TechForumProjects

LDS Maps help/nl

(Redirected from LDS maps help/nl)

LDS Maps is een kaartenprogramma dat de kaarten en zoekmogelijkheden van Google Maps of Bing Maps combineert met de locatiegegevens van faciliteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met LDS Maps kunt u locatiegegevens bekijken en routeaanwijzingen opvragen.

Links and graphics need to be added to this file. Links en afbeeldingen moeten worden toegevoegd aan dit bestand.

Contents

Aan de slag

Iedereen kan met LDS Maps een locatie opzoeken en die bekijken, alsmede andere gegevens van kerkfaciliteiten. Er wordt een keuze tussen twee kaartenaanbieders geboden omdat de wegen- en satellietdekking van Bing en Google verschilt.

Hoe een kerk of andere kerkfaciliteit te zoeken:

 • Op de kaart zoeken
 • Een adres zoeken
 • De plaatsmarker gebruiken
 • De legenda gebruiken

De zoekopdracht heeft de volgende resultaten opgeleverd:

 • De plaatselijke kerkgemeente (wijk of gemeente) toegewezen aan het adres dat is ingevoerd in de zoekvelden. De gebruiker kan door te klikken op de naam van de kerkgemeente het adres van de kerk zien, de tijden van bijeenkomsten, namen van leiders, en een link naar de routeaanwijzingen. Er zijn ook links om medewerkers van LDS Maps aanwijzingen te sturen voor het corrigeren van de gegevens, en andere reacties.
 • Overige kerkgemeentes: onder meer taalgemeentes, wijken en gemeentes voor jongvolwassenen, alleenstaande studenten en gehuwde studenten, toegewezen aan het adres waarnaar werd gezocht. De gebruiker kan klikken op de naam van een kerkgemeente of wijk om gegevens te bekijken.
 • Andere nabijgelegen kerklocaties: gebruikers kunnen ook zoeken naar andere kerkgebouwen, tempels, instituten voor godsdienstonderwijs, bezoekerscentra, loopbaancentra, centra voor familiegeschiedenis, faciliteiten van Deseret Industries en kantoren van LDS Family Services.

Op de kaart zoeken

 1. Zoom in op het gebied waar u een kerkgebouw of andere faciliteit van de kerk wilt zoeken.
 2. Klik op de tab Zoek locaties als die niet al zichtbaar is.
 3. Klik op Op kaart zoeken bijna onderaan de tab.
 4. Als links van de kaart Andere nabijgelegen kerklocaties verschijnt, klik dan op het aanvinkvakje bij de kerkfaciliteiten die u wilt zoeken. Als er meerdere kerkgebouwen of faciliteiten in de omgeving zijn, verschijnt er een lijst. Klik op Lijst openen om de nabijgelegen
 5. Klik op de naam van de faciliteit om de gegevens te bekijken.
 6. Voor een routebeschrijving klikt u op Routeaanwijzingen.

Een adres zoeken

 1. Als het venster Zoek locaties niet al getoond wordt, klik dan op het pictogram Zoek locaties links van de kaart.
 2. Voer een adres of andere gegevens in de velden in en klik op de knop Zoeken. De resultaten van de zoekopdracht verschijnen links van de kaart. De plaatselijke kerkgemeente toegewezen aan het adres dat u zocht, vindt u onder TOEGEWEZEN AAN GESELECTEERDE LOCATIE. Andere kerkgemeentes (zoals taalgemeentes of gemeentes voor jongvolwassenen) staan onder Overige kerkgemeentes als er een vinkje in het aanvinkvakje staat.
 3. Klik op de naam van de kerkgemeente waar u informatie over wilt vinden. Er verschijnt een tekstvak met informatie over de wijk of gemeente, inclusief naam en telefoonnummer van de leider, en de tijden van bijeenkomsten.
 4. Voor een routebeschrijving klikt u op Routeaanwijzingen.

De plaatsmarker gebruiken

 1. Zoom, en schuif de kaart naar de de locatie waar u kerkfaciliteiten wilt vinden.
 2. Klik op het pictogram Zet een marker neer op het navigatiepaneel onderaan de kaart.
 3. Breng de cursor naar de juiste locatie en klik op de linkermuisknop.
 4. LDS Maps gaat naar kerkfaciliteiten op die locatie zoeken.
 5. Er gaat een tekstvak open met informatie over de locatie.
 6. Klik op Kerklocaties zoeken, dan verschijnt er een lijst met kerkfaciliteiten links van de kaart. Klik op de aanvinkvakjes naast de soorten kerkfaciliteiten die u wilt zoeken, dan verschijnen de pictogrammen op de kaart.
 7. Klik op het pictogram voor een kerkgebouw of andere kerkfaciliteit om de gegevens te bekijken.
 8. Er verschijnt een tekstvak met informatie over de wijk of gemeente, inclusief naam en telefoonnummer van de leider, en de tijden van bijeenkomsten.
 9. Voor een routebeschrijving naar de kerk vanaf de locatie van de plaatsmarker klikt u op Routeaanwijzingen.

De legenda gebruiken

Zoom in op het gebied waar u een kerkgebouw wilt zoeken.

 1. Klik op het Legendapictogram op het navigatiepaneel.
 2. Als de Legenda opengaat, klikt u op het aanvinkvakje naast Kerkgebouwen of andere kerkfaciliteiten, dan ziet u pictogrammen op de kaart.
 3. Als er geen kerkgebouw- of ander pictogram verschijnt, zoom dan uit om een groter gebied te bekijken.
 4. Als u een of meer pictogrammen ziet, klik dan op elk, dan verschijnt er een vak met informatie over de kerkgemeentes of faciliteiten.
 5. Voor een routebeschrijving klikt u op Routeaanwijzingen.

Inloggen

Kerkleden en sommige leiders kunnen nadere kerkfaciliteiten bekijken als ze een LDS-account aanmaken en inloggen op LDS Maps.

Wie geen lid van de kerk is, kan zich toch registreren op LDS Maps en de volgende voordelen krijgen:

 • Het systeem onthoudt uw laatste zoekopdracht.
 • Het systeem brengt u naar de locatie die u het laatst bekeken hebt met LDS Maps.

Zie LDS Account voor meer informatie over het aanmaken van een account.

Op de kaart navigeren

U kunt als volgt zelf bepalen hoe een kaart er uitziet:

 • Inzoomen op een gebied (een kleiner gebied bekijken).
 • Uitzoomen op een gebied (een groter gebied bekijken).
 • De kaart op of neer, naar links of naar rechts schuiven.
 • Een andere kaartaanbieder of -stijl selecteren.

Hoe ver u in kunt zoomen op een kaart hangt af van welk soort beeld u bekijkt (wegen of zicht van boven) en de kaartprovider (Google of Bing). De kwaliteit van het luchtbeeld is afhankelijk van de plaats in de wereld en de kaartprovider. Als een ingezoomd luchtbeeld niet beschikbaar of niet duidelijk is, wissel dan van kaartprovider (Google of Bing).

In- of uitzoomen op een kaart:

 • Om in te zoomen wijst u met de muis naar een plek op de kaart en klikt twee keer met de linkermuisknop.
 • Beweeg het wieltje op de muis naar voren of naar achteren om in of uit te zoomen.
 • Beweeg de schuifbalk op het navigatiepaneel onderaan de kaart.
 • Klik op een van de kaartpictogrammen die verschijnen als u met de muisaanwijzer over de schuifbalk beweegt van het navigatiepaneel onderaan de kaart. De pictogrammen corresponderen met de volgende manieren om de kaart te bekijken:
 • Wereld
 • Staat
 • Regio
 • Plaats
 • Straat

Navigatiepaneel

Met het navigatiepaneel onderaan de kaart kunt u makkelijk de aanblik van de kaart veranderen.

Het navigatiepaneel bestaat uit drie onderdelen:

 • Kaartselectie- en inhoudinstrumenten (links).
 • Kaartschuifinstrument (midden)
 • Kaartzoominstrumenten (rechts)

Kaartselectie- en inhoudinstrumenten

Deze sectie bevat de volgende pictogrammen:

 • Plaatsmarker: Gebruik dit instrument om kerkfaciliteiten in een gebied te zoeken. Zie De plaatsmarker gebruiken voor meer informatie.
 • Legenda: Gebruik de legenda om te kiezen welke kerkfaciliteiten u op de kaart wilt zien. Zie De legenda gebruiken voor meer informatie.
 • Stuur link: met dit pictogram opent u een venstertje waarmee u een link naar LDS Maps kunt versturen naar de e-mailaccount van iemand anders.
 • Kaart afdrukken: Hiermee opent u een printervriendelijk venster waar u kunt kiezen hoe een af te drukken kaart eruit moet zien. Zie Afdrukken voor instructies.
 • Kaartsoortselectie: met dit pictogram opent u een venster waarin u de verschillende soorten beschikbare kaarten van Google of Bing maps kunt selecteren. Klik op de gewenste kaartprovider en soort.

Het kaartschuifinstrument

De cirkel in het midden van het navigatiepaneel is het kaartschuifinstrument. Klik in de cirkel om de kaart te verplaatsen in de gewenste richting. Hoe dichter u bij de buitenkant van de cirkel klikt, hoe groter de afstand is waarover de kaart verschuift. Klikt u dichter bij het midden, dan verschuift de kaart maar een klein stukje.

Kaartzoominstrumenten

U kunt in- of uitzoomen op een kaart met de zoominstrumenten aan de rechterkant van het navigatiepaneel.

 • Klik op het plusteken (+) om in te zoomen op een kaart.
 • Klik op het minusteken (-) om uit te zoomen op een kaart.
 • Verplaats de schuif op de schuifbalk in de richting van de plus om in te zoomen.
 • Verplaats de schuif op de schuifbalk in de richting van de min om uit te zoomen.
 • Klik aan een van beide kanten van de schuif om in of uit te zoomen, afhankelijk van de kant waar u klikt.
 • Laat de muisaanwijzer over de schuifbalk heengaan, dan verschijnt er een groepje pictogrammen. De pictogrammen stellen verschillende zoomafstanden voor. U kunt de hele wereld bekijken, alleen een staat of provincie, een regio, een stad en een straat. Klik op een ervan om vanuit het midden van de kaart in of uit te zoomen.

