LDSTechForumProjects

LDS Maps norsk hjelp

LDS Maps

Contents

Hvordan komme i gang

LDS Maps oversikt

LDS Maps er datakartprogramvare som kombinerer kart- og søkefunksjonene i Microsoft Maps eller Google Maps med informasjon om fasiliteter for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Du kan se informasjon om en plassering og få veibeskrivelse til disse fasilitetene.

Navigering på kartet

Du kan forandre kartets utseende ved å zoome inn på et område (vise et mindre område) eller zoome ut (vise et større område). Du kan flytte kartet opp eller ned, til høyre eller venstre.

Zoom (gjøre en del av kartet eller bildet større eller mindre)

For å zoome inn på et område:

 • Hold musepekeren over et område på kartet, og klikk så to ganger med venstre museknapp.
 • Bruk musens rullehjul.
 • Klikk pluss- eller minusknappene på kartet (se tabellen nedenfor).

Hvor langt du kan zoome inn på et kart er avhengig av hvilken type bilde du viser (vei eller oversikt) og kartleverandøren (Google eller Microsoft). Kvaliteten på oversiktsbilder avhenger av hvor i verden det er og av kartleverandøren. Hvis et zoomet oversiktsbilde ikke er tilgjengelig eller tydelig nok, kan du bytte til den andre kartleverandøren (Google eller Microsoft).

Panorere (Flytte kartet til høyre eller venstre, opp eller ned)

For å panorere et kart:

 • Klikk og hold nede venstre museknapp, og flytt så musen opp, ned, til høyre eller til venstre.
 • Klikk pilknappene på kartet (se tabellen nedenfor).
Vanlige kart- og tastaturkontroller for navigering
Google Microsoft Tastatur (vanlig) Beskrivelse av kontroll

Google.gif

Microsoft.gif

Keys.gif

 1. Flytt opp (nordover)
 2. Flytt til venstre (vestover)
 3. Flytt til høyre (østover)
 4. Flytt ned (sydover)
 5. Zoom inn (større)
 6. Zoom ut (mindre)
Tips og triks for bruk av musen
Beskrivelse Google Microsoft
Klikk og dra kartet i en hvilken som helst retning Ja Ja
Bruk rullehjulet til å zoome inn og ut på kartet Ja Ja
Dobbeltklikk for å sentrere og zoome inn på en plassering Ja Ja
Dobbeltklikk med høyre museknapp for å zoome ut Ja Nei
Hold nede ALT-tasten, og dobbeltklikk så for å zoome ut Nei Ja
Hold nede ALT-tasten, og dra så en rute med venstre museknapp for å zoome inn på et bestemt område på kartet Nei Ja
Hold inne pluss- (+) eller minus (-)-tastene på det numeriske tastaturet Nei Ja

Vis fasiliteter på kartet

Du kan velge hvilke fasiliteter du vil vise. Klikk Tegnforklaring-knappen ( Tegnforklaring ) for å åpne en tegnforklaring. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av de fasilitetene du ønsker å se på kartet. Hvis du ikke ser noen kirkerelaterte steder eller ønsker å se fasiliteter i et større område, zoomer du ut for å vise et større område.

Klikk Tegnforklaring-knappen igjen for å skjule den.

Hvis du velger flere typer fasiliteter for visning på et kart eller bilde, vil kanskje noen kategorier eller fasiliteter ikke være synlige om du har zoomet langt ut. Hvis du for eksempel velger å vise alle Kirkens fasiliteter i Nord-Amerika, vil kanskje ikonene for visse fasiliteter dekke over ikonene for møtehus. Se Vis kirkerelaterte steder i et område for mer informasjon.

Logg inn

Medlemmer av Kirken og noen ledere kan vise flere av Kirkens fasiliteter hvis de oppretter en LDS Account-konto og logger inn på LDS Maps.

Personer som ikke er medlem av Kirken, kan uansett opprette en LDS Maps-konto og benytte seg av følgende:

 • Systemet tar deg til fanen Min menighet istedenfor fanen Hjem når du logger inn.
 • Systemet husker ditt siste søk.
 • Systemet tar deg til den plasseringen du viste forrige gang du brukte LDS Maps.

Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette en konto, klikker du denne koblingen: LDS Account.

