LDSTechForumProjects

LDS Maps svenska Hjälp

LDS Maps

Contents

Hur du kommer igång

LDS Maps Översikt

LDS Maps är ett kartprogram som kombinerar Microsoft Maps eller Google Maps kartfunktioner med lägesinformation för byggnader som tillhör Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Du kan se lägesinformation och få vägbeskrivningar till de här byggnaderna.

Hur man navigerar i kartan

Du kan ändra på kartans utseende genom att zooma till ett område (se ett mindre område) eller zooma ut (se ett större område). Du kan flytta kartan upp eller ner, till höger eller till vänster.


Zooma (Gär en del av kartan eller bilden större eller mindre)

Fär att zooma till ett område:

 • Peka med musen på ett område på kartan och vänsterklickatvå gånger.
 • Använd rullningshjulet på musen.
 • Klicka på plus- eller minusknapparna (se bilden nedan).

Hur nära du kan zooma in på kartan beror på vilkens slags bild du tittar på (vägkarta eller satellit) och kartleverantär (Google eller Microsoft). Kvaliteten på områdesbilderna beror på vilket område det är i världen och på kartleverantären. Om en zoomad områdesbild inte gär att se eller är suddig kan du byta till den andra kartleverantären (Google eller Microsoft).

Panorera (Flytta kartan till höger eller till vänster, upp eller ner)

Fär att panorera en karta:

 • Klicka och håll ner vänster musknapp, och flytta musen upp, ner, till höger eller till vänster.
 • Klicka på pilknapparna (se bilden nedan).
Vanliga navigeringsknappar på kartan och tangentbordet
Google Microsoft Tangentbord (vanligt) Knappbeskrivning

Google.gif

Microsoft.gif

Keys.gif

 1. Uppåt (norr)
 2. vänster (väst)
 3. höger (öst)
 4. Ner (syd)
 5. Zooma in (större)
 6. Zooma ut (mindre)
Mustips
Beskrivning Google Microsoft
Klicka och dra kartan i olika riktningar Ja Ja
Använd rullningshjulet fär att zooma in och ut på kartan Ja Ja
Dubbelklicka fär att centrera och zooma in ett läge Ja Ja
Dubbelklicka höger musknapp fär att zooma ut Ja Nej
håll ner ALT-tangenten och dubbelklicka fär att zooma ut Nej Ja
håll ner ALT-tangenten och dra en ruta med vänster musknapp fär att zooma in på ett särskilt

område på kartan.

Nej Ja
Klicka på plus- (+) eller minus- (-) knapparna på det numeriska tangentbordet Nej Ja

Se byggnader på kartan

Du kan välja vilka byggnader du ska se. Klicka på knappen Teckenfärklaring (Teckenfärklaring) fär att öppna teckenfärklaringen till en karta. Klicka i kryssrutan bredvid byggnaderna som du vill se på kartan. Om du inte ser några kyrkbyggnader eller om du vill se byggnaderna i ett större område kan du zooma ut fär att se ett större område.

Klicka på knappen Teckenfärklaring igen fär att dölja den.

Om flera olika slags byggnader har valts så att de kan ses på en karta eller bild kanske en del byggnader inte syns om du har zoomat ut fär långt. Om du till exempel valde att se alla kyrkobyggnader i Nordamerika kan några av ikonerna som representerar kyrkobyggnader skymma ikonerna fär möteshus. Se Visa kyrkrelaterade platser i ett område fär mer information.

Logga in

Kyrkans medlemmar och en del ledare kan se andra kyrkobyggnader när de skapar ett LDS-konto och loggar in på LDS Maps.

De som inte är medlemmar i kyrkan kan ändå skapa ett LDS Maps-konto och få följande förmåner:

 • Systemet tar dig till fliken Min färsamling i stället fär till fliken Hem när du loggar in.
 • Systemet kommer ihåg din senaste såkning.
 • Systemet tar dig till platsen du tittade på när du använde LDS Maps färra gången.

Fär mer information om hur man skapar ett konto, klicka på den här länken: LDS-konto.

Allmän hjälp

Informationen som visas av LDS Maps kommer förn flera olika källor. Kartorna tillhandahålls av Google och Microsoft. Adressinformation till kyrkans byggnader tillhandahålls av kyrkans enheter.

Kartdetaljer

Kartbilder och kartdetaljer från Google och Microsoft kan vara olika i olika delar av världen. Om du inte kan se tillräckligt med detaljer eller om bildkvalitén är dålig när du tittar på kartor eller satellitbilder från en leverantör (Google eller Microsoft) kan du försöka se samma område med den andra leverantören.

Lägesinformation

Lägesinformation tillhandahålls av olika kyrkoenheter. LDS Maps tolkar informationen som latitud- och longitud-koordinater och sätter en ikon på läget enligt adressen. Ibland upptäcker LDS Maps-användare att ett läge på kartan är felaktigt. Du kan klicka på länken Kommentarer och ge information för att rätta till läget för några kyrkobyggnader.

Mötestider fär färsamlingar och annan information

Möten och mötestider för olika enheter (församlingar och grenar) tillhandahålls av enskilda enheter. Om mötena eller mötestiderna är felaktiga kan du kontakta församlingsledarna och låta dem veta att informationen är felaktig. Ledarna är ansvariga för att rätta till mötena och mötestiderna.

Hitta kyrkrelaterade platser

För att få reda på vilka enheter och andra resurser som gäller för ett visst läge måste du först söka efter en viss adress eller klicka på markörknappen (Markär) och sedan på en plats på kartan eller satellitbilden.

File:SVPlacemarker.gif

Om du bara vill ha en översikt över kyrkoenheter och kyrkobyggnader i området kan du zooma och panorera till området och sedan klicka å Teckenfärklaringsknappen (Teckenfärklaring) och välja vilka byggnader du vill hitta. Klicka på kryssrutan bredvid byggnaderna du vill se. Fär att se en hel lista med byggnader som kan ses klickar du på Fler typer av byggnader eller Fler typer av gränser.

File:SVLegend.gif

Sök efter en adress

Fär att få veta vilken enhet och andra kyrkoresurser som finns på en viss adress-

 1. Klicka på fliken Hitta platser
 2. Skriv så mycket av adressen som du känner till och klicka sedan på Sök .
 3. OOm så är nödvändigt kan du välja från en lista med möjliga matchningar.

File:SVFindplacestab.gif

Några byggnadstyper väljs automatiskt. För att se andra typer av byggnader på kartan klickar du på Teckenfärklaring (Teckenfärklaring) och väljer de byggnader du vill hitta. Du kan se en hel lista med byggnader genom att klicka på Fler typer av byggnader eller Fler typer av gränser.

Sätt en markär på kartan

Om du vill veta vilka resurser som finns tillgängliga på en viss plats men inte känner till adressen, eller systemet inte kan hitta adressen, kan du gära fåljande:

 1. Klicka på Sätt dit markär (Sätt dit markär) så ändras ikonen till en markär med ett kryss.
 2. Klicka på platsen där du vill hitta en kyrkobyggnad. En informationsbubbla öppnas som visar latitud och longitud fär den valda punkten.
 3. Klicka på "Hitta kyrkrelaterade platser" i informationsbubblan. (Eller, om du ska rapportera en byggnad som har missats, klicka på Skicka kommentarer.)
 4. Till vänster om kartan eller satellitbilden finns en lista på kyrkobyggnader. Klicka på kryssrutan bredvid byggnaderna du vill se.
 5. Fär att se en lista med de här resurserna klickar du på "Andra kyrkrelaterade platser i närheten" under kategorin som du är intresserad av.
 6. Fär att se fler detaljer klickar du på en post på listan.