Faciliteiten op de kaart bekijken of verbergen

U kunt selecteren welke faciliteiten u wilt bekijken. Klik op het Legendapictogram op het navigatiepaneel om een kaartlegenda te openen.

Klik het aanvinkvakje naast de faciliteiten aan die u op de kaart wilt zien. Als u geen kerkfaciliteiten ziet, of als u facilieiten in een groter gebied wilt bekijken, zoomt u uit om een groter gebied te zien.

Om faciliteiten van een kaart te verwijderen, klikt u het aanvinkvakje naast de naam van de faciliteit aan, dan verdwijnen de pictogrammen.

Klik nogmaals op het Legendapictogram om dat te verbergen.

Als er verschillende soorten faciliteiten geselecteerd zijn voor weergave op een kaart of afbeelding, zijn sommige niet zichtbaar als u ver bent uitgezoomd. Als u bijvoorbeeld besluit alle kerkfaciliteiten in Noord-Amerika te bekijken, kunnen de pictogrammen van bepaalde faciliteiten die van de kerkgebouwen bedekken.

Informatie kerkfaciliteiten

Gegevens op LDS Maps komen uit verschillende bronnen. De kaarten zijn van Google en Bing. Adresgegevens voor kerkfaciliteiten worden verschaft door instellingen van de kerk.

Kaartdetails

Details en weergave van de kaarten van Google en Bing kunnen voor verschillende delen van de wereld uiteenlopen. Als u niet genoeg details ziet of de beeldkwaliteit is laag als u kaarten of satellietbeelden van een bepaalde provider (Google of Bing) bekijkt, probeer dan hetzelfde gebied te bekijken op een kaart van de andere provider.

Locatiegegevens

Locatiegegevens worden verschaft door verschillende instellingen van de kerk. LDS Maps interpreteert de gegevens als breedte- en lengtegraadcoördinaten en zet een pictogram op de locatie die overeenkomt met het adres. Soms constateren gebruikers van LDS Maps dat de locatie op de kaart fout is. U kunt op Reacties klikken en gegevens invoeren om de locatie van bepaalde kerkfaciliteiten te corrigeren.

Tijden bijeenkomsten en andere gegevens

De individuele kerkgemeentes (wijken en gemeentes) verschaffen zelf de gegevens van bijeenkomsten en tijden. Als die niet juist zijn, neem dan contact op met de leiding van de kerkgemeente. De leiding van de kerkgemeente is verantwoordelijk voor het corrigeren van de gegevens.

Faciliteitsballon

De faciliteitsballon gaat open als u op een pictogram van een faciliteit of op het nummer of de naam in een faciliteitenlijst klikt. De ballon bevat informatie over de locatie van de faciliteit. Er kunnen ook andere gegevens beschikbaar zijn, zoals openingstijden, naam leidinggevende enzovoort.

Er bevindt zich ook een link Routeaanwijzingen in de ballon.

Kerkgemeenteballon

Een kerkgemeente (wijk of gemeente) gaat open als u op een kerkgemeentepictogram klikt. Er kunnen een of meer kerkgemeentes bijeenkomen in een kerkgebouw. Er kan links van de kaart een lijst met kerkgemeentes verschijnen. Gegevens van de kerkgemeente(s) omvatten naam, adres, tijd van de eerste zondagsbijeenkomst, tijd van de voornaamste dienst (die ‘avondmaalsdienst’ heet) en naam en telefoonnummer van de voorganger (leider).

De plaatselijke kerkgemeentes verschaffen zelf de gegevens van bijeenkomsten en tijden. Als die gegevens onjuist zijn, neem dan contact op met de leider van de kerkgemeente (bisschop of gemeentepresident) en vraag correctie aan.

Er staat ook een link Routeaanwijzingen in de ballon.

Routeaanwijzingen bekijken

Er staat op veel plaatsen in LDS Maps een link Routeaanwijzingen. Klik op de link als u routeaanwijzingen wilt naar een bepaalde locatie of kerkfaciliteit. De routeaanwijzingen zijn gebaseerd op afslagen, wat inhoudt dat ze u vertellen hoe u moet rijden door aan te geven wanneer u moet afslaan. De route is ook op de kaart te zien. Routeaanwijzingen worden verschaft door de kaartproviders Google en Bing.

Als u nauwkeurig een adres invoert bij het zoeken of inzoomen op een locatie en u gebruikt dePlaatsmarker om een bepaalde locatie te vinden, zijn de routeaanwijzingen nauwkeuriger. Als u alleen de naam van de stad invoert, beginnen de routeaanwijzingen naar een kerkfaciliteit waarschijnlijk in het stadscentrum.

Gegevens corrigeren

Als de volgende gegevens onjuist zijn, geef de bisschop of gemeentepresident dan de juiste gegevens en vraag hem om ze te corrigeren.

 • Verkeerde tijden van bijeenkomsten.
 • Fout in de naam van de bisschop of zijn contactgegevens

Fout in de naam van de wijkleider of zijn contactgegevens

Als de naam van de bisschop of gemeentepresident niet juist is, dan wijzigen de plaatselijke leiders die in Member and Leader Services (MLS).

Grenscorrecties

Als wijk- of gemeentegrenzen onjuist zijn, corrigeert de bisschop die samen met de ringpresident. De ringpresident is verantwoordelijk voor het opstellen van de documenten voor het wijzigen van de grens en stuurt die in naar het administratiekantoor.

Faciliteitslocatie corrigeren

Als de locatie van een faciliteit niet juist is, kunt u helpen met het corrigeren ervan:

 1. Klik op de faciliteit om de bijbehorende ballon te openen.
 2. Klik op Faciliteit verplaatsen.
 3. Klik op de locatie op de kaart waar de faciliteit zou moeten staan.
 4. Klik op Nieuwe locatie indienen.

De door u gesuggereerde locatie blijft op uw kaart staan zolang u ingelogd bent, zodat u kunt zien welke reacties u hebt ingestuurd.

Medewerkers van LDS Maps zullen de gegevens evalueren of de bijgewerkte gegevens doorsturen naar de groep die verantwoordelijk is voor de locatie. De verantwoordelijke groep bepaalt dan wanneer en hoe de gegevens van de locatie worden bijgewerkt.

Als u weer op LDS Maps komt voordat de medewerkers van LDS Maps een locatie hebben geëvalueerd en bijgewerkt, ziet u de voorgestelde wijzigingen niet en is de oude locatie nog zichtbaar. Het kan enkele weken duren om de correcties door te voeren.

Kerkgemeente wordt getoond bij het verkeerde kerkgebouw

Klik op het pictogram van het kerkgebouw om meer details te bekijken en klik vervolgens op Reacties om een correctie in te sturen.

Straat en/of huisnummer fout

Als het kerkgebouw op de kaart verschijnt, maar het adres of andere gegevens zijn onjuist, klik dan op de faciliteit om meer details te bekijken en klik vervolgens op Reacties om een correctie in te sturen.

Huishoudenlocaties fout op kaart

Kerkleden die inloggen op LDS Maps en zien dat hun huishouden op de verkeerde plek staat, kunnen het naar de juiste locatie verhuizen. Hiertoe doet u het volgende:

 1. Klik op het pictogram van uw huishouden.
 2. Klik op de knop Verplaatsen.
 3. Verplaats de cursor naar de juiste locatie.
 4. Klik op de knop Opslaan.
 5. Een wijkleider evalueert de wijzigingen en bevestigt de verplaatsing. Wijkleiders hebben de taak om alle wijzigingen in de locaties van huishoudens te bevestigen.

Fout in naam, adres of contactgegevens huishouden

Een lid dat hoofd van een huishouden is en inlogt op LDS Maps kan het adres en de contactgegevens van het huishouden corrigeren door te klikken op de link Lijst en de correcties aan te brengen in de desbetreffende velden.

Afdrukken

U kunt met LDS Maps allerlei kaarten, satellietbeelden en lijsten afdrukken.

 • Het publiek kan ook kaarten en satellietbeelden afdrukken.
 • Kerkleden en -leiders kunnen inloggen op LDS Maps en kaarten en ledenlijsten van ring en wijk afdrukken.

Algemene afdruktips

Om kaarten van LDS Maps af te drukken, klikt u op de knop Afdrukken op het navigatiepaneel onderaan de kaart. Controleer of de afdrukinstellingen (staand of liggend) in uw browser overeenstemmen met die in de Weergaveopties in het venster Afdrukbaar scherm.

NB: Gebruik het afdrukcommando van uw browser niet voor het afdrukken van kaarten en lijsten. Dan krijgt u lage afdrukkwaliteit. Gebruik alleen de Afdrukknopop het navigatiepaneel .

Als u op het navigatiepaneel op de Afdrukknop klikt, opent het Afdrukbaar scherm zich. Zoom in en schuif naar het af te drukken gebied. Als er een kerkfaciliteitsballon open staat als u een kaart afdrukt, wordt die ook afgedrukt op de kaart.

De paginainstellingen, kolommen- en tekstgrootteopties stellen u in staat om zelf te bepalen hoe een afgedrukte kaart er uitziet. Als u klaar bent om de kaart af te drukken, klik dan op het afdrukpictogram op het navigatiepaneel .

Pagina-instellingen

Met de optie Paginainstellingen kunt u:

 • De paginaoriëntatie selecteren (controleer of de instellingen voor de afdrukrichting en papierafmetingen in uw browser hetzelfde zijn als die in LDS Maps).
 • De papierafmetingen selecteren.
 • Besluiten of u de kaart zonder of met legenda wilt afdrukken.

De kolommenoptie geldt alleen voor kerkleden die inloggen op LDS Maps. Zij zien aanvullende gegevens die op kaarten af te drukken zijn.

Tekstgrootte stelt u in staat om de grootte van de tekst die op kaarten wordt afgedrukt te vergroten of verkleinen.

Weergaveopties

Met Weergaveopties bepaalt u wat er verschijnt op de kaarten en afbeeldingen op uw scherm. Sommige gebruikers zien deze optie niet.