Generell hjelp

Informasjonen som vises av LDS Maps, kommer fra en rekke kilder. Kart leveres av Google og Microsoft. Adresseinformasjon for Kirkens fasiliteter leveres av Kirkens enheter.

Kartdetaljer

Kartvisninger og detaljer som er tilgjengelige fra Google og Microsoft, kan være forskjellige for forskjellige deler av verden. Hvis du ikke ser nok detaljer, eller bildet er av dårlig kvalitet når du viser kart eller satellittbilder fra én leverandør (Google eller Microsoft), kan du prøve å vise det samme området med den andre leverandøren.

Stedsinformasjon

Stedsinformasjon leveres av Kirkens enheter. LDS Maps tolker informasjonen som koordinatorer for breddegrad og lengdegrad, og plasserer et ikon på plasseringen ifølge adressen. En gang iblant kan brukere av LDS Maps oppleve at plasseringen på kartet er feil. Du kan klikke koblingen Tilbakemelding og oppgi informasjon for å korrigere plasseringen av noen av Kirkens fasiliteter.

Forsamlingens møtetider og annen informasjon

Forsamlingsmøter (menighet og gren) og møtetider oppgis av de enkelte forsamlingene. Hvis møter eller møtetider er feil, skulle du kontakte forsamlingens ledere og fortelle dem at informasjonen er feil. Lederne er ansvarlige for å korrigere møter og møtetider.

Finn kirkerelaterte steder

For å finne ut hvilke forsamlinger og andre kirkerelaterte ressurser som spesifikt er tilordnet et område, må du først søke etter en spesifikk adresse eller klikke på Plassmarkør-knappen ( Plassmarkør ) og så klikke på en plassering på et kart eller satellittbilde.

File:NOPlacemarker.gif

Hvis du bare ønsker en oversikt over Kirkens forsamlinger og fasiliteter i et område, kan du zoome og panorere til området, og så klikke Tegnforklaring-knappen ( Tegnforklaring ) og velge hvilke fasiliteter du ønsker å finne.

Klikk avmerkingsboksen ved siden av de fasilitetene du ønsker å vise. For å se en komplett liste over visbare fasiliteter, klikk Flere fasilitetstyper eller Flere grensetyper.

File:NOLegend.gif

Søk etter en adresse

For å finne ut hvilken forsamling og andre kirkerelaterte ressurser som spesifikt er tilordnet en adresse:

 1. Klikk på fanen Finn steder
 2. Angi så mye av adressen som du har, og klikk så Søk-knappen.
 3. Om nødvendig velger du fra en liste med mulige adressetreff.

File:NOFindplacestab.gif

Noen fasilitetstyper vil automatisk bli merket. For å se flere fasilitetstyper på kartet, klikker du på Tegnforklaring-knappen ( Tegnforklaring ) og merker de fasilitetene du ønsker å finne. Du kan se en komplett liste over fasiliteter ved å klikke Flere fasilitetstyper eller Flere grensetyper.

Plasser en markør på kartet

Hvis du vil finne ut hvilke kirkerelaterte ressurser som er tilordnet en spesifikk plassering, men ikke har adressen eller systemet ikke kan finne adressen, gjør du følgende:

 1. Klikk Plassmarkør-knappen ( Plassmarkør ), og ikonet vil forandre seg til markøren med trådkors.
 2. Klikk på kartplasseringen hvor du ønsker å finne Kirkens fasiliteter. En ballong åpner seg med breddegrad og lengdegrad på det valgte punktet.
 3. Klikk «Finn kirkerelaterte steder» i ballongen. (Hvis du rapporterer en manglende fasilitet, klikk Send tilbakemelding.)
 4. Til venstre for kartet eller satellittbildet finner du en liste over Kirkens fasiliteter. Klikk avmerkingsboksen ved siden av de fasilitetene du ønsker å vise.
 5. For å se en liste over disse ressursene, klikker du «Andre kirkerelaterte steder i nærheten» under den kategorien du er interessert i.
 6. For å se flere detaljer klikker du på et element i listen.

