LDSTechForumProjects

LDS Maps help/cs

(Redirected from LDS maps help/cs)

Mapy SPD je softwarová mapová aplikace, která kombinuje možnosti Bing map a Google map s místními informacemi o budovách a službách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Díky této aplikaci si můžete prohlížet informace o různých místech a získat pokyny pro jízdu na adresu příslušných budov či služeb.


Contents

Základní informace

Vyhledávat a zobrazovat umístění a další informace o církevních budovách či službách na stránkách Mapy SPD může kdokoli. Poskytovatele map je možné si zvolit, protože silniční síť a satelitní pokrytí se mezi vyhledávači Bing a Google liší.

Jak hledat sborové domy nebo další církevní budovy:

 • Vyhledáním na mapě
 • Zadáním hledané adresy
 • Pomocí značky pro zobrazení míst
 • Pomocí legendy

Výsledky hledání obsahují tyto údaje:

 • Domovskou kongregaci (sbor nebo odbočku), která je přidělena k adrese, kterou jste zadali do pole pro hledání. Po kliknutí na název kongregace se uživateli zobrazí adresa sborového domu, časy nedělního shromáždění, jména vedoucích a odkaz na pokyny pro jízdu. K dispozici jsou také odkazy, kterých uživatel může využít k tomu, aby týmu zodpovědnému za stránky Mapy SPD poslal opravené údaje o příslušném umístění nebo aby poskytl zpětnou vazbu týkající se těchto stránek.
 • Další kongregace: Zde jsou zobrazeny kongregace, jejichž shromáždění se konají v určitém jazyce, dále sbory a odbočky pro mladé svobodné dospělé a sbory a odbočky pro svobodné nebo ženaté či vdané studenty, které jsou k zadané adrese přiděleny. Uživatel může kliknout na název sboru nebo odbočky a získat tak o dané kongregaci bližší informace.
 • Další místa SPD nacházející se poblíž: Uživatelé mohou vyhledávat další sborové domy, chrámy, instituty náboženství, návštěvnická střediska, místa spjatá s historií Církve, střediska pro podporu zaměstnanosti, střediska rodinné historie, zařízení Deseret Industries a kanceláře Rodinných služeb SPD.

Vyhledávání na mapě

 1. Pomocí funkce přiblížení vyberte oblast, ve které chcete najít sborový dům nebo jinou církevní budovu.
 2. Klikněte na záložku Najít místa, není-li právě zobrazena.
 3. V dolní části této záložky klikněte na Prohledat mapu.
 4. Když se nalevo od mapy zobrazí Další místa SPD nacházející se poblíž, zaškrtněte ty církevní budovy a služby, které si přejete vyhledat. Nachází-li se v oblasti několik sborových domů nebo služeb, zobrazí se jejich seznam. Pro zobrazení míst, které jsou poblíž, klikněte na Otevřít seznam.
 5. Chcete-li zobrazit informace o dané budově nebo službě, klikněte na její název.
 6. Chcete-li získat pokyny pro jízdu do daného místa, klikněte na Pokyny pro jízdu.

Zadání hledané adresy

 1. Není-li okno pro vyhledávání míst zobrazeno, klikněte na ikonu Najít místa nalevo od mapy.
 2. Do příslušných řádků zadejte adresu či další údaje a klikněte na tlačítko Hledat.

Výsledky hledání se zobrazí v záložce nalevo od mapy.


Kongregace přidělená k adrese, kterou jste zadali, se zobrazí pod nadpisem PŘIŘAZENO K VYBRANÉMU MÍSTU.


Další kongregace (například jednotky, jejichž shromáždění se konají v určitém jazyce, nebo jednotky mladých svobodných dospělých) se zobrazí pod nadpisem Další kongregace (je-li políčko u tohoto nadpisu zaškrtnuté).


 1. Klikněte na název kongregace, o které chcete získat více informací.

Zobrazí se rámeček s informacemi o tomto sboru nebo odbočce, včetně jména a telefonního čísla příslušného vedoucího a času shromáždění.

 1. Chcete-li zobrazit pokyny pro jízdu k danému sborovému domu, klikněte na Pokyny pro jízdu.

Použití značky pro zobrazení míst

 1. Pomocí funkce přibližování a posouvání vyberte na mapě oblast, kde chcete najít církevní budovy nebo služby.
 2. V navigačním panelu v dolní části mapy klikněte na ikonu Značka pro zobrazení míst.
 3. Přesuňte kurzor na určitou oblast na mapě a klikněte levým tlačítkem myši.
 4. Aplikace Mapy SPD vyhledá církevní budovy a služby v této oblasti.
 5. Zobrazí se rámeček s informacemi o daném umístění.
 6. Klikněte na Najít místa SPD. Nalevo od mapy se zobrazí seznam církevních budov a služeb. Zaškrtněte políčko uvedené vedle jednotlivých typů budov nebo služeb SPD, které chcete najít. Tyto budovy či služby se následně zobrazí na mapě.
 7. Chcete-li zobrazit informace o sborovém domě nebo jiné církevní budově, klikněte na mapě na příslušnou ikonu.
 8. Zobrazí se rámeček s informacemi o dané kongregaci, včetně jména a telefonního čísla příslušného vedoucího a času shromáždění.
 9. Chcete-li zobrazit pokyny pro jízdu od bodu, kde je umístěna značka pro zobrazení míst, k danému sborovému domu, klikněte na Pokyny pro jízdu.

Použití legendy

Pomocí funkce přiblížení vyberte oblast, ve které chcete najít sborový dům.

 1. Klikněte na ikonu Legenda na navigačním panelu.
 2. Poté, co se legenda zobrazí, zaškrtněte políčko vedle řádku Sborové domy nebo řádků s dalšími církevními budovami a službami. Ikony vybraných budov a služeb se následně zobrazí na mapě.
 3. Nezobrazí-li se žádný sborový dům ani další ikony, pomocí funkce oddálení zobrazte větší území.
 4. Je-li na mapě jedna či více ikon, po kliknutí na každou z nich se zobrazí rámeček s informacemi o dané kongregaci, budově či službě.
 5. Chcete-li získat pokyny pro jízdu do daného místa, klikněte na Pokyny pro jízdu.

Přihlášení

Mají-li členové Církve a někteří vedoucí Církve vytvořený účet LDS Account, mohou si po přihlášení na stránky Mapy SPD nechat zobrazit i další církevní budovy a služby.

Ti, kteří nejsou členy Církve, si také mohou vytvořit účet na stránkách Mapy SPD a mohou využívat tyto funkce:

 • Systém si pamatuje poslední vyhledávání.
 • Systém uživateli zobrazí umístění na mapě, které si prohlížel při posledním použití stránek Mapy SPD.

Chcete-li získat více informací o tom, jak si založit účet LDS Account, klikněte zde.


Práce s mapou

To, jak bude mapa zobrazena, můžete ovlivnit těmito způsoby:

 • Přiblížením určité oblasti (zobrazením menšího území).
 • Oddálením (zobrazením většího území).
 • Posouváním mapy nahoru nebo dolů, doprava nebo doleva.
 • Výběrem poskytovatele a typu mapy.

Jak moc můžete určité místo na mapě přiblížit, závisí na typu mapy, kterou prohlížíte (klasická nebo satelitní/letecká), a na poskytovateli map (Google nebo Bing). Kvalita leteckého zobrazení závisí na dané oblasti světa a na poskytovateli map. Pokud není přiblížená letecká mapa k dispozici nebo není zaostřená, přepněte na jiného poskytovatele map (Google nebo Bing).

Přiblížení či oddálení na mapě:

 • Chcete-li mapu přiblížit, ukažte kurzorem na určitou oblast na mapě a dvojklikněte levým tlačítkem myši.
 • Posouvejte kolečkem myši nahoru nebo dolů a mapa se bude přibližovat, resp. oddalovat.
 • Použijte posuvník v navigačním panelu ve spodní části mapy.
 • Klikněte na jednu z ikon, které se zobrazí poté, co přesunete kurzor na posuvník na navigačním panelu v dolní části mapy. Ikony poskytují následující možnosti zobrazení mapy:
 • Svět
 • Stát
 • Kraj/region
 • Město
 • Ulice

Navigační panel

Navigační panel ve spodní části mapy vám pomůže snadno změnit způsob zobrazení mapy.

Navigační panel se skládá ze tří částí:

 • Výběr mapy a obsahové nástroje (v levé části panelu).
 • Tlačítko pro posouvání mapy (uprostřed panelu).
 • Nástroje pro přiblížení/oddálení (v pravé části panelu).

Výběr mapy a obsahové nástroje

Tato část obsahuje následující ikony:

 • Značka pro zobrazení míst: Použijte tento nástroj k tomu, abyste v určité oblasti našli církevní budovy nebo služby. Pro více informací viz Použití značky pro zobrazení míst.
 • Legenda: Legendu použijte pro výběr toho, které církevní budovy a služby budou zobrazeny na mapě. Pro více informací viz Použití legendy.
 • Odeslat odkaz: Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí okno pro napsání e-mailu, ve kterém můžete poslat odkaz na stránky Mapy SPD někomu jinému.
 • Tisk mapy: Kliknutím na tuto ikonu se otevře uživatelské okno, ve kterém můžete vybrat, jak bude mapa vytištěna. Pro další informace viz Tisk.
 • Výběr typu mapy: Po kliknutí na tuto ikonu se otevře seznam, ve kterém si můžete vybrat z různých typů dostupných map od Google nebo Bing. Klikněte na poskytovatele a typ mapy, který si přejete zobrazit.

Tlačítko pro posouvání mapy

Kruhové tlačítko uprostřed navigačního panelu slouží jako tlačítko pro posouvání mapy. Klikněte doprostřed tohoto tlačítka a posouvejte mapou v libovolném směru. Čím blíže k okraji kruhového tlačítka kliknete, tím dál se mapa posune. Kliknutím blíže ke středu kruhového tlačítka se mapa bude posouvat po menších vzdálenostech.


Nástroje pro přiblížení/oddálení mapy

Pomocí funkce přiblížení/oddálení v pravé části navigačního panelu můžete mapu zvětšovat či zmenšovat.

 • Pro přiblížení klikněte na tlačítko plus (+).
 • Pro oddálení klikněte na tlačítko minus (-).
 • Chcete-li mapu přiblížit, pohybujte posuvníkem směrem ke znaménku plus.
 • Chcete-li mapu oddálit, pohybujte posuvníkem směrem ke znaménku minus.
 • V pruhu s posuvníkem klikněte buď vpravo nebo vlevo, a mapa se buď přiblíží, nebo oddálí.
 • Najeďte kurzorem myši na pruh s posuvníkem a zobrazí se skupina ikon. Tyto ikony označují různé úrovně přiblížení. Obsahují pohled na celý svět, na stát, na kraj/region, na město a na ulici. Klikněte na jednu z těchto ikonek, abyste přiblížili nebo oddálili místo, které se právě nachází uprostřed mapy.