Overige afdrukopties

Kerkleden en -leiders die inloggen op LDS Maps hebben enkele aanvullende afdrukopties. Onder meer:

 • Sorteren (alleen wijk- en ringlijsten).
 • Aantal kolommen (als er een lijst beschikbaar is).
 • Tekstgrootte voor lijsten.
 • Titel bovenaan de kaart.
 • Een sectie Notities waar gebruikers hun eigen notities kunnen toevoegen

LDS Maps en de verschafte lijsten zijn uitsluitend voor kerkelijk gebruik. Gebruik voor commerciële, zakelijke of politieke doeleinden is niet toegestaan.

Help voor kerkleden

Kerkleden met een LDS Account kunnen inloggen op LDS Maps en kunnen vervolgens verschillende soorten gegevens bekijken en afdrukken; onder meer:

 • Contactgegevens (naam, adres, plaats, telefoonnummer, e-mailadres).
 • De locatie van andere wijk- en ringleden.
 • De grenzen van hun eigen ring, wijk en andere wijken in de ring.
 • De locaties van kerkfaciliteiten toegewezen aan hun wijk of ring.
 • De locatie van andere kerkfaciliteiten over de hele wereld.

Algemene informatie

Ledengegevens (naam, adres, plaats, telefoonnummer, e-mailadres) worden bijgehouden door de kerk. De gegevens zijn te vinden met behulp van LDS Maps, de ledenlijst op LDS.org en zijn bovendien beschikbaar voor plaatselijke kerkleiders die Member and Leader Services (MLS) gebruiken voor het bijhouden van ledengegevens. U kunt uw gegevens als volgt corrigeren of bijwerken:

 • Contact op te nemen met de wijkadministrateur en hem de juiste gegevens verstrekken (hij brengt de wijzigingen aan in MLS).
 • Te klikken op de link Lijst in LDS Maps en de gegevens zelf te wijzigen.
 • Te klikken op de link Lijst in het menu Tools in LDS Maps en de gegevens zelf te wijzigen.
 • In te loggen op LDS.org en te klikken op Directory in het menu Tools en de gegevens zelf te wijzigen.

Zichtbaarheid van ledengegevens

In veel delen van de wereld staan de gegevens van de huishoudens alleen hen ter beschikking die inloggen op LDS Maps. Elders kunnen de ledengegevens om redenen van privacywetgeving automatisch verborgen zijn. Het lid dat hoofd van het huishouden is, moet inloggen op LDS Maps en aangeven dat de gegevens getoond mogen worden aan wijk- en ringleden die inloggen op LDS Maps. Na het inloggen kunnen de kerkleden de wijk- en ringgrenzen bekijken en de locatie zien van andere kerkfaciliteiten die niet voor het publiek zichtbaar zijn.

Gegevens die kerkleden eventueel kunnen zien of afdrukken zijn onder meer:

 • Hun eigen huishoudlocatie op een kaart of satellietbeeld.
 • Hun eigen adres en contactgegevens.
 • De locatie van andere wijk- en ringleden (behalve die van hen die besloten hebben hun gegevens onzichtbaar te maken).
 • Het adres van leden in hun wijk en ring.
 • Lijsten met ring- en wijkleiders.
 • Indien beschikbaar telefoonnummers en e-mailadressen.
 • Afgedrukte lijsten en kaarten van hun wijk en ring.

Verifiëren van de locatie van uw eigen huishouden

Het hoofd van het huishouden van een gezin met leden kan ook de locatie van zijn of haar huishouden verifiëren op een kaart of satellietbeeld, maar een wijkleider moet de locatie bevestigen. Als de locatie van uw huishouden niet juist is, of niet juist is aangegeven door een wijkleider, doet u het volgende:

 1. Log in op LDS Maps.
 2. Klik u op het pictogram van uw huishouden, of klik op uw naam in de lijst met huishoudens links van de kaart. Er gaat een vak open met gegevens van uw huishouden.
 3. Klik op de knop Verplaatsen, dan wordt de cursor een dradenkruis.
 4. Beweeg het dradenkruis naar de juiste locatie en klik op de linkermuisknop. Er gaat een venster Huishouden verplaatsen open.
 5. Als de locatie juist is, klikt u op de knop Klaar.
 6. Als de locatie niet juist is, klikt u op de knop Annuleren en herhaalt u de stappen 1 t/m 4.

Uw gegevens tonen of verbergen

Het hoofd van het huishouden kan de gegevens van het huishouden verbergen voor wijk- of ringleden die inloggen op LDS Maps of kunnen die gegevens laten tonen. De gegevens van het huishouden blijven zichtbaar voor wijkleiders en ringleiders die bevoegd zijn om die te bekijken.

Om te beperken welke gegevens er van uw huishouden getoond worden doet u het volgende:

 1. Klik op de tab Home.
 2. Klik om het vinkje weg te halen uit het aanvinkvakje naast ‘Andere wijkleden toestaan om mijn huishouden te bekijken.
 3. In sommige delen van de wereld is het volgens de privacywetgeving verplicht om ledengegevens verborgen te houden voor andere kerkleden tenzij het hoofd van het huishouden besluit die ter beschikking te stellen. Om gegevens van uw huishouden ter beschikking te stellen doet u het volgende:
 4. Log in op LDS Maps.
 5. Klik op de tab Home.
 6. Klik op het aanvinkvakje naast Andere wijkleden toestaan om mijn huishouden te bekijken.

Of

 1. Klik, na inloggen op LDS Maps op het pictogram van uw locatie op een kaart, of klik op uw naam in de ledenlijst van de wijk. Er gaat een ballon met uw persoonlijke gegevens open.
 2. Klik op Bewerken. De ballon Huishouden bewerken gaat open.
 3. Klik het aanvinkvakje naast Dit huishouden niet tonen op wijkkaarten aan om gegevens te verbergen. Klik op het vinkje om dit te verwijderen en de gegevens te tonen.
 4. Klik op Opslaan.

Een lijst met leden in uw wijk of ring bekijken

Om een lijst met leden in uw wijk of ring te bekijken doet u het volgende:

 1. Klik op de link Mijn wijk bovenaan Mywardicon.PNG de ledenlijst.
 2. Klik op de pijl naast de naam van de wijk of gemeente, dan gaat er een lijst open met de namen uit de ring, wijk en gemeente.
 3. Klik op Hele ring of district, of klik op de naam van een wijk of gemeente op de lijst. De pictogrammen voor alle huishoudens in de wijk of ring verschijnen op de kaart.

NB: het kan voorkomen dat niet alle ledenlocaties op een kaart verschijnen.

 • Kerkleden kunnen ervoor kiezen om hun pictogram en andere locatiegegevens te verbergen voor andere leden in ring en wijk.
 • In sommige delen van de wereld is het volgens de privacywetgeving verplicht om de gegevens van ledenlocaties verborgen te houden voor andere kerkleden tenzij het hoofd van het huishouden besluit die zichtbaar te maken op LDS Maps.
 • Ring- en wijkleiders kunnen alle gegevens van leden in hun ring of wijk bekijken.

Een lid van uw wijk of ring zoeken

Kerkleden die inloggen op LDS Maps kunnen een volwassen lid van hun wijk of ring zoeken. Links van de kaart op het scherm Mijn wijk Mywardicon.PNG , bovenaan de lijst Huishoudens, vindt u een zoekveld. In dit veld kunnen kerkleden de voor- of achternaam invoeren van een persoon die ze willen zoeken. Gegevens van leden die ervoor kiezen om hun gegevens verborgen te houden voor andere wijkleden, zijn niet zichtbaar. In sommige landen eist de privacywetgeving dat alle locatiegegevens automatisch verborgen worden gehouden.

NB: Als u zoekt op de achternaam van het lid, krijgt u een lijst met alle leden die dezelfde achternaam hebben. Klik op de naam van het lid op de lijst om de locatie van het lid op de kaart en de locatiegegevens te bekijken. Als u zoekt op de voornaam van het lid, krijgt u misschien geen volledige lijst te zien met alle leden die dezelfde voornaam hebben, zeker niet als sommige voornamen zijn afgekort. Voor een routebeschrijving naar de locatie van het lid kunt u bovendien klikken op Routeaanwijzingen.

Een lijst met leiders in andere wijken bekijken

Wijk- en ringleden die inloggen op LDS Maps kunnen een lijst met wijkleiders in hun ring bekijken. De gegevens op die lijsten komt uit Member and Leader Services (MLS) , de software die de wijken gebruiken om hun ledenadministratie bij te houden. Als wijkleiders die leidersgegevens niet bijhouden in MLS, worden de gegevens ook niet bijgewerkt in LDS Maps of de lijst op LDS.org.

Als de wijkleiders ervoor kiezen om hun locatiegegevens te verbergen voor andere wijkleden, worden ze niet opgenomen in de lijst met wijkleiders.

Om een lijst met leiders van een wijk te bekijken doet u het volgende:

 1. Klik op de link Lijst in Directorylink.PNG LDS Maps, dan gaat u naar de lijst op LDS.org.
 2. Klik op de link Leadership Directory.
 3. Klik op de naam van de wijk waarvan u een leiderslijst wilt bekijken, dan gaat die lijst open.

Een lijst met alle ring- en wijkleiders bekijken

Wijk- en ringleden die inloggen op LDS Maps kunnen een lijst met alle leidinggevenden van ring en wijk in hun ring bekijken. De gegevens op die lijsten komt uit Member and Leader Services (MLS), de software die de wijken gebruiken om hun ledenadministratie bij te houden. Als wijkleiders die leidersgegevens niet bijhouden in MLS, worden de gegevens ook niet bijgewerkt in LDS Maps of de lijst op LDS.org.

Als de wijkleiders ervoor kiezen om hun locatiegegevens te verbergen voor andere wijkleden, worden ze niet opgenomen in de lijst met wijk- of ringleiders.

Een lijst met alle ring- en wijkleiders bekijken –

 1. Klik op de link Lijst in Directorylink.PNG LDS Maps, dan gaat u naar de lijst op LDS.org.
 2. Klik op de link Stake and Ward Leadership Directory.

Als de leiderslijst opengaat, kunt u die afdrukken door op de link Print te klikken.