File:NOPlacemarker.gif

Vis kirkerelaterte steder i et område

Hvis du ikke trenger å vite spesifikt hvilken menighet som er tilordnet en adresse, men ønsker å se hvilke kirkerelaterte ressurser som finnes i området:

 1. Klikk på fanen Finn steder.
 2. Zoom og panorer til området du ønsker.
 3. Klikk Plassmarkør-knappen ( Plassmarkør ).
 4. Klikk på kartplasseringen hvor du ønsker å vise Kirkens fasiliteter. En ballong åpner seg med breddegrad og lengdegrad på det valgte punktet.
 5. Klikk «Finn kirkerelaterte steder» i ballongen.
 6. Til venstre for kartet eller satellittbildet finner du en liste over Kirkens fasiliteter. Klikk avmerkingsboksen ved siden av de fasilitetene du ønsker å vise.
 7. Klikk på et fasilitetsikon for å vise tilgjengelig informasjon.

Skjul eller vis ikoner på kartet

For å velge hvilke av Kirkens fasiliteter du vil vise eller skjule:

 1. Klikk Tegnforklaring-knappen ( Tegnforklaring ) over kartet. Tegnforklaringen åpnes.
 2. Klikk avmerkingsboksen ved siden av de fasilitetene du ønsker å vise.
 3. Om nødvendig klikker du Flere fasilitetstyper eller Flere grensetyper for å vise flere alternativer.
 4. Klikk avmerkingsboksen ved siden av de fasilitetene du ønsker å vise.

For å skjule eller fjerne fasilitetstyper fra kartet:

 1. Klikk Tegnforklaring-knappen ( Tegnforklaring ) over kartet. Tegnforklaringen åpnes.
 2. Merk av i rutene ved siden av den fasilitetstypen du ønsker å skjule.
 3. Om nødvendig klikker du Flere fasilitetstyper eller Flere grensetyper for å vise flere alternativer.
 4. Klikk i ruten ved siden av de fasilitetstypene eller grensene du ønsker å skjule på kartet.
  • Systemet vil huske hvilke fasiliteter du har valgt.
  • Noen ganger er det så mange ikoner på kartet at én ikontype kommer i veien for andre typer. Dette er vanlig når man viser møtehusikoner ved en høy grad av zoom. Det kan være lurt å skjule møtehusene hvis du ønsker å vise andre fasilitetstyper.

Fasilitetsballong

Fasilitetsballongen åpnes når du klikker på et fasilitetsikon eller på tallet eller navnet i en liste over fasiliteter. Ballongen inneholder informasjon om fasilitetens plassering. Annen informasjon kan også finnes, som åpningstider, lederens navn osv.

En Veibeskrivelse-kobling finnes også i denne ballongen.

Forsamlingsballong

En forsamlingsballong åpnes når du klikker på et forsamlingsikon. En eller flere forsamlinger kan møtes i samme møtehus. En liste over forsamlinger kan vises på venstre side av kartet. Informasjon om forsamlingen(e) omfatter navn, adresse, tidspunkt for det første møtet, tidspunktet for hovedgudstjenesten (kalt «nadverdsmøtet») og navn og telefonnummer til forsamlingens leder(e).

Møtetider og planer leveres til LDS Maps av den lokale forsamlingen. Hvis denne informasjonen er feil, skulle du kontakte forsamlingens leder (biskop eller grenspresident) for å anmode om rettelser.

En Veibeskrivelse-kobling finnes også i denne ballongen.

Korrigere en fasilitets beliggenhet

Hvis en fasilitets beliggenhet er feil, kan du bidra til å korrigere den:

 1. Klikk på fasiliteten for å åpne den tilhørende ballongen.
 2. Klikk Flytt fasilitet.
 3. Klikk på plasseringen på kartet hvor fasiliteten skal ligge. (Tips: Du kan zoome og panorere kartet ved hjelp av tastatursnarveier istedenfor å bruke musen.)
 4. Klikk «Send ny plassering».

Din foreslåtte plassering vil vises på ditt kart under hele økten, slik at du kan se hvilken tilbakemelding du har sendt.

LDS Maps-personale vil se på informasjonen eller sende den oppdaterte informasjonen til gruppen med ansvar for plasseringen. Den ansvarlige gruppen vil avgjøre når og hvordan plasseringen skal oppdateres.

Hvis du besøker LDS Maps igjen før LDS Maps-personale har vurdert og oppdatert en plassering, vil du ikke se dine foreslåtte endringer, og den gamle plasseringen vil fremdeles vises. Det kan ta flere uker å gjøre rettelseene.

