifierade lägen Unverifiedlocation.PNG
 • medlemsverifierade lägen Unverifiedlocation.PNG
 • ungefärliga lägen Approximatelocation.PNG
 • platser som inte finns på kartan Unmappelocationicon.png

Gör följande för att filtrera en medlemslista:

 1. Klicka på nedåtpilen bredvid fältet Filtrera efter namn ovanför medlemslistan.
 2. Klicka i kryssrutan bredvid den typ av lägesikoner du vill se. Ibockade rutor betyder att namnen och ikonerna kommer att visas. Listan och kartan tar bara med de namn och ikoner som du har valt.
 3. För att ta bort en bock klickar du på den.

Obs: Alla ikontyper är automatiskt ibockade när du loggar in på LDS Maps första gången.


Informationsbubbla för hushåll

När du klickar på en hushållsikon eller ett hushållsnamn på listan över hushåll så öppnas en informationsbubbla så att du kan se detaljer om hushållet. Informationen omfattar:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress (när du klickar på den här länken öppnas ditt e-postprogram).

För att se mer information, till exempel om andra medlemmar i hushållet, klickar du på länken Medlemsförteckning i informationsbubblan. Informationen kan bara ses av dig och av medlemmar i din församling eller stav som har skapat ett LDS-konto och som har loggat in på LDS Maps. Du kan [#Visa eller dölja din information|dölja]] din information för andra församlings- och stavsmedlemmar. I vissa områden i världen döljs all hushållsinformation automatiskt.

Om lokala ledare inte har verifierat hushållets läge visas också en varning. Familjens överhuvud kan verifiera hushållsikonens läge genom att flytta den till rätt läge. Men församlingsledarna måste fortfarande bekräfta läget. Om adressen är felaktig kontaktar du församlingsledarna för att få den rättad. Om det finns annan information som är felaktig kan familjens överhuvud eller makan uppdatera hushållets telefonnummer, hushållets e-postadress, enskilda telefonnummer och bilder av sig själva och sina barn som är under 18. Medlemmarna i hushållet som är över 18 år måste uppdatera sin egen information. Om du inte vill rätta till din information ger du rätt information till en församlingsledare som gör ändringen.

Gör följande för att ändra din information i medlemsförteckningen:

 1. Logga in på LDS Maps.
 2. Klicka på förteckningsikonenDirectorylink.PNG ovanför medlemslistan.
 3. När förteckningen öppnas går du till ditt hushållsnamn på listan och klickar på det.
 4. När fönstret med din hushållsinformation öppnas klickar du på länken Ändra profil.
 5. Uppdatera informationen.
 6. Klicka på Spara ändringar för att spara den uppdaterade informationen.

Obs: Kryssrutan bredvid Visa i medlemsförteckning avgör om andra församlings- och stavsmedlemmar kan se din information eller inte. Om du bockar i en tom ruta kan församlings- och stavsmedlemmarna se din information. Om du klickar i kryssrutan och tar bort bocken kan andra inte se din information. Församlings- och stavsledarna kan alltid se all information på LDS Maps och i medlemsförteckningen på LDS.org.

Informationsbubblor för grupper med hushåll (till exempel lägenhetskomplex) har information om gruppens läge och information om enskilda hushåll.

Det finns också en länk till en vägbeskrivning som ger dig en beskrivning av bilvägen till platsen.

Församlingsledarna har rätt att ändra hushållsinformation och ändra läget för hushållsikoner på kartor och satellitbilder.


Informationsbubbla för hushållsgrupp

Hushåll kan grupperas ihop på en plats av olika anledningar. Grupperingar kan vara:

 • platser där två eller flera hushåll bor på samma plats, till exempel en familj där vuxna barn bor hos sina föräldrar
 • lägenhetskomplex där flera medlemshushåll bor
 • flera hushåll som har grupperats av församlingsledarna.

När du klickar på en ikon Grouplocation.PNG för en grupp öppnas en informationsbubbla med information om gruppen. Bubblan visar gruppens adresser och listar hushållens namn i gruppen. Du kan stänga listan genom att klicka på pilen ovanför kryssrutorna.

Gruppens namn och adress eller beskrivning tillhandahålls av lokala församlingsledare. Kontakta dem för att rapportera felaktigheter eller om du har frågor.

För att se detaljer om ett hushåll klickar du på ett hushållsnamn i en informationsbubbla eller ett hushållsnamn på listan i fältet till vänster. För att stänga hushållsinformationen klickar du på hushållsnamnet igen.

Om lokala ledare inte har verifierat hushållets läge visas en varning.

Du kan välja att lista hushållen alfabetiskt eller efter numren som angetts för hushållen av LDS Maps. Om du har valt att numrera hushållen på kartan för referens så numreras gruppen efter det antal hushåll som finns i gruppen.

För att få en vägbeskrivning till platsen klickar du på länken Vägbeskrivning .

Församlingsledarna har rätt att ändra hushållsinformation och ändra läget för hushållsikoner på kartor och satellitbilder.


Ladda ner GPS-information

Med LDS Maps kan du ladda ner en fil som innehåller hushållsinformation. Kom ihåg att den här informationen bara är för kyrkans bruk. Den får inte användas i affärsmässigt, kommersiellt eller politiskt syfte och får inte läggas ut på någon webbsida.