Grenzen en andere niet-openbare gegevens bekijken

Als u inlogt op LDS Maps, krijgt u verschillende soorten gegevens te zien die niet openbaar zijn. Onder meer:

 • Uw wijkgrenzen.
 • Uw ringgrenzen.
 • De grenzen van alle wijken in de ring.
 • Andere faciliteiten, zoals voorraadhuizen voor de bisschoppen, conservenfabrieken en voorraadwinkels.

Om grenzen, huishoudens of faciliteiten te bekijken, doet u het volgende:

 • Klik op het Legendapictogram op het navigatiepaneel.
 • Als de Legenda opengaat, klik dan op de pijl naast Huishoudens, Faciliteiten of Grenzen om een volledige lijst te openen van wat er beschikbaar is om te bekijken.
 • Klik op de aanvinkvakjes naast de soorten faciliteiten, huishoudens of grenzen die u wilt zien, dan verschijnen de pictogrammen of grenzen op de kaart.
 • Klik op de X bovenaan de Legenda of klik op het Legendapictogram om het te sluiten.
 • Wilt u de gegevens bekijken van een huishouden of faciliteit, klik dan op het pictogram, dan gaat er een gegevensvenster open.

U kunt ook zoeken naar een adres, stad of concrete faciliteit door gegevens in te voeren in het vak Zoeken bovenaan de lijst met leden aan de linkerkant van het scherm.

Een lijst filteren

U kunt de ledenlijst als volgt filteren:

 • Geverifieerde locaties Householdlocation.PNG
 • Ongeverifieerde locaties Unverifiedlocation.PNG
 • Locaties geverifieerd door leden Memberverifiedlocation.PNG
 • Locaties bij benadering Approximatelocation.PNG
 • Niet op kaart aangegeven locaties Unmappelocationicon.png

U kunt een ledenlijst als volgt filteren:

 1. Klik op de neerwaartse pijl naast het veld Filteren op naam vlak boven de ledenlijst.
 2. Klik het aanvinkvakje naast de soorten ledenlocatiepictogrammen aan die u wilt zien. Vakjes met een vinkje geven aan dat de namen en pictogrammen zullen worden getoond. Op de lijst en de kaart worden alleen de namen en pictogrammen getoond van leden van wie het pictogram is geselecteerd.
 3. Klik op het vinkje om het te verwijderen.

NB: Alle soorten pictogrammen worden automatisch aangevinkt als u voor het eerst inlogt op LDS Maps.

Huishoudenballon

Als u op het pictogram of de naam van een huishouden klikt, gaat er een ballon open en ziet u de gegevens van dat huishouden. Die informatie bestaat uit:

 • Naam.
 • Adres.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres (aanklikbare link die uw e-mailprogramma opent).

Wilt u meer gegevens zien, inclusief de andere leden van het huishouden, dan klikt u op de link Lijst in de ballon. De gegevens zijn uitsluitend zichtbaar voor u en uw wijk- of ringleden als u een LDS Account hebt aangemaakt en hebt ingelogd op LDS Maps. U kunt uw gegevens [#Tonen of verbergen|verbergen]] voor andere wijk- en ringleden. In sommige delen van de wereld worden de gegevens van alle huishoudens automatisch verborgen.

Als plaatselijke leiders de locatie van het huishouden niet hebben geverifieerd, verschijnt er bovendien een waarschuwing. Het hoofd van het huishouden kan de locatie van het huishoudenpictogram verifiëren door het te verplaatsen naar de juiste locatie Maar wijkleiders moeten de locatie toch nog verifiëren. Als het adres niet juist is, neem dan contact op met de wijkleiders om het te corrigeren. Als de andere gegevens niet juist zijn, kan het hoofd van het huishouden of de huwelijkspartner het telefoonnummer of het e-mailadres van het huishouden bijwerken, maar ook de individuele telefoonnummers, en een foto van zichzelf of hun kinderen onder de achttien jaar. Leden van het huishouden die ouder zijn, moeten hun eigen gegevens bijwerken. Als u uw gegevens niet zelf wilt corrigeren, geef dan de juiste gegevens aan een wijkleider om de verandering aan te laten brengen.

Om uw gegevens te wijzigen, doet u het volgende:

 1. Log in op LDS Maps.
 2. Klik op het pictogram Op lijst bekijken vlak Directorylink.PNG boven de ledenlijst.
 3. Als de lijst opengaat, zoekt u de naam van uw huishouden op in de lijst met namen en klikt erop.
 4. Als het venster met de gegevens van uw huishouden opengaat, u op de link Uw profiel bewerken.
 5. De gegevens bijwerken
 6. Klik op Wijzigingen opslaan om de bijgewerkte gegevens op te slaan.

NB: het aanvinkvakje Tonen op wijklijst bepaalt of andere wijk- en ringleden uw gegevens wel of niet kunnen zien. Als u een leeg vakje aanvinkt en er verschijnt een vinkje, dan kunnen de wijk- en ringleden uw gegevens zien. Als u het vakje aanklikt en een vinkje weghaalt, dan kunnen anderen uw gegevens niet zien. Wijk- en ringleiders kunnen altijd alle gegevens in LDS Maps en op de lijst op LDS.org zien.

Ballonnen voor groepen huishoudens (zoals flats) bevatten gegevens over de groepslocatie en over individuele huishoudens.

Er is ook een link Routeaanwijzingen waarmee u een routebeschrijving naar de locatie op kunt vragen.

Wijkleiders hebben extra toegangsrechten om gegevens van huishoudens en de locatie van huishoudenpictogrammen op de kaart en satellietbeelden te veranderen.

Groepsballon huishoudens

Huishoudens kunnen om meerdere redenen gegroepeerd zijn op een locatie. Redenen voor een groep:

 • Een locatie waar twee of meer huishoudens wonen, zoals een gezin waar volwassen kinderen bij hun ouders wonen.
 • Flatgebouwen waar meerdere huishoudens met leden wonen.
 • Meerdere huishoudens die door wijkleiders gegroepeerd zijn.

Als u op een pictogram klikt Grouplocation.PNG voor een groep, gaat er een ballon open met gegevens over de groep. De ballon toont het adres van de groep en vermeldt de namen van de huishoudens in de groep. Om de lijst weer in te klappen, klikt u op de pijl boven de aanvinkvakjes.

De groepsnaam en het adres of de omschrijving worden bijgehouden door plaatselijke wijkleiders. Neem contact met hen op als u fouten wilt rapporteren of als u vragen hebt.

Voor meer details klikt u op een huishouden, op de naam van het huishouden in een ballon of op de lijst in het paneel aan de linkerkant. Om de gegevens van het huishouden weer in te klappen, klikt u nogmaals op de naam van het huishouden.

Als plaatselijke leiders de locatie van het huishouden niet hebben geverifieerd , verschijnt er een waarschuwing.

U kunt de huishoudenslijst alfabetisch sorteren of op het identificatienummer dat LDS Maps heeft toegekend. Als u gekozen hebt voor het nummeren van de huishoudens op de kaart, vertoont de groepsinformatie alle nummers van de huishoudens in de groep.

Voor een routebeschrijving naar de locatie klikt u op de link Routeaanwijzingen .

Wijkleiders hebben extra toegangsrechten om gegevens van huishoudens en de plek van huishoudenpictogrammen op kaarten en satellietbeelden te veranderen.

GPS-gegevens downloaden

LDS Maps stelt u in staat om een bestand te downloaden met gegevens van huishoudens. Denk eraan: die gegevens zijn voor kerkelijk gebruik. Ze mogen niet gebruikt worden voor zakelijke, commerciële of politieke doeleinden en mogen niet op een website worden geplaatst.

Het bestandsformaat is .csv (door komma’s gescheiden gegevens), wat met een spreadsheetprogramma te openen is. Kaarten zijn niet te downloaden.

U kunt het bestand ook uploaden naar een GPS-apparaat.

Gedownloade gegevens omvatten:

 • Lengtegraad.
 • Breedtegraad.
 • Naam huishouden.
 • Eerste adresveld (straat en nummer).
 • Tweeede adresveld (plaatsnaam).
 • Derde adresveld (provincie).
 • Vierde adresveld (postcode).
 • Telefoon.
 • E-mail.
 • Locatiestatus (geverifieerd, ongeverifieerd, niet op kaart enzovoorts).
 • Groep.

Om een bestand met huishoudengegevens te downloaden doet u het volgende:

 1. Klik bovenaan de ledenlijst op het downloadpictogram Downloadicon.PNG .
 2. Als het dialoogvenster Huishoudens downloaden opengaat, leest u de boodschap ‘gebruiksvoorwaarden’ en klikt u op Downloaden.
 3. Volg de aanwijzingen om een bestand te openen of op te slaan. Het bestand is met de meeste spreadsheetprogramma’s te openen.

U kunt het bestand openen met een spreadsheetprogramma en de gegevens klaarmaken voor gebruik in een bepaald GPS-apparaat. Als u van plan bent om het bestand te uploaden naar een bepaald GPS-apparaat, controleer dan eerst welke bestandsindeling daarvoor vereist wordt.

Gegevens huishouden bijwerken

Namen en adressen van leden moeten worden bijgewerkt door plaatselijke leiders met behulp van de software voor de ledenadministratie van de wijk. Neem contact op met een van uw plaatselijke leiders en geef hem de juiste gegevens.

Het hoofd van het huishouden en zijn of haar huwelijkspartner kunnen telefoonnummers en e-mailadressen van het huishouden bijwerken. Ongehuwde leden van achttien jaar die nog bij hun ouders wonen, kunnen hun eigen telefoonnummer en e-mailadres bijwerken.

Bijwerken van telefoonnummers en e-mailadressen:

 1. Klik op het pictogram Lijst links van de kaart.
 2. Als de lijst opengaat, zoekt u de naam van uw huishouden op in de lijst met namen en klikt erop.
 3. Als het venster met uw gegevens opengaat, klikt u op Profiel bewerken.
 4. Voer de bijgewerkte gegevens in het desbetreffende veld in.
 5. Als u alle benodigde wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Wijzigingen opslaan.