Zobrazení nebo skrytí budov a služeb na mapě

Můžete si vybrat, jaké budovy nebo služby chcete zobrazit. Klikněte na ikonu Legenda na navigačním panelu, aby se vám zobrazila legenda mapy.

Zaškrtněte políčko vedle budovy nebo služby, kterou chcete na mapě zobrazit. Pokud na mapě nevidíte žádné církevní budovy ani služby nebo chcete-li zobrazit budovy a služby v širším okolí, pomocí oddálení mapy můžete zobrazit větší oblast.

Chcete-li z mapy odebrat určitý typ budov nebo služeb, zrušte zaškrtnutí políčka u daného typu budovy či služby a ikony z mapy zmizí.

Klikněte znovu na tlačítko Legenda a rámeček s legendou zmizí.

Pokud je na mapě zobrazeno několik typů budov a služeb, některé kategorie budov a služeb možná nebudou viditelné, pokud máte příliš oddálený pohled na mapu. Pokud například chcete zobrazit všechny církevní budovy a služby v Severní Americe, ikony představující určité budovy a služby mohou zakrývat ikony představující sborové domy.


Informace o církevních budovách a službách

Informace, které se zobrazují na stránkách Mapy SPD, pocházejí z různých zdrojů. Mapy poskytují vyhledávače Google a Bing. Údaje o adresách církevních budov a služeb poskytují církevní organizace.


Detaily na mapě

Náhledy na mapy a detaily mapy, které poskytují vyhledávače Google a Bing, se mohou pro různé části světa lišit. Pokud se vám při prohlížení mapy od jednoho poskytovatele (Google nebo Bing) mapa nezobrazuje dostatečně podrobně nebo kvalita zobrazení není dobrá, zkuste zobrazit tutéž oblast na mapě od druhého poskytovatele.


Informace o umístění na mapě

Informace o umístění na mapě poskytují různé církevní organizace. Stránky Mapy SPD tyto informace zpracovávají na zeměpisné souřadnice a na daném umístění zobrazí ikonu podle zadané adresy. Uživatelé stránek Mapy SPD mohou příležitostně zjistit, že nějaké umístění na mapě je nesprávné. Chcete-li opravit umístění církevní budovy nebo služby na mapě, můžete kliknout na odkaz Komentář a zadat správné informace.

Časy shromáždění kongregací a další informace

Informace o rozvrhu a časech shromáždění určité kongregace (sboru nebo odbočky) poskytují jednotlivé kongregace. Pokud jsou rozvrh nebo časy shromáždění nesprávné, obraťte se na vedoucí příslušné kongregace a informujte je o tom. Tito vedoucí jsou zodpovědni za to, aby informace o rozvrhu a časech shromáždění opravili.


Rámeček s informacemi o budově nebo službě

Kliknete-li na ikonu budovy či služby nebo na její číslo nebo název v seznamu budov a služeb, otevře se u ikony textový rámeček. Tento rámeček obsahuje informace o umístění dané budovy či služby. Také se mohou zobrazit další informace – např. otevírací doba, jméno vedoucího, atd.

V tomto rámečku je také uveden odkaz na Pokyny pro jízdu.


Rámeček s informacemi o kongregaci

Kliknete-li na ikonu kongregace, otevře se rámeček s informacemi o dané kongregaci (sboru nebo odbočce). Ve sborovém domě se může setkávat i více kongregací než jen jedna. Seznam kongregací se může zobrazit nalevo od mapy. Údaje o kongregaci/kongregacích zahrnují název, adresu, čas první části shromáždění, čas hlavní bohoslužby (takzvaného „shromáždění svátosti“) a jméno a telefonní číslo vedoucího/vedoucích kongregace.

Časy a harmonogram shromáždění poskytují pro stránky Mapy SPD místní kongregace. Pokud jsou tyto informace nesprávné, kontaktujte vedoucího příslušné kongregace (biskupa nebo presidenta odbočky) a zažádejte o opravu.

V tomto rámečku je uveden také odkaz na Pokyny pro jízdu.


Zobrazení pokynů pro jízdu

Odkaz na pokyny pro jízdu je přístupný na mnoha různých místech na stránkách Mapy SPD. Kliknutím na tento odkaz získáte pokyny pro jízdu z daného místa k určité církevní budově nebo službě. Pokyny pro jízdu obsahují popis všech odboček na trase. Trasa je také znázorněna na mapě. Pokyny pro jízdu jsou získány od poskytovatelů map Google a Bing.

Pokud při vyhledávání zadáte přesnou adresu nebo pomocí funkce přiblížení najdete příslušné místo na mapě a pomocí tlačítka Značka pro zobrazení míst ho konkrétně označíte, pokyny pro jízdu budou přesnější. Pokud zadáte pouze název města, pokyny pro jízdu do příslušné církevní budovy budou pravděpodobně začínat v centru města.


Oprava informací

Pokud je některý z následujících údajů nesprávný, kontaktujte biskupa nebo presidenta odbočky, poskytněte mu správné údaje a požádejte ho, aby příslušné údaje opravil:

 • Časy shromáždění jsou nesprávné.
 • Jméno biskupa nebo jeho kontaktní informace jsou nesprávné.

Jméno nebo kontaktní informace vedoucího sboru jsou nesprávné

Pokud je jméno biskupa nebo presidenta odbočky nesprávné, místní vedoucí musejí tento údaj opravit v programu Member and Leader Services (MLS).


Oprava hranic

Pokud jsou hranice sboru nebo odbočky nesprávné, biskup by měl ve spolupráci s presidentem kůlu hranice opravit. President kůlu je zodpovědný za přípravu dokumentů potřebných pro změnu hranic a za odeslání požadavku na změnu do administrativní kanceláře.


Oprava umístění budovy či služby na mapě

Je-li umístění budovy či služby na mapě nesprávné, můžete ho pomoci opravit:

 1. Klikněte na ikonu budovy či služby a zobrazí se rámeček s informacemi.
 2. Klikněte na Přesunout budovu.
 3. Klikněte na místo na mapě, kde má být daná budova či služba umístěna.
 4. Klikněte na Odeslat nové umístění.

Vaše navržené umístění zůstane na mapě po dobu aktuální relace, abyste mohli vidět, jaký komentář jste odeslali.

Tým zodpovědný za stránky Mapy SPD pak informace prověří nebo pošle aktualizované informace skupině zodpovědné za dané umístění. Zodpovědná skupina pak určí kdy a jak informace o tomto umístění aktualizovat.

Pokud stránky Mapy SPD znovu navštívíte ještě předtím, než tým zodpovědný za tyto stránky prověří a zaktualizuje dané umístění, neuvidíte vámi navrhované změny a zobrazí se ještě staré umístění. Zapracování oprav může trvat několik týdnů.


Kongregace je uvedena v nesprávném sborovém domě

Pro zobrazení dalších detailů klikněte na ikonu sborového domu a poté klikněte na Komentář pro odeslání požadavku na opravu.


Adresa sborového domu je nesprávná

Pokud se ikona sborového domu na mapě zobrazuje, ale adresa nebo další detaily jsou nesprávné, klikněte na ikonu pro zobrazení dalších detailů a poté klikněte na Komentář pro odeslání požadavku na opravu.


Umístění domácnosti na mapě je nesprávné

Členové Církve, kteří se přihlásí na stránky Mapy SPD a zjistí, že umístění jejich domácnosti je na mapě zobrazeno nesprávně, mohou přesunout ikonu domácnosti na správné místo. Postup:

 1. Klikněte na ikonu označující vaši domácnost.
 2. Klikněte na odkaz Přesunout.
 3. Přesuňte kurzor na správné místo.
 4. Klikněte na tlačítko Potvrdit.
 5. Vedoucí sboru tuto změnu překontroluje a přesun potvrdí. Vedoucí sboru mají zodpovědnost potvrdit všechny změny týkající se umístění domácností.

Jméno, adresa nebo kontaktní informace domácnosti jsou nesprávné

Hlava členské domácnosti, která se přihlásí na stránky Mapy SPD, může opravit adresu a kontaktní informace domácnosti tím, že klikne na odkaz Adresář v rámečku domácnosti a v příslušných políčkách provede potřebné změny.


Tisk

V aplikaci Mapy SPD můžete tisknout různé typy map, satelitních snímků a seznamů.

 • Veřejnost může tisknout mapy a satelitní snímky.
 • Členové a vedoucí Církve mohou po přihlášení do aplikace Mapy SPD tisknout mapy a seznamy členů sboru nebo kůlu.

Všeobecné rady pro tisk

Chcete-li vytisknout mapy ze stránek Mapy SPD, klikněte na tlačítko Verze pro tisk v navigačním panelu ve spodní části mapy. Ujistěte se, že orientace stránky (na výšku nebo na šířku) ve vašem prohlížeči je shodná s možnostmi Zobrazení stránky v okně Verze pro tisk.

Poznámka: Nepoužívejte pro tisk map a seznamů tlačítek pro tisk v internetovém prohlížeči. Kvalita tisku nebude dobrá. Používejte pouze tlačítko Tisk v navigačním panelu.

Když kliknete na tlačítko Tisk v navigačním panelu, otevře se okno Verze pro tisk. Přibližte na mapě místo, které chcete vytisknout. Pokud je rámeček s informacemi o církevní budově nebo službě zobrazen při zadání příkazu k tisku, rámeček se vytiskne na mapě.

Možnosti nastavení stránky, sloupců a velikosti textu vám umožňují určit, jak bude mapa vypadat po vytištění. Až budete připraveni mapu vytisknout, klikněte na ikonu Tisk na navigačním panelu.


Nastavení stránky

Díky možnostem nastavení stránky můžete:

 • Zvolit orientaci stránky (ujistěte se, že nastavení orientace stránky a formátu papíru ve vašem prohlížeči je shodné s nastavením na stránkách Mapy SPD).
 • Vybrat formát papíru.
 • Zvolit tisk mapy s legendou nebo bez ní.

Možnosti nastavení sloupce se týkají pouze členů Církve, kteří se přihlásili na stránky Mapy SPD. Členové Církve si mohou nechat zobrazit další informace, které lze s mapami vytisknout.