Filformatet är .csv (kommaavgränsade värden) som kan öppnas av kalkylprogram. Kartorna är inte nerladdade.

Filen kan också laddas upp till en GPS-mottagare.

Den nerladdade informationen består av:

 • longitud
 • latitud
 • hushållets namn
 • första adressfältet (gatuadress)
 • andra adressfältet (ort)
 • tredje adressfältet (stat)
 • fjärde adressfältet (postnummer)
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • lägesstatus (verifierad, overifierad, okarterad och så vidare)
 • grupp.

Gör följande för att ladda ner en fil med hushållsinformation:

 1. Klicka på ikonen för nerladdning ovanför medlemslistan Downloadicon.PNG.
 2. När dialogrutan Ladda ner hushåll öppnas går du igenom villkoren för användning och klickar sedan på Ladda ner.
 3. Följ instruktionerna för att öppna eller spara filen. Filen kan öppnas av de flesta kalkylprogram.

Du kan öppna filen med ett kalkylprogram och formatera data så att den kan användas i en GPS-mottagare. Om du vill ladda upp filen i en GPS-mottagare går du igenom filformatkraven för mottagaren.


Uppdatera hushållsinformation

Medlemmarnas namn och adresser måste uppdateras av lokala ledare med hjälp av församlingens program för registrering av uppteckningar. Kontakta en av dina lokala ledare och ge honom rätt information.

Familjens överhuvud och hans eller hennes maka kan uppdatera hushållets telefonnummer och e-postadresser. Ensamstående medlemmar över 18 år som bor med sina föräldrar kan uppdatera sitt telefonnummer och sin e-postadress.

Gör följande för att uppdatera telefonnummer och e-postadresser:

 1. Klicka på medlemsförteckningsikonen till vänster om kartan.
 2. När förteckningen öppnas går du till ditt hushållsnamn på listan med namn.
 3. När fönstret med din information öppnas klickar du på Ändra profil.
 4. Skriv den uppdaterade informationen i rätt fält.
 5. När alla ändringar har gjorts klickar du på Spara ändringar.

Hjälp för församlingsledare

LDS Maps för församlingsledare kombinerar kartor från Google och Bing med information om församlingar och kyrkobyggnader från kyrkans avdelningar och organisationer.

Medlemmarnas namn och adresser i LDS Maps kommer från programmet MLS och måste uppdateras eller rättas med hjälp av MLS. Telefonnummer och e-postadresser kan komma från MLS eller medlemsförteckningen i LDS Maps. De här resurserna är synkroniserade, vilket innebär att när en ändring görs i en källa så görs samma ändring i de andra källorna.


Församlingsledare

Enbart följande församlingsledare har rätt att föra in och uppdatera hushållsnamn och hushållsadresser med hjälp av LDS Maps. Namnen på bemyndigade ledare finns i MLS. (Se MLS huvudmeny/Organisationer/Biskopsrådet/Lägg till ämbete. En lista öppnas med följande biskopsrådsämbeten.)

 • biskop
 • förste rådgivare
 • andre rådgivare
 • kamrer
 • assisterande kamrer
 • assisterande kamrer (ekonomi)
 • assisterande kamrer (medlemskap)
 • verkställande sekreterare

Se till att namnen på personerna som har de här ämbetena är uppdaterade i MLS. Andra ämbeten som skapas med hjälp av Definierbara ämbeten i MLS får inte befogenhet att uppdatera information i LDS Maps.

När en person blir avlöst från ett av ovanstående ämbeten bör kamreren:

 1. ändra namn på personen med det ämbetet i MLS
 2. vidarebefordra ändringarna med hjälp av funktionen Skicka/Ta emot ändringar.

Befogenheten att ändra information i LDS Maps tas bort från personen som blir avlöst och ges till personen som kallades. Det kan ta några dagar för de här ändringarna att träda i kraft i LDS Maps.


Översikt för församlingskamrerer och församlingsledare

Med delen av LDS Maps som visar hushållslägen kan församlingsledare göra följande:

 • se lägesinformation på en karta eller en satellitbild
 • se kartor och satellitbilder med gator och andra landmärken utsatta
 • hitta rätt läge för olika hushåll
 • hitta rätt läge för olika grupper med hushåll på en och samma plats
 • verifiera rätt läge för olika hushåll och grupper
 • hitta medlemmar med särskilda behov
 • hitta medlemmar som är beredskapsledare
 • förbereda, skriva ut och spara kartor och listor över församlingsmedlemmar
 • förbereda, skriva ut och spara anpassade kartor och listor över medlemmar med särskilda behov
 • förbereda, skriva ut och spara anpassade kartor och listor över medlemmar som är beredskapsledare
 • ladda ner en fil med medlemsinformation, bland annat latitud- och longitudkoordinater, som kan laddas upp till en GPS-mottagare
 • se vilka olika resurser inom kyrkan som din församling har tillgång till
 • hämta vägbeskrivningar till medlemmars bostäder och kyrkobyggnader
 • hitta och se information om församlingar över hela världen.

Obs: Ledare får enbart använda LDS Maps för kyrkliga angelägenheter. Informationen får inte användas i affärsmässigt, kommersiellt eller politiskt syfte.


Rätta till församlingsinformation på LDS Maps.