Vis veibeskrivelse

En Veibeskrivelse-kobling finnes i mange områder av LDS Maps. Klikk på koblingen for å få en veibeskrivelse fra en gitt plassering til en av Kirkens fasiliteter. Veibeskrivelsen beskriver sving for sving. Med andre ord forteller den deg hvor du skal kjøre og når du skal svinge. Ruten vises også på kartet. Veibeskrivelsene leveres av kartleverandørene Google og Microsoft.

Hvis du oppgir en nøyaktig adresse når du søker, eller zoomer inn på en plassering ved hjelp av Plassmarkøren for å finne en spesifikk plassering, blir veibeskrivelsen mer nøyaktig. Hvis du bare oppgir navnet på en by, vil veibeskrivelsen til en av Kirkens fasiliteter sannsynligvis begynne i sentrum av byen.

Send tilbakemelding om feilaktige opplysninger

Møtetidene er feil

Hvis møtetidene er feil, skulle denne informasjonen forandres i MLS. For å gjøre det i MLS:

 1. I hovedmenyen klikker du Systemalternativer i øvre venstre panel.
 2. Klikk Enhet.
 3. Klikk Rediger ved siden av Møtetider.
 4. Forandre møtetidene.
 5. Klikk Lagre.

Menighetslederens navn eller kontaktopplysninger er feil.

Hvis biskopens eller grenspresidentens navn ikke er korrekt, angir du korrekt informasjon i MLS. LDS Maps mottar lederens navn og telefonnummer fra MLS.

For å forandre informasjon om en leder i MLS:

 1. I hovedmenyen klikker du Organisasjoner-panelet.
 2. I Biskopsrådet/andre kall-panelet klikker du Biskopsrådet.
 3. Klikk Biskop. Vinduet Rediger stilling åpnes.
 4. Klikk Velg-knappen.
 5. Velg biskopens navn fra listen.
 6. Klikk Lagre.

Hvis biskopens eller grenspresidentens medlemskort ikke finnes i din enhet, må du kanskje legge til navnet hans som et «Medlem utenfor enheten» og så følge trinnene for å velge ham som biskop eller grenspresident.

Send grenserettelser

Hvis menighetens eller grenens grenser er feil, skulle biskopen samarbeide med stavspresidenten om å korrigere grensene. Stavspresidenten er ansvarlig for å fylle ut dokumentene som skal til for å endre grensen, og så sende anmodningen til administrasjonskontoret.

Forsamlingen vises i feil møtehus

Klikk på møtehusikonet for å se flere detaljer, og klikk så Tilbakemelding for å sende en rettelse.

Møtehusets gateadresse er feil

Hvis møtehuset vises på kartet, men adressen eller andre detaljer er feil, klikker du på fasiliteten for å vise flere detaljer, og så på Tilbakemelding for å sende en rettelse.

Husstander er feil plassert på kartet

Hvis din husstand er feilplassert på kartet, skulle du kontakte menighetens eller grenens ledere og gi dem den korrekte informasjonen. Bare lokale ledere kan endre plassering på husstander. Lederne kan forandre plasseringen på husstander som også er medlem av en gruppe.

Husstandens navn, adresse eller kontaktopplysninger er feil

Husstanders adresser, plasseringer og annen informasjon om husstander føres av lokale menigheter og grener. Hvis denne informasjonen er feil, skulle du varsle menighetens eller grenens ledere og gi dem den korrekte informasjonen.

Anmodninger om å hindre at informasjon om en husstand er synlig for andre medlemmer av menigheten

Kirkens medlemmer kan hindre at deres personlige opplysninger er synlige for andre medlemmer av menigheten som logger seg inn på LDS Maps.

Medlemmer som ønsker å begrense visning av sine personlige opplysninger, skulle gjøre følgende:

 1. Klikk fanen Hjem.
 2. Fjern merket i den aktuelle boksen under dine kontaktopplysninger.

Hvis et medlem ber biskopen eller en sekretær om å gjøre dette for dem, skulle medlemmets anmodning raskt tas til følge av etiske og juridiske årsaker. For å skjule informasjon om en husstand for andre medlemmer av menigheten:

 1. Klikk på ikonet for medlemmets plassering på et kart, eller klikk på medlemmets navn i listen over menighetens medlemmer. Hvis husstanden tilhører en gruppe, klikker du gruppeikonet, og når gruppeballongen åpnes, klikker du navnet på husstanden i gruppen. En ballong med medlemmets personlige opplysninger åpner seg.
 2. Klikk Rediger. Ballongen Rediger husstand åpnes.
 3. Klikk i ruten ved siden av Ikke vis denne husstanden på kart over menigheten.
 4. Klikk Lagre. Husstandens navn i listen er «grået ut» for å indikere at denne informasjonen ikke er tilgjengelig for andre medlemmer av menigheten.

