TechForumProjects

LDS Mapy České Nápověda

LDS Maps

Jak začít

Základní informace o mapách SPD

Mapy SPD je softwarová mapová aplikace, která kombinuje možnosti map od Microsoftu nebo od Google s místními informacemi o budovách/službách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Díky této aplikaci si můžete zobrazit informace o různých místech a získat pokyny pro jízdu na adresu příslušných budov/služeb.

Práce s mapou

Zobrazení na mapě můžete změnit tím, že si určitou oblast přiblížíte (pro získání menšího náhledu na danou oblast) nebo oddálíte (pro získání většího náhledu na danou oblast). Také můžete posouvat mapou nahoru nebo dolů, doprava nebo doleva.

Přiblížení/oddálení (zvětšení nebo zmenšení určité části mapy)

Pro přiblížení určité oblasti:

 • Ukažte kurzorem myši na určitou oblast na mapě a dvojklikněte levým tlačítkem myši.
 • Použijte kolečko myši.
 • Klikněte na ovládací tlačítka mapy - plus nebo mínus (viz tabulka níže).

Jak moc můžete určité místo na mapě přiblížit, závisí na typu mapy, kterou prohlížíte (klasická nebo satelitní/letecká), a na poskytovateli map (Google nebo Microsoft). Kvalita leteckého zobrazení závisí na dané oblasti světa a na poskytovateli map. Pokud není přiblížená letecká mapa k dispozici nebo není zaostřená, přepněte na jiného poskytovatele map (Google nebo Microsoft).

Posun (posouvání mapy doprava nebo doleva, nahoru nebo dolů)

Pro posouvání mapy:

 • Stiskněte a držte levé tlačítko myši a poté myší pohybujte nahoru, dolů, doprava nebo doleva.
 • Klikněte na ovládací tlačítka mapy - šipky (viz tabulka níže).


Ovládací prvky pro práci s mapou - na mapě a na klávesnici
Google Microsoft Klávesnice (typická) Popis ovládání

Google.gif

Microsoft.gif

Keys.gif

 1. Posun nahoru (na sever)
 2. Posun doleva (na západ)
 3. Posun doprava (na východ)
 4. Posun dolů (na jih)
 5. Přiblížení (zvětšení)
 6. Oddálení (zmenšení)

Rady a tipy pro ovládání mapy myší
Popis Google Microsoft
Stiskněte levé tlačítko a myší posouvejte mapu jakýmkoli směrem Ano Ano
Pomocí kolečka myši přibližujte a oddalujte požadovanou oblast na mapě Ano Ano
Dvojkliknutím vycentrujete určité místo na mapě a přiblížíte ho Ano Ano
Dvokliknutím pravým tlačítkem myši oddálíte oblast na mapě Ano Ne
Přidržte klávesu ALT a poté dvojklikněte pro oddálení oblasti na mapě Ne Ano
Přidržte klávesu ALT a poté levým tlačítkem myši vyznačte políčkem určitou oblast na mapě, kterou chcete přiblížit Ne Ano
Stiskněte klávesy plus (+) nebo mínus (-) na numerické části klávesnice. Ne Ano

Zobrazení budov/služeb na mapě

Můžete vybrat, jaké budovy/služby chcete zobrazit. Klikněte na tlačítko Legenda ( Legenda ) pro otevření legendy mapy.

File:CSLegend.png

Zaškrtněte políčko uvedené vedle budovy/služby, kterou chcete na mapě zobrazit. Pokud na mapě nevidíte žádné církevní budovy/služby nebo chcete-li zobrazit budovy/služby v širším okolí, pomocí oddálení mapy můžete zobrazit větší oblast.

Klikněte znovu na tlačítko Legenda pro skrytí legendy.

Pokud je na mapě zobrazeno několik typů budov/služeb, některé kategorie budov/služeb možná nebudou viditelné, pokud máte příliš oddálený pohled na mapu. Pokud např. chcete zobrazit všechny církevní budovy/služby v Severní Americe, ikony představující některé budovy/služby mohou zakrývat ikony představující sborové domy.

File:CZLegendbox.gif

Přihlášení

Mají-li členové Církve a někteří vedoucí Církve vytvořený účet LDS Account, mohou po přihlášení na stránky Mapy SPD zobrazit i další církevní budovy/služby.