Biskopens namn och telefonnummer och församlingens mötestider i LDS Maps kommer från MLS. Om den information är felaktig i LDS Maps så måste den rättas i MLS. Gör följande för att ändra information i MLS:

 1. Klicka på fältet Organisationer i huvudmenyn.
 2. I fältet Biskopsrådet/Övriga ämbeten klickar du på Biskopsrådet.
 3. Klicka på Biskop. Fönstret Ändra ämbete öppnas.
 4. Klicka på knappen Välj.
 5. Välj biskopens namn från listan.
 6. Klicka på Spara.

Om biskopen eller grenspresidenten inte bor i din församling och hans matrikelkort inte finns i din enhet kan du behöva lägga till hans namn under ”Medlem utanför enheten” och sedan följa ovannämnda steg för att välja honom som biskop eller grenspresident.

För att rätta till mötestiderna i MLS:

 1. På huvudmenyn klickar du på Programalternativ i fältet uppe till vänster.
 2. Klicka på Enhet.
 3. Klicka på Redigera bredvid Mötestider.
 4. Ändra mötestiderna.
 5. Klicka på Spara.

Förstagångsanvändare

Första gången du använder LDS Maps för ledare måste du verifiera att läget för varje hushåll eller grupp med hushåll är korrekt. Familjens överhuvud i en medlemsfamilj kan använda LDS Maps för att ange läget för hans eller hennes hushåll, men informationen måste också verifieras av en lokal ledare.

Overifierade lägen för ett hushåll eller en grupp anges med följande ikon: Unverifiedlocation.PNG

Okarterade hushåll är sådana hushåll vars läge LDS Maps inte kan identifiera med adressen som tillhandahållits av MLS. Lokala ledare kan behöva ändra adressen eller kontakta medlemmen för att få rätt adress. Okarterade hushåll markeras med följande ikon: Unmappelocationicon.png

När läget har verifierats tas den triangelformade symbolen bort och den runda ikonen visar rätt läge. När alla hushållslägen har verifierats är det bara lägena för medlemmar som flyttar in i församlingen som är overifierade eller okarterade.


Begäran om att dölja hushållsinformation

Lokala ledare i kyrkan kan dölja medlemmars hushållsinformation för andra församlings- och stavsmedlemmar när medlemmarna begär att deras hushållsinformation på LDS Maps ska döljas.

Familjens överhuvud i en medlemsfamilj som loggar in på LDS Maps eller på medlemsförteckningen i LDS.org kan dölja sitt hushålls läge och sin kontaktinformation för andra församlings- och stavsmedlemmar, eller låta församlings- och stavsmedlemmarna se informationen. Samma information som finns tillgänglig i LDS Maps finns också tillgänglig i LDS.org. Om familjens överhuvud väljer att göra informationen synlig eller att dölja informationen på LDS Maps, så blir den också synlig eller dold på LDS. org. Lokala ledare kommer emellertid fortfarande att kunna se hushållsinformationen.

I många länder blir informationen automatiskt synlig för andra församlings- och stavsmedlemmar och hushållets överhuvud måste vidta åtgärder för att dölja informationen om de så önskar.

I de länder där lagarna om privaträtt kräver det döljs informationen automatiskt, och familjens överhuvud måste vidta åtgärder för att göra den synlig för andra församlings- och stavsmedlemmar. Se Visa eller dölj din information för instruktioner. Följande hushållsinformation finns tillgänglig i LDS Maps:

 • namn på familjens överhuvud
 • makans namn
 • hushållets adress (gatuadress, postnummer och ort, land)
 • telefonnummer
 • e-postadress, om sådan finns

Verifiera ett hushållsläge

Gör följande för att verifiera ett hushåll:

 1. Klicka på hushållsikonen eller hushållsnamnet. En informationsbubbla för hushållet öppnas.
 2. Om läget är det rätta klickar du på Verifiera.
 3. Om läget inte är det rätta klickar du på Flytta och flyttar markören till rätt läge. Dialogrutan Flytta hushåll öppnas.
 4. Klicka på Klart.

Dölj hushållsinformation

Om en medlem ber biskopen eller kamreren att dölja deras hushålls- och kontaktinformation för andra församlings- och stavsmedlemmar bör du vidta nödvändiga åtgärder. Gör följande för att dölja hushållsinformation:

 1. Klicka på ikonen för medlemmens läge på en karta eller klicka på medlemmens namn på listan över församlingsmedlemmar. Om hushållet är en del av en grupp klickar du på gruppikonen, och när informationsbubblan öppnas klickar du på namnet på rätt hushåll i gruppen. En informationsbubbla med medlemmens personliga information öppnas.
 2. Klicka på Ändra. Informationsbubblan Ändra hushåll öppnas.
 3. Klicka i kryssrutan bredvid Visa inte det här hushållet på församlingskartorna.
 4. Klicka på Spara. Hushållsnamnet på listan gråtonas för att visa att informationen inte är tillgänglig för andra församlingsmedlemmar.

Kartor och listor som ska delas ut till församlingsmedlemmarna ska inte innehålla namnen på dem som har bett om att få sin information dold. För att namnen på de här hushållen ska synas på ledarnas utskrifter gör du följande:

 1. Klicka på utskriftsknappen ovanför kartan. Fönstret Utskriftsvänlig skärmbild öppnas.
 2. Klicka på Visa alternativ. Listan Visa alternativ öppnas.
 3. Klicka i kryssrutan bredvid Visa hushåll som inte vill synas på församlingskartor. Namnen kommer med på listan med hushåll men är markerade med två asterisker (**). Kontrollera noga vilka som får listor som innehåller namn på hushåll som valt att dölja personlig information från andra församlingsmedlemmar.