Når kart og lister skrives ut av menighetens ledere, vises ikke navnene på personer som har bedt om at deres informasjon skal skjules. For at navnene på disse husstandene skal vises på utskrifter til ledere, gjør du følgende:

 1. Klikk Skriv ut-knappen over kartet. Vinduet Utskriftsvennlig åpnes.
 2. Klikk Visningsalternativer. Listen Visningsalternativer åpnes.
 3. Klikk i ruten ved siden av Vis husstander som ikke ønsker å vises på kart over menigheten. Navnene tas med på listen over husstander, men disse navnene er merket med to stjerner (**). Kontroller nøye hvem som mottar lister som inneholder navnene på personer som har valgt å skjule sine personlige opplysninger for andre medlemmer av menigheten.

Medlemmer som har bedt om å ikke bli kontaktet av noen fra Kirken, vises ikke i LDS Maps, og navnene deres blir ikke automatisk skjult.

Skriv ut

For å skrive ut kart fra LDS Maps, klikker du Utskriftsvennlig-knappen øverst på kartet og listen. Sørg for at papirretningen (stående eller liggende) i nettleseren er den samme som i Sidevisning-alternativene i Utskriftsvennlig-vinduet.

Merk: Ikke bruk nettleserens Skriv ut-kommando til å skrive ut kart og lister. Da vil utskriftskvaliteten bli dårlig. Bruk bare Utskriftsvennlig-knappen i LDS Maps.

Kart fra LDS Maps er kun til bruk i kirkesammenheng. De skulle ikke brukes til kommersielle, yrkesrelaterte eller politiske formål.

Generelle utskriftstips

Når du klikker Skriv ut-ikonet i LDS Maps, åpnes vinduet Utskriftsvennlig. Zoom og panorer for å velge hva du ønsker å skrive ut. Når du klikker på et ikon for en av Kirkens fasiliteter, åpnes en ballong med informasjon om denne fasiliteten. Hvis du skriver ut et kart når fasilitetsballongen er åpen, vil den bli med på utskriften.

Alternativene under Utskriftsformat, Kolonner og Tekststørrelse gjør det mulig for deg å bestemme hvordan et kart skal se ut når det skrives ut. Når du er klar til å skrive ut kartet, klikker du Skriv ut-ikonet.

Utskriftsformat

Alternativene under Utskriftsformat gjør det mulig for deg å:

 • Velge papirretning. (Sørg for at papirretningen og papirstørrelsen i nettleseren er de samme som i LDS Maps.)
 • Velg papirstørrelse.
 • Velg om du vil skrive ut kartet med eller uten tegnforklaring.

Alternativene under Kolonner gjelder bare medlemmer av Kirken som logger seg inn på LDS Maps. De ser mer informasjon som kan skrives ut sammen med kart.

Under Tekststørrelse kan du øke eller redusere størrelsen på teksten som skrives ut sammen med kartet.

Visningsalternativer

Visningsalternativene avgjør hva som vises på kart og bilder som vises på skjermen. Noen brukere vil ikke se dette alternativet.

Andre utskriftsalternativer

Visse andre utskriftsalternativer er bare tilgjengelige for medlemmer som logger seg inn på LDS Maps. De innbefatter:

 • Sorteringsrekkefølge (gjelder bare menighetslister).
 • Antall kolonner (når en liste er tilgjengelig)
 • Tekststørrelse for lister
 • En tittel øverst på kartet
 • En rubrikk hvor brukerne kan legge til sine egne notater.

Hjelp for Kirkens medlemmer

Medlemmer av Kirken som har en LDS Account, kan logge seg inn på LDS Maps. Når de har logget inn, kan de:

 • Se hvor menighetens medlemmer bor.
 • Se menighetens grenser.
 • Se hvor Kirkens andre fasiliteter som ikke er åpne for offentligheten, ligger.
 • Skrive ut lister og kart for sin egen menighet.