File:SVPlacemarker.gif

Visa kyrkrelaterade platser i ett område

Om du inte behöver veta vilken färsamling som har en viss adress men vill se vilka kyrkrelaterade resurser som finns i området:

 1. Klicka på fliken Hitta platser.
 2. Zooma och panorera till området du vill ha.
 3. Klicka på Sätt dit markär (Sätt dit markär).
 4. Klicka på kartläget där du vill se kyrkobyggnader. En informationsbubbla öppnas som visar latitud och longitud fär den valda punkten.
 5. Klicka på "Hitta kyrkrelaterade platser" i informationsbubblan.
 6. Till vänster om kartan eller satellitbilden finns en lista på kyrkobyggnader. Klicka på kryssrutan bredvid byggnaderna du vill se.
 7. Klicka på en byggnadsikon fär att se tillgänglig information.

Dölj och visa ikoner på kartan

Fär att välja vilka kyrkobyggnader du ska visa eller dölja:

 1. Klicka på Teckenfärklaring (Teckenfärklaring) ovanfär kartan. Teckenfärklaringen öppnas.
 2. Klicka på kryssrutan bredvid byggnaderna du vill se.
 3. Om nödvändigt kan du klicka på Fler typer av byggnader eller Fler typer av gränser fär att se fler valmöjligheter.
 4. Klicka på kryssrutan bredvid byggnaderna du vill se.

Fär att dölja eller ta bort byggnadstyper från kartan:

 1. Klicka på Teckenfärklaring ( Teckenfärklaring ) ovanfär kartan. Teckenfärklaringen öppnas.
 2. Klicka på kryssrutan bredvid byggnadstypen du vill dölja.
 3. Om nödvändigt kan du klicka på Fler typer av byggnader eller Fler typer av gränser fär

att se fler valmöjligheter.

 1. Klicka på kryssrutan bredvid de typer av lokaler eller gränser som du vill dölja på kartan.
  • Systemet kommer ihåg vilka lokaler du har valt.
  • Ibland finns det så många ikoner på kartan att en typ av ikon döljer andra ikoner. Det är vanligt när man tittar på möteshusikoner på hög zoom-nivå. Du kan behöva dölja möteshusen om du vill se en annan typ av lokaler.

Informationsbubbla fär byggnad

Informationsbubblan fär en byggnad öppnas när du klickar på en byggnadsikon eller på numret eller namnet på en lista med byggnader. Informationsbubblan innehåller information om byggnadens läge. Annan information kan också finnas, till exempel mötestider, ledares namn och så vidare.

En länk med namnet Vägbeskrivning finns också i informationsbubblan.

Informationsbubbla fär färsamling

När du klickar på en färsamlingsikon öppnas en informationsbubbla fär färsamlingen. En eller flera färsamlingar kan ha möten i ett möteshus. En lista med färsamlingar kan visas till vänster om kartan. Informationen om färsamlingen/färsamlingarna bestär av namnet på färsamlingen, adressen, tiden när färsta mötet bärjar, tiden när gudstjänsten ("sakramentsmötet") bärjar och färsamlingsledarens/färsamlingsledarnas namn och telefonnummer.

Den lokala färsamlingen tillhandahåller mötestider och mötesscheman till LDS Maps. Om informationen är felaktig kan du kontakta färsamlingsledaren (biskopen eller grenspresidenten) fär att begära ändringar.

En länk med namnet Vägbeskrivning finns också i informationsbubblan.

Rätta till läget fär en byggnad

Om en byggnads läge är felaktigt kan du hjälpa till att rätta till det:

 1. Klicka på byggnaden fär att öppna informationsbubblan.
 2. Klicka på Flytta byggnaden.
 3. Klicka på läget på kartan där byggnaden borde vara belägen. (Tips: Du kan zooma och panorera kartan med hjälp av genvägarna på tangentbordet i stället fär att använda musen.)
 4. Klicka på "Skicka information om nytt läge".

Ditt färslag på läge finns kvar på din karta under din nuvarande session så att du kan se vilka kommentarer du har skickat.

LDS Maps personal gär igenom informationen eller skickar den uppdaterade informationen till gruppen som är ansvarig fär det läget. Den ansvariga gruppen avgär när och hur lägesinformationen ska uppdateras.

Om du går till LDS Maps igen innan LDS Maps personal har gått igenom och uppdaterat läget så ser du inte de föreslagna ändringarna utan det gamla läget visas fortfarande. Det kan ta flera veckor innan ändringarna genomförs.

Se vägbeskrivningar

En länk till vägbeskrivning finns på många områden i LDS Maps. Klicka på länken för att få vägbeskrivningen från ett givet läge till en av kyrkans lokaler. Vägbeskrivningen talar om vilket håll man ska köra åt och när man ska svänga. Resvägen markeras också på kartan.

Vägbeskrivningarna tillhandahålls av kartleverantörerna Google och Microsoft.

Om du anger en exakt adress i din såkning, eller zoomar till en plats och använder Sätt dit markär för att komma till en viss plats så blir vägbeskrivningen mer korrekt. Om du bara anger namnet på en stad kommer vägbeskrivningen till en lokal troligtvis att starta från ortens centrum.

Skicka kommentarer om felaktig information

Mötestiderna är felaktiga

Om mötestiderna är felaktiga ändrar du den informationen i MLS. För att göra det i MLS:

 1. På huvudmenyn klickar du på Programalternativ i fältet uppe till vänster.
 2. Klicka på Enhet.
 3. Klicka på Redigera bredvid Mötestider.
 4. Ändra mötestiderna.
 5. Klicka på Spara.

Färsamlingsledarens namn eller kontaktinformation är felaktig

Om biskopens eller grenspresidentens namn är felaktigt anger du rätt information i MLS. LDS Maps får ledarnas namn och telefonnummer från MLS.

För att ändra information om ledare i MLS:

 1. Klicka på fältet Organisationer i huvudmenyn.
 2. I fältet Biskopsråd/Övriga kallelser klickar du på Biskopsrådet.
 3. Klicka på Biskop. Fönstret Ändra ämbete öppnas.
 4. Klicka på knappen Välj.
 5. Välj biskopens namn från listan.
 6. Klicka på Spara.

Om biskopen eller grenspresidenten inte tillhör din enhet kan du behöva lägga till hans namn under "Medlem utanför enheten" och sedan följa ovannämnda steg för att välja honom som biskop eller grenspresident.

Skicka gränskorrigeringar

Om församlings- eller grensgränserna är felaktiga bör biskopen samarbeta med stavspresidenten för att rätta till gränserna. Stavspresidenten är ansvarig för att ordna med dokumenten som krävs för att ändra gränsen och sedan skicka begäran till förvaltningskontoret.

Fel möteshus har angetts fär en färsamling

Klicka på möteshusikonen fär att se fler detaljer och klicka sedan på Kommentarer fär att skicka en ändring.

Mötestiderna gatuadress är felaktig

Om ett möteshus visas på kartan men adressen eller andra detaljer är felaktiga klickar du på lokalen fär att se fler detaljer och sedan på Kommentarer fär att skicka en ändring.

Läget på kartan för ett hushåll är felaktigt

Om ditt hushåll på kartan har fel läge kan du kontakta dina församlings- eller grensledare och ge dem rätt information. Enbart lokala ledare kan ändra läget för hushåll. Ledarna kan ändra läget för hushåll som också till hör en grupp.

Namn, adress eller kontaktinformation för ett hushåll är felaktigt

Hushållens adress, läge och annan information om hushåll tillhandahålls av lokala församlingar och grenar. Om informationen är felaktig meddelar du församlings- eller grensledaren och ger dem rätt information.

Begäran om att dölja hushållsinformation för andra församlingsmedlemmar

Kyrkans medlemmar kan hålla personlig information dold för andra församlingsmedlemmar som loggar in på LDS Maps.