Hulp voor wijkleiders

LDS Maps voor wijkleiders combineert kaarten van Google en Bing met locatiegegevens van wijken en kerkfaciliteiten die afkomstig zijn van afdelingen en organisaties van de kerk.

De namen en adressen van leden op LDS Maps komen uit het programma MLS en moeten met MLS worden bijgewerkt of gecorrigeerd. Telefoonnummers en e-mailadressen kunnen uit MLS of uit de lijst op LDS Maps komen. Die bronnen zijn gesynchroniseerd, wat inhoudt dat een verandering in de ene bron ook een wijziging in de andere bron oplevert.

Wijkleiders

Alleen de volgende wijkleiders zijn bevoegd om namen en adressen van huishoudens bij te houden en bij te werken met behulp van LDS Maps. Wie hiertoe bevoegd is, staat aangegeven in MLS. (Zie het hoofdmenu van MLS/Organisaties/Bisschap/Functies toevoegen. Er gaat dan een lijst open met de volgende functies in de bisschap.)

 • Bisschop
 • Eerste raadgever
 • Tweede raadgever
 • Administrateur
 • Assistent-administrateur
 • Assistent-wijkadministrateur (financiën)
 • Assistent-wijkadministrateur (ledenadministratie)
 • Secretaris

Controleer of de namen van mensen in die roepingen zijn bijgewerkt in MLS. Personen die een functie bekleden die in MLS onder Extra functies zijn ingevoerd, krijgen geen rechten om gegevens voor LDS Maps bij te werken.

Is iemand ontheven uit een van de bovenstaande roepingen, dan doet de administrateur het volgende:

 1. Wijzig de naam van de persoon in deze roeping in MLS.
 2. Stuur de wijzigingen in met de optie Wijzigingen versturen/ontvangen.

De rechten om gegevens te wijzigen in LDS Maps worden verwijderd als de persoon wordt ontheven. De rechten worden dan toegewezen aan zijn opvolger. Die wijzigingen zijn vaak pas na enkele dagen te zien op LDS Maps.

Overzicht voor administrateurs en leidinggevenden in de wijk

Het onderdeel van LDS Maps met de huishoudenlocaties biedt wijkleiders de volgende mogelijkheden:

 • Locatiegegevens bekijken op een kaart of een satellietbeeld.
 • Kaarten en satellietbeelden bekijken waarop straten en andere herkenningspunten zijn aangegeven.
 • Nauwkeurig de locatie bepalen van huishoudens.
 • Nauwkeurig de locatie bepalen van groepen huishoudens op dezelfde plek.
 • De correcte locatie van huishoudens en groepen verifiëren.
 • Leden met bijzondere behoeften identificeren.
 • Leden identificeren die leiding geven in noodsituaties.
 • Kaarten en lijsten met wijkleden aanmaken, afdrukken en opslaan.
 • Aangepaste kaarten en lijsten wijkleden met bijzondere behoeften aanmaken, afdrukken en opslaan.
 • Aangepaste kaarten en lijsten aanmaken, afdrukken en opslaan van wijkleden die leiders noodgevallenacties zijn.
 • Een bestand met ledengegevens downloaden, met daarin lengte- en breedtegraden voor upload naar een GPS-apparaat.
 • De locaties van kerkbronnen toegewezen aan uw wijk bekijken.
 • Routeaanwijzingen krijgen voor ledenlocaties en kerkfaciliteiten.
 • Gegevens van wijken over de hele wereld opzoeken en bekijken.

NB: Het gebruik van LDS Maps voor leiders is uitsluitend voor kerkelijk gebruik. Gebruik van de gegevens voor commerciële, zakelijke of politieke doeleinden is niet toegestaan.

Wijkgegevens op LDS Maps corrigeren

De naam en het telefoonnummer van de bisschop en de tijden van bijeenkomsten op LDS Maps komen uit MLS. Als die gegevens niet juist zijn, dan moeten ze in MLS gecorrigeerd worden. Doe het volgende om de gegevens in MLS te wijzigen:

 1. Klik in het hoofdmenu op het paneel Organisaties.
 2. Klik in het paneel Bisschap/Overige roepingen op Bisschap.
 3. Klik op Bisschop. Het venster Functie bewerken gaat open.
 4. Klik op de knop Kiezen.
 5. Kies de naam van de bisschop uit de lijst.
 6. Klik op Opslaan.

Als de lidmaatschapskaart van de bisschop of gemeentepresident zich niet in uw unit bevindt omdat hij er niet woont, kan het nodig zijn om zijn naam toe te voegen als zijnde een ‘Lid buiten unit’. Volg daarna de bovenstaande stappen om hem te selecteren als bisschop of gemeentepresident.

Tijden bijeenkomsten wijzigen in MLS:

 1. In het hoofdmenu klikt u in het paneel linksboven op Systeemopties.
 2. Klik op Unit.
 3. Klik op Bewerken naast Tijden bijeenkomsten.
 4. Wijzig de tijden van de bijeenkomsten.
 5. Klik op Opslaan.

Beginnende gebruikers

De eerste keer dat u LDS Maps voor leiders gebruikt, moet u verifiëren dat de locatie van ieder huishouden of groep huishoudens juist is. Een lid dat hoofd van een huishouden is kan LDS Maps gebruiken om de locatie van zijn of haar huishouden te verifiëren, maar die locatie moet ook nog geverifieerd worden door een plaatselijke leider.

Ongeverifieerde locaties van huishoudens of groepen worden met het volgende pictogram aangeduid: Unverifiedlocation.PNG

Huishoudens die nog niet op de kaart staan zijn huishoudens waarvoor LDS Maps geen locatie kon vinden aan de hand van het adres uit MLS. Plaatselijke leiders moeten het adres misschien corrigeren of nemen contact op met het lid om het adres te corrigeren. Huishoudens die niet op de kaart staan, worden aangeduid met het volgende pictogram: File:Unmappelocationicon.PNG

Als de locatie is geverifieerd, wordt het driehoekige symbooltje verwijderd en geeft het ronde pictogrammetje de juiste locatie aan. Als alle huishoudlocaties geverifieerd zijn, is alleen de locatie van leden die naar de wijk verplaatst zijn nog ongeverifieerd of niet op de kaart gezet.

Aanvragen om gegevens van huishoudens te verbergen

Plaatselijke kerkleiders kunnen op verzoek op LDS Maps gegevens van huishoudens van kerkleden verbergen voor leden uit andere wijken in de ring.

Een lid dat hoofd van een huishouden is en inlogt op LDS Maps of de Directory op LDS.org, kan het adres en de contactgegevens van zijn of haar huishouden verbergen voor andere wijk- en ringleden, of kan hen toestaan om de gegevens te bekijken. Dezelfde gegevens die op LDS Maps staan, zijn ook te vinden op LDS.org. Als het hoofd van het huishouden besluit gegevens zichtbaar of onzichtbaar te maken op LDS Maps, is het tevens zichtbaar of onzichtbaar op LDS.org. Maar plaatselijke leiders kunnen de gegevens van het huishouden toch nog bekijken.

In veel landen worden gegevens automatisch getoond aan andere wijk- en ringleden en moeten de hoofden van huishoudens stappen ondernemen om de gegevens desgewenst te verbergen .

In landen waar de privacywetgeving dit vereist, worden de gegevens automatisch verborgen en moet het hoofd van het huishouden stappen ondernemen om ze zichtbaar te maken voor andere wijk- en ringleden. Zie Uw gegevens tonen of verbergen voor instructies. De volgende gegevens van huishoudens zijn op LDS Maps zichtbaar:

 • Naam hoofd van huishouden, indien lid
 • Naam huwelijkspartner
 • Adres huishouden, inclusief straatadres, provincie of staat, land en postcode.
 • Telefoonnummer
 • E-mailadressen, indien beschikbaar

Locatie van een huishouden verifiëren

Om een huishouden te verifiëren:

 1. Klik op het pictogram of de naam van het huishouden. De ballon met gegevens van het huishouden gaat open.
 2. Als de locatie juist is, klikt u op Verifiëren.
 3. Als de locatie niet juist is, klikt u op Verplaatsen en verplaatst u de cursor naar de correcte locatie. Het dialoogvenster Huishouden verplaatsen gaat open.
 4. Klik op Done.

Gegevens huishouden verbergen

Als leden de bisschop of administrateur vragen om hide hun huishouden en contactgegevens voor andere wijk- en ringleden te verbergen, doe dan de stappen die daarvoor nodig zijn. Om gegevens van een huishouden te verbergen, doet u het volgende:

 1. Klik op het pictogram van de locatie van het lid op een kaart of klik op de naam van het lid in de ledenlijst van de wijk. Als het huishouden deel uitmaakt van een groep, klikt u op het groepspictogram. Als de groepsballon open is gegaan, klikt u in de groep op de naam van het huishouden. Er gaat een ballon met de persoonlijke gegevens van het lid open.
 2. Klik op Bewerken. De ballon Huishouden bewerken gaat open.
 3. Klik het aanvinkvakje naast Dit huishouden niet tonen op wijkkaarten aan.
 4. Klik op Opslaan. De naam van het huishouden wordt grijs om aan te geven dat deze gegevens niet zichtbaar zijn voor andere wijkleden.

Kaarten en lijsten die aan wijkleden worden uitgedeeld, mogen niet de namen bevatten van hen die hebben gevraagd om hun gegevens te verbergen. Om de namen van die huishoudens zichtbaar op afdrukken van lijsten voor leiders te zetten, doet u het volgende:

 1. Klik op de knop Afdrukken boven de kaart. Het venster Afdrukbaar gaat open.
 2. Klik op Weergaveopties. De lijst Weergaveopties gaat open.
 3. Klik op het aanvinkvakje naast Toon huishoudens die niet op wijkkaarten voor willen komen. De namen worden dan op de lijst met huishoudens zichtbaar, maar gemarkeerd met twee asterisks(**). Houd zorgvuldig in de hand wie lijsten ontvangt met namen van mensen die hebben gevraagd om hun persoonlijke gegevens te verbergen voor andere wijkleden.