Flytta hushåll

För att flytta ett hushåll:

 1. Klicka på hushållsikonen eller hushållsnamnet. En informationsbubbla för hushållet öppnas.
 2. Klicka på Flytta och flytta markören till rätt läge. Dialogrutan Flytta hushåll öppnas.
 3. Klicka på Klart.

Ändra hushållsdetaljer

Du kan ändra hushållsinformation för att placera hushållet i två kategorier: De med särskilda behov eller de som är beredskapsledare. Hushåll med särskilda behov markeras med följande ikon: Specialneeds.gif. Beredskapsledare markeras med följande ikon: Emergencyresponse.gif. Du kan filtrera kartor och listor för att se eller skriva ut endast de här två kategorierna.

Församlingsledarna tar reda på beredskapsledarna. De kan vara:

 • personer som utsetts som ledare över en del av församlingen
 • personer som känner till livräddning eller har andra specialkunskaper
 • personer som har viss utrustning (till exempel motorsågar, generatorer, tung utrustning eller kommunikationsutrustning som kortvågsradio)
 • personer med annan kunskap som identifierats av ledarna.

Församlingsledarna tar reda på personer med särskilda behov. De kan vara:

 • personer med fysiska handikapp
 • äldre medlemmar som skulle ha svårt att evakuera sitt hem i en nödsituation
 • personer som inte får information om nödsituationer (personer utan elektricitet, personer utan telefon, och så vidare)
 • personer med andra handikapp.

Gör följande för att ändra hushållsdetaljer:

 1. Klicka på hushållsikonen eller namnet på listan.
 2. Klicka på Ändra. Fönstret Ändra hushåll öppnas.
 3. Klicka för att sätta en bock i rätt kategorikryssruta. I vissa fall kan båda kryssrutorna bockas i om vårdnadshavarna för personer med särskilda behov har livräddningskunskaper.
 4. Skriv lämpliga kommentarer i kommentarrutan.
 5. Klicka på Spara.
 6. Klicka på X för att stänga informationsbubblan.

För att ta bort en kategori följer du steg 1 och 2 ovan och klickar sedan på bocken för att ta bort den.

Gör följande för att skriva ut en lista:

 1. Klicka på Skriv ut ovanför kartan så öppnas ett utskriftsfönster. Klicka inte på din webbläsares utskriftsikon
 2. Välj de alternativ som önskas bland Sidorientering, Sortera efter, Kolumner och Textstorlek. Se till att utskriftsformatet i fönstret Utskriftsvänlig skärmbild i LDS Maps stämmer överens med utskriftsformatet i din webbläsare.
 3. Klicka på Skriv ut ovanför kartan och listan. Använd inte webbläsarens utskriftskommando eller utskriftsknapp.

Obs: Medlemmar som inte vill att deras personliga information ska ses av andra församlingsmedlemmar kan göra så att informationen inte syns i listor och på kartor. Församlingsledare kan emellertid fortfarande se och skriva ut information för personer som vill ha sin personliga information dold. Om de här medlemmarna finns med på listor och kartor måste du vara uppmärksam på vilka som får listorna och kartorna med den dolda informationen. Ledarna bör vara tillmötesgående mot personer som vill vara privata.

Se också Flytta hushåll och Verifiera ett hushållsläge.


Skapa en grupp

Gör följande för att skapa en grupp:

 1. Klicka på ett hushåll och flytta det till gruppens läge.
 2. Klicka på nästa hushåll som ska vara med i gruppen och flytta markören till samma läge som det första hushållet har.
 3. En ruta öppnas med texten: ”Det nya hushållsläget är mycket nära ett annat. Vad vill du göra?” Klicka på Gruppera med för att gruppera de båda hushållen.
 4. Klicka på Klart.
 5. Följ steg 2-4 för att lägga till andra hushåll till gruppen.
 6. Om hushållsläget inte är det rätta klickar du på Avbryt.

Ta bort ett hushåll från en grupp

Gör följande för att ta bort ett hushåll från en grupp:

 1. Klicka på gruppikonen så öppnas en dialogruta.
 2. Klicka i kryssrutan vid det hushåll som du vill ta bort från gruppen.
 3. Klicka på Flytta på valt hushåll.
 4. Flytta markören till rätt läge.
 5. Klicka på Klart.

Ändra gruppdetaljer

Du kan ändra sådana gruppdetaljer som gruppens namn och adress.

Obs: Adressinformationen för enskilda hushåll i LDS Maps tillhandahålls av MLS. Om du gör adressändringar för enskilda hushåll i en grupp måste du göra samma ändringar i MLS. MLS vidarebefordrar information till LDS Maps, men LDS Maps skickar ingen information till MLS.

Gör följande för att ändra hushållsdetaljer:

 1. Klicka på hushållsikonen. Dialogrutan Ändra hushållsdetaljer öppnas.
 2. Gör nödvändiga ändringar i dialogrutan.
 3. Klicka på Spara.

Gruppnamn kan vara namn på lägenhetskomplex, efternamn på dem som bor där eller andra lämpliga benämningar. Beskrivningen bör vara en gemensam adress eller annan lägesbeskrivning som gäller alla hushåll i gruppen. Församlingsledarna kan avgöra när det är lämpligt att göra en gruppering.