Nastavení velikosti textu vám umožňuje zvětšit nebo zmenšit text, který se vytiskne společně s mapou.


Možnosti zobrazení

Možnosti zobrazení určují, jak se mapy a obrázky zobrazí na monitoru. Někteří uživatelé tyto možnosti neuvidí.


Další možnosti tisku

Některé další možnosti pro tisk jsou dostupné jen vedoucím nebo členům Církve, kteří se přihlásí na stránky Mapy SPD. Mezi tyto další možnosti patří:

 • Způsob setřídění (pouze pro seznamy členů sboru nebo kůlu).
 • Počet sloupců (když je k dispozici nějaký seznam).
 • Velikost textu na seznamech.
 • Nadpis nad mapou.
 • Oddíl pro poznámky, kde mohou uživatelé přidat vlastní poznámky.

Mapy a seznamy ze stránek Mapy SPD jsou určeny pouze pro církevní použití. Nelze je použít pro komerční, obchodní nebo politické účely.


Nápověda pro členy Církve

Členové Církve, kteří mají zřízený účet LDS Account, se mohou na stránkách Mapy SPD přihlásit, a poté si mohou prohlížet a tisknout různé druhy informací, například:

 • Údaje o sobě (jméno, adresa, umístění, telefonní číslo, e-mailová adresa).
 • Umístění ostatních členů sboru a kůlu.
 • Hranice sboru a kůlu v rámci svého kůlu, sboru a dalších sborů v kůlu.
 • Umístění církevních budov a služeb přidělených k jejich sboru či kůlu.
 • Umístění dalších církevních budov a služeb na celém světě.

Všeobecné informace

Údaje o členech (jméno, adresa, umístění, telefonní číslo, e-mailová adresa) jsou spravovány Církví. Tyto informace lze získat na stránkách Mapy SPD, z adresáře na stránkách LDS.org a od místních církevních vedoucích, kteří používají program Member and Leader Services (MLS), v němž uchovávají údaje o členech. Osobní údaje můžete opravit nebo aktualizovat těmito způsoby:

 • Kontaktujte referenta svého sboru a předejte mu správné údaje (on provede příslušné změny v MLS).
 • Klikněte na odkaz Adresář na stránkách Mapy SPD a příslušné údaje změňte sami.
 • Klikněte na odkaz Adresář umístěný v menu Nástroje na stránkách Mapy SPD a změňte příslušné údaje.
 • Přihlaste se na stránky LDS.org a klikněte na odkaz Adresář umístěný v menu Nástroje a změňte příslušné údaje.

Zobrazení členských údajů

V mnoha oblastech světa jsou pro ty, kteří se přihlásí na stránky Mapy SPD, k dispozici informace o umístění jejich domácnosti na mapě. V některých oblastech světa jsou však členské údaje automaticky skryty z důvodu ochrany osobních údajů. Člen, který je hlavou domácnosti, se musí přihlásit na stránky Mapy SPD a zpřístupnit tyto informace pro další členy sboru a kůlu, kteří se na stránky přihlásí. Po přihlášení si mohou členové Církve nechat zobrazit hranice sborů a kůlů a umístění dalších církevních budov a služeb, které nejsou přístupné veřejnosti.

Mezi informace, které si členové mohou nechat zobrazit nebo vytisknout, patří:

 • Umístění jejich vlastní domácnosti na mapě nebo na satelitním snímku.
 • Jejich adresa a kontaktní informace.
 • Umístění členů jejich sboru a kůlu na mapě (kromě těch, kteří si nastavili, že jejich údaje mají byt skryty).
 • Adresy členů jejich sboru a kůlu.
 • Seznam vedoucích kůlu a sboru.
 • Telefonní čísla a e-mailové adresy, jsou-li k dispozici.
 • Tištěné seznamy a mapy týkající se jejich sboru a kůlu.

Ověření umístění vlastní domácnosti na mapě

Hlava domácnosti členské rodiny může rovněž ověřit umístění své domácnosti na mapě nebo satelitním snímku, ale vedoucí sboru musí dané umístění potvrdit. Je-li umístění vaší domácnosti na mapě nesprávné nebo ho nesprávně zadal vedoucí sboru, postupujte takto:

 1. Přihlaste se na stránky Mapy SPD.
 2. Klikněte na ikonu znázorňující umístění vaší domácnosti na mapě nebo klikněte na své jméno v seznamu domácností nalevo od mapy. Zobrazí se rámeček s informacemi o vaší domácnosti.
 3. Klikněte na odkaz Přesunout a kurzor se změní na křížek.
 4. Přesuňte křížek na správné umístění a klikněte levým tlačítkem myši. Otevře se rámeček Přesunutí domácnosti.
 5. Pokud je umístění správné, klikněte na tlačítko Potvrdit.
 6. Pokud umístění správné není, klikněte na odkaz Zrušit a zopakujte kroky 1 až 4.

Zobrazení nebo skrytí osobních údajů

Hlava domácnosti může skrýt údaje o své domácnosti před ostatními členy sboru a kůlu, kteří se na stránky Mapy SPD přihlásí, nebo může naopak tyto údaje zpřístupnit. Údaje o domácnosti budou i nadále viditelné pro vedoucí sboru a vedoucí kůlu, kteří jsou oprávněni tyto údaje vidět.

Chcete-li údaje o domácnosti skrýt, postupujte takto:

 1. Klikněte na záložku Domů.
 2. U položky „Umožnit dalším členům sboru zobrazit informace o mé domácnosti“ zrušte zaškrtnutí políčka.
 3. V některých oblastech světa zákony na ochranu osobních údajů vyžadují, aby údaje o členovi byly skryty před ostatními členy Církve, pokud se ovšem hlava domácnosti nerozhodne tyto údaje zpřístupnit. Chcete-li zpřístupnit údaje o domácnosti, postupujte takto:
 4. Přihlaste se na stránky Mapy SPD.
 5. Klikněte na záložku Domů.
 6. Zaškrtněte políčko u položky Umožnit dalším členům sboru zobrazit informace o mé domácnosti.

nebo


 1. Po přihlášení na stránky Mapy SPD klikněte na ikonu znázorňující vaše umístění na mapě nebo klikněte na své jméno v seznamu členů sboru. Zobrazí se rámeček s vašimi osobními údaji.
 2. Klikněte na Editovat. Zobrazí se rámeček Editace domácnosti.
 3. Chcete-li údaje skrýt, kliknutím zaškrtněte políčko u položky Nezobrazovat tuto domácnost na mapách sboru a kůlu. Chcete-li tyto údaje zpřístupnit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
 4. Klikněte na Uložit.

Zobrazení seznamu členů vašeho sboru nebo kůlu

Chcete-li si nechat zobrazit seznam členů ve svém sboru nebo kůlu, postupujte takto:

 1. Nad seznamem členů klikněte na ikonu Můj sbor a kůl.Mywardicon.PNG
 2. Klikněte na šipku vedle názvu sboru nebo odbočky, a rozbalí se seznam s názvem kůlu a s názvy sborů a odboček.
 3. Klikněte na Adresář celého kůlu nebo okrsku nebo klikněte na název sboru či odbočky v seznamu. Na mapě se následně zobrazí ikony všech domácností ve sboru nebo kůlu.

Poznámka: Je možné, že na mapě nebudou zobrazeny všechny ikony označující umístění členských domácností.

 • Členové Církve mohou své ikony a další informace o umístění na mapě skrýt před ostatními členy sboru a kůlu.
 • V některých zemích zákony na ochranu osobních údajů vyžadují, aby údaje o adrese člena byly skryty před ostatními členy Církve, pokud se hlava domácnosti nerozhodne pro to, že jeho údaje budou na stránkách Mapy SPD viditelné.
 • Vedoucí kůlu a vedoucí sboru mohou prohlížet údaje o všech členech ve svém kůlu či sboru.

Vyhledání člena vašeho sboru nebo kůlu

Členové Církve, kteří se přihlásí na stránky Mapy SPD, mohou vyhledat libovolného dospělého člena svého sboru nebo kůlu. Nalevo od mapy v záložce Můj sbor a kůl Mywardicon.PNG je nad seznamem Domácností vyhledávací pole. Do tohoto pole mohou členové Církve napsat křestní jméno nebo příjmení osoby, kterou chtějí najít. Údaje o členech, kteří nastavili, že jejich osobní údaje mají být před ostatními členy sboru skryty, zobrazeny nebudou. V některých zemích zákony na ochranu osobních údajů vyžadují, aby veškeré údaje o adrese byly automaticky skryty.

Poznámka: Výsledkem hledání členů podle příjmení bude seznam všech členů, kteří mají stejné příjmení. Chcete-li zobrazit umístění člena na mapě a jeho údaje, klikněte na jeho jméno v seznamu. Výsledkem hledání členů podle křestního jména nemusí být vždy seznam všech členů s hledaným jménem – například v případě, kdy křestní jméno bylo u některého člena zkráceno. Také můžete kliknout na odkaz Pokyny pro jízdu, abyste získali pokyny pro jízdu na adresu daného člena.


Zobrazení seznamu vedoucích v dalších sborech

Členové sboru a kůlu, kteří se přihlásí na stránky Mapy SPD, si mohou nechat zobrazit adresář vedoucích libovolného sboru ve svém kůlu. Údaje v těchto adresářích pocházejí z programu Member and Leader Services (MLS), který používají sbory pro správu údajů o členech. Pokud vedoucí sboru neudržují v MLS údaje o vedoucích aktualizované, nebudou tyto údaje aktuální ani na stránkách Mapy SPD ani v adresáři na stránkách LDS.org.

Pokud se vedoucí sboru rozhodnou skrýt údaje o své adrese před ostatními členy sboru, tyto údaje nebudou v adresáři vedoucích sboru zobrazeny.

Chcete-li zobrazit adresář vedoucích sboru, postupujte takto:

 1. Na stránkách Mapy SPD klikněte na ikonu Zobrazit v adresáři, Directorylink.PNG a budete přesměrováni do Adresáře na stránkách LDS.org.
 2. Klikněte na položku Vedoucí a organizace.
 3. Klikněte na název sboru, u kterého chcete zobrazit seznam vedoucích, a seznam se zobrazí.

Zobrazení seznamu všech vedoucích kůlu a sborů

Členové sboru a kůlu, kteří se přihlásí na stránky Mapy SPD, si mohou nechat zobrazit adresář všech vedoucích kůlu a sborů ve svém kůlu. Údaje v těchto adresářích pocházejí z programu Member and Leader Services (MLS), který používají sbory pro správu údajů o členech. Pokud vedoucí sboru neudržují v MLS údaje o vedoucích aktualizované, nebudou tyto údaje aktuální ani na stránkách Mapy SPD ani v adresáři na stránkách LDS.org.