Huishoudens verplaatsen

Om een huishouden te verplaatsen doet u het volgende:

 1. Klik op het pictogram of de naam van het huishouden. De ballon met gegevens van het huishouden gaat open.
 2. Klik op Verplaatsen en ga met de cursor naar de juiste locatie. Het dialoogvenster Huishouden verplaatsen gaat open.
 3. Klik op Done.

Details huishouden bewerken

U kunt de gegevens van een huishouden wijzigen om die in een van de volgende twee categorieën te plaatsen: leden met bijzondere behoeften of leden die leiding geven in noodsituaties. Huishoudens met bijzondere behoeften worden aangeduid met dit pictogram: Specialneeds.PNG . Leden die leiding geven in noodgevallen worden aangeduid met dit pictogram: Emergencyresponse.gif . U kunt kaarten en lijsten filteren om alleen die twee categorieën te zien of af te drukken.

Wijkleiders identificeren de leden die leiding geven in noodgevallen. Dat kunnen zijn:

 • Leden die een deel van de wijk leiden.
 • Leden met een bepaalde levensreddende of andere specialistische vaardigheid.
 • Leden die bepaalde hulpmiddelen bezitten (zoals kettingzagen, generators, zware apparatuur of communicatieapparatuur zoals een kortegolfradio).
 • Leden met andere vaardigheden, aangewezen door de leiders.

Wijkleiders identificeren de leden met bijzondere behoeften. Dat kunnen zijn:

 • Leden met lichamelijke handicaps.
 • Oudere leden die moeite zouden hebben om hun woning te verlaten in een noodsituatie.
 • Leden die niet van een noodsituatie afweten (omdat ze geen elektriciteit hebben, geen telefoon enzovoorts).
 • Leden met andere handicaps.

Om de gegevens van een huishouden te bewerken doet u het volgende:

 1. Klik op het pictogram of op de naam van het huishouden op de lijst.
 2. Klik op Bewerken. Er gaat een venster Huishouden bewerken open.
 3. Klik om het vinkje in het desbetreffende aanvinkvakje van de Categorieën te zetten. In sommige gevallen kunt u beide aanvinkvakjes aanvinken als de zorgverleners van de leden met bijzondere behoeften levensreddende vaardigheden hebben.
 4. Zet eventueel enkele gepaste opmerkingen in het desbetreffende vak.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik op X om de ballon van het huishouden te sluiten.

Om een categorie te verwijderen, doet u de stappen 1 en 2 hierboven en vervolgens klikt u op het vinkje om de categorie te verwijderen.

U drukt een lijst als volgt af:

 1. Klik op de knop Afdrukken boven de kaart, dan gaat het venster Afdrukken open. Gebruik niet het afdrukcommando van uw browser.
 2. Selecteer de gewenste opties op het gebied van Pagina-instellingen, Sorteren op, Kolommen en Tekstgrootte. Controleer of de selectie in Pagina-instellingen van het venster Afdrukken op LDS Maps overeenkomt met de pagina-instellingen van uw browser.
 3. Klik op het pictogram Afdrukken vlak boven de kaart en lijst. Gebruik niet het commando of de knop Afdrukken van uw browser.

NB: Leden die hun persoonlijke gegevens niet zichtbaar willen hebben voor andere wijkleden kunnen voorkomen dat die gegevens op lijsten en kaarten getoond worden. Echter, wijkleiders kunnen nog steeds gegevens zien en afdrukken van hen die hun gegevens verborgen willen hebben. Als die leden op lijsten en kaarten staan, pas dan op wie lijsten en kaarten met die verborgen gegevens krijgt. De leiders behoren de wens te respecteren van leden die hun privacy willen waarborgen.

Zie ook Huishoudens verplaatsen en Locaties huishoudens verifiëren.

Een groep aanmaken

Om een groep aan te maken, doet u het volgende:

 1. Klik op een huishouden en verplaats het naar de locatie voor de groep.
 2. Klik op het volgende huishouden dat u aan de groep wilt toevoegen en beweeg de cursor naar dezelfde locatie als het eerste huishouden.
 3. Er gaat dan een venster open met de boodschap: ‘De nieuwe locatie van het huishouden ligt erg dicht bij een ander. Wat wilt u doen?’ Klik op de knop Groeperen met om de twee huishoudens te groeperen.
 4. Klik op Klaar.
 5. Doe de stappen 2–4 om andere huishoudens aan de groep toe te voegen.
 6. Als de locatie niet juist is, klikt u op Annuleren.

Huishouden verwijderen uit een groep

Om een huishouden te verwijderen uit een groep doet u het volgende:

 1. Klik op het groepspictogram, dan gaat er een dialoogvenster open.
 2. Klik op het aanvinkvakje van het huishouden dat u uit de groep wilt halen.
 3. Klik op de knop Verplaats selectie.
 4. Verplaats de cursor naar de juiste locatie.
 5. Klik op Klaar.

Groepsdetails bewerken

U kunt groepsdetails bewerken, onder meer de groepsnaam en het groepsadres.

NB: Adresgegevens van individuele huishoudens in LDS Maps komen uit MLS. Als u adreswijzigingen aanbrengt voor individuele huishoudens in een groep, moet u dezelfde correcties in MLS aanbrengen. Er komen gegevens voor LDS Maps uit MLS, maar niet andersom.

Om de gegevens van een huishouden te bewerken doet u het volgende:

 1. Klik op het pictogram Huishouden. Het dialoogvenster Huishoudendetails bewerken gaat open.
 2. Breng de benodigde wijzigingen aan in de dialoogvensters.
 3. Klik op Opslaan.

Namen van groepen kunnen namen zijn van flatgebouwen, achternamen van personen die daar wonen, of andere geschikte benamingen. De omschrijving moet een gemeenschappelijk adres zijn of een andere locatiebeschrijving die geldt voor alle huishoudens in de groep. Wijkleiders kunnen bepalen wanneer een groepering gepast is.

Zie ook Groepen verplaatsen en Groepslocaties.

Om de gegevens van een huishouden vanuit de groepsballon te bewerken, klikt u op de naam van het huishouden en vervolgens op Bewerken. Zie Details huishouden bewerken.

Groepen verhuizen

Om een groep te verhuizen doet u het volgende:

 1. Klik op het pictogram voor de groep en sleep het naar de nieuwe locatie. Het dialoogvenster Groep huishoudens verplaatsen gaat open.
 2. Als de locatie juist is, klikt u op Verifiëren.
 3. Als de locatie niet juist is, doet u stap 1 en 2 om de locatie te corrigeren.

Groepslocaties verifiëren

Om de locatie van alle huishoudens in een groep te verifiëren:

 1. Klik op het pictogram van de groep. De ballon met gegevens van de groep gaat open.
 2. Als de locatie juist is, klikt u op Verifiëren.
 3. Als de locatie niet juist is, klikt u op Verplaatsen en verplaatst u de cursor naar de correcte locatie. Het dialoogvenster Huishouden verplaatsen gaat open.
 4. Klik op Klaar.

Noodgevallencategorieën

In LDS Maps kunt u een categorie huishoudens aanmaken die Leiders noodgevallenacties heet. Plaatselijke leiders bepalen wie die leiders noodgevallenacties worden. Zie Details huishouden bewerken voor instructies aangaande het aanwijzen van deze leiders. Noodgevallencategorieën mogen alleen worden gebruikt voor het plannen van de reacties op noodsituaties in de wijk, ring en regio.

De opmerkingen die u bij deze categorie leiders noodgevallenacties plaatst, dienen voldoende informatie te verschaffen aan leiders die op een noodsituatie moeten reageren.

U kunt een ledenlijst als volgt filteren:

 1. Klik op de neerwaartse pijl naast het veld Filteren op naam vlak boven de ledenlijst.
 2. Klik het aanvinkvakje naast de soorten ledenlocaties aan die u wilt zien. Vakjes met een vinkje geven aan dat de namen en pictogrammen zullen worden getoond. Op de lijst en de kaart worden alleen de namen en pictogrammen getoond van leden van wie het pictogram is geselecteerd.
 3. Klik op het vinkje om het te verwijderen.

Huishoudenslijst filteren

U kunt een lijst met huishoudens filteren om alleen de categorieën Bijzondere behoeften en Leider noodgevallenreacties te tonen.

Wijkleiders bepalen welke huishoudens een lid hebben met bijzondere behoeften dat hulp nodig zou hebben in een noodsituatie. Ze geven ook aan wie leiders noodgevallenacties zijn.

Om kaarten en lijsten te bekijken of af te drukken met alleen leden die bijzondere behoeften hebben of die leider noodgevallenacties zijn, doet u het volgende:

 1. Klik op de neerwaartse pijl naast het veld Filteren op naam, dan verschijnt er een selectievenster.
 2. Klik op het aanvinkvakje naast Alleen huishoudens in de categorieën ‘bijzondere behoeften’ of ‘leider noodgevallenacties’ tonen.
 3. Klik op het aanvinkvakje naast de categorie die u wilt zien. Als er vinkjes in de aanvinkvakjes staan, klik er dan op om ze te verwijderen.

NB: een of meer verificatiesoorten moeten aangevinkt worden om een categorielijst te bekijken of af te drukken.

U drukt een lijst als volgt af:

 1. Klik op de knop Afdrukken boven de kaart, dan gaat het venster Afdrukken open. Gebruik niet het afdrukcommando van uw browser.
 2. Selecteer de gewenste opties op het gebied van Pagina-instellingen, Sorteren op, Kolommen en Tekstgrootte. Controleer of de selectie in Pagina-instellingen van het venster Afdrukken op LDS Maps overeenkomt met de pagina-instellingen van uw browser.
 3. Klik op het pictogram Afdrukken vlak boven de kaart en lijst. Gebruik niet het commando of de knop Afdrukken van uw browser.

NB:sommige leden kunnen besluiten om hun persoonlijke gegevens (naam, adres enz.) te verbergen voor andere wijkleden. Wijkleiders kunnen die instelling wijzigen als ze kaarten en lijsten bekijken. Leiders moeten zorgvuldig in de hand houden wie kaarten en lijsten ontvangt met namen van mensen die hebben gevraagd om hun persoonlijke gegevens te verbergen. Geef die lijsten uitsluitend aan wijkleiders die deze gegevens echt nodig hebben.