Se också Flytta grupper och Grupplägen.

För att ändra enskild hushållsinformation i informationsbubblan för gruppen klickar du på hushållsnamnet och sedan på Ändra. Se Ändra hushållsdetaljer.


Flytta grupper

Gör följande för att flytta en grupp:

 1. Klicka på ikonen för gruppen och dra den till det nya läget. Dialogrutan Flytta grupp med hushåll öppnas.
 2. Om läget är det rätta klickar du på Klart.
 3. Om läget är fel följer du steg 1-2 för att rätta till läget.

Verifiera grupplägen

Gör följande för att verifiera läget för alla hushåll i en grupp:

 1. Klicka på gruppikonen. En informationsbubbla för gruppen öppnas.
 2. Om läget är det rätta klickar du på Verifiera.
 3. Om läget inte är det rätta klickar du på Flytta och flyttar markören till rätt läge. Dialogrutan Flytta hushåll öppnas.
 4. Klicka på Klart.

Beredskapskategorier

I LDS Maps kan du skapa en kategori med hushåll som heter Beredskapsledare. Lokala ledare avgör vilka som ska bli beredskapsledare. Se Ändra hushållsdetaljer för instruktioner om hur man utser sådana ledare. Beredskapskategorier ska enbart användas för att planera beredskapsåtgärder inom församlingar, stavar och regioner.

Kommentarerna som finns med i kategorin för beredskapsledare bör ge tillräcklig information för att hjälpa ledarna vidta åtgärder i en nödsituation.

Gör följande för att filtrera en medlemslista:

 1. Klicka på nedåtpilen bredvid fältet Filtrera efter namn ovanför medlemslistan.
 2. Klicka i kryssrutan bredvid den typ av lägesikon du vill se. Ibockade rutor betyder att namnen och ikonerna kommer att visas. Listan och kartan kommer bara att ta med de namn och ikoner som du har valt.
 3. För att ta bort en bock klickar du på den.

Filtrera en hushållslista

Du kan filtrera eller sortera en hushållslista så att den bara visar kategorierna Särskilda behov och Beredskapsledare.

Församlingsledarna bör identifiera hushåll där medlemmar med särskilda behov behöver hjälp i en nödsituation. De bör också identifiera beredskapsledare.

Gör följande för att se eller skriva ut kartor och listor med enbart personer som har särskilda behov eller beredskapsledare:

 1. Klicka på pilen bredvid fältet Filtrera efter namn så öppnas en ruta med olika alternativ.
 2. Klicka i kryssrutan bredvid Visa bara hushåll med särskilda behov eller beredskapsledare.
 3. Klicka i kryssrutan bredvid kategorin du vill se. Om det finns bockar i kryssrutorna klickar du på dem för att ta bort dem.

Obs: En eller fler av verifieringstyperna måste vara ibockade för att man ska kunna se eller skriva ut en kategorilista.

Gör följande för att skriva ut en lista:

 1. Klicka på Skriv ut ovanför kartan så öppnas fönstret Skriv ut. Klicka inte på din webbläsares utskriftsikon.
 2. Välj de alternativ som önskas bland Utskriftsformat, Sortera efter, Kolumner och Textstorlek. Se till att utskriftsformatet i fönstret Utskriftsvänlig skärmbild i LDS Maps stämmer överens med utskriftsformatet i din webbläsare.
 3. Klicka på Skriv ut ovanför kartan och listan. Använd inte webbläsarens utskriftskommando eller utskriftsknapp.

Obs: Vissa medlemmar kan välja att hålla sin personliga information (namn, adress etc.) dold för andra församlingsmedlemmar. Församlingsledarna kan ändra inställningen när de ska titta på eller skriva ut kartor och listor. Ledare måste iaktta försiktighet när de delar ut kartor och listor som innehåller namn på personer som vill ha sin personliga information dold. Ge bara sådana listor till församlingsledare som behöver ha den informationen.


Ladda ner eller skriva ut konfidentiella hushållsuppgifter

En del konfidentiell information kan tas med eller döljas när församlingsledare laddar ner en fil som ska användas i en GPS-mottagare eller i andra dataprogram. De nerladdningsbara filerna exporters i .csv-format (kommaavgränsade värden). De här filerna kan laddas upp till en GPS-mottagare eller öppnas av de flesta kalkylprogram.

Den konfidentiella informationen innehåller:

 • Tillhör kategorin Särskilda behov. Den här informationen kan vara känslig och bör vidarebefordras sparsamt.
 • Kommentarer om särskilda behov. Den här informationen kan vara känslig och bör vidarebefordras sparsamt.
 • Tillhör kategorin beredskapsledare. Den här informationen ska användas för beredskapsplanering av församlings-, stavs- och regionledare. Distributionen av den här informationen ska vara begränsad.
 • Kommentarer för beredskapsledare. Den här informationen ska också användas för beredskapsplanering av församlings-, stavs- och regionledare. Distributionen av den här informationen ska vara begränsad.
 • Begärt att inte visa (de som vill att deras personliga information ska döljas från andra församlingsmedlemmar).