Medlemmar som vill dölja en del av sin personliga information ska göra följande:

 1. Klicka på fliken Hem.
 2. Ta bort bocken från lämplig kryssruta nedanför din kontaktinformation.

Om en medlem ber biskopen eller kamreren att göra det här bör medlemmens önskemål åtgärdas omgående av etiska och juridiska orsaker. För att dölja hushållsinformation för andra församlingsmedlemmar:

 1. Klicka på ikonen för medlemmens läge på en karta eller klicka på medlemmens namn på listan med församlingsmedlemmar. Om hushållet är en del av en grupp klickar du på gruppikonen, och när informationsbubblan öppnas klickar du på rätt hushåll i gruppen. En informationsbubbla med medlemmens personliga information öppnas.
 2. Klicka på Ändra. Informationsbubblan Ändra hushåll öppnas.
 3. Klicka på kryssrutan bredvid Visa inte det här hushållet på församlingskartorna.
 4. Klicka på Spara. Hushållsnamnet på listan gråtonas för att visa att informationen inte är tillgänglig för andra församlingsmedlemmar.

När kartor och listor skrivs ut av församlingsledare ska namnen inte synas på dem som har begärt att deras information ska döljas. För att namnen på de här hushållen ska synas på ledarnas utskrifter gör du följande:

 1. Klicka på Skriv ut ovanför kartan. Utskriftssidan öppnas.
 2. Klicka på Visa alternativ. Listan Visa alternativ öppnas.
 3. Klicka på kryssrutan bredvid Visa hushåll som inte vill synas på församlingskartor. Namnen kommer med på listan med hushåll men är markerade med två asterisker (**). Kontrollera noga vilka som får listor som innehåller namn på hushåll som valt att dölja personlig information från andra församlingsmedlemmar.

Medlemmar som har begärt att inte kontaktas av kyrkans representanter finns inte med på LDS Maps och deras namn döljs inte automatiskt.

Skriv ut

För att skriva ut kartor från LDS Maps klickar du på Utskriftsvänlig sida ovanför kartan och listan. Se till att sidorienteringen (porträtt eller landskap) i din webbläsare överensstämmer med fönstret Utskriftsvänlig sida.

Obs: Använd inte webbläsarens utskriftskommando när du ska skriva ut kartor och listor. Utskriftskvalitén blir dålig. Använd bara Utskriftsvänlig sida i LDS Maps.

LDS Maps är enbart för kyrkans bruk. Programmet får inte användas i kommersiella, affärsmässiga eller politiska syften.

Allmänna utskriftsförslag

När du klickar på ikonen Skriv ut i LDS Maps öppnas fönstret Utskriftsvänlig sida. Zooma och panorera för att välja vad du ska skriva ut. När du klickar på en lokalikon öppnas en bubbla med information om lokalen. Om en informationsbubbla är öppen när du skriver ut en karta så syns den på utskriften.

Alternativen för sidorientering, kolumner och textstorlek gör att du kan bestämma hur en karta ska se ut som utskrift. När du är redo att skriva ut kartan klickar du på Skriv ut.

Sidorientering

Sidorienteringsalternativet gör att du kan:

 • Välja sidorientering. (Se till att sidorienteringen och pappersstorleken i din sökmotor överensstämmer med de som LDS Maps har.)
 • Välja pappersstorlek.
 • Välja att skriva ut kartan med eller utan teckenförklaringen.

Kolumnalternativet gäller bara kyrkans medlemmar som loggar in på LDS Maps. De ser ytterligare information som kartorna kan skrivas ut med.

Textstorleken gör att man kan öka eller minska textstorleken som kartan skrivs ut med.

Visa alternativ

Visningsalternativ avgör vad som visas på kartorna och bilderna på skärmbilden. Vissa användare kan inte se det alternativet.

Andra utskriftsalternativ

Några andra utskriftsalternativ är tillgängliga för medlemmar i kyrkan som loggar in på LDS Maps. De är följande:

 • Sorteringsordning (enbart för församlingslistor).
 • Antal kolumner (när det finns en lista)
 • Textstorlekar för listor
 • En titel ovanför kartan
 • En anteckningsdel där användare kan göra anteckningar.

Hjälp för medlemmar i kyrkan

Medlemmar i kyrkan som har ett LDS-konto kan logga in på LDS Maps. När de har loggat in kan de:

 • Se var församlingsmedlemmarna bor.
 • Se församlingsgränser.
 • Se var sådana kyrkobyggnader finns som inte kan ses av allmänheten.
 • Skriva ut listor och kartor för sin församling.

Kyrkans medlemmar kan också hålla personlig information dold för andra församlingsmedlemmar som loggar in på LDS Maps.

För att dölja din personliga information-

 1. Klicka på ikonen för ditt läge på en karta eller klicka på ditt namn på listan med församlingsmedlemmar. En informationsbubbla med din personliga information öppnas.
 2. Klicka på Ändra. Informationsbubblan Ändra hushåll öppnas.
 3. Klicka på kryssruten bredvid "Visa inte det här hushållet på församlingskartorna".
 4. Klicka på Spara.

Se gränser och annan information som inte är offentlig

När du loggar in på LDS Maps kan du se en del information som inte allmänheten inte kan se. Det är följande:

 • Dina församlingsgränser.
 • Andra lokaler, som biskopens förrådshus, konservfabriker och hemförrådscentrer.
 • Läget för medlemmarnas hushåll i din församling.

Andra gränser och lokaler kan läggas till allteftersom de blir tillgängliga.

Ikonerna för vissa lokaler är dolda från början så att kartan är lättare att läsa. Pröva olika zoomnivåer för att se fler eller färre lägen. Du kan också söka efter en adress, ort eller en viss lokal. När lokalen visas på kartan gör du följande:

 • Klicka för att sätta en bock i rutan "Andra resurser och tjänster" överst i vänstra fältet.
 • För att se byggnader i närheten som inte finns på det valda läget sätter du en bock i lämplig ruta längst ner i fältet till vänster. Du kan behöva zooma in för att se vissa kategorier av information på kartan.

Se en lista och en karta med hushåll i min församling

För att se en församlingskarta och -lista måste du logga in på ditt LDS-konto. Om du inte har något LDS-konto klickar du på LDS-konto för att få mer information.

Allmän information

Församlingsmedlemmarnas namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser i LDS Maps kommer från programmet Member and Leader Services (MLS) som används av församlingsledare för att handha kyrkans medlemsuppteckningar och andra uppteckningar.

Om du upptäcker att namn eller annan information som rör dig eller din familj är felaktig kan du kontakta din församlingskamrer och ge dem rätt information.

Se en karta och lista

För att se en församlingskarta och -lista:

 • Klicka på fliken Min församling.
 • Om du inte redan har loggat in klickar du på Logga in.
 • Skriv ditt användarnamn och lösenord.
 • Klicka på Logga in. Din församlingslista och -karta visas med lägena för hushåll och grupper av hushåll.
 • Verifierad hushållsikon Householdicon.gif
 • Verifierad gruppikon Groupicon.GIF

Till vänster på kartan finns en lista med medlemmar. Namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser kommer från församlingens medlemsprogram (MLS). Om det finns fel på listan kan du kontakta församlingsledarna och ge dem rätt information.

Två eller fler hushåll i samma hem, lägenhetskomplex eller annan större gruppering av bostäder eller som har placerats ihop av lokala ledare har placerats i grupper. Namnen på de här grupperna hamnar automatiskt under hushållsnamnen på listan. För att se fler detaljer om ett hushåll klickar du på hushållsnamnet på listan eller på gruppikonen på kartan.

Vissa hushåll kan ha en ikon som skiljer sig från dem som har förklarats ovan.