Vertrouwelijke gegevens van huishoudens downloaden of afdrukken

Sommige vertrouwelijke gegevens zijn op te nemen of weg te laten als wijkleiders een bestandje downloaden voor gebruik met een GPS-apparaat of andere software. De downloadbare bestanden zijn in csv-indeling (door komma’s gescheiden waarden). De bestanden zijn te uploaden naar een GPS-apparaat of kunnen met de meeste spreadsheetprogramma’s worden geopend.

Vertrouwelijke gegevens zijn onder meer:

 • Toewijzing aan de categorie ‘Bijzondere behoeften’. Deze gegevens kunnen gevoelig liggen en ze moeten slechts beperkt beschikbaar gesteld worden.
 • Opmerkingen bijzondere behoeften. Deze gegevens kunnen gevoelig liggen en ze moeten slechts beperkt beschikbaar gesteld worden.
 • Toewijzing aan de categorie leider noodgevallenacties. Deze gegevens zijn voor gebruik door leiders in wijk, ring en regio bij het opstellen van noodplannen. Deze gegevens mogen slechts aan een beperkt aantal mensen gegeven worden.
 • Opmerkingen leider noodgevallenacties. Deze gegevens zijn ook voor gebruik door leiders in wijk, ring en regio bij het opstellen van noodplannen. Deze gegevens mogen slechts aan een beperkt aantal mensen gegeven worden.
 • Verzoek tot verbergen (voor hen die hun gegevens voor andere wijkleden willen verbergen).

Om gegevens in een bestand te downloaden:

 1. Klik bovenaan de ledenlijst op het downloadpictogram Downloadicon.PNG .
 2. Als het dialoogvenster Huishoudens downloaden opengaat, leest u de boodschap ‘gebruiksvoorwaarden’ en klikt u op Downloaden.
 3. Volg de aanwijzingen om een bestand te openen of op te slaan. Het bestand is met de meeste spreadsheetprogramma’s te openen.

U kunt het bestand openen met een spreadsheetprogramma en de gegevens klaarmaken voor gebruik in een bepaald GPS-apparaat. Als u van plan bent om het bestand te uploaden naar een bepaald GPS-apparaat, controleer dan eerst welke bestandsindeling daarvoor vereist wordt.

Hulp voor ringleiders

Ringleiders die inloggen op LDS Maps kunnen veel verschillende soorten informatie bekijken en afdrukkken. Ringleiders kunnen alle gegevens bekijken die van wijk- en ringleden beschikbaar zijn in LDS Maps, inclusief de gegevens van leden die besloten hebben hun gegevens te verbergen voor andere ring- en wijkleden.

De desbetreffende ringleiders zijn onder meer:

 • Ringpresident
 • Raadgevers ringpresident
 • Ringadministrateur
 • Assistent-ringadministrateurs
 • Ringsecretaris
 • Technisch specialist van de ring

De ringleiders worden aangewezen in MLS. Zie het hoofdmenu van MLS: Organisaties/Ringpresidium/Functies toevoegen. Er gaat dan een lijst open met de functies in het ringpresidium.

Gegevens beschikbaar aan ringleiders

Ringleiders kunnen:

 • De locatie van de huishoudens van alle ringleden bekijken, inclusief die van hen die besloten hebben hun gegevens onzichtbaar te maken voor andere wijk- en ringleden.
 • De locatie van de huishoudens van leden per wijk bekijken, afdrukken, en downloaden.
 • Kaarten en lijsten afdrukken met de leiders noodgevallenacties in alle wijken van de ring.
 • Kaarten en lijsten afdrukken met leden met bijzondere behoeften in alle wijken van de ring.
 • De grenzen van alle wijken en van de ring bekijken.
 • De grenzen van wijken en de meeste ringen in de wereld bekijken.
 • De contactgegevens van de leiders vna de meeste wijken en ringen in de wereld bekijken.
 • Ledengegevens bekijken en downloaden, inclusief die van leden met bijzondere behoeften en noodgevallenleiders van wijken.
 • Volwassen leden van de ring op naam zoeken. Ringleiders kunnen ook op pictogrammen van huishoudens klikken om naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van leden te bekijken (indien beschikbaar).
 • Gegevens van de locatie van leden downloaden naar een bestand en het uploaden naar een draagbaar GPS-apparaat.

Ringleiders die een functie hebben buiten hun eigen ringgrenzen kunnen bovendien de gegevens zien van de ring waarin zij werkzaam zijn.

Om de locaties van de huishoudens van alle leden in de ring te bekijken doet u het volgende in de tab Mijn ring:

 1. Klik op Alle huishoudens bekijken bovenaan de lijst met huishoudens.
 2. De pictogrammen voor alle leden in de ring verschijnen op de kaart of het satellietbeeld. En links van de kaart of het satellietbeeld verschijnt een lijst met de leden in de ring.
 3. Voor gegevens over het huishouden of het lid, klikt u op de naam van het lid in de lijst, of op het pictogram van het huishouden op de kaart.

NB: als de wijkleiders de locatie van huishoudens in hun wijk niet hebben geverifieerd, staan ze als zijnde ongeverifieerd op de ringkaart of het satellietbeeld.

Een lijst bekijken met leden in een wijk of in de ring

Om een lijst te bekijken met leden in een wijk of in de ring, doet u het volgende:

 1. Klik op de link Mijn ring Mywardicon.PNG bovenaan de ledenlijst.
 2. Klik op de pijl naast de naam van de wijk of gemeente, dan gaat er een lijst open met de namen uit de ring, wijk en gemeente.
 3. Klik op Hele ring of district, of klik op de naam van een wijk of gemeente in de lijst. De pictogrammen voor alle huishoudens in de wijk of ring verschijnen op de kaart.

Kijken naar leden met bijzondere behoeften of noodgevallenleiders

Om een lijst te bekijken van leden met bijzondere behoeften of die leiders noodgevallenacties zijn, doet u het volgende:

Klik op de neerwaartse pijl naast het veld Filteren op naam bovenaan de ledenlijst.

 1. Klik het aanvinkvakje naast de soorten ledenlocaties aan die u wilt zien. Vakjes met een vinkje geven aan dat de namen en pictogrammen zullen worden getoond. Op de lijst en de kaart worden alleen de namen en pictogrammen getoond van leden van wie het pictogram is geselecteerd.
 2. Klik op het vinkje om het te verwijderen.

Om de kaarten of de lijst af te drukken, klikt u op het pictogram Afdrukken bovenaan de kaart.

Een lid van de ring zoeken

Ringleiders kunnen een volwassen lid van de ring zoeken door de voor- of achternaam van de persoon in te voeren in het zoekveld bovenaan de lijst Huishoudens links naast de kaart van de tab Mijn ring.

NB: Als u zoekt op de achternaam van het lid, krijgt u een lijst met alle leden die dezelfde achternaam hebben. Klik dan op de naam van het lid in de lijst om zijn of haar locatie op de kaart en de locatiegegevens te bekijken. Als u zoekt op de voornaam van het lid, krijgt u misschien geen volledige lijst te zien met alle leden die dezelfde voornaam hebben, zeker niet als sommige voornamen zijn afgekort. Voor een routebeschrijving naar de locatie van het lid kunt u klikken op Routeaanwijzingen.

Verklarende woordenlijst

Administratiekantoor

Er zijn over de hele wereld verscheidene administratiekantoren die gegevens op het gebied van lidmaatschap, financiën en dergelijke verwerken. Het administratiekantoor voor de V.S. en Canada is de hoofdzetel van de kerk in Salt Lake City (Utah, V.S.).

Bevoegde leider

Ring- en wijkleiders betekent ook districts- en gemeenteleiders. Die leiders hebben aanvullende rechten in LDS Maps.

Bevoegde wijkleiders zijn bijvoorbeeld de bisschop, zijn raadgevers, de wijkadministrateur, assistent-wijkadministrateurs en de wijksecretaris.

Bevoegde ringleider zijn bijvoorbeeld de ringpresident, zijn raadgevers, de ringadministrateur, assistent-ringadministrateurs, de ringsecretaris en de technisch specialist van de ring.

Grenzen

Kerkleden worden aan kerkgemeentes (wijken en gemeentes) toegewezen op basis van hun woonplaats. De grenzen van die kerkgemeentes worden vastgesteld door plaatselijke kerkleiders en goedgekeurd door kerkautoriteiten. Kerkleden die een LDS-account hebben en inloggen op LDS Maps kunnen de grenzen van hun eigen wijk of ring bekijken.

Ring- en wijkleiders kunnen wijk- en ringgrenzen van hun eigen wijk en ringen zien en die van ringen in de rest van de wereld.

Leiders noodgevallenacties

Leiders noodgevallenacties kunnen bijvoorbeeld de volgende leden zijn:

 • Leden die een deel van de wijk leiden in noodsituaties.
 • Leden met een bepaalde levensreddende of andere specialistische vaardigheid.
 • Leden die bepaalde hulpmiddelen bezitten (kettingzagen, generators of zware apparatuur).
 • Leden met andere vaardigheden, aangewezen door de leiders.

Global Positioning System (GPS)

GPS is een serie satellieten die zich in een baan om de aarde bevinden en de breedte- en lengtegraad van een locatie kunnen bepalen en die kunnen doorgeven aan een GPS-apparaat.

LDS Maps interpreteert de breedte- en lengtegraadcoördinaten van huishoudens met leden aan de hand van hun adres in de lidmaatschapssoftware van de kerk en zet een pictogram op een kaart of satellietbeeld dat overeenkomt met het adres. Als plaatselijke leiders de locatie van huishoudens met plaatselijke leden verifiëren, identificeert LDS Maps de geverifieerde locatie en slaat die gegevens op.

Plaatselijke leiders en leden die een LDS-account aanmaken, kunnen een bestand downloaden met de breedte- en lengtegraadcoördinaten, alsmede het adres en andere gegevens. Dat bestand kan geopend worden in een computerspreadsheet of is te uploaden naar een commercieel verkrijgbaar GPS-apparaat. Deze apparaten kan men gebruiken om de exacte locatie van het huishouden van een lid te vinden als er zich een ramp voordoet.