Gör följande för att ladda ner information till en fil:

 1. Klicka på ikonen för nerladdning ovanför medlemslistan Downloadicon.PNG.
 2. När dialogrutan Ladda ner hushåll öppnas går du igenom villkoren för användning och klickar sedan på Ladda ner.
 3. Följ instruktionerna för att öppna eller spara filen. Filen kan öppnas av de flesta kalkylprogram.

Du kan öppna filen med ett kalkylprogram och formatera data så att den kan användas i en GPS-mottagare. Om du vill ladda upp filen i en GPS-mottagare går du igenom filformatkraven för mottagaren.


Hjälp för stavsledare

Stavsledare som loggar i på LDS Maps kan se och skriva ut en mängd varierande information. Stavsledare kan se all information om församlings- och stavsmedlemmar som finns i LDS Maps, även information om medlemmar som har valt att dölja sin information för andra stavs- och församlingsmedlemmar.

Stavsledarna är följande:

 • stavspresidenten
 • stavspresidentens rådgivare
 • stavskamreren
 • assisterande stavskamrerer
 • stavens verkställande sekreterare
 • stavens IT-specialist

Stavsledarna anges av MLS. Se MLS huvudmeny/Organisationer/Stavspresidentskapet/Lägg till ämbete. En lista öppnas med ämbeten inom stavspresidentskapet.


Information som är tillgänglig för stavsledare

Stavsledare kan:

 • se hushållslägen för alla medlemmar i staven, även de som har valt att dölja sin information för andra församlings- eller stavsmedlemmar
 • se, skriva ut och ladda ner medlemmarnas hushållslägen efter församling
 • se och skriva ut kartor och listor över beredskapsledare i alla församlingar i staven
 • se och skriva ut kartor och listor över medlemmar med särskilda behov i alla församlingar i staven
 • se stavens stavs- och församlingsgränser
 • se stavs- och församlingsgränser för de flesta stavarna i hela världen
 • se kontaktinformation för ledare i de flesta församlingar och stavar i hela världen
 • se och ladda ner medlemsinformation, även om medlemmar med särskilda behov och beredskapsledare
 • söka efter vuxna medlemmar i staven efter namn,. stavsledare kan också klicka på hushållsikoner för att se adress, telefonnummer och e-postadress (om sådan finns)
 • ladda ner medlemmarnas lägesinformation till en fil och sedan ladda upp den till en GPS-mottagtare.

Stavsledare som verkar utanför gränserna till sin stav kan också se informationen som nämns ovan för staven de verkar i.

För att se hushållslägena för alla medlemmar i staven går du till fliken Min stav:

 1. Klicka på Visa alla hushåll upptill på listan över hushåll.
 2. Ikonerna för alla stavsmedlemmar visas på kartan eller satellitbilden. En lista över medlemmarna i staven visas också till vänster om kartan eller satellitbilden.
 3. För att se information om hushållet eller medlemmen klickar du på medlemmens namn i listan eller på hushållsikonen på kartan.

Obs: Om församlingsledarna inte har verifierat hushållens läge i sin församling är lägena overifierade på stavens karta eller satellitbild.


Se en lista över medlemmarna i en församling eller stav

Gör följande för att se en lista över medlemmarna i en församling eller stav:

 1. Klicka på länken Min stav Mywardicon.PNGovanför medlemslistan.
 2. Klicka på pilen bredvid församlings- eller grensnamnet så öppnas en lista med stavens namn och med församlingarnas och grenarnas namn.
 3. Klicka på Hela staven eller distriktet eller på namnet på en församling eller gren i listan. Ikonerna för alla hushåll i församlingen eller staven visas på kartan.

Se personer med särskilda behov eller beredskapsledare

Gör följande för att se en lista över medlemmar med särskilda behov eller som är beredskapsledare:

Klicka på nedåtpilen bredvid fältet Filtrera efter namn ovanför medlemslistan.

 1. Klicka i kryssrutan bredvid den typ av lägesikon du vill se. Ibockade rutor betyder att namnen och ikonerna kommer att visas. Listan och kartan kommer bara att ta med de namn och ikoner som du har valt.
 2. För att ta bort en bock klickar du på den.

För att skriva ut kartan eller listan klickar du på Skriv ut ovanför kartan.


Sök efter en medlem i staven

Stavsledare kan söka efter en vuxen medlem i staven genom att skriva för- eller efternamnet i sökfältet ovanför hushållslistan till vänster om kartan på fliken Min stav.

Obs: En sökning på medlemmans efternamn genererar en lista över alla med samma efternamn. Du kan sedan klicka på medlemmens namn i listan och se hans eller hennes läge på kartan, liksom lägesinformation. En sökning på en medlem efter förnamnet kanske inte genererar en fullständig lista över alla medlemmar med samma förnamn om vissa förnamn har förkortats. Du kan också klicka på länken Vägbeskrivning för att få en vägbeskrivning per bil till medlemmen.


Ordlista

Förvaltningskontor

Det finns flera förvaltningskontor runtom i världen som handhar medlemskap, ekonomi och annan information. Förvaltningskontoret för USA och Kanada är huvudkontoret i Salt Lake City, Utah.


Bemyndigad ledare

Stavs- och församlingsledare avser också distrikts- och grensledare. Dessa ledare har större rättigheter i LDS Maps.

Bemyndigade ledare i församlingen är biskopen, biskopens rådgivare, församlingskamrerer, assisterande församlingskamrerer och församlingens verkställande sekreterare.