 • Overifierad ikon Unverified.gif
 • Okarterad ikon Unmappelocationicon.png

Den overifierade ikonen representerar läget för ett hushåll som inte har verifierats av lokala ledare. LDS Maps tolkar hushållens läge och placerar ikonen på kartan eller bilden. När lokala ledare verifierar läget blir ikonerna vanliga hushålls- eller gruppikoner.

En okarterad ikon representerar ett hushåll som tillhör en församling men vars exakta läge inte kan identifieras av LDS Maps. Adressen kan innehålla information som LDS Maps inte kan tolka, eller så har hushållet flyttat till en plats men bara en församling eller ort har identifierats.

Lokala ledare måste vidta åtgärder för att hitta medlemmarna och ta reda på var de bor. När adressen har förts in i församlingens uppteckningssystem (MLS) och informationen har vidarebefordrats till förvaltningskontoret läggs läget till i LDS Maps.

Om du har zoomat in till ett område på en karta kan du bara se en del av medlemmarna i din församling. När du zoomar ut kan du se alla. Men läget för en del overifierade hushåll kan befinna sig långt utanför din församlings gränser om de lokala ledarna inte har verifierat hushållets läge.

För att se vilka resurser eller tjänster som finns i din församling klickar du på rutan bredvid Andra resurser på den här platsen ovanför listan med medlemmar.

Se eller dölj din information

Kyrkans medlemmar kan hålla personlig information dold för andra församlingsmedlemmar som loggar in på LDS Maps.

För att dölja din personliga information:

 1. Klicka på fliken Hem.
 2. Ta bort bocken från lämplig kryssruta nedanför din kontaktinformation.

Sortera en lista

Du kan sortera medlemslistan efter efternamn eller efter identifieringsnumret som LDS Maps har angett. För att sortera en lista klickar du på länken Sortera efter ovanför medlemslistan och sedan på Hushållsnamn eller Kartnummer. LDS Maps sorterar listan.

Informationsbubbla för hushåll

När du klickar på en hushållsikon öppnas en informationsbubbla och du kan se detaljer om hushållet. Informationen består av:

 • Namn.
 • Adress.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress. (När du klickar på den här länken öppnas ditt e-postprogram.)

Om lokala ledare inte har verifierat hushållets läge visas också en varning.

Om informationen är felaktig kan du kontakta din lokala ledare. Den här informationen hämtas från församlingens uppteckningsprogram (MLS). Alla rättningar måste göras av församlingen i MLS.

Informationsbubblor för grupper med hushåll (till exempel lägenhetskomplex) har information om gruppens läge och information om enskilda hushåll.

Det finns också en länk till en vägbeskrivning som ger dig en beskrivning av resevägen till platsen.

Församlingsledarna har rätt att ändra hushållsinformation och ändra läget för hushållsikoner på kartor och satellitbilder.

Informationsbubbla för hushållsgrupp

Hushåll kan grupperas ihop på en plats av olika anledningar. Grupperingar kan vara:

 • Platser där två eller flera hushåll bor på samma plats, till exempel en familj där vuxna barn bor hos sina föräldrar.
 • Lägenhetskomplex där flera medlemshushåll bor.
 • Flera hushåll som har grupperats av församlingsledarna.

När du klickar på en ikon Householdicon.gif för en grupp öppnas en informationsbubbla med information om gruppen. Bubblan visar gruppens adresser och listar hushållens namn i gruppen. För att stänga listan klickar du på pilen ovanför kryssrutorna.

Gruppens namn och adress eller beskrivning tillhandahålls av lokala församlingsledare. Kontakta dem för att rapportera felaktigheter eller om du har frågor.

För att se detaljer om ett hushåll klickar du på ett hushållsnamn i en informationsbubbla eller ett hushållsnamn på listan i fältet till vänster. För att stänga hushållsinformationen klickar du på hushållsnamnet igen.

Om lokala ledare inte har verifierat hushållets läge visas en varning.

Du kan välja att lista hushållen alfabetiskt eller efter numren som angetts för hushållen av LDS Maps. Om du har valt att numrera hushållen på kartan för referens så numreras gruppen efter det antal hushåll som finns i gruppen.

För att få en vägbeskrivning till platsen klickar du på Vägbeskrivningar.

Församlingsledarna har rätt att ändra hushållsinformation och ändra läget för hushållsikoner på kartor och satellitbilder.

Visningsalternativ för församlingar

Du kan välja att visa eller dölja information på kartor eller satellitbilder eller information på församlingslistor. Information som du kan visa eller dölja är följande:

 • Hushållsadresser, telefonnummer och e-postadresser.
 • Dina församlingsgränser.
 • Särskilda församlingsgränser, till exempel för församlingar för studerande, för personer med ett visst språk eller för döva om du tillhör en sådan församling.
 • Hushållssymboler.
 • Hushållsbeteckningar.

Du kan också välja att dölja din information (namn, adress och så vidare) från andra församlingsmedlemmar som tittar på LDS Maps. Klicka på länken Dölj information för instruktioner. Om andra hushåll i församlingen väljer att dölja sin information så kan du inte se deras information.

För att välja vilken information du ska visa eller dölja på en karta:

 • Klicka på Teckenförklaring ovanför kartan.
 • Klicka i kryssrutan bredvid informationen du vill visa på kartan.
 • Ovanför medlemslistan till vänster på skärmbilden klickar du på länken Visa alternativ. Välj sedan vilka alternativ du vill visa.

Ladda ner GPS-information

Med LDS Maps kan du ladda ner en fil som innehåller hushållsinformation. Kom ihåg att den här informationen bara är för kyrkans bruk. Den ska inte användas i affärsmässigt, kommersiellt eller politiskt syfte och får inte läggas ut på någon webbsida.

Filformatet är .csv (kommaavgränsade värden) som kan öppnas av kalkylprogram. Kartorna är inte nerladdade.

Filen kan också laddas upp till en GPS-mottagare.

Den nerladdade informationen består av-

 • Longitud
 • Latitud
 • Hushållets namn
 • Adress-1
 • Adress-2
 • Adress-3
 • Adress-4
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Lägesstatus (verifierad, overifierad, okarterad)
 • Grupp

För att ladda ner en fil med hushållsinformation:

 1. Klicka på Ladda ner ovanför medlemslistan.
 2. När dialogrutan Ladda ner hushåll öppnas går du igenom villkoren för användning och klickar sedan på Ladda ner.
 3. Följ instruktionerna för att öppna eller spara filen. Filen kan öppnas av de flesta kalkylprogram.

Du kan öppna filen med ett kalkylprogram och formatera data så att den kan användas i en GPS-mottagare. Om du vill ladda upp filen i en GPS-mottagare går du igenom filformatkraven.

Skriv ut

För att skriva ut kartor och listor från LDS Maps klickar du på utskriftsikonen ovanför kartan. Kartorna blir bäst om du klickar på Skriv ut ovanför kartan i stället för på webbläsarens utskriftsfunktion.

Obs: Kartor och listor får enbart användas för kyrkans bruk. De får inte användas i kommersiella, affärsmässiga eller politiska syften.

Allmänna utskriftsförslag

När du klickar på Skriv ut ovanför kartan eller listan öppnas en utskriftsvänlig sida. Du kan zooma och panorera för att välja vilken del av en karta eller satellitbild du vill skriva ut. När du klickar på en hushålls-, grupp-, möteshus- eller kyrkobyggnadsikon öppnas en informationsbubbla med information om hushållet eller lokalen. Om en informationsbubbla är öppen när du skriver ut en karta så syns bubblan på utskriften.

Med hjälp av alternativen för sidorientering, kolumner och textstorlek kan du bestämma hur en karta, bild eller lista ska se ut som utskrift. När du är redo at skriva ut kartan klickar du på Skriv ut ovanför kartan. Använd inte din skrivares utskriftskommando. Kvalitén på utskriften av kartan blir dålig om du använder webbläsarens utskriftskommando.