Leden kunnen voorkomen dat hun naam, adres en andere gegevens verschijnen op lijsten en kaarten waar andere leden van de kerkgemeente (wijk of gemeente) toegang toe hebben.

Groepen

Verschillende huishoudens zijn op één locatie te groeperen door LDS Maps, zoals een flatgebouw met een en hetzelfde adres.

Een groep huishoudens wordt met het onderstaande pictogram op kaarten en satellietbeelden weergegeven. Het is groter dan het pictogram van een individueel huishouden en er zit een witte rand omheen met drie puntjes in het midden, wat twee of meer huishoudens voorstelt. Grouplocation.PNG

Hoofd huishouden

Het hoofd van het huishouden is de persoon met wie de gegevens van alle andere leden in het huishouden verbonden zijn. In LDS Maps is de man of vader meestal het hoofd van het huishouden. Het hoofd van het huishouden kan in bepaalde gevallen ook een ander lid zijn, zoals een alleenstaande ouder, een alleenstaande volwassene, of een kind van wie de ouders niet tot de kerk behoren.

Alleen het hoofd van het huishouden kan de locatie van een huishouden veranderen of besluiten het zichtbaar te maken of te verbergen voor andere leden die inloggen op LDS Maps.

Huishoudens

Een huishouden is een locatie in LDS Maps waar de lidmaatschapskaarten van allen in dat huishouden met elkaar verbonden zijn. Een huishouden op een locatie wordt voorgesteld door dit pictogram: Householdlocation.PNG

Een huishouden kan bestaan uit:

 • Vader, moeder en kinderen.
 • Man en vrouw zonder kinderen of zonder thuiswonende kinderen.
 • Een alleenstaande ouder met kinderen.
 • Een alleenstaande (dit kan ook een volwassen kind zijn dat bij zijn ouders woont die een eigen huishouden hebben).

Een aantal huishoudens kan op één locatie gegroepeerd worden. Zie Groepen voor meer informatie.

Pictogrammen

Huishoudens worden aangeduid met verschillende pictogrammen. Hieronder staan de pictogrammen uit LDS Maps met hun uitleg.

Householdlocation.PNG Dit pictogram geeft de locatie aan van een huishouden op een wijk- of ringkaart nadat een wijkleider de locatie heeft geverifieerd. Het hoofd van het huishouden kan besluiten de gegevens te verbergen voor andere wijk- en ringleden. In landen waar de privacywetgeving dit vereist, worden de gegevens van alle wijk- en ringleden verborgentotdat het hoofd van het huishouden inlogt op LDS Maps en besluit de gegevens zichtbaar te maken voor andere wijk- en ringleden. 
Memberverifiedlocation.PNG Dit is het pictogram dat een locatie van een huishouden aangeeft dat is geverifieerd door een lid. Alleen het hoofd van het huishouoden of diens huwelijkspartner, als die lid is, kunnen de locatie verifiëren. Een plaatselijke leider moet verifiëren dat de locatie correct is. Zo nodig neemt een plaatselijke leider contact op met het lid om te controleren of de locatie correct is, en verifieert hij vervolgens de locatie. Als hij dat heeft gedaan, wordt het pictogram veranderd in dat van een geverifieerd huishouden Householdlocation.PNG . 
Members'location.PNG :Dit pictogram identificeert de locatie van uw huishouden als u ingelogd bent in LDS Maps. 
Grouplocation.PNG Dit pictogram identificeert een groep huishoudens. Dit kunnen bijvoorbeeld flatgebouwen zijn waar individuele huishoudens niet makkelijk te identificeren zijn op basis van het adres. Plaatselijke leiders kunnen groepen huishoudens aanmaken als zij vinden dat dit nodig is. 
File:Unmappelocationicon.PNG Dit pictogram identificeert huishoudens waarvoor LDS Maps geen locatie kan bepalen. 
Unverifiedlocation.PNG Dit pictogram wordt toegevoegd aan een pictogram van een huishouden of een groep als plaatselijke leiders de locatie van een huishouden of groep niet hebben geverifieerd. Plaatselijke leiders moeten verifiëren dat de locatie juist is door het desbetreffende pictogram naar de juiste locatie te verplaatsen. Als er nieuwe leden in de wijk komen wonen, of er nieuwe leden worden gedoopt, blijft hun locatie ongeverifieerd totdat een plaatselijke leider de locatie verifieert. 
Approximatelocation.PNG Dit pictogram identificeert de locatie van een huishouden bij benadering. De kaarten en afbeeldingen van Google en Bing vertonen misschien niet alle onlangs aangelegde wegen, gebouwde huizen of flatgebouwen. Als kaarten en satellietbeelden niet bij zijn, kunnen plaatselijke leiders dit pictogram gebruiken om aan te geven dat de locatie van het huishouden slechts bij benadering is. 
Emergencyresponse.gif Dit pictogram identificeert een noodgevallenleider in een wijk. 
Specialneeds.PNG Dit pictogram identificeert een lid met bijzondere behoeften dat misschien hulp nodig heeft in een noodsituatie. 

LDS Account

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kunneneen LDS-account aanmaken om in te loggen op webdiensten van de kerk. De informatie of hulpbronnen waar zij toegang toe krijgen, zijn afhankelijk van hun roeping in de kerk.

Member and Leader Services (MLS)

MLS is de software die wijken en gemeentes gebruiken om lidmaatschaps- en andere gegevens bij te houden. De wijkadministrateur of zijn assistent maakt de lidmaatschapskaart aan en houdt die bij.

Plaatsmarker Ico-marker.png

De plaatsmarker is een hulpmiddel waarmee u kerkfaciliteiten in een gebied kunt opzoeken, breedte- en lengtegraden opzoeken, en reacties naar LDS Maps sturen over een faciliteitspictogram dat op de verkeerde plek staat.

Om de Plaatsmarker te gebruiken doet u het volgende:

 1. Klik op Plaatsmarker (houd de muisknop niet ingedrukt).
 2. Verplaats de cursor naar een locatie.
 3. Klik op de linkermuisknop.

De plaatsmarker wordt op de kaart of het satellietbeeld geplaatst en er verschijnt een venster met de breedtegraad en lengtegraad van de locatie. Het venster bevat twee links:

 • Kerklocaties in de omgeving zoeken.
 • Stuur een reactie in over een ontbrekende locatie.

Klik op de link Kerklocaties zoeken om nabijgelegen kerkfaciliteiten te bekijken.

Klik op de link Reacties, dan gaat het venster Reactiesopen. U kunt de gewenste soort reactie selecteren en informatie invoeren waarmee locatiegegevens te corrigeren zijn.

Huishoudens filteren

Kerkleiders en -leden die inloggen op LDS Maps kunnen een lijst met huishoudens alfabetisch sorteren, of op de soorten pictogrammen die huishoudens van leden voorstellen. Klik op de neerwaartse pijl naast het veld ‘Filteren op naam bovenaan de ledenlijst. U kunt dan de soorten pictogrammen selecteren die de huishoudens in uw wijk voorstellen.

Locatie geverifieerd door lid

Kerkleden die inloggen op LDS Maps kunnen daar hun eigen locatie verifiëren

Hiertoe doen ze het volgende:

 1. Log in op LDS Maps.
 2. Klik op het pictogram van uw huishouden.
 3. Als het gegevensvenster opengaat, klikt u op Verplaatsen. Breng de muisaanwijzer naar de juiste locatie en klik op de linkermuisknop.
 4. Klik op OK om te bevestigen dat de verplaatsing correct is.

Het pictogram van het huishouden is dan Memberverified.PNG .

Een plaatselijke leider verifieert de juistheid van het pictogram. Als hij dat heeft gedaan, wordt het pictogram van het huishouden veranderd in Householdlocation.PNG .

Leden met bijzondere behoeften

Wijkleiders kunnen met behulp van LDS Maps wijkleden identificeren die bijzondere behoeften hebben en volgens de leiders misschien hulp nodig hebben in noodsituaties. Dat kunnen bijvoorbeeld de volgende leden zijn:

 • Leden met lichamelijke handicaps.
 • Oudere leden die moeite zouden hebben om hun woning te verlaten in een noodsituatie.
 • Leden die niet van een noodsituatie afweten (omdat ze geen elektriciteit hebben, geen telefoon enzovoorts).
 • Leden met andere handicaps.

Bijzondere behoeften

Zie Leden met bijzondere behoeften.

Geverifieerde huishoudens en groepen

Een geverifieerd huishouden of groep huishoudens heeft een locatie die is geverifieerd door wijk- of gemeenteleiders. LDS Maps interpreteert de locatie van huishoudens en groepen huishoudens en zet er pictogrammen voor op de kaart of de afbeelding. Plaatselijke leiders moeten verifiëren dat de locatie van een huishouden of groep huishoudens juist is door het desbetreffende pictogram naar de juiste locatie te verplaatsen.

Leden kunnen hun eigen pictogram verplaatsen naar de juiste locatie en een wijk- of gemeenteleider kan de locatie later verifiëren. Alle locaties van huishoudens moeten worden geverifieerd door een wijk- of gemeenteleider.

Huishouden of groep niet op de kaart Unmappelocationicon.png

Als een huishouden of een groep nog niet op de kaart staat, kan LDS Maps er geen locatie voor vinden aan de hand van het adres uit de administratiesoftware van de wijk.

Plaatselijke leiders moeten stappen ondernemen om leden te vinden en te identificeren waar zij wonen. Als de locatie eenmaal door plaatselijke leiders is geïndentificeerd in LDS Maps, verandert het pictogram in ‘Geverifieerd’.

Ongeverifieerde huishoudens en groepen

Het ongeverifieerd-pictogram stelt de locatie van een huishouden voor dat niet is geverifieerd door plaatselijke leiders. LDS Maps interpreteert de locatie van huishoudens en zet de pictogrammen op de kaart of de afbeelding. Als plaatselijke leiders de locatie hebben geverifieerd, worden de pictogrammen gewone huishouden- of groepspictogrammen.

This page was last modified on 22 December 2011, at 17:40.

Note: Content found in this wiki may not always reflect official Church information. See Terms of Use.