Bemyndigade ledare i staven är stavspresidenten, stavspresidentens rådgivare, stavskamrerer, assisterande stavskamrerer, stavens verkställande sekreterare och stavens IT-ansvarige.


Gränser

Kyrkans medlemmar tilldelas en församling (eller gren) efter var de bor. Gränserna för församlingarna bestäms av lokala ledare och godkänns av kyrkans auktoriteter. Kyrkans medlemmar som har ett LDS-konto och loggar in på LDS Maps kan se gränserna för sin egen församling eller gren och stav.

Stavs- och församlingsledare kan se stavs- och församlingsgränserna för sina egen församlingar och stavar och för stavar runtom i världen.


Beredskapsledare

Beredskapsledare kan vara:

 • personer som utsetts som beredskapsledare för en del av församlingen
 • personer som känner till livräddning eller har andra specialkunskaper
 • personer som har viss utrustning (till exempel motorsågar, generatorer eller tung utrustning)
 • personer med annan kunskap som identifierats av ledarna.

Global positioning system (GPS)

GPS är en serie satelliter som rör sig runt jorden som kan avgöra latitud och longitud för en plats och vidarebefordra den informationen till en GPS-mottagare.

LDS Maps tolkar medlemshushållens latitud- och longitudkoordinater från deras adresser i kyrkans medlemsprogram och sätter en ikon på en karta eller satellitbild. När lokala ledare verifierar medlemshushållens lägen identifierar LDS Maps det verifierade läget och lagrar informationen.

Lokala ledare och medlemmar som skapar ett LDS-konto kan ladda ner en fil med latitud- och longitudkoordinater tillsammans med adressen och annan information. Filen kan öppnas av ett kalkylprogram eller laddas upp till en GPS-mottagare som säljs kommersiellt. GPS kan användas för att hitta en medlems exakta läge om en katastrof skulle inträffa.

Medlemmarna kan dölja sitt namn, sin adress och annan information så att den inte syns på de listor och kartor som är tillgängliga för medlemmarna i församlingen (eller grenen).


Grupper

LDS Maps kan gruppera ihop flera hushåll på en plats, till exempel ett lägenhetskomplex som har en och samma adress.

En grupp med hushåll representeras av följande ikon på kartor och satellitbilder. Den är större än ikonen som representerar enskilda hushåll och har en vit ram runtom och tre prickar i mitten, vilket representerar två eller fler hushåll. Grouplocation.PNG


Familjens överhuvud

Familjens överhuvud är personen som alla andra i hushållet länkas till i uppteckningarna. I LDS Maps är det vanligtvis maken eller fadern som är familjens överhuvud. I vissa fall kan familjens överhuvud också vara en annan förälder som är medlem, en ensamstående medlem eller ett barn som är medlem vars föräldrar inte är medlemmar.

Det är bara familjens överhuvud som kan ändra läget för ett hushåll eller välja att göra hushållets läge synligt eller dolt för andra medlemmar som loggat in på LDS Maps.


Hushåll

Ett hushåll är en plats på LDS Maps där medlemsuppteckningarna för alla som bor i hushållet är sammanlänkade. Ett hushåll på en plats representeras av den här ikonen: Householdlocation.PNG

Ett hushåll kan bestå av följande:

 • far, mor och barn
 • man och hustru utan barn eller utan barn som bor hemma
 • ensamstående förälder med barn
 • ensamstående person, (det kan vara vuxna barn som bor med föräldrar som är sitt eget hushåll).

Ett antal hushåll kan vara grupperade tillsammans på en plats. Se Grupper för mer information.


Ikoner

Hushållen identifieras av olika ikoner. Nedan är ikonerna som används i LDS Maps och en förklaring för var och en.

Householdlocation.PNGDen här ikonen representerar ett hushålls läge på en församlings- eller stavskarta efter det att en församlingsledare har verifierat läget. Familjens överhuvud kan välja att dölja informationen för andra församlings- och stavsmedlemmar. I områden i världen där lagarna för privaträtt kräver det döljs lägesinformationen för alla församlings- och stavsmedlemmar tills familjens överhuvud loggar in på LDS Maps och väljer att göra informationen synlig för andra församlings- och stavsmedlemmar.

Unverifiedlocation.PNGDen här ikonen representerar ett hushållsläge som har verifierats av en medlem. Det är bara familjens överhuvud eller en maka som är medlem som kan verifiera läget. En lokal ledare måste bekräfta att läget är det rätta. Om så behövs kontaktar en lokal ledare medlemman för att försäkra sig om att läget är rätt och verifierar sedan läget. När han gör det ändras ikonen till en verifierad hushållsikon Householdlocation.PNG.

Members'location.PNG:Den här ikonen representerar ditt hushålls läge när du är inloggad på LDS Maps.

Grouplocation.PNG Den här ikonen representerar en grupp hushåll. Det kan vara ett lägenhetskomplex eller ett område där enskilda hushåll inte lätt kan identifieras med adresser. Lokala ledare kan skapa grupper med hushåll när de bedömer att det är nödvändigt.

Unmappelocationicon.pngDen här ikonen representerar hushåll som LDS Maps inte kan hitta något läge för.

Unverifiedlocation.PNGDen här ikonen läggs till vid en hushålls- eller gruppikon när lokala ledare inte har verifierat läget för ett hushåll eller en grupp. Lokala ledare måste verifierar att läget är det rätta eller flytta ikonen till rätt läge. När nya medlemmar flyttar in i församlingen eller nya medlemmar döps förblir deras hushållsläge overifierat till en lokal ledare verifierar läget.