Ti, kteří nejsou členy Církve, si mohou také vytvořit účet na stránkách Mapy SPD a využívat tyto funkce:

 • Systém je po přihlášení zobrazí na záložce Můj sbor, místo na záložce Domů.
 • Systém si pamatuje poslední vyhledávání.
 • Systém jim zobrazí umístění na mapě, které si prohlíželi při posledním použití stránek Mapy SPD.

Pro další informace ohledně vytvoření účtu klikněte na tento odkaz: LDS Account.

Všeobecná nápověda

Informace, které se zobrazují na stránkách Mapy SPD, pocházejí z různých zdrojů. Mapy poskytly společnosti Google a Microsoft. Informace o adresách církevních budov/služeb poskytly církevní organizace.

Detaily na mapě

Náhledy na mapy a detaily mapy, které poskytují společnosti Google a Microsoft, se mohou pro různé části světa lišit. Pokud se vám při prohlížení mapy od jednoho poskytovatele (Google nebo Microsoft) mapa nezobrazuje dostatečně podrobně nebo kvalita zobrazení není dobrá, zkuste zobrazit tutéž oblast na mapě od druhého poskytovatele.

Informace o umístění na mapě

Informace o umístění na mapě poskytly různé církevní organizace. Stránky Mapy SPD tyto informace zpracovávají na zeměpisné souřadnice a na dané umístění zobrazí, podle zadané adresy, ikonu. Uživatelé stránek Mapy SPD mohou příležitostně zjistit, že umístění na mapě je nesprávné. Pro opravu umístění církevní budovy/služby na mapě můžete kliknout na odkaz Komentář a zadat správné informace.

Časy shromáždění kongregací a další informace

Informace o pořadí a časech shromáždění určité kongregace (sboru nebo odbočky) poskytují jednotlivé kongregace. Pokud jsou pořadí nebo časy shromáždění nesprávné, kontaktujte vedoucí příslušné kongregace a informujte je o tom. Tito vedoucí jsou zodpovědni za to, že informace o pořadí a časech shromáždění jsou správné.

Jak najít místa SPD

Chcete-li zjistit, jaké kongregace a další církevní budovy, místa nebo organizace jsou konkrétně přiřazeny k určitému místu na mapě, musíte nejprve vyhledat konkrétní adresu nebo kliknout na tlačítko Umístit značku ( Umístit značku ) a poté kliknout na určité místo na mapě.

File:CSPlacesmarker.GIF

Pokud chcete zobrazit pouze přehled církevních kongregací a budov/služeb v určité oblasti, můžete si danou oblast na mapě najít a přiblížit a poté kliknout na tlačítko Legenda ( Legenda ) a vybrat, které budovy/služby chcete najít. Klikněte na políčko uvedené vedle budovy/služby, kterou chcete zobrazit. Chcete-li si prohlédnout úplný seznam budov/služeb, které lze aktuálně zobrazit, klikněte na Další typy budov a služeb nebo na Další typy hranic.

File:CZLegendbox.gif

Vyhledání adresy

Chcete-li zjistit, jaké kongregace a další církevní místa, budovy nebo organizace jsou konkrétně přiřazeny k určité adrese:

 1. Klikněte na záložku Vyhledávání míst
 2. Zadejte co nejvíce vám známých informací o dané adrese a poté klikněte na tlačítko Hledat.
 3. V případě potřeby vyberte adresu ze seznamu nalezených adres.

File:CSSearch.gif

Některé typy budov/služeb budou vybrány automaticky. Pokud chcete na mapě zobrazit další typy budov/služeb, klikněte na tlačítko Legenda ( Legenda ) a vyberte, které budovy/služby chcete najít. Pro prohlédnutí úplného seznamu budov/služeb, které lze zobrazit, klikněte na Další typy budov a služeb nebo na Další typy hranic.