Sidorientering

Med sidorienteringsalternativen kan du:

 • Välja sidorientering. (Se till att sidorienteringen och pappersstorleken i din webbläsare överensstämmer med de som LDS Maps har.)
 • Välj pappersstorlek.
 • Skriv en titel.
 • Välj att skriva ut kartan med eller utan teckenförklaringen.
 • Välj att skriva ut en karta med en församlingslista.

Med kolumnalternativet kan du välja hur många kolumner du vill ha till listan med församlingsmedlemmar.

Med Textstorlek kan du öka eller minska storleken på siffrorna och bokstäverna på listan och på kartan.

Visa alternativ

Obs: Visningsalternativ går bara att använda när du skriver ut från fliken Min församling.

Med Visningsalternativ kan du välja vilken information du vill ha med på utskrifterna av kartor och listor. Klicka på kryssrutan bredvid det som du vill ha med på din lista eller din karta. Du kan välja att ta med följande:

 • Referensnummer (på kartan och listan)
 • Hushållssymboler
 • Gruppnamn om hushållet är i en grupp
 • Första adressfältet (gatuadress)
 • Alla andra adressfält
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kategorikommentarer (för beredskapsledare eller medlemmar med särskilda behov)

Andra utskriftsalternativ

Det finns ytterligare några utskriftsalternativ. De är följande:

 • Sorteringsordning (alfabetisk eller efter identifieringsnummer).
 • Antal kolumner i en församlingslista.
 • Textstorlekar för listor.
 • En titel ovanför kartan.
 • En anteckningsdel där du kan göra egna anteckningar.

Uppdatera hushållsinformation

Församlingsmedlemmarnas namn, adress, telefonnummer och e-postadress i LDS Maps kommer från programmet [[[#Member and Leader Services (MLS)|Member and Leader Services (MLS)]] som används av församlingsledare för att handha kyrkans medlemsuppteckningar och andra uppteckningar.

Om du upptäcker att namn eller annan information som rör dig eller din familj är felaktiga kan du kontakta din biskop eller församlingskamrer och ge honom rätt information.

För att ditt namn och annan information inte ska visas eller skrivas ut av LDS Maps gör du följande:

 • Klicka på fliken Hem.
 • Ta bort bocken från lämplig kryssruta nedanför din kontaktinformation.

Hjälp för församlingsledare

LDS Maps för församlingsledare kombinerar kartor från Google och Microsoft med information om församlingar och kyrkobyggnader från kyrkans avdelningar och organisationer.

Medlemsinformation (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) tillhandahålls av programmet Member and Leader Services (MLS). Om du hittar felaktig information i LDS Maps måste församlingskamreren (eller assisterande församlingskamrer) korrigera informationen i MLS och vidarebefordra ändringarna till förvaltningskontoret.

Församlingsledare

Enbart följande församlingsledare har rätt att föra in och uppdatera lägesinformation för hushåll med hjälp av LDS Maps. Namnen på bemyndigade ledare finns i MLS. (Se MLS huvudmeny/Organisationer/Biskopsrådet/Lägg till ämbete. En lista öppnas med följande biskopsrådsämbeten.) Den verkställande sekreteraren har inte rätt att föra in eller uppdatera information i LDS Maps.

 • Biskop
 • Förste rådgivare
 • Andre rådgivare
 • Kamrer
 • Assisterande kamrer
 • Assisterande kamrer (ekonomi)
 • Assisterande kamrer (medlemskap)
 • Verkställande Sekreterare


Se till att namnen på personerna som har de här ämbetena är uppdaterade i MLS. Andra ämbeten som skapas med hjälp av Definierbara ämbeten i MLS får inte befogenhet att uppdatera information i LDS Maps.

När en person blir avlöst från ett av ovanstående ämbeten bör kamreren-

 1. Ändra namn på personen med den kallelsen i MLS.
 2. Vidarebefordra ändringarna med hjälp av funktionen Skicka/Ta emot ändringar.

Befogenheten att ändra information i LDS Maps tas bort från personen som blir avlöst och ges till personen som kallades. Det kan ta några dagar för de här ändringarna att träda i kraft i LDS Maps.

Översikt för församlingskamrerer och församlingsledare

Med delen av LDS Maps som visar hushållslägen kan församlingsledare göra följande:

 • Se lägesinformation på en karta eller en satellitbild.
 • Se kartor och satellitbilder med gator och andra landmärken utsatta.
 • Hitta rätt läge för olika hushåll.
 • Hitta rätt läge för olika grupper med hushåll på en plats.
 • Verifiera rätt läge för olika hushåll och grupper.
 • Hitta medlemmar med särskilda behov.
 • Hitta medlemmar som är beredskapsledare.
 • Förbereda, skriva ut och spara kartor och medlemslistor.
 • Förbereda, skriva ut och spara anpassade kartor och listor över medlemmar med särskilda behov.
 • Förbereda, skriva ut och spara anpassade kartor och listor över medlemmar som är beredskapsledare.
 • Ladda ner en fil med medlemsinformation, bland annat latitud- och longitudkoordinater som kan laddas upp till en GPS-mottagare.
 • Se vilka olika resurser inom kyrkan som din församling har tillgång till.
 • Hämta vägbeskrivningar till medlemmars bostäder och kyrkobyggnader.
 • Hitta och se information om församlingar över hela världen.

Obs: Ledare får enbart använda LDS Maps för kyrkliga angelägenheter. Informationen får inte användas i affärsmässiga, kommersiella eller politiska syften.

Förstagångsanvändare

Första gången du använder LDS Maps för ledare måste du verifiera att läget för varje hushåll eller grupp med hushåll är korrekt.

Overifierade lägen för hushåll eller grupper anges med följande ikon: Unverified.gif

Okarterade hushåll är sådana hushåll vars läge LDS Maps inte kan identifiera med adressen som tillhandahållits av MLS. Lokala ledare kan behöva ändra adressen eller kontakta medlemmen för att få rätt adress. Okarterade hushåll markeras med följande ikon: Unmappelocationicon.png

När läget har verifierats tas den triangelformade symbolen bort och den runda ikonen visar rätt läge. När alla hushållslägen har verifierats är det bara lägena för medlemmar som flyttar in i församlingen som är overifierade eller okarterade.

Verifiera ett hushållsläge

För att verifiera ett hushåll:

 1. Klicka på hushållsikonen eller hushållsnamnet. En informationsbubbla för hushållet öppnas.
 2. Om läget är det rätta klickar du på Verifiera.
 3. Om läget inte är det rätta klickar du på Flytta och flyttar markören till rätt läge. Dialogrutan Flytta hushåll öppnas.
 4. Klicka på Utfört.

Flytta hushåll

För att flytta ett hushåll:

 1. Klicka på hushållsikonen eller hushållsnamnet. En informationsbubbla för hushållet öppnas.
 2. Klicka på Flytta och flytta markören till rätt läge. Dialogrutan Flytta hushåll öppnas.
 3. Klicka på Utfört.

Ändra hushållsdetaljer

Du kan ändra hushållsinformation för att placera hushållet i två kategorier: De med särskilda behov eller de som är beredskapsledare. Hushåll med särskilda behov markeras med följande ikon: Emergencyresponse.gif. Beredskapsledare markeras med följande ikon:Specialneeds.gif. Du kan filtrera kartor och listor för att se eller skriva ut de här två kategorierna enbart.

Församlingsledarna tar reda på beredskapsledarna. De kan vara:

 • Personer som utsetts som ledare över en del av församlingen.
 • Personer som känner till livräddning eller har andra specialkunskaper.
 • Personer som har viss utrustning (till exempel motorsågar, generatorer eller tung utrustning).
 • Personer med annan kunskap som identifierats av ledarna.