Pokud se vedoucí sboru nebo kůlu rozhodnou skrýt údaje o své adrese před ostatními členy sboru nebo kůlu, tyto údaje nebudou v adresáři vedoucích sboru či kůlu zobrazeny.

Chcete-li zobrazit adresář všech vedoucích sborů a kůlu, postupujte takto:

 1. Na stránkách Mapy SPD klikněte na ikonu Zobrazit v adresáři, Directorylink.PNGa budete přesměrováni do Adresáře na stránkách LDS.org.
 2. Klikněte na položku Adresář vedoucích kůlu a sboru.

Když se adresář vedoucích zobrazí, můžete ho vytisknout pomocí tlačítka Tisk.


Zobrazení hranic a dalších neveřejných informací

Když se přihlásíte na stránky Mapy SPD, můžete si nechat zobrazit různé informace, které nejsou k dispozici široké veřejnosti. Mezi tyto informace patří:

 • Hranice vašeho sboru.
 • Hranice vašeho kůlu.
 • Hranice všech sborů v kůlu.
 • Další budovy a služby jako například biskupovy zásobárny, konzervárny a střediska domácích zásob.

Chcete-li zobrazit hranice, domácnosti, budovy nebo služby, postupujte takto:

 • Klikněte na ikonu Legenda na navigačním panelu.
 • Když se Legenda zobrazí, klikněte na šipku u položek Domácnosti, Budovy a služby nebo Hranice, aby se vám rozbalil kompletní seznam položek, které je možné si nechat zobrazit.
 • Zaškrtněte příslušná políčka u jednotlivých položek u domácností, služeb, budov nebo hranic, které si přejete zobrazit. Následně se příslušné ikony nebo hranice zobrazí na mapě.
 • Chcete-li legendu zavřít, klikněte na X v horním pravém rohu Legendy nebo klikněte znovu na ikonu Legenda.
 • Chcete-li si nechat zobrazit informace o nějaké domácnosti nebo nějaké budově či službě, klikněte na příslušnou ikonu a zobrazí se rámeček s informacemi.

Také můžete vyhledat jakoukoli adresu, město nebo konkrétní budovu či službu tím, že požadované informace napíšete do vyhledávacích políček pod ikonou Najít místa, která je umístěna nad seznamem členů v levé části obrazovky.


Filtrovat seznam

Seznam členů můžete filtrovat podle těchto kritérií:

 • Ověřená místa Householdlocation.PNG
 • Neověřená místa Unverifiedlocation.PNG
 • Místa ověřená členem Memberverifiedlocation.PNG
 • Přibližná místa Approximatelocation.PNG
 • Nezmapovaná místa Unmappelocationicon.png

Chcete-li filtrovat seznam členů, postupujte takto:

 1. Klikněte na šipku vedle políčka Filtrovat podle jména, které je přímo nad seznamem členů.
 2. Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých typů ikon umístění členů, které si přejete zobrazit. Políčka, která jsou zaškrtnutá, znamenají, že příslušná jména a ikony budou zobrazeny. Na seznamu a na mapě budou zobrazena pouze jména a ikony těch členů, jejichž údaje odpovídají zadaným kritériím.
 3. Chcete-li zrušit zaškrtnutí u nějakého políčka, klikněte na něj.

Poznámka: Když se poprvé přihlásíte na stránky Mapy SPD, jsou automaticky zaškrtnuté všechny ikony.


Rámeček s informacemi o domácnosti

Když kliknete na ikonu domácnosti nebo na jméno domácnosti v seznamu domácností, zobrazí se rámeček s informacemi o dané domácnosti. Tyto informace obsahují:

 • Jméno.
 • Adresu.
 • Telefonní číslo.
 • E-mailovou adresu (kliknutím na odkaz se otevře váš e-mailový program.)

Chcete-li získat více informací, například jména dalších členů domácnosti, klikněte v rámečku na odkaz Adresář. Tyto údaje jsou dostupné pouze vám a těm členům vašeho sboru nebo kůlu, kteří si vytvořili účet LDS Account a přihlásili se na stránky Mapy SPD. Své údaje můžete nechat zobrazit, nebo je můžete skrýt před ostatními členy sboru a kůlu. V některých oblastech světa jsou údaje o všech domácnostech automaticky skryty.

Pokud místní vedoucí neověřili umístění dané domácnosti na mapě, zobrazí se také upozornění. Hlava domácnosti může ověřit umístění ikony domácnosti tím, že ji přemístí na správné místo. Vedoucí sboru však budou přesto muset dané umístění potvrdit. Pokud je adresa nesprávná, kontaktujte vedoucí sboru, aby ji opravili. Pokud je nesprávný jakýkoli jiný údaj, hlava domácnosti nebo manžel, resp. manželka mohou aktualizovat telefonní číslo domácnosti, e-mailovou adresu, telefonní čísla jednotlivých členů domácnosti a fotografie sebe nebo svých dětí, kterým ještě nebylo 18 let. Členové domácnosti, kterým již bylo 18 let, musejí své osobní údaje aktualizovat sami. Pokud nechcete osobní údaje opravit sami, předejte správné údaje vedoucímu sboru, aby je opravil on.

Chcete-li změnit osobní údaje v adresáři, postupujte takto:

 1. Přihlaste se na stránky Mapy SPD.
 2. Klikněte na ikonu Adresář Directorylink.PNG přímo nad seznamem členů.
 3. Poté, co se zobrazí adresář, najděte v seznamu jmen svou domácnost a klikněte na ni.
 4. Poté, co se zobrazí rámeček s informacemi o vaší domácnosti, klikněte na odkaz Editovat profil.
 5. Aktualizujte příslušné údaje.
 6. Chcete-li aktualizované údaje uložit, klikněte na tlačítko Uložit změny.

Poznámka: Zaškrtávací políčko u položky Zobrazit v adresáři sboru/odbočky určuje, zda se ostatním členům sboru a kůlu zobrazí vaše údaje, či nikoli. Pokud je políčko zaškrtnuté, členové sboru a kůlu si mohou vaše údaje zobrazit. Pokud u tohoto políčka zaškrtnutí zrušíte, vaše údaje se ostatním zobrazovat nebudou. Vedoucí sboru a kůlu si mohou vždy nechat zobrazit jakýkoli údaj na stránkách Mapy SPD a v adresáři na stránkách LDS.org.

Rámečky zobrazující se u skupin domácností (např. budovy s více byty) obsahují informace o umístění dané skupiny na mapě a také údaje o jednotlivých domácnostech.

Rámeček také obsahuje odkaz na pokyny pro jízdu, díky nimž můžete získat informace o tom, jak se dostanete na příslušnou adresu.

Vedoucí sboru mají dodatečná práva editovat údaje o domácnostech a měnit umístění ikon domácností na mapách a satelitních snímcích.


Rámeček s informacemi o skupině domácností

Domácnosti mohou být seskupovány na jedno místo z několika důvodů. Skupinu tvoří:

 • Dvě nebo více domácností, které bydlí na stejné adrese, například rodina, v níž dospělé děti žijí s rodiči.
 • Budovy s více byty, kde bydlí několik členských domácností.
 • Několik domácností, které byly seskupeny vedoucími sboru.

Když kliknete na ikonu Grouplocation.PNG skupiny, zobrazí se rámeček s informacemi o dané skupině. V tomto rámečku se zobrazí adresa skupiny a seznam jmen domácností ve skupině. Seznam zavřete kliknutím na šipku nad zaškrtávacími políčky.

Název skupiny a adresu nebo popis spravují místní vedoucí sboru. Chcete-li nahlásit chyby nebo máte-li nějaké dotazy, spojte se s nimi.

Chcete-li zobrazit detaily o konkrétní domácnosti, klikněte na její jméno v rámečku nebo v seznamu v panelu nalevo. Chcete-li informace o domácnosti skrýt, klikněte znovu na jméno domácnosti.

Pokud místní vedoucí dosud neověřili umístění dané domácnosti na mapě, zobrazí se upozornění.

Můžete si vybrat, zda chcete seřadit seznam domácností podle abecedy nebo podle čísel, která jsou přiřazena domácnostem stránkami Mapy SPD. Pokud jste se rozhodli domácnosti na mapě očíslovat, skupina je označena rozsahem čísel přiřazených k domácnostem ve skupině.

Chcete-li získat pokyny pro jízdu do daného místa, klikněte na odkaz Pokyny pro jízdu.

Vedoucí sboru mají dodatečná práva editovat údaje o domácnostech a měnit umístění ikon domácností na mapách a satelitních snímcích.


Stáhnutí údajů pro GPS

Na stránkách Mapy SPD si můžete stáhnout soubor obsahující údaje o domácnostech ve sboru. Pamatujte na to, že tyto údaje slouží pouze pro církevní použití. Nesmějí být použity pro komerční, obchodní nebo politické účely a nelze je zveřejnit na jiných internetových stránkách.

Soubor je ve formátu .cvs (soubor s hodnotami oddělenými čárkou) a lze jej otevřít v tabulkovém procesoru. Mapy stáhnout nelze.

Tento soubor lze také nahrát do navigačních (GPS) zařízení.

Stáhnuté informace obsahují:

 • Zeměpisnou délku.
 • Zeměpisnou šířku.
 • Jméno domácnosti.
 • Adresa-1 (ulice).
 • Adresa-2 (město).
 • Adresa-3 (stát).
 • Adresa-4 (PSČ).
 • Telefon.
 • E-mail.
 • Statut zobrazení na mapě (ověřený/neověřený/nezmapovaný atd.).
 • Skupina.

Chcete-li stáhnout soubor obsahující údaje o domácnostech sboru, postupujte takto:

 1. Nad seznamem členů klikněte na ikonu pro stažení Downloadicon.PNG.
 2. Poté, co se otevře dialogové okno Stáhnout informace o domácnostech, přečtěte si poznámku o „podmínkách používání“ a poté klikněte na Stáhnout.
 3. Podle pokynů pak soubor můžete otevřít nebo uložit. Soubor lze otevřít ve většině tabulkových procesorů.

Soubor můžete otevřít v tabulkovém procesoru a data zformátovat pro použití v konkrétním GPS zařízení. Pokud chcete soubor nahrát do konkrétního GPS zařízení, ověřte požadavky zařízení na formát souboru.


Aktualizace údajů o domácnosti

Jména členů a jejich adresy musejí být aktualizovány místními vedoucími pomocí programu pro správu záznamů sboru. Obraťte se na své místní vedoucí a předejte jim správné údaje.