Umístěte na mapu značku

Chcete-li zjistit, jaké církevní budovy, místa nebo organizace jsou přiřazeny k určitému místu na mapě, ale adresu neznáte nebo ji systém nemůže najít, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Umístit značku ( Umístit značku ) a ikona se změní na značku s křížkem.
 2. Klikněte na umístění na mapě, kde chcete najít církevní budovy/služby. Objeví se bublina s informacemi o zeměpisných souřadnicích zvoleného bodu.
 3. Klikněte na odkaz "Najít místa SPD" v bublině. (Nebo, chcete-li poslat zprávu o tom, že určitá budova/služba na mapě chybí, klikněte na Odeslat komentář.)
 4. Nalevo od mapy je uveden seznam církevních budov/služeb. Klikněte na políčko uvedené vedle budovy/služby, kterou chcete zobrazit.
 5. Chcete-li prohlížet seznam církevních budov/služeb, klikněte na "Další místa SPD nacházející se poblíž" a na kategorii, o kterou máte zájem.
 6. Pro zobrazení dalších detailů klikněte na položku v seznamu.

File:CSPlacesmarker.GIF:File:CZLegendbox.gif

Zobrazení míst SPD ve vaší oblasti

Nepotřebujete-li vědět, jaký konkrétní sbor je přiřazen k určité adrese, ale chcete-li zjistit, jaké církevní budovy/služby se v dané oblasti nacházejí:

 1. Klikněte na záložku Vyhledávání míst
 2. Přiblížením a posouváním mapy najděte požadovanou oblast.
 3. Klikněte na tlačítko Umístit značku ( Umístit značku ).
 4. Klikněte na umístění na mapě, kde chcete zobrazit církevní budovy/služby. Objeví se bublina s informacemi o zeměpisné šířce a délce zvoleného bodu.
 5. Klikněte na odkaz "Najít místa SPD" v bublině.
 6. Nalevo od mapy je uveden seznam církevních budov/služeb. Klikněte na políčko uvedené vedle budovy/služby, kterou chcete zobrazit.
 7. Klikněte na ikonu budovy/služby pro zobrazení dostupných informací.

Skrytí a zobrazení ikon na mapě

Chcete-li vybrat, jaké církevní budovy/služby zobrazit nebo skrýt:

 1. Klikněte na tlačítko Legenda ( Legenda ) umístěné nad mapou. Otevře se legenda mapy.
 2. Klikněte na políčko uvedené vedle budovy/služby, kterou chcete zobrazit.
 3. Je-li to nutné, klikněte na Další typy budov a služeb nebo na Další typy hranic pro zobrazení dalších možností výběru.
 4. Klikněte na políčko uvedené vedle budovy/služby, kterou chcete zobrazit.

Chcete-li skrýt určité typy budov/služeb nebo chcete-li je vyjmout z mapy:

 1. Klikněte na tlačítko Legenda ( Legenda ) umístěné nad mapou. Otevře se Legenda.
 2. Klikněte na políčko uvedené vedle typu budovy/služby, který chcete skrýt.
 3. Je-li to nutné, klikněte na Další typy budov a služeb nebo na Další typy hranic pro zobrazení dalších možností výběru.
 4. Klikněte na políčko uvedené vedle typu budovy/služby nebo hranic, který chcete na mapě skrýt.
  • Systém si pamatuje, jaké budovy/služby jste vybrali.
  • Někdy je na mapě tolik ikon, že jeden druh ikon může zastínit ikony jiné. Toto je poměrně běžné při zobrazení ikon sborových domů při velkém oddálení mapy. Chcete-li zobrazit i jiné typy budov/služeb, možná budete muset ikony sborových domů skrýt.

Bublina u ikony budov/služeb

Kliknete-li na ikonu budovy/služby nebo na její číslo nebo název v seznamu budov/služeb, otevře se u ikony bublina. Tato bublina obsahuje informace o umístění dané budovy/služby. Také se mohou zobrazit další informace - např. otevírací doba, jméno vedoucího, atd.

V bublině je také odkaz na Pokyny pro jízdu.

Bublina s informacemi o kongregaci

Kliknete-li na ikonu kongregace, otevře se bublina s informacemi o dané kongregaci. Ve sborovém domě se může setkávat i více kongregací než jen jedna. Seznam kongregací se může zobrazit nalevo od mapy. Údaje o kongregaci/kongregacích zahrnují název, adresu, čas první části shromáždění, čas hlavní bohoslužby (které se říká „shromáždění svátosti“) a jméno a telefonní číslo vedoucího/vedoucích kongregace.