För att ändra hushållsdetaljer:

 1. Klicka på hushållsikonen eller namnet på listan.
 2. Klicka på Ändra. Fönstret Ändra hushåll öppnas.
 3. Klicka för att sätta en bock i rätt kategorikryssruta. I vissa fall kan båda kryssrutorna bockas i om vårdnadshavarna för personer med särskilda behov har livräddningskunskaper.
 4. Skriv lämpliga kommentarer i kommentarrutan.
 5. Klicka på Spara.
 6. Klicka på X för att stänga hushållsbubblan.

För att ta bort en kategori följer du steg 1 och 2 ovan och klickar sedan på bocken för att ta bort den.

För att skapa en karta och lista med personer med särskilda behov eller personer som är beredskapsledare:

 1. Klicka på Visa alternativ ovanför hushållslistan. (Om Visa alternativ inte syns flyttar du skjutreglaget så att du ser det översta hushållet på listan.)
 2. Klicka för att sätta en bock i kryssrutan bredvid kategorin Visa bara hushåll med "särskilda behov" eller "beredskapsledare".
 3. För att visa kommentarer för hushåll med särskilda behov och beredskapsledare klickar du på Visa alternativ. Under Lista detaljer sätter du sedan en bock i kryssrutan bredvid Beredskapskommentarer. Kommentarerna syns då på listan och på utskriften.
 4. För att skriva ut kartan eller listan klickar du på Skriv ut ovanför kartan.

Obs: Medlemmar som inte vill att deras personliga information ska kunna ses av andra församlingsmedlemmar kan göra så att informationen inte syns i listor och på kartor. Men församlingsledare kan fortfarande se och skriva ut information för personer som vill ha sin personliga information dold. Om de här medlemmarna finns med på listor och kartor måste du vara uppmärksam på vilka som får listorna och kartorna med den dolda informationen. Ledarna bör vara tillmötesgående mot personer som vill vara privata.

Se också Flytta hushåll och Verifiera hushållslägen.

Ändra gruppdetaljer

Du kan ändra sådana gruppdetaljer som gruppnamnet och gruppadressen.

Obs: Adressinformationen för enskilda hushåll i LDS Maps tillhandahålls av MLS. Om du gör adressändringar för enskilda hushåll i en grupp måste du göra samma ändringar i MLS. MLS vidarebefordrar information till LDS Maps, men LDS Maps skickar ingen information till MLS.

För att ändra hushållsdetaljer:

 1. Klicka på Hushåll. Dialogrutan Ändra hushållsdetaljer öppnas.
 2. Gör nödvändiga ändringar i dialogrutan.
 3. Klicka på Spara.

Gruppnamn kan vara namn på lägenhetskomplex, efternamn på dem som bor där eller andra lämpliga benämningar. Beskrivningen bör vara en gemensam adress eller annan lägesbeskrivning som gäller alla hushåll i gruppen. Församlingsledarna kan avgöra när det är lämpligt att göra en gruppering.

Se också Flytta grupper och Verifiera grupplägen.

För att ändra enskild hushållsinformation i informationsbubblan för gruppen klickar du på hushållsnamnet och sedan på Ändra. Se Ändra hushållsdetaljer.

Flytta grupper

För att flytta en grupp:

 1. Klicka på ikonen för gruppen och dra den till det nya läget. Dialogrutan Flytta grupp med hushåll öppnas.
 2. Klicka på Utfört.

Verifiera grupplägen

För att verifiera läget för alla hushåll i en grupp:

 1. Klicka på gruppikonen. En informationsbubbla för gruppen öppnas.
 2. Om läget är det rätta klickar du på Verifiera.
 3. Om läget inte är det rätta klickar du på Flytta och flyttar markören till rätt läge. Dialogrutan Flytta hushåll öppnas.
 4. Klicka på Utfört.

Beredskapskategorier

I LDS Maps kan du skapa en kategori med hushåll som heter Beredskapsledare. Lokala ledare avgör vilka som ska bli beredskapsledare. Se Ändra hushållsdetaljer för instruktioner om hur man utser sådana ledare. Beredskapskategorier ska enbart användas för att planera beredskapsåtgärder inom församlingar, stavar och regioner.

Kommentarerna som finns med i kategorin för beredskapsledare bör ge tillräcklig information för att hjälpa ledarna vidta åtgärder i en nödsituation.

För att skriva ut en karta och en lista med beredskapsledare:

 1. Klicka på Visa alternativ ovanför hushållslistan. Fönstret Lista detaljer öppnas.
 2. Klicka på kryssrutan bredvid Visa bara hushåll med "särskilda behov" eller "beredskapsledare".
 3. Klicka på Skriv ut ovanför kartan. Fönstret Utskriftsvänlig sida öppnas.
 4. Välj de alternativ som önskas bland Sidorientering, Sortera efter, Kolumner och Textstorlek. Se till att Sidorienteringen i fönstret Utskriftsvänlig sida stämmer överens med sidorienteringen i din webbläsare.
 5. Klicka på Skriv ut ovanför kartan och listan. Obs: Använd inte webbläsarens utskriftskommando eller utskriftsknapp.

Filtrera en hushållslista

Du kan filtrera eller sortera en hushållslista så att den bara visar kategorierna Särskilda behov och Beredskapsledare.

Församlingsledarna bör identifiera hushåll där medlemmar med särskilda behov behöver hjälp i en nödsituation. De bör också identifiera beredskapsledare.

För att se eller skriva ut kartor och listor med enbart personer som har särskilda behov eller beredskapsledare-

 1. Klicka på Visa alternativ ovanför hushållslistan. Fönstret Lista detaljer öppnas.
 2. Klicka på kryssrutan bredvid Visa bara hushåll med "särskilda behov" eller "beredskapsledare".
 3. Klicka på Utskriftsvänlig sida ovanför kartan. Fönstret Utskriftsvänlig sida öppnas.
 4. Välj de alternativ som önskas bland Sidorientering, Sortera efter, Kolumner och Textstorlek. Se till att Sidorienteringen i fönstret Utskriftsvänlig sida stämmer överens med sidorienteringen i din sökmotor.
 5. Klicka på Skriv ut ovanför kartan och listan. Använd inte webbläsarens utskriftskommando eller utskriftsknapp.

Obs: Vissa medlemmar kan välja att hålla sin personliga information (namn, adress etc.) dold från andra församlingsmedlemmar. Församlingsledarna kan ändra inställningen när de ska titta på eller skriva ut kartor och listor. Ledare måste vara försiktiga när de ska dela ut kartor och listor som innehåller namn på personer som vill ha sin personliga information dold. Ge bara sådana listor till församlingsledare som behöver ha den informationen.

Ladda ner eller skriv ut konfidentiella hushållsuppgifter

En del konfidentiell information kan tas med eller döljas när församlingsledare laddar ner en fil som ska användas i en GPS-mottagare eller i andra dataprogram. De nerladdningsbara filerna har .csv-format (kommaavgränsade värden). De här filerna kan laddas upp till en GPS-mottagare eller öppnas av de flesta kalkylprogram.

Den konfidentiella informationen innehåller:

 • Medlemsnummer Det här numret ska bara vara tillgängligt för församlingsledarna.
 • Tillhör kategorin Särskilda behov. Den här informationen kan vara känslig och bör vidarebefordras sparsamt.
 • Kommentarer om särskilda behov. Den här informationen kan vara känslig och bör också vara begränsad.
 • Tillhör kategorin "Beredskapsledare". Den här informationen ska användas för beredskapsplanering av församlings-, stavs- och regionledare. Distributionen av den här informationen ska vara begränsad.
 • Kommentarer för beredskapsledare Den här informationen ska också användas för beredskapsplanering av församlings-, stavs- och regionledare. Distributionen av den här informationen ska vara begränsad.
 • Begärt att inte visa (de som vill att deras personliga information ska döljas från andra församlingsmedlemmar).