Hlava domácnosti a jeho nebo její manželský partner mohou aktualizovat telefonní čísla a e-mailové adresy domácnosti. Svobodní členové starší 18 let, kteří žijí s rodiči, mohou aktualizovat své telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Chcete-li aktualizovat telefonní čísla a e-mailové adresy, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu Adresář nalevo od mapy.
 2. Poté, co se zobrazí adresář, klikněte v seznamu jmen na svou domácnost.
 3. Poté, co se zobrazí rámeček s vašimi údaji, klikněte na Editovat profil.
 4. Do příslušných políček zadejte aktuální údaje.
 5. Po provedení všech změn klikněte na Uložit změny.

Nápověda pro vedoucí sboru

Mapy SPD pro vedoucí sboru kombinují mapy od vyhledávačů Google a Bing s místními informacemi o sborech, církevních budovách a službách od církevních oddělení a organizací.

Jména a adresy členů používané v Mapách SPD pocházejí z programu MLS a pomocí tohoto programu se musejí rovněž aktualizovat a opravovat. Telefonní čísla a e-mailové adresy mohou pocházet z programu MLS nebo z adresáře na stránkách LDS Maps. Tyto zdroje jsou synchronizovány, což znamená, že je-li provedena změna v jednom zdroji, bude automaticky provedena i v ostatních zdrojích.


Vedoucí sboru

Pouze níže uvedení vedoucí sboru jsou oprávněni spravovat a aktualizovat jména a adresy domácností pomocí stránek Mapy SPD. Jména oprávněných vedoucích definuje systém MLS. (Viz MLS Main Menu/Organizations/Bishopric/Add Positions. Takto se otevře seznam níže uvedených povolání.)

 • Biskup
 • První rádce
 • Druhý rádce
 • Referent
 • Pomocný referent
 • Pomocný referent (pro finance)
 • Pomocný referent (pro členské záznamy)
 • Výkonný tajemník

Dbejte na to, aby jména lidí v těchto povoláních byla v systému MLS aktuální. Jakákoli jiná pozice vytvořená v systému MLS pomocí uživatelsky vytvořené pozice nebude mít oprávnění aktualizovat informace na stránkách Mapy SPD.

Když je daná osoba z některého výše uvedeného povolání uvolněna, má referent postupovat takto:

 1. Změní v systému MLS jméno osoby v daném povolání.
 2. Odešle tyto změny pomocí funkce Odeslat/přijmout změny.

Oprávnění měnit informace na stránkách Mapy SPD bude uvolněné osobě odňato a předáno osobě, která byla nově povolána. Zpracování těchto změn může ve vztahu ke stránkám Mapy SPD nabýt platnosti až za několik dnů.


Základní informace pro referenty a další vedoucí sboru

Ta část stránek Mapy SPD, která se týká umístění domácností na mapě, nabízí vedoucím sboru tyto možnosti:

 • Zobrazit informace o umístění členů na mapě.
 • Zobrazit mapy s ulicemi a dalšími významnými místy.
 • Přesně určit umístění domácností.
 • Přesně určit umístění skupin domácností, které jsou seskupeny na jednom místě.
 • Potvrdit správné umístění domácností a skupin na mapě.
 • Označit členy se zvláštními potřebami.
 • Označit členy, kteří jsou vedoucími v nouzových situacích.
 • Připravovat, tisknout a ukládat mapy a seznamy členů sboru.
 • Připravovat, tisknout a ukládat uživatelsky upravené mapy a seznamy členu se zvláštními potřebami.
 • Připravovat, tisknout a ukládat uživatelsky upravené mapy a seznamy členů, kteří jsou vedoucími v nouzových situacích.
 • Stáhnout soubor s informacemi o členech, včetně jejich zeměpisných souřadnic, který lze nahrát do GPS zařízení.
 • Zobrazit umístění církevních míst, budov a organizací přiřazených k danému sboru.
 • Získat pokyny pro jízdu na adresu členů a církevních budov či služeb.
 • Vyhledávat a zobrazovat informace týkající se sborů po celém světě.

Poznámka: Mapy SPD pro vedoucí jsou určeny pouze pro církevní použití. Tyto informace nelze použít pro komerční, obchodní nebo politické účely.


Oprava informací o sboru na stránkách Mapy SPD

Jméno biskupa, jeho telefonní číslo a časy shromáždění na stránkách Mapy SPD pocházejí z programu MLS. Jsou-li tyto údaje nesprávně uvedeny na stránkách Mapy SPD, musejí být opraveny v programu MLS. Při opravě příslušných informací v MLS postupujte takto:

 1. V hlavní nabídce klikněte na panel Organizace.
 2. V panelu Biskupstvo/jiná povolání klikněte na Biskupstvo.
 3. Klikněte na Biskup. Otevře se okno Editovat pozici.
 4. Klikněte na tlačítko Vybrat.
 5. Vyberte ze seznamu biskupovo jméno.
 6. Klikněte na Uložit.

Pokud biskup nebo president odbočky nebydlí ve vašem sboru a jeho záznam o členství se ve vaší jednotce nenachází, můžete přidat jeho jméno pomocí možnosti „Out of Unit Member“ [„Člen z jiné jednotky“] a poté postupovat podle výše uvedených kroků a vybrat ho jako biskupa nebo presidenta odbočky.

Chcete-li v MLS opravit časy shromáždění, postupujte takto:

 1. V hlavní nabídce klikněte na Možnosti systému v levém horním panelu.
 2. Klikněte na Jednotka.
 3. Klikněte na Editovat vedle položky Časy shromáždění.
 4. Změňte časy shromáždění.
 5. Klikněte na Uložit.

První použití

Při prvním použití stránek Mapy SPD pro vedoucí musíte ověřit, zda umístění každé domácnosti nebo skupiny domácností na mapě je správné. Člen, který je hlavou domácnosti, může použít Mapy SPD k tomu, aby označil umístění své domácnosti, ale tato informace musí být poté ověřena místním vedoucím.

Neověřená umístění domácností nebo skupin jsou označena touto ikonou: Unverified.gif

Nezmapované domácnosti jsou ty, u nichž stránky Mapy SPD nedokáží určit umístění na mapě na základě adresy poskytnuté programem MLS. V tomto případě může být zapotřebí, aby místní vedoucí adresu opravili nebo kontaktovali daného člena a získali správnou adresu od něho. Nezmapované domácnosti jsou označeny touto ikonou: Unmappelocationicon.png

Poté, co je dané umístění ověřeno, trojúhelníkový symbol zmizí a správné umístění je označeno kulatou ikonou. Po ověření umístění všech domácností na mapě budou neověřena nebo nezmapována pouze umístění těch členů, kteří se do sboru přistěhují.


Požadavky na skrytí údajů o domácnostech

Místní církevní vedoucí mohou skrýt údaje o členské domácnosti před ostatními členy sboru a kůlu, pokud je členové požádají o to, aby údaje o jejich domácnosti byly na stránkách Mapy SPD skryty.

Člen, který je hlavou domácnosti a který se přihlásí na stránky Mapy SPD nebo do Adresáře na stránkách LDS.org, může skrýt informace o umístění své domácnosti a kontaktní informace před ostatními členy sboru a kůlu, nebo může naopak nastavit, aby tyto informace byly pro ostatní členy sboru a kůlu viditelné. Tytéž informace, které jsou dostupné na stránkách Mapy SPD, jsou dostupné také na stránkách LDS.org. Pokud se hlava domácnosti rozhodne zpřístupnit, resp. skrýt informace na stránkách Mapy SPD, budou tyto informace přístupné, resp. skryté i na stránkách LDS.org. Nicméně místní vedoucí si budou moci i nadále údaje o dané domácnosti zobrazit.

V mnoha zemích jsou tyto údaje pro ostatní členy sboru a kůlu automaticky viditelné, a hlava domácnosti musí podniknout patřičné kroky k tomu, aby tyto údaje skryla, pokud si to přeje.

V zemích, kde to zákony na ochranu osobních údajů vyžadují, jsou tyto údaje automaticky skryty, a hlava domácnosti musí podniknout patřičné kroky k tomu, aby tyto údaje ostatním členům sboru a kůlu zpřístupnila. Pro pokyny, jak toto provést, klikněte na odkaz Zobrazení nebo skrytí osobních údajů. Na stránkách Mapy SPD jsou k dispozici následující údaje o domácnostech:

 • Jméno člena, který je hlavou domácnosti
 • Jméno manžela, resp. manželky
 • Adresa domácnosti, včetně ulice, státu či kraje, země a PSČ
 • Telefonní číslo
 • E-mailové adresy, jsou-li k dispozici

Ověření umístění domácnosti na mapě

Chcete-li ověřit domácnost, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu domácnosti nebo na jméno domácnosti. Otevře se rámeček s informacemi o domácnosti.
 2. Pokud je umístění správné, klikněte na Potvrdit.
 3. Pokud umístění správné není, klikněte na Přesunout a přesuňte kursor na správné umístění. Otevře se dialogové okno Přesunutí domácnosti.
 4. Klikněte na Potvrdit.

Skrytí údajů o domácnosti

Pokud člen požádá biskupa nebo referenta o skrytí údajů o své domácnosti a kontaktních informací před ostatními členy sboru a kůlu, proveďte potřebné kroky. Pro skrytí údajů o domácnosti postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu znázorňující umístění daného člena na mapě nebo klikněte na jméno člena v seznamu členů sboru. Pokud je daná domácnost ve skupině, klikněte na ikonu skupiny, a když se otevře rámeček s informacemi o skupině, klikněte na jméno příslušné domácnosti ve skupině. Otevře se rámeček s osobními údaji člena.
 2. Klikněte na Editovat. Zobrazí se rámeček Editace domácnosti.
 3. Klikněte na zaškrtávací políčko u položky Nezobrazovat tuto domácnost na mapách sboru a kůlu.
 4. Klikněte na Uložit. Jméno domácnosti je na seznamu „zašedlé“, což znamená, že příslušné informace nejsou pro ostatní členy sboru viditelné.

Mapy a seznamy, které mají být distribuovány členům sboru, nemají obsahovat jména těch, kteří si přejí, aby jejich údaje byly skryty. Chcete-li jména těchto domácností zobrazit na vytištěných seznamech určených pro vedoucí, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Tisk umístěné nad mapou. Otevře se okno Verze pro tisk.
 2. Klikněte na Možnosti zobrazení. Otevře se seznam Možnosti zobrazení.
 3. Klikněte na zaškrtávací políčko u položky Zobrazit domácnosti, které si nepřejí být zobrazeny na mapách sboru. Příslušná jména jsou zahrnuta na seznamu domácností, ale jsou označena dvěma hvězdičkami (**). Pečlivě monitorujte, kdo obdrží seznamy obsahující jména těch, kteří se rozhodli skrýt své osobní informace před ostatními členy sboru.