Časy a harmonogram shromáždění poskytují pro stránky Mapy SPD místní kongregace. Pokud jsou tyto informace nesprávné, kontaktujte vedoucího příslušné kongregace (biskupa nebo presidenta odbočky) a zažádejte o opravu.

Oprava umístění budovy/služby na mapě

Je-li umístění budovy/služby na mapě nesprávné, můžete ho pomoci opravit:

 1. Klikněte na ikonu budovy/služby a zobrazí se bublina.
 2. Klikněte na Přesunout budovu.
 3. Klikněte na místo na mapě, kde má být budova/služba umístěna. (Rada: přibližovat/oddalovat mapu nebo pohybovat mapou můžete pomocí klávesových zkratek namísto myší.)
 4. Klikněte na "Odeslat nové umístění".

Vaše navržené umístění zůstane na mapě po dobu aktuální relace, abyste mohli vidět, jaký komentář jste odeslali.

Pracovníci aplikace Mapy SPD pak informace prověří nebo pošlou aktualizované informace skupině zodpovědné za dané umístění. Zodpovědná skupina pak určí kdy a jak se informace o tomto umístění budou aktualizovat.

Pokud stránky Mapy SPD znovu navštívíte ještě než personál stránek Mapy SPD prověří a aktualizuje dané umístění, neuvidíte vámi navrhované změny a zobrazí se ještě staré umístění. Zapracování oprav může trvat několik týdnů.

Zobrazení pokynů pro jízdu

Odkaz na Pokyny pro jízdu je přístupný na mnoha různých místech v aplikaci Mapy SPD. Kliknutím na tento odkaz získáte pokyny pro jízdu z daného místo do určité církevní budovy/služby. Pokyny pro jízdu obsahují popis všech odboček trasy, což znamená, že je vysvětlena trasa i místa odbočení. Trasa je také znázorněna na mapě. Pokyny pro jízdu jsou od poskytovatelů map - společností Google a Microsoft.

Pokud při vyhledávání zadáte přesnou adresu nebo pomocí přiblížení mapy najdete příslušné místo a pomocí tlačítka Umístit značku ho konkrétně označíte, pokyny pro jízdu budou přesnější. Pokud zadáte pouze název města, pokyny pro jízdu do příslušné církevní budovy budou pravděpodobně začínat v centru města.

Nahlášení nesprávných informací

Časy shromáždění jsou nesprávné

Pokud jsou časy shromáždění nesprávné, kontaktujte vedoucí příslušné kongregace (sboru nebo odbočky) a informujte je o tom, že je nutné je opravit.

Jméno nebo kontaktní informace vedoucího sboru jsou nesprávné

Kontaktujte stávajícího vedoucí příslušné kongregace (biskupa nebo presidenta odbočky) a informujte je o tom, jaké informace je nutné opravit.

Kongregace je uvedena v nesprávném sborovém domě

Pro zobrazení dalších detailů klikněte na ikonu sborového domu a poté klikněte na Komentář pro odeslání požadavku na opravu.

Adresa sborového domu je nesprávná

Pokud se ikona sborového domu na mapě zobrazuje, ale adresa nebo další detaily jsou nesprávné, klikněte na ikonu pro zobrazení dalších detailů a poté klikněte na Komentář pro odeslání požadavku na opravu.

Tisk

Chcete-li vytisknout mapy ze stránek Mapy SPD, klikněte na tlačítko Verze pro tisk nad mapou. Ujistěte se, že orientace stránky (na výšku nebo na šířku) ve vašem prohlížeči je shodné s možnostmi zobrazení stránky v okně Verze pro tisk.

Poznámka: Nepoužívejte pro tisk map a seznamů tlačítka pro tisk na prohlížeči. Kvalita tisku nebude dobrá. Používejte pouze tlačítko Verze pro tisk na stránkách Mapy SPD.

Mapy SPD jsou určeny pouze pro církevní použití. Nelze je použít pro jakékoli komerční, obchodní nebo politické účely.

Všeobecné rady pro tisk

Když na stránkách Mapy SPD kliknete na ikonu Tisk, otevře se okno Verze pro tisk. Přibližte na mapě místo, které chcete vytisknout. Když kliknete na ikonu církevní budovy/služby, otevře se bublina s informacemi týkající se dané budovy/služby. Pokud je tato bublina otevřená při tištění mapy, vytiskne se i na mapě.