Kirkens medlemmer kan også hindre at deres personlige opplysninger er synlige for andre medlemmer av menigheten som logger seg inn på LDS Maps.

For å begrense visning av dine personlige opplysninger:

 1. Klikk på ikonet for din plassering på et kart, eller klikk på navnet ditt i listen over menighetens medlemmer. En ballong med dine personlige opplysninger åpner seg.
 2. Klikk Rediger. Ballongen Rediger husstand åpnes.
 3. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av «Ikke vis denne husstanden på kart over menigheten».
 4. Klikk Lagre.

Vis grenser og annen informasjon som ikke er offentlig

Når du logger deg inn på LDS Maps, kan du se en mengde informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig. Dette omfatter:

 • Menighetens grenser.
 • Andre fasiliteter, som biskopenes lagerhus, hermetikkfabrikker og hjemmelagersentre.
 • Hvor medlemmene i din egen menighet bor.

Andre grenser og fasiliteter kan bli lagt til etter hvert som de blir tilgjengelige.

Ikonene for noen fasiliteter er skjult som standard for at kartet skal være lett å lese. Prøv forskjellige zoom-nivåer for å se flere eller færre steder. Du kan også søke etter en adresse, by eller en spesifikk fasilitet. Når plasseringen vises på kartet, gjør du følgende:

 • Klikk for å merke av for «Andre ressurser og tjenester» i øverste del av det venstre panelet.
 • For å se andre fasiliteter i nærheten som kanskje ikke er tilordnet den valgte plasseringen, merker du av i den aktuelle ruten i nedre del av det venstre panelet. Du må kanskje zoome inn for å se visse informasjonskategorier på kartet.

Vise en liste og et kart over husstander i min menighet

For å vise et kart og en liste over menigheten må du logge inn på din LDS Account-konto. Hvis du ikke har opprettet en LDS Account-konto, klikker du LDS Account for å få mer informasjon.

Generell informasjon

Navn på menighetens medlemmer, adresser, telefonnumre og e-postadresser til medlemmer i LDS Maps kommer fra MLS-programvaren som brukes av menighetens ledere til å føre medlemskaps- og andre opptegnelser.

Hvis du oppdager at navn eller andre opplysninger om deg selv eller din familie er feil, kontakter du menighetssekretæren og gir ham de korrekte opplysningene.

Vis et kart og en liste

For å vise et kart og en liste over menigheten:

 • Klikk på fanen Min menighet.
 • Hvis du ikke har logget deg inn, klikker du Logg inn.
 • Oppgi brukernavn og passord.
 • Klikk Logg inn-knappen. Listen og kartet over menigheten vises sammen med plasseringen til menighetens husstander og grupper av husstander.
 • Bekreftet husstandsikonHouseholdicon.gif
 • Bekreftet gruppeikon Groupicon.GIF

Til venstre for kartet finner du en liste over medlemmer. Navn, adresser, telefonnumre og e-postadresser er hentet fra MLS-programvaren. Hvis det er feil i listen, skulle du kontakte menighetens ledere og gi dem den korrekte informasjonen.

To eller flere husstander som befinner seg i samme bolig, leilighetskompleks eller annen bygning hvor beboerne bor tett eller har blitt plassert sammen av lokale ledere, plasseres i grupper. Som standard vises navnene på disse gruppene under navnene på husstandene i listen. For å vise flere detaljer om en husstand, klikker du på husstandens navn i listen eller på gruppeikonet på kartet.

Noen husstander kan ha et ikon som er annerledes enn de som er forklart ovenfor.

 • Ubekreftet ikonUnverified.gif
 • Ikon som ikke vises riktig på kartetUnmappelocationicon.png

Det ubekreftede ikonet representerer plasseringen til en husstand som ikke har blitt bekreftet av lokale ledere. LDS Maps tolker husstandens adresse og plasserer ikonet på kartet eller bildet. Når lokale ledere bekrefter plasseringen, blir ikonene vanlige husstands- eller gruppeikoner.

Et ikon som ikke vises riktig på kartet, representerer en husstand som har blitt tilordnet en menighet, men LDS Maps klarer ikke å plassere den nøyaktig. Adressen kan inneholde informasjon som LDS Maps ikke kan tolke, eller husstanden har flyttet til et sted, men bare en menighet eller en by har blitt bekreftet.