Approximatelocation.PNGDen här ikonen representerar det ungefärliga läget för ett hushåll. Kartbilder från Google och Bing kanske inte har med nybyggda vägar, bostäder eller lägenhetskomplex. När kartor och satellitbilder inte är uppdaterade kan lokala ledare använda den här ikonen för att identifiera att hushållets läge bara är ungefärligt.

Emergencyresponse.gifDen här ikonen representerar en beredskapsledare i en församling.

Specialneeds.gifDen här ikonen representerar en medlem med särskilda behov som kan behöva hjälp i en nödsituation.


LDS-konto

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kan skapa ett LDS-konto som gör att de kan logga in på kyrkans resurser. Vilken information eller vilka resurser de ser beror på deras ämbete i kyrkan.


Member and Leader Services (MLS)

MLS är programmet som används av församlingar och grenar för att handha medlemskap och annan information. Församlingskamreren eller assisterande församlingskamreren skapar och uppdaterar medlemsuppteckningar.


Markör Ico-marker.png

Markören är ett redskap som kan användas för att hitta kyrkobyggnader i ett område, hitta latitud- och longitudkoordinater och skicka kommentarer till LDS Maps om en byggnadsikon som kanske sitter på fel ställe.

Gör följande för att använda markören:

 1. Klicka på Markören. (Håll inte ner musknappen.)
 2. Flytta muspekaren till en plats.
 3. Klicka med vänster musknapp.

Markören placeras på kartan eller satellitbilden och ett fönster öppnas med latitud- och longitudkoordinaterna för platsen. Det finns två länkar i fönstret:

 • Hitta kyrkrelaterade platser i närheten
 • Skicka kommentarer om en byggnad som fattas på kartan.

Klicka på länken Hitta kyrkrelaterade platser för att se kyrkobyggnader i närheten.

Klicka på Skicka kommentarer så öppnas ett kommentarfönster. Du kan välja vilken typ av kommentar du vill skicka och skriva den information som hjälper till att rätta till felet med läget.


Filtrera hushåll

Ledare och medlemmar i kyrkan som loggar in på LDS Maps kan filtrera en lista med hushåll alfabetiskt eller efter olika slags ikoner som representerar medlemmarnas hushåll. Klicka på nedåtpilen bredvid fältet Filtrera efter namn ovanför medlemslistan. Du kan sedan välja mellan olika ikoner som representerar hushållen i din församling.


Medlemsverifierat läge

Medlemmar som loggar in på LDS Maps kan verifiera sitt eget läge i LDS Maps.

Gör följande:

 1. Logga in på LDS Maps.
 2. Klicka på ikonen som representerar ditt hushåll.
 3. När informationsrutan öppnas klickar du på Flytta. Flytta musen till rätt läge och vänsterklicka.
 4. Klicka på OK för att bekräfta att flytten blev rätt.

Ikonen för hushållet ser då ut så här 34px.

En lokal ledare bekräftar att läget är det rätta. När det är gjort ändras hushållsikonen till Householdlocation.PNG.


Medlemmar med särskilda behov

Med hjälp av LDS Maps kan församlingsledare identifiera församlingsmedlemmar som har särskilda behov och som kan behöva+ hjälp i en nödsituation om ledaren anser att det är nödvändigt. Medlemmar med särskilda behov kan vara:

 • personer med fysiska handikapp
 • äldre medlemmar som skulle ha svårt att evakurera sitt hem i en nödsituation
 • personer som inte får information om nödsituationer (personer utan elektricitet, personer utan telefon, och så vidare)
 • personer med andra handikapp.

Särskilda behov

Se Medlemmar med särskilda behov.


Verifierade hushåll och grupper

Ett verifierat hushåll eller en verifierad grupp med hushåll är ett hushåll eller en grupp som har verifierats av församlings- eller grensledare. LDS Maps tolkar lägena för hushållen och grupperna av hushåll och placerar en ikon på kartan eller bilden. Lokala ledare måste verifiera att läget för hushållet eller gruppen med hushåll är det rätta eller flytta ikonen som representerar dem till rätt läge.

Medlemmarna kan flytta sin ikon till rätt läge och en församlings- eller grensledare kan verifiera läget senare. Alla hushållslägen bör verifieras av en församlings- eller grensledare.


Okarterat hushåll eller okarterad gruppUnmappelocationicon.png

Ett okarterade hushåll eller en okarterad grupp är ett hushåll eller en grupp som LDS Maps inte kan tolka på grund av adressen som församlingens uppteckningsprogram har tillhandahållit.

Lokala ledare måst vidta åtgärder för att hitta medlemmarna och ta reda på var de bor. När läget har identifierats i LDS Maps av lokala ledare ändras ikonen till ”Verifierad”.


Overifierade hushåll och grupper

Den overifierade ikonen representerar läget för ett hushåll som inte har verifierats av lokala ledare. LDS Maps tolkar hushållens läge och placerar ikonen på kartan eller bilden. När lokala ledare verifierar läget blir ikonerna vanliga hushålls- eller gruppikoner.

This page was last modified on 22 December 2011, at 16:41.

Note: Content found in this wiki may not always reflect official Church information. See Terms of Use.