Možnosti nastavení stránky, sloupců a velikosti textu vám umožní určit, jak bude mapa vypadat po vytištění. Až budete připraveni mapu vytisknout, klikněte na ikonu Tisk.

Nastavení stránky

Díky možnostem nastavení stránky můžete:

 • Zvolit orientaci stránky. (Ujistěte se, že nastavení orientace stránky a formátu papíru ve vašem prohlížeči je shodné s nastavením na stránkách Mapy SPD.)
 • Vybrat formát papíru.
 • Zvolit tisk mapy s legendou nebo bez ní.

Možnosti nastavení sloupce se týkají pouze členů Církve, kteří se přihlásili na stránkách Mapy SPD. Členové Církve si mohou zobrazit další informace, které lze společně s mapami vytisknout.

Nastavení velikosti textu vám umožňuje zvětšit nebo zmenšit text, který se vytiskne společně s mapou.

Možnosti zobrazení

Možnosti zobrazení určují, jak se zobrazí mapy na monitoru. Někteří uživatelé tyto možnosti neuvidí.

Další možnosti tisku

Některé další možnosti pro tisk jsou dostupné jen členům Církve, kteří se přihlásí na stránkách Mapy SPD. Mezi tyto další možnosti patří:

 • Způsob setřídění (pouze pro seznamy členů sboru).
 • Počet sloupců (když je k dispozici nějaký seznam).
 • Velikost textu na seznamech.
 • Nadpis nad mapou.
 • Oddíl pro poznámky, kde mohou uživatelé přidat vlastní poznámky.

Slovníček

Administrativní kancelář

Po celém světě existuje několik administrativních kanceláří, které zpracovávají informace o členských záznamech a finanční i jiné informace. Administrativní kancelář pro USA a Kanadu je v církevním ústředí v Salt Lake City v Utahu.

Oprávněný vedoucí

Mezi oprávněné vedoucí, kteří mají dodatečné pravomoci na stránkách Mapy SPD, patří biskup, rádci biskupa, referenti sboru a pomocní referenti sboru.

Tito vedoucí mohou:

 • Označit členy sboru, kteří mají zvláštní potřeby, na něž se má brát ohled v nouzových situacích.
 • Určit ty, kteří budou vedoucími v nouzových situacích.
 • Ověřit umístění členů na mapě.

Hranice

Členové Církve jsou zařazeni do církevních kongregací (sborů a odboček) podle místa svého bydliště. Hranice těchto kongregací určují místní vedoucí a schvalují je církevní autority. Vedoucí a členové Církve si mohou zobrazit hranice vlastního sboru nebo odbočky.

Systém globální navigace (GPS)

Systém globální navigace tvoří několik satelitů obíhajících kolem země, které dokáží určovat zeměpisnou délku a šířku určitého místa na zemi a předávat tyto informace do GPS zařízení.

Stránky Mapy SPD zpracovávají zeměpisné souřadnice členské domácnosti z její adresy uvedené v církevním softwarovém systému pro členské záznamy a umisťují ikonu domácnosti na mapu. Poté, co místní vedoucí ověří umístění členské domácnosti na mapě, stránky Mapy SPD potvrdí ověřené místo a tuto informaci si uloží.

Místní vedoucí a členové, kteří si vytvoří účet LDS Account, si mohou stáhnout soubor obsahující informace o zeměpisných souřadnicích domácností, jejich adresu a další informace. Tento soubor lze otevřít v tabulkovém procesoru nebo ho lze nahrát do GPS zařízení, které lze běžně koupit. Tato zařízení pak lze použít pro nalezení přesného umístění členské domácnosti v případě katastrofy.

Členové mohou skrýt své jméno, adresu a další informace, aby se nezobrazovaly na seznamech a mapách dostupných dalším členům kongregace (sboru nebo odbočky).

Skupiny

Několik domácností může být pomocí stránek Mapy SPD seskupeno do jednoho místa, např. budovy s více byty, která má jednu adresu.