Přesun domácností

Chcete-li domácnost přesunout, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu domácnosti nebo na jméno domácnosti. Otevře se rámeček s informacemi o dané domácnosti.
 2. Klikněte na Přesunout a přesuňte kursor na správné umístění. Otevře se dialogové okno Přesunutí domácnosti.
 3. Klikněte na Potvrdit.

Editace detailů domácnosti

Při editaci informací o domácnosti ji můžete zařadit do těchto dvou kategorií: do kategorie domácnosti se zvláštními potřebami nebo do kategorie vedoucích v nouzových situacích. Domácnosti se zvláštními potřebami jsou označeny touto ikonou: Specialneeds.gif. Vedoucí v nouzových situacích jsou označeni touto ikonou: Emergencyresponse.gif. Mapy a seznamy můžete filtrovat a zobrazit nebo vytisknout pouze členy v těchto dvou kategoriích.

Vedoucí sboru určují, kteří členové budou vedoucími v nouzových situacích. Mezi tyto členy mohou patřit:

 • Ti, kteří jsou pověřeni být vedoucími určité části sboru.
 • Ti, kteří mají záchranářské nebo jiné speciální dovednosti.
 • Ti, kteří vlastní určité nástroje nebo zařízení (např. řetězové pily, generátory, těžké stroje nebo komunikační prostředky jako jsou krátkovlnné vysílačky apod.).
 • Ti, kteří mají jiné dovednosti určené vedoucími.

Vedoucí sboru označí ty, kteří mají zvláštní potřeby. Mezi tyto členy mohou patřit:

 • Ti, kteří jsou nějak fyzicky postižení.
 • Starší členové, pro které by bylo obtížné evakuovat svůj domov v ;případě nouzové situace.
 • Ti, kteří by se o nouzové situaci nedozvěděli (nemají elektřinu, telefon apod.).
 • Ti, kteří jsou jakkoli jinak postižení.

Chcete-li editovat detaily domácnosti, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu domácnosti nebo na její jméno na seznamu.
 2. Klikněte na Editovat. Otevře se okno Editace domácnosti.
 3. Kliknutím zaškrtněte políčko u příslušné kategorie. V některých případech mohou být zaškrtnuta obě políčka, pokud ti, kteří se starají o někoho se zvláštními potřebami, mají zároveň záchranářské dovednosti.
 4. Do políček pro poznámky uveďte příslušné informace.
 5. Klikněte na Uložit.
 6. Pro zavření rámečku s informacemi o domácnosti klikněte na X.

Chcete-li zařazení domácnosti do určité kategorie zrušit, postupujte podle výše uvedených kroků 1. a 2. a poté kliknutím zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

Chcete-li seznam vytisknout, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Tisk umístěné nad mapou. Zobrazí se okno Verze pro tisk. Nepoužívejte příkaz k tisku v internetovém prohlížeči.
 2. Vyberte zvolené možnosti v nabídkách Nastavení stránky, Setřídit, Počet sloupců a Velikost textu. Dbejte na to, aby zvolené možnosti v nabídce Nastavení stránky v oknu Verze pro tisk na stránkách Mapy SPD byly shodné s nastavením stránky ve vašem internetovém prohlížeči.
 3. Klikněte na ikonu Tisk umístěnou přímo nad mapou a seznamem. Nepoužívejte tlačítka nebo možnosti pro tisk přímo z ;internetového prohlížeče.

Poznámka: Členové, kteří nechtějí, aby jejich osobní údaje byly viditelné pro ostatní členy sboru, mohou tyto informace na seznamech i na mapách skrýt. Nicméně vedoucí sboru si mohou údaje těch, kteří své osobní údaje chtějí skrýt, zobrazit i vytisknout. Pokud jsou tito členové na seznamech a na mapách, buďte opatrní v tom, kdo tyto seznamy a mapy se skrytými informacemi obdrží. Vedoucí mají ctít přání těch, kteří chtějí uchovat své osobní údaje v soukromí.

Viz také Přesun domácností a Ověření umístění domácnosti na mapě.


Vytvoření skupiny

Chcete-li vytvořit skupinu, postupujte takto:

 1. Klikněte na jednu domácnost a přesuňte ji k umístění dané skupiny.
 2. Klikněte na další domácnost, která má být rovněž součástí skupiny, a přesuňte kursor na stejné místo, na které jste přesunuli první domácnost.
 3. Zobrazí se rámeček s ;oznámením: „Nové umístění domácnosti se nachází velmi blízko jiné domácnosti. Co chcete udělat?“ Chcete-li obě domácnosti umístit do skupiny, klikněte na tlačítko Umístit do skupiny s:.
 4. Klikněte na Potvrdit.
 5. Pro přidání dalších domácnosti do dané skupiny, zopakujte kroky 2. až 4.
 6. Pokud je umístění domácnosti nesprávné, klikněte na Zrušit.

Vyjmutí domácnosti ze skupiny

Chcete-li vyjmout domácnost ze skupiny, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu skupiny a otevře se dialogové okno.
 2. Klikněte na zaškrtávací políčko domácnosti, kterou chcete ze skupiny vyjmout.
 3. Klikněte na tlačítko Přesunout vybrané.
 4. Přesuňte kurzor na správné umístění.
 5. Klikněte na Potvrdit.

Editace detailů skupiny

Můžete editovat detaily skupiny včetně názvu skupiny a její adresy.

Poznámka: Informace o adresách jednotlivých domácností na stránkách Mapy SPD pocházejí z ;programu MLS. Pokud opravíte adresu jednotlivých domácností ve skupině, musíte tutéž změnu provést i v programu MLS. Program MLS poskytuje informace pro stránky Mapy SPD, ale stránky Mapy SPD neposílají žádné informace do systému MLS.

Chcete-li editovat detaily domácnosti, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu Domácnost. Otevře se dialogové okno Editace domácnosti.
 2. Proveďte potřebné změny v dialogovém okně.
 3. Klikněte na Uložit.

Názvy skupin mohou tvořit názvy bytových domů, příjmení těch, kteří tam bydlí, nebo jiné vhodné popisky. Popis má tvořit společná adresa nebo jiný popis místa, který se vztahuje na všechny domácnosti ve skupině. Vedoucí sboru mohou rozhodnout o tom, kdy je seskupení domácností do skupiny vhodné.

Viz také Přesun skupiny a Umístění skupiny na mapě.

Chcete-li editovat informace o domácnosti z rámečku s detaily o skupině, klikněte na jméno domácnosti a poté klikněte na Editovat. Viz Editace detailů domácnosti.


Přesun skupiny

Chcete-li skupinu přesunout, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu skupiny a přetáhněte ji myší na nové místo na mapě. Otevře se dialogové okno Přesunutí skupiny domácností.
 2. Pokud je umístění správné, klikněte na tlačítko Potvrdit.
 3. Pokud umístění správné není, postupujte podle kroků 1. a 2. a dané umístění opravte.

Ověření umístění skupiny na mapě

Chcete-li potvrdit umístění všech domácností ve skupině, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu skupiny. Otevře se rámeček s informacemi o skupině.
 2. Pokud je umístění správné, klikněte na Potvrdit.
 3. Pokud umístění správné není, klikněte na Přesunout a přesuňte kursor na správné umístění. Otevře se dialogové okno Přesunutí domácnosti.
 4. Klikněte na Potvrdit.

Kategorie vedoucích v nouzových situacích

Na stránkách Mapy SPD můžete vytvořit kategorii domácností s názvem vedoucí v nouzových situacích. Místní vedoucí určí, kteří členové těmito vedoucími v nouzových situacích budou. Viz Editace detailů domácnosti, kde najdete pokyny pro výběr těchto vedoucích. Kategorie vedoucích v nouzových situacích se má používat pouze při plánování pro případy nouzových situací v rámci ;sboru, kůlu a oblasti.

Poznámky uvedené v kategorii vedoucích v nouzových situacích mají obsahovat dostatečné informace, které mohou pomoci vedoucím při řešení nouzové situace.

Chcete-li filtrovat seznam členů, postupujte takto:

 1. Klikněte na šipku vedle políčka Filtrovat podle jména, které je přímo nad seznamem členů.
 2. Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých typů ikon umístění členů, které si přejete zobrazit. Políčka, která jsou zaškrtnutá, znamenají, že příslušná jména a ikony budou zobrazeny. Na seznamu a na mapě budou zobrazena pouze jména a ikony těch členů, které jste vybrali.
 3. Chcete-li zrušit zaškrtnutí u nějakého políčka, klikněte na něj.

Filtrování seznamu domácností

Seznam domácností můžete filtrovat nebo setřídit tak, aby se vám zobrazily pouze kategorie Zvláštní potřeby a Vedoucí v nouzových situacích.

Vedoucí sboru mají určit domácnosti, v nichž by členové se zvláštními potřebami potřebovali pomoc v nouzové situaci. Také mají určit ty, kteří budou vedoucími v nouzových situacích.

Chcete-li zobrazit nebo vytisknout mapy nebo seznam pouze těch, kteří mají zvláštní potřeby nebo kteří jsou vedoucími v nouzových situacích, postupujte takto:

 1. Klikněte na šipku vedle políčka Filtrovat podle jména, a zobrazí se nabídka s ;možnostmi.
 2. Kliknutím zaškrtněte políčko vedle položky Ukázat tyto kategorie: „Zvláštní potřeby“ nebo „Vedoucí v ;nouzových situacích.
 3. Klikněte na zaškrtávací políčko vedle kategorie, kterou chcete zobrazit. Je-li nějaké políčko zaškrtnuté, klikněte na něj, aby zaškrtnutí zmizelo.

Poznámka: Chcete-li si nechat zobrazit nebo vytisknout seznam s ;kategoriemi, musí být zaškrtnutý jeden nebo více typů ověření.

Chcete-li seznam vytisknout, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Tisk umístěné nad mapou. Zobrazí se okno Verze pro tisk. Nepoužívejte příkaz k tisku v internetovém prohlížeči.
 2. Vyberte zvolené možnosti v nabídkách Nastavení stránky, Setřídit, Počet sloupců a Velikost textu. Dbejte na to, aby zvolené možnosti v nabídce Nastavení stránky v oknu Verze pro tisk na stránkách Mapy SPD byly shodné s nastavením stránky internetového prohlížeče.
 3. Klikněte na ikonu Tisk umístěnou přímo nad mapou a seznamem. Nepoužívejte tlačítka nebo možnosti pro tisk z ;internetového prohlížeče.