Du kan välja att ta med eller inte ta med konfidentiell information när du laddar ner en fil från LDS Maps.

Du kan filtrera vilken information som laddas ner till filen. Om du filtrerar nerladdningen så innehåller den bara hushållen som finns i kategorin. Ingen av de andra hushållen tas med.

För att filtrera din fil:

 1. Klicka på Visa alternativ ovanför medlemslistan.
 2. Under Filtrera hushåll klickar du på de alternativ du vill ha med. Du kan klicka på en eller båda valen för att:
 • Bara visa platser som inte verifierats eller lagts ut på kartan.
 • Bara visa hushåll under kategorierna "särskilda behov" eller "beredskapsledare".

För att ladda ner information till en fil:

 1. Klicka på Ladda ner ovanför medlemslistan. Dialogrutan Ladda ner hushåll öppnas.
 2. Läs instruktionerna och varningarna angående informationen.
 3. Klicka på lämplig knapp för att ta med eller dölja konfidentiell information.
 4. Klicka på Ladda ner.
 5. Följ instruktionerna i dialogrutan för att antingen spara filen eller öppna den med ett lämpligt program.

Om du ska ladda upp filen till en GPS-mottagare följer du instruktionerna för din GPS-mottagare för att formatera och ladda upp informationen.

Ordlista

Förvaltningskontor

Det finns flera förvaltningskontor runtom i världen som handhar medlemskap, ekonomi och annan information. Förvaltningskontoret för USA och Kanada är huvudkontoret i Salt Lake City, Utah.

Bemyndigade ledare

Biskopar, biskopens rådgivare, församlingskamrerer och assisterande församlingskamrerer, och verkställande sekreterare är de bemyndigade ledare som har ytterligare befogenheter i LDS Maps.

De kan:

 1. Utse församlingsmedlemmar som har särskilda behov som ska beaktas i en nödsituation.
 2. Utse personer som är beredskapsledare.
 3. Verifiera medlemmarnas bostäder på en karta eller satellitbild.

Gränser

Kyrkans medlemmar tilldelas en församling (eller gren) efter var de bor. Gränserna för församlingarna bestäms av lokala ledare och godkänns av kyrkans auktoriteter. Kyrkans ledare och medlemmar kan se gränserna för sin egen församling eller gren.

Global Positioning System (GPS)

GPS är en serie satelliter som rör sig runt jorden som kan bestämma latitud och longitud för en plats och vidarebefordra den informationen till en GPS-mottagare.

LDS Maps tolkar medlemshushållens latitud- och longitudkoordinater från deras adresser i kyrkans medlemsprogram och sätter en ikon på en karta eller satellitbild. När lokala ledare verifierar medlemshushållens lägen identifierar LDS Maps det verifierade läget och lagrar informationen.

Lokala ledare och medlemmar som skapar ett LDS-konto kan ladda ner en fil med latitud- och longitudkoordinater tillsammans med adressen och annan information. Filen kan öppnas av ett kalkylprogram eller laddas upp till en GPS-mottagare som säljs kommersiellt. GPS kan användas för att hitta en medlems exakta läge om en katastrof skulle inträffa.

Medlemmarna kan dölja sitt namn, sin adress och annan information så att den inte syns på de listor och kartor som är tillgängliga för medlemmarna i församlingen (eller grenen).

Grupper

Flera hushåll kan grupperas på en plats av LDS Maps, till exempel ett lägenhetskomplex som bara har en adress.

En grupp med hushåll representeras av ikonen nedan på kartor och satellitbilder. Den är större än ikonen som representerar ett enskilt hushåll och har en vit ram: Groupicon.GIF

Hushåll

Ett hushåll är en plats på LDS Maps där medlemsuppteckningarna för alla som bor i hushållet är sammanlänkade. Ett hushåll på en plats representeras av den här ikonen: Householdicon.gif

Ett hushåll kan bestå av följande:

 • Far, mor och barn.
 • Man och hustru utan barn eller utan barn som bor hemma.
 • Ensamstående förälder med barn.
 • Ensamstående person. (Det kan vara vuxna barn som bor med föräldrar som är sitt eget hushåll.)

Ett antal hushåll kan vara grupperade tillsammans på en plats. Se Grupper för mer information.

LDS-konto

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kan skapa ett LDS-konto som gör att de kan logga in på kyrkans resurser. Vilken information eller vilka resurser de ser beror på deras ämbete i kyrkan.

Member and Leader Services (MLS)

MLS är programmet som används av församlingar och grenar för att handha medlemskap och annan information. Församlingskamreren eller assisterande församlingskamreren skapar och uppdaterar medlemsuppteckningar.

Sätt dit markör

Sätt dit markör är ett redskap som kan användas för att hitta kyrkobyggnader i ett område, hitta latitud- och longitudkoordinater och skicka kommentarer till LDS Maps om en byggnadsikon som kanske sitter på fel ställe.

För att använda Sätt dit markör:

 1. Klicka på Sätt dit markör. (Håll inte ner musknappen.)
 2. Flytta markören till en plats.
 3. Klicka med vänster musknapp.

Markören placeras på kartan eller satellitbilden och ett fönster öppnas med latitud- och longitudkoordinaterna för platsen. Det finns två länkar i fönstret:

 • Hitta kyrkrelaterade platser i närheten.
 • Skicka kommentarer om en plats som saknas.

Klicka på länken Hitta kyrkrelaterade platser för att se kyrkobyggnader i närheten.

Klicka på Skicka kommentarer så öppnas ett fönster. Du kan välja vilken typ av kommentar du vill skicka och skriva den information som hjälper till att rätta till felet med platsen.

Sortera hushåll

Ledare och medlemmar i kyrkan som loggar in på LDS Maps kan sortera en lista med hushåll alfabetiskt eller efter ett nummer som angetts av LDS Maps. Med länken Sortera efter ovanför listan eller den utskriftsvänliga sidan kan du välja hur medlemmarna på församlings- eller grenslistan ska sorteras.

Verifierade hushåll och grupper

Ett verifierat hushåll eller en verifierad grupp med hushåll är ett hushåll eller en grupp som har verifierats av lokala ledare. LDS Maps tolkar lägena för hushållen och grupperna av hushåll och placerar en ikon på kartan eller bilden. Lokala ledare måste verifiera att läget för hushållet eller gruppen med hushåll är det rätta eller flytta ikonen som representerar dem till rätt läge.

Okarterat hushåll eller okarterad grupp Unmappelocationicon.png

Lägena för okarterade hushåll eller grupper är sådana som LDS Maps inte kan tolka på grund av adressen som församlingens uppteckningsprogram har tillhandahållit.

Lokala ledare måst vidta åtgärder för att hitta medlemmarna och ta reda på var de bor. När läget har identifierats i LDS Maps av lokala ledare ändras ikonen till "Verifierad".

Overifierade hushåll och grupper

Den overifierade ikonen representerar läget för ett hushåll som inte har verifierats av lokala ledare. LDS Maps tolkar hushållens läge och placerar ikonen på kartan eller bilden. När lokala ledare verifierar läget blir ikonerna vanliga hushålls- eller gruppikoner.

Skriv ut

Fär att skriva ut kartor förn LDS Maps klickar du på Utskriftsvänlig sida ovanfär kartan och

listan. Se till att sidorienteringen (porträtt eller landskap) i din webbläsare överensstämmer med

fånstret Utskriftsvänlig sida.

Obs: Använd inte webbläsarens utskriftskommando när du ska skriva ut kartor och listor.

Utskriftskvalitén blir dålig. Använd bara Utskriftsvänlig sida i LDS Maps.

LDS Maps är enbart fär kyrkans bruk. Programmet fär inte användas i kommersiella,

affärsmässiga eller politiska syften.