Skupina domácností je na mapách zobrazena pomocí níže uvedené ikony. Tato ikona je větší než ikona znázorňující jednotlivé domácnosti, a má bílý okraj: Groupicon.GIF

Domácnosti

Domácnost je místo, v němž všichni ti, kteří v daném místě bydlí, mají propojené záznamy o členství. Jedna domácnost v jednom místě je znázorněna touto ikonou: Householdicon.gif

Domácnost může tvořit:

 • Otec, matka a děti.
 • Manžel a manželka bez dětí nebo s dětmi, kteří nežijí doma.
 • Osamocený rodič s dětmi.
 • Svobodný jedinec (např. dospělé dítě žijící s rodiči, kteří tvoří svou vlastní domácnost).

Několik domácností na jednom místě může být seskupeno. Další informace viz [#groups-glossary Skupiny].

Účet LDS Account

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů si mohou vytvořit účet LDS Account, díky němu se mohou přihlásit na církevní stránky. To, jaké informace nebo materiály si budou moci zobrazit, závisí na jejich povolání v Církvi.

Systém Member and Leader Services (MLS)

MLS je softwarový systém používaný sbory a odbočkami pro uchovávání církevních záznamů o členství a dalších informací. Záznamy o členství vytváří a aktualizuje referent sboru nebo pomocný referent sboru.

Značka Značka

Značka je nástroj, díky němuž lze najít církevní budovy/služby v dané oblasti, zeměpisné souřadnice a díky němuž lze poslat komentář personálu stránek Mapy SPD ohledně možného nesprávného umístění budovy/služby.

Chcete-li používat značku, postupujte takto:

 1. Klikněte na Umístit značku (nedržte tlačítko myši).
 2. Přesuňte kursor na požadované místo.
 3. Klikněte levým tlačítkem myši.

Na mapu se umístí značka a otevře se okno s informacemi o zeměpisných souřadnicích daného místa. V tomto okně se nacházejí dva odkazy:

 • Najít místa SPD nacházející se poblíž.
 • Odeslat komentář ohledně chybějícího umístění.

Kliknutím na odkaz Najít místa SPD zobrazíte církevní budovy/služby nacházející se poblíž.

Kliknutím na odkaz Komentář se otevře okno pro odeslání komentáře. Můžete si zvolit typ komentáře a odeslat informace, které pomohou opravit informace týkající se daného místa.

Setřídění domácností

Vedoucí a členové Církve, kteří se přihlásí na stránky Mapy SPD, mohou seřadit seznam domácností podle abecedy nebo podle čísel, která jsou přiřazena domácnostem stránkami Mapy SPD. Díky odkazu Setřídit nad seznamem členů nebo v okně verze pro tisk si můžete zvolit, jak bude seznam členů sboru nebo odbočky setříděn.

Ověřené domácnosti a skupiny

Ověřená domácnost nebo skupina domácností je ta, jejíž umístění na mapě bylo ověřeno [#authorizedleaders-glossary místními vedoucími]. Stránky Mapy SPD zpracovávají informace o umístění domácností a skupin domácností na mapě a na mapu umísťují ikonu. Místní vedoucí musejí ověřit, zda umístění domácnosti nebo skupiny domácností na mapě je správné, nebo přesunout ikonu, která domácnost zastupuje, na správné místo.

Nezmapovaná domácnost nebo skupina Unmappelocationicon.png

Nezmapovaná domácnost nebo skupina je ta, jejíž umístění na mapě stránky Mapy SPD nedokáží na základě adresy poskytnuté ze softwarového systému pro uchovávání záznamů sboru zpracovat.

Místní vedoucí musejí podniknout úsilí, aby členy našli a určili místo jejich bydliště. Jakmile místní vedoucí určí na stránkách Mapy SPD správné umístění, ikona se změní na „potvrzenou“.

Neověřené domácnosti a skupiny

Neověřená ikona představuje umístění domácnosti na mapě, které nebylo ověřeno [#authorizedleaders-glossary místními vedoucími]. Stránky Mapy SPD zpracovávají informace o umístění domácností na mapě a na mapu umísťují ikonu. Když místní vedoucí dané umístění potvrdí, z těchto ikon se stanou standardní ikony označující domácnost nebo skupinu domácností.

This page was last modified on 27 May 2010, at 16:09.

Note: Content found in this wiki may not always reflect official Church information. See Terms of Use.