Poznámka: Někteří členové se mohou rozhodnout skrýt své osobní údaje (jméno, adresu, atd.) před ostatními členy sboru. Vedoucí sboru mohou, když si prohlížejí nebo tisknou mapy a seznamy, toto nastavení změnit. Vedoucí ale musejí být opatrní, když druhým poskytují mapy a seznamy obsahující jména těch, kteří chtějí ponechat své osobní údaje skryté. Tyto informace poskytněte jen těm vedoucím sboru, kteří je potřebují.


Stáhnutí nebo tisk důvěrných informací o domácnostech

Pokud si vedoucí sboru chtějí stáhnout soubor s informacemi o domácnostech pro GPS zařízení nebo pro použití v jiné softwarové aplikaci, je možné do tohoto souboru zahrnout/nezahrnout některé důvěrné informace. Tyto soubory jsou ve formátu .csv (soubor s hodnotami oddělenými čárkou). Lze je nahrát do GPS zařízení nebo je otevřít ve většině tabulkových procesorů.

Důvěrné informace obsahují:

 • Zařazení do kategorie členů se zvláštními potřebami. Tyto informace mohou být důvěrné a jejich poskytování druhým osobám má být omezeno.
 • Poznámky týkající se zvláštních potřeb. Tyto informace mohou být důvěrné a jejich poskytování druhým osobám má být omezeno.
 • Zařazení do kategorie vedoucích v nouzových situacích. Tyto informace jsou určeny pouze pro vedoucí sboru, kůlu a oblasti při plánování pro případy nouzových situací. Poskytování těchto informací druhým osobám má být omezeno.
 • Poznámky týkající se vedoucích v nouzových situacích. Tyto informace jsou také určeny pouze pro vedoucí sboru, kůlu a oblasti při plánování pro případy nouzových situací. Poskytování těchto informací druhým osobám má být omezeno.
 • Požadavek na skrytí informací (těch, kteří chtějí své osobní informace skrýt před ostatními členy sboru).

Chcete-li stáhnout soubor s ;informacemi, postupujte takto:

 1. Nad seznamem členů klikněte na ikonu pro stažení Downloadicon.PNG.
 2. Poté, co se otevře dialogové okno Stáhnout informace o domácnostech, přečtěte si poznámku o „podmínkách používání“ a klikněte na Stáhnout.
 3. Podle pokynů pak soubor můžete otevřít nebo uložit. Soubor lze otevřít ve většině tabulkových procesorů.

Soubor můžete otevřít v tabulkovém procesoru a data zformátovat pro použití v konkrétním GPS zařízení. Pokud chcete soubor nahrát do konkrétního GPS zařízení, ověřte požadavky zařízení na formát souboru.


Nápověda pro vedoucí kůlu

Vedoucí kůlu, kteří se přihlásí na stránky Mapy SPD, mohou prohlížet a tisknout různé informace. Vedoucí kůlu si mohou prohlížet všechny údaje o členech ve sborech a v ;kůlu, které jsou na stránkách Mapy SPD dostupné, včetně údajů o členech, kteří se rozhodli ponechat své údaje skryté před ostatními členy kůlu a sboru.

Mezi vedoucí kůlu patří:

 • President kůlu
 • Rádcové presidenta kůlu
 • Referent kůlu
 • Pomocní referenti kůlu
 • Výkonný tajemník kůlu
 • Odborník kůlu na techniku

Vedoucí kůlu jsou určeni ;programem MLS. Viz MLS Main Menu/Organizations/Stake Presidency/Add Positions. Tímto se otevře seznam povolání v předsednictvu kůlu.


Informace dostupné vedoucím kůlu

Vedoucí kůlu mohou:

 • Prohlížet umístění domácností všech členů v ;kůlu, včetně těch, kteří se rozhodli skrýt své údaje před ostatními členy sboru nebo kůlu.
 • Prohlížet, tisknout a stahovat umístění domácností členů podle sboru.
 • Prohlížet a tisknout mapy a seznamy vedoucích v nouzových situacích ve všech sborech v ;kůlu.
 • Prohlížet a tisknout mapy a seznamy členů se zvláštními potřebami ve všech sborech v ;kůlu.
 • Prohlížet hranice kůlu a sborů v ;jejich kůlu.
 • Prohlížet hranice kůlů a sborů ve většině kůlů na celém světě.
 • Prohlížet kontaktní informace vedoucích většiny sborů a kůlů na celém světě.
 • Prohlížet a stahovat informace o členech, včetně členů se zvláštními potřebami a vedoucích v nouzových situacích.
 • Vyhledávat jména dospělých členů v ;kůlu podle jména. Vedoucí kůlu mohou také kliknout na ikonu domácnosti a nechat si zobrazit adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu (je-li k dispozici).
 • Stahovat informace o umístění členů do souboru, který lze poté nahrát do mobilního GPS zařízení.

Vedoucí kůlu sloužící mimo hranice svého kůlu si mohou rovněž nechat zobrazit výše uvedené informace týkající se kůlu, v ;němž slouží.

Chcete-li zobrazit umístění domácností všech členů v ;kůlu v ;záložce Můj kůl, postupujte takto:

 1. V ;horní části seznamu domácností klikněte na Zobrazit všechny domácnosti.
 2. Na mapě nebo satelitním snímku se následně zobrazí ikony všech členů kůlu. Nalevo od mapy nebo satelitního snímku se také zobrazí seznam členů kůlu.
 3. Chcete-li zobrazit informace o domácnosti nebo o členovi, klikněte na jméno daného člena v ;seznamu nebo na ikonu domácnosti na mapě.

Poznámka: Pokud vedoucí sboru neověřili umístění domácnosti ve svém sboru, umístění budou na mapě kůlu nebo na satelitním snímku zobrazena jako neověřená.


Zobrazení seznamu členů ve sboru nebo v kůlu

Chcete-li zobrazit seznam členů ve sboru nebo v ;kůlu, postupujte takto:

 1. Nad seznamem členů klikněte na odkaz Můj sbor a kůl Mywardicon.PNG.
 2. Klikněte na šipku vedle názvu sboru nebo odbočky a rozbalí se seznam s ;názvem kůlu a s ;názvy sborů a odboček.
 3. Klikněte na Adresář celého kůlu nebo okrsku nebo klikněte na název sboru či odbočky v ;seznamu. Na mapě se následně zobrazí ikony všech domácností ve sboru nebo v kůlu.

Zobrazení členů se zvláštními potřebami nebo vedoucích v nouzových situacích

Chcete-li zobrazit seznam členů se zvláštními potřebami nebo těch, kteří jsou vedoucími v nouzových situacích, postupujte takto:

Klikněte na šipku vedle políčka Filtrovat podle jména, které je přímo nad seznamem členů.

 1. Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých typů ikon umístění členů, které si přejete zobrazit. Políčka, která jsou zaškrtnutá, znamenají, že příslušná jména a ikony budou zobrazeny. Na seznamu a na mapě budou zobrazena pouze jména a ikony členů, které jste vybrali.
 2. Chcete-li zrušit zaškrtnutí u nějakého políčka, klikněte na něj.

Chcete-li vytisknout mapu nebo seznam, klikněte na ikonu Tisk nad mapou.


Vyhledání člena v kůlu

Vedoucí kůlu mohou vyhledávat dospělé členy kůlu tím, že napíší křestní jméno nebo příjmení dané osoby do vyhledávacího pole nad seznamem Domácnosti, který je nalevo od mapy v ;záložce Můj sbor a kůl.

Poznámka: Výsledkem hledání členů podle příjmení bude seznam všech členů, kteří mají stejné příjmení. Poté můžete kliknout na jméno člena v ;seznamu a nechat si zobrazit jeho umístění na mapě včetně informací o daném umístění. Výsledkem hledání členů podle křestního jména nemusí být vždy seznam všech členů s ;hledaným jménem – například v ;případě, kdy křestní jméno bylo u některého člena zkráceno. Také můžete kliknout na odkaz Pokyny pro jízdu, abyste získali pokyny pro jízdu na adresu daného člena.


Slovníček

Administrativní kancelář

Po celém světě existuje několik administrativních kanceláří, které zpracovávají informace o členských záznamech a finanční i jiné informace. Administrativní kancelář pro USA a Kanadu je v církevním ústředí v Salt Lake City v Utahu.

Oprávněný vedoucí

Pojmy vedoucí kůlu a sboru se rovněž týkají vedoucích okrsků a odboček. Tito vedoucí mají na stránkách Mapy SPD zvláštní práva.

Mezi oprávněné vedoucí ve sboru patří biskup, rádci biskupa, referenti sboru, pomocní referenti sboru a výkonný tajemník sboru.

Mezi oprávněné vedoucí v ;kůlu patří president kůlu, rádci presidenta kůlu, referenti kůlu, pomocní referenti kůlu, výkonný tajemník kůlu a odborník kůlu na techniku.


Hranice

Členové Církve jsou zařazeni do církevních kongregací (sborů a odboček) podle místa svého bydliště. Hranice těchto kongregací určují místní vedoucí a schvalují je církevní autority. Členové Církve, kteří mají zřízen účet LDS Account, si mohou nechat zobrazit hranice vlastního sboru nebo odbočky a kůlu.

Vedoucí kůlu a sboru si mohou nechat zobrazit hranice kůlu a sboru se svém sboru a kůlu a v ;kůlech na celém světě.


Vedoucí v nouzových situacích

Mezi vedoucí v nouzových situacích mohou patřit:

 • Ti, kteří jsou pověřeni být vedoucími v ;nouzových situacích v určité části sboru.
 • Ti, kteří mají záchranářské nebo jiné speciální dovednosti.
 • Ti, kteří vlastní určité nástroje nebo zařízení (např. řetězové pily, generátory nebo těžké stroje).
 • Ti, kteří mají jiné dovednosti určené vedoucími.

Systém globální navigace (GPS)

Systém globální navigace tvoří několik satelitů obíhajících kolem země, které dokáží určovat zeměpisnou délku a šířku určitého místa na zemi a předávat tyto informace do GPS zařízení.

Stránky Mapy SPD zpracovávají zeměpisné souřadnice členské domácnosti z její adresy uvedené v církevním softwarovém systému pro členské záznamy a umisťují ikonu domácnosti na mapu. Poté, co místní vedoucí ověří umístění členské domácnosti na mapě, stránky Mapy SPD potvrdí ověřené místo a tuto informaci si uloží.