Allmänna utskriftsfärslag

När du klickar på ikonen Skriv ut i LDS Maps öppnas fånstret Utskriftsvänlig sida. Zooma

och panorera fär att välja vad du ska skriva ut. När du klickar på en lokalikon öppnas en bubbla

med information om lokalen. Om en informationsbubbla är öppen när du skriver ut en karta så

syns den på utskriften.

Alternativen fär sidorientering, kolumner och textstorlek gär att du kan bestämma hur en karta

ska se ut som utskrift. När du är redo att skriva ut kartan klickar du på Skriv ut.

Sidorientering

Sidorienteringsalternativet gär att du kan:

 • Välja sidorientering. (Se till att sidorienteringen och pappersstorleken i din såkmotor

överensstämmer med de som LDS Maps har.)

 • Välja pappersstorlek.
 • Välja att skriva ut kartan med eller utan teckenfärklaringen.

Kolumnalternativet gäller bara kyrkans medlemmar som loggar in på LDS Maps. De ser

ytterligare information som kartorna kan skrivas ut med.

Textstorleken gär att man kan öka eller minska textstorleken som kartan skrivs ut med.

Visa alternativ

Visningsalternativ avgär vad som visas på kartorna och bilderna på skärmbilden. Vissa

användare kan inte se det alternativet.

Andra utskriftsalternativ

Några andra utskriftsalternativ är tillgängliga fär medlemmar i kyrkan som loggar in på LDS

Maps. De är fåljande:

 • Sorteringsordning (enbart fär färsamlingslistor).
 • Antal kolumner (när det finns en lista)
 • Textstorlekar fär listor
 • En titel ovanfär kartan
 • En anteckningsdel där användare kan gära anteckningar.

Ordlista

Färvaltningskontor

Det finns flera färvaltningskontor runtom i världen som handhar medlemskap, ekonomi och

annan information. Färvaltningskontoret fär USA och Kanada är huvudkontoret i Salt Lake City,

Utah.

Bemyndigade ledare

Biskopar, biskopens rådgivare, färsamlingskamrerer och assisterande färsamlingskamrerer är

de bemyndigade ledare som har ytterligare befogenheter i LDS Maps.

De kan:

 • Utse färsamlingsmedlemmar som har särskilda behov som ska beaktas i en nödsituation.
 • Utse personer som är beredskapsledare.
 • Verifiera medlemmarnas bostäder på en karta eller satellitbild.

gränser

Kyrkans medlemmar tilldelas en färsamling (eller gren) efter var de bor. gränserna fär färsamlingarna bestäms av lokala ledare och godkänns av kyrkans auktoriteter. Kyrkans ledare och medlemmar kan se gränserna fär sin egen färsamling eller gren.

Global Positioning System (GPS)

GPS är en serie satelliter som rär sig runt jorden som kan bestämma latitud och longitud fär en plats och vidarebefordra den informationen till en GPS-mottagare.

LDS Maps tolkar medlemshushållens latitud- och longitudkoordinater förn deras adresser i kyrkans medlemsprogram och såtter en ikon på en karta eller satellitbild. När lokala ledare verifierar medlemshushållens lägen identifierar LDS Maps det verifierade läget och lagrar informationen.

Lokala ledare och medlemmar som skapar ett LDS-konto kan ladda ner en fil med latitud- och longitudkoordinater tillsammans med adressen och annan information. Filen kan öppnas av ett kalkylprogram eller laddas upp till en GPS-mottagare som såljs kommersiellt. GPS kan användas fär att hitta en medlems exakta läge om en katastrof skulle inträffa.

Medlemmarna kan dölja sitt namn, sin adress och annan information så att den inte syns på de listor och kartor som är tillgängliga fär medlemmarna i färsamlingen (eller grenen).

Grupper

Flera hushåll kan grupperas på en plats av LDS Maps, till exempel ett lägenhetskomplex som bara har en adress.

En grupp med hushåll representeras av ikonen nedan på kartor och satellitbilder. Den är större än ikonen som representerar ett enskilt hushåll och har en vit ram: Groupicon.GIF

Hushåll

Ett hushåll är en plats på LDS Maps där medlemsuppteckningarna fär alla som bor i hushållet är

sammanlänkade. Ett hushåll på en plats representeras av den här ikonen: Householdicon.gif

Ett hushåll kan bestå av fåljande:

 • Far, mor och barn.
 • Man och hustru utan barn eller utan barn som bor hemma.
 • Ensamstående förälder med barn.
 • Ensamstående person. (Det kan vara vuxna barn som bor med förälder som är sitt eget hushåll.)

Ett antal hushåll kan vara grupperade tillsammans på en plats. Se Grupper fär mer information.

LDS-konto

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kan skapa ett LDS-konto som gär att de kan logga in på kyrkans resurser. Vilken information eller vilka resurser de ser beror på deras ämbete i kyrkan.

Member and Leader Services (MLS)

MLS är programmet som används av färsamlingar och grenar fär att handha medlemskap och annan information. Färsamlingskamreren eller assisterande färsamlingskamreren skapar och uppdaterar medlemsuppteckningar.

Sätt dit markär Sätt dit markär

Sätt dit markär är ett redskap som kan användas fär att hitta kyrkobyggnader i ett område, hitta latitud- och longitudkoordinater och skicka kommentarer till LDS Maps om en byggnadsikon som kanske sitter på fel ställe.

Fär att använda Sätt dit markär:

 1. Klicka på Sätt dit markär. (håll inte ner musknappen.)
 2. Flytta markären till en plats.
 3. Klicka med vänster musknapp.

Markären placeras på kartan eller satellitbilden och ett fånster öppnas med latitud- och longitudkoordinaterna fär platsen. Det finnstvå länkar i fånstret:

 • Hitta kyrkrelaterade platser i närheten.
 • Skicka kommentarer om en plats som saknas.

Klicka på länken Hitta kyrkrelaterade platser fär att se kyrkobyggnader i närheten.

Klicka på Skicka kommentarer' så öppnas ett fånster.' Du kan välja vilken typ av kommentar du vill skicka och skriva den information som hjälper till att rätta till felet med platsen.

Sortera hushåll

Ledare och medlemmar i kyrkan som loggar in på LDS Maps kan sortera en lista med hushåll alfabetiskt eller efter ett nummer som angetts av LDS Maps. Med länken Sortera efter ovanfär listan eller den utskriftsvänliga sidan kan du välja hur medlemmarna på färsamlings- eller grenslistan ska sorteras.

Verifierade hushåll och grupper

Ett verifierat hushåll eller en verifierad grupp med hushåll är ett hushåll eller en grupp som har verifierats av lokala ledare. LDS Maps tolkar lägena fär hushållen och grupperna av hushåll och placerar en ikon på kartan eller bilden. Lokala ledare möste verifiera att läget fär hushållet eller gruppen med hushåll är det rätta eller flytta ikonen som representerar dem till rätt läge.

Okarterat hushåll eller okarterad grupp Unmappelocationicon.png

lägena fär okarterade hushåll eller grupper är sådana som LDS Maps inte kan tolka på grund av adressen som färsamlingens uppteckningsprogram har tillhandahållit.

Lokala ledare möst vidta åtgärder fär att hitta medlemmarna och ta reda på var de bor. När läget har identifierats i LDS Maps av lokala ledare ändras ikonen till "Verifierad".

Overifierade hushåll och grupper

Den overifierade ikonen representerar läget fär ett hushåll som inte har verifierats av lokala ledare. LDS Maps tolkar hushållens läge och placerar ikonen på kartan eller bilden. När lokala ledare verifierar läget blir ikonerna vanliga hushålls-eller gruppikoner.

This page was last modified on 27 May 2010, at 15:15.

Note: Content found in this wiki may not always reflect official Church information. See Terms of Use.