Místní vedoucí a členové, kteří si vytvoří účet LDS Account, si mohou stáhnout soubor obsahující informace o zeměpisných souřadnicích domácností, jejich adresu a další informace. Tento soubor lze otevřít v tabulkovém procesoru nebo ho lze nahrát do GPS zařízení, které lze běžně koupit. Tato zařízení pak lze použít pro nalezení přesného umístění členské domácnosti v případě katastrofy.

Členové mohou skrýt své jméno, adresu a další informace, aby se nezobrazovaly na seznamech a mapách dostupných dalším členům kongregace (sboru nebo odbočky).


Skupiny

Několik domácností může být pomocí stránek Mapy SPD seskupeno do jednoho místa, např. bytového domu, který má jednu adresu.

Skupina domácností je na mapách nebo satelitních snímcích zobrazena pomocí níže uvedené ikony. Tato ikona je větší než ikona znázorňující jednotlivé domácnosti, má bílý okraj a tři tečky uprostřed, které představují dvě a více domácností. Grouplocation.PNG


Hlava domácnosti

Hlava domácnosti je osoba, k níž jsou přiděleny členské záznamy ostatních členů domácnosti. Na stránkách Mapy SPD je hlavou domácnosti většinou manžel nebo otec. V ;určitých případech může být hlavou domácnosti i druhý rodič, je-li členem, svobodný dospělý člen nebo dítě, které je členem, ale jehož rodiče členy nejsou.

Pouze hlava domácnosti může měnit umístění domácnosti a může ho skrýt před ostatními členy, kteří se přihlásí na stránky Mapy SPD, nebo může toto umístění naopak zpřístupnit.


Domácnosti

Domácnost je místo, v němž všichni ti, kteří v daném místě bydlí, mají propojené záznamy o členství. Jedna domácnost v jednom místě je znázorněna touto ikonou: Householdlocation.PNG

Domácnost může tvořit:

 • Otec, matka a děti.
 • Manžel a manželka bez dětí nebo s dětmi, kteří nežijí doma.
 • Osamocený rodič s dětmi.
 • Svobodný jedinec (např. dospělé dítě žijící s rodiči, kteří tvoří svou vlastní domácnost).

Několik domácností na jednom místě může být seskupeno. Další informace viz Skupiny.


Ikony

Domácnosti jsou zobrazeny pomocí různých ikon. Níže jsou uvedeny ikony používané na stránkách Mapy SPD, a jejich vysvětlení.

Householdlocation.PNGTato ikona znázorňuje umístění domácnosti na mapě sboru nebo kůlu poté, co vedoucí sboru dané umístění ověřil. Člen, který je hlavou domácnosti, může skrýt informace týkající se domácnosti před ostatními členy sboru a kůlu. V ;oblastech světa, kde to zákony na ochranu osobních údajů vyžadují, jsou informace o umístění všech členů sboru a kůlu skryty, dokud se hlava domácnosti nepřihlásí na stránky Mapy SPD a nezpřístupní příslušné informace ostatním členům sboru a kůlu.

Memberverifiedlocation.PNG Toto je ikona, která znázorňuje umístění domácnosti, které bylo ověřeno členem. Pouze hlava domácnosti nebo jeho manželka, resp. manžel může ověřit dané umístění. Místní vedoucí musí ověřit, že dané umístění je správné. Je-li to nutné, místní vedoucí se obrátí na člena, aby se ujistil, že dané umístění je správné. Poté umístění potvrdí. Jakmile to učiní, ikona se změní na ikonu ověřené domácnosti Householdlocation.PNG.

Members'location.PNG: Tato ikona znázorňuje umístění vaší domácnosti, když jste přihlášeni na stránkách Mapy SPD.

Groupdot2.PNG Tato ikona znázorňuje skupinu domácností. To se může týkat bytových domů nebo oblastí, kde není možné jednotlivé domácnosti identifikovat podle adresy. Místní vedoucí mohou vytvořit skupinu domácností tehdy, když rozhodnou, že je to potřeba.

Unmappelocationicon.png Tato ikona znázorňuje domácnosti, u kterých Mapy SPD nedokáží určit umístění.

Unverifiedlocation2.PNG Tato ikona je přidána k ikoně domácnosti nebo skupiny tehdy, když místní vedoucí ještě neověřili umístění dané domácnosti nebo skupiny. Místní vedoucí musejí ověřit, zda je umístění správné, nebo přesunout ikonu na správné místo. Když se do sboru přistěhují noví členové nebo když jsou noví členové pokřtěni, umístění jejich domácnosti zůstane neověřené, dokud ho neověří místní vedoucí.

Approximatelocation.PNG Tato ikona znázorňuje přibližné umístění domácnosti. Mapy od vyhledávačů Google a Bing nemusejí obsahovat nově postavené silnice, budovy či bytové domy. Pokud mapy a satelitní snímky nejsou aktuální, místní vedoucí mohou pomocí této ikony označit, že umístění dané domácnosti je pouze přibližné.

Emergencyresponse.PNG Tato ikona znázorňuje vedoucího v ;nouzových situacích přiřazeného k danému sboru.

Specialneeds.PNG Tato ikona znázorňuje člena se zvláštními potřebami, který může potřebovat pomoc v ;případě nouzové situace.


Účet LDS Account

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů si mohou vytvořit účet LDS Account, díky němuž se mohou přihlásit na různé církevní internetové stránky. To, jaké informace nebo materiály si budou moci zobrazit, závisí na jejich povolání v Církvi.


Program Member and Leader Services (MLS)

MLS je softwarový program používaný sbory a odbočkami pro správu církevních záznamů o členství a dalších informací. Záznamy o členství vytváří a aktualizuje referent sboru nebo pomocný referent sboru.


Značka pro zobrazení míst Ico-marker.png

Značka pro zobrazení míst je nástroj, díky němuž lze najít církevní budovy nebo služby v dané oblasti či zeměpisné souřadnice a díky němuž lze poslat zprávu týmu zodpovědnému za stránky Mapy SPD ohledně možného nesprávného umístění budovy nebo služby.

Chcete-li použít značku pro zobrazení míst, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu Značka pro zobrazení míst (nedržte tlačítko myši).
 2. Přesuňte kursor na požadované místo.
 3. Klikněte levým tlačítkem myši.

Na mapu nebo na satelitní snímek se umístí značka a otevře se rámeček s informacemi o zeměpisných souřadnicích daného místa. V tomto rámečku se nacházejí dva odkazy:

 • Najít místa SPD poblíž.
 • Odeslat komentář ohledně chybějícího umístění.

Kliknutím na odkaz Najít místa SPD zobrazíte církevní budovy a služby nacházející se poblíž.

Kliknutím na odkaz Odeslat komentář se otevře okno pro odeslání komentáře. Můžete si zvolit typ komentáře a odeslat informace, které pomohou opravit informace týkající se daného místa.


Filtrování domácností

Vedoucí a členové Církve, kteří se přihlásí na stránky Mapy SPD, mohou seřadit seznam domácností podle abecedy nebo podle typů ikon, které znázorňují členské domácnosti. Klikněte na šipku vedle políčka Filtrovat podle jména, které je přímo nad seznamem členů. Potom si můžete vybrat typ ikon, které znázorňují domácnosti ve vašem sboru.


Místa ověřená členem

Členové, kteří se přihlásí na stránky Mapy SPD, mohou ověřit své umístění.

Postup:

 1. Přihlaste se na stránky Mapy SPD.
 2. Klikněte na ikonu své domácnosti.
 3. Když se otevře rámeček s ;informacemi, klikněte na Přesun. Přesuňte kursor na správné místo a klikněte levým tlačítkem myši.
 4. Klikněte na Potvrdit, čímž potvrdíte, že přesun je v pořádku.

Ikona domácnosti bude vypadat takto: Memberverified.PNG

Místní vedoucí ověří, že toto umístění je správné. Jakmile to učiní, ikona se změní na ikonu ověřené domácnosti Householdlocation.PNG.


Členové se zvláštními potřebami

Pokud vedoucí sboru usoudí, že je to zapotřebí, mohou na stránkách Mapy SPD označit členy sboru, kteří mají nějaké zvláštní potřeby a kteří mohou potřebovat pomoc v ;případě nouzové situace. Mezi členy se zvláštními potřebami mohou patřit:

 • Ti, kteří jsou nějak fyzicky postižení.
 • Starší členové, pro které by bylo obtížné se evakuovat v ;případě nouze.
 • Ti, kteří by se o nouzové situaci nedozvěděli (ti, kteří nemají elektřinu, telefon apod.).
 • Ti, kteří jsou jakkoli jinak postižení.

Zvláštní potřeby

Viz Členové se zvláštními potřebami.


Ověřené domácnosti a skupiny

Ověřená domácnost nebo skupina domácností je ta, jejíž umístění bylo ověřeno vedoucími sboru nebo odbočky. Stránky Mapy SPD zpracovávají informace o umístění domácností a skupin domácností a na mapu či snímek umísťují ikonu. Místní vedoucí musejí ověřit, zda umístění domácnosti nebo skupiny domácností na mapě je správné, nebo přesunout ikonu, která domácnost zastupuje, na správné místo.

Členové mohou přesunout svou ikonu na správné umístění a vedoucí sboru či odbočky mohou dané umístění ověřit později. Všechna umístění domácností má být ověřena vedoucím sboru nebo odbočky.


Nezmapovaná domácnost nebo skupina Unmappelocationicon.png

Nezmapovaná domácnost nebo skupina je ta, jejíž umístění na mapě stránky Mapy SPD nedokáží na základě adresy poskytnuté ze softwarového systému pro uchovávání záznamů sboru zpracovat.

Místní vedoucí musejí podniknout patřičné kroky k tomu, aby členy našli a určili místo jejich bydliště. Jakmile místní vedoucí určí na stránkách Mapy SPD správné umístění, ikona se změní na „ověřenou“.

Neověřené domácnosti a skupiny

Neověřená ikona představuje umístění domácnosti na mapě, které nebylo ověřeno místními vedoucími. Stránky Mapy SPD zpracovávají informace o umístění domácností na mapě a na mapu či snímek umísťují ikonu. Když místní vedoucí dané umístění ověří, z těchto ikon se stanou standardní ikony označující domácnost nebo skupinu domácností.

This page was last modified on 22 December 2011, at 16:37.

Note: Content found in this wiki may not always reflect official Church information. See Terms of Use.