Lokale ledere må gjøre tiltak for å finne medlemmer og klarlegge hvor de bor. Når adressen er ført inn i menighetens system for føring av opptegnelser (MLS), og informasjonen er overført til administrasjonskontoret, vil plasseringen bli lagt til i LDS Maps.

Hvis du har zoomet inn på en del av et kart, ser du kanskje bare noen av medlemmene i menigheten. Når du zoomer ut, vil du kunne se alle sammen. Enkelte ubekreftete husstander kan imidlertid ligge langt utenfor menighetens grenser hvis lokale ledere ikke har bekreftet hvor en husstand ligger.

For å vise ressurser eller tjenester som er tilordnet din menighet, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av Andre ressurser som er tilordnet denne plasseringen like ovenfor medlemslisten.

Vis eller skjul opplysninger om deg selv

Kirkens medlemmer kan hindre at deres personlige opplysninger er synlige for andre medlemmer av menigheten som logger seg inn på LDS Maps.

For å begrense visning av dine personlige opplysninger:

 1. Klikk fanen Hjem.
 2. Fjern merket i den aktuelle avmerkingsboksen under dine kontaktopplysninger.

Sorter en liste

Du kan sortere medlemslisten etter etternavn eller ID-nummeret som LDS Maps tildeler dem. For å sortere en liste, klikker du koblingen Sorter etter over medlemslisten, og deretter klikker du Husstandens navn eller Kartnummer. LDS Maps sorterer listen.

Husstandsballong

Når du klikker et husstandsikon, åpnes en ballong hvor du kan se detaljer om husstanden. Denne informasjonen omfatter:

 • Navn.
 • Adresse.
 • Telefonnummer.
 • E-postadresse (når du klikker koblingen, åpnes e-postprogrammet ditt).

Hvis ikke lokale ledere har bekreftet husstandens plassering, vises en advarsel.

Hvis det finnes feil informasjon, skulle du kontakte din lokale leder. Denne informasjonen mottas fra menighetens programvare for føring av opptegnelser MLS). Eventuelle rettelser må gjøres av menigheten i MLS.

Ballonger for grupper av husstander (som leilighetskomplekser) har informasjon om gruppens plassering og om de enkelte husstandene.

Det er også en Veibeskrivelse-kobling hvor du kan få en veibeskrivelse til denne plasseringen.

lokale ledere har ytterligere rettigheter til å redigere opplysninger om husstander og flytte husstandsikoner på kart og satellittbilder.

Husstandsgruppe-ballong

Husstander kan grupperes sammen på ett sted av flere grunner. Grupperinger omfatter:

 • Plasseringer hvor to eller flere husstander bor på samme sted, som en familie hvor voksne barn bor hjemme hos foreldene.
 • Leilighetskomplekser hvor flere medlemshusstander bor.
 • Flere husstander som er gruppert sammen av menighetens ledere.

Når du klikker på et ikon Groupicon.GIF for en grupper, åpnes en ballong med informasjon om denne gruppen. Ballongen viser gruppens adresse og navnene på husstandene i gruppen. Du kan trekke listen sammen ved å klikke på pilen over avmerkingsboksene.

Gruppenavnet og adressen eller beskrivelsen føres av lokale lokale ledere. Kontakt dem for å rapportere feil eller om du har spørsmål.

For å se detaljer om en individuell husstand, klikker du husstandens navn i en ballong eller i listen i panelet til venstre. For å trekke sammen informasjon om en husstand, klikker du husstandens navn igjen.

Hvis ikke lokale ledere har bekreftet husstandens plassering, vises en advarsel.

Du kan velge å vise husstandene alfabetisk eller etter de numrene som er tilordnet husstandene av LDS Maps. Hvis du har valgt å nummerere husstandene på kartet for å kunne henvise til dem, er gruppen merket med husstandsnumrene i gruppen.

For å få en veibeskrivelse til stedet, klikker du Veibeskrivelse.

Lokale ledere har ytterligere rettigheter til å redigere opplysninger om husstander og flytte husstandsikoner på kart og satellittbilder.

Visningsalternativer for menighet

Du kan velge å vise eller skjule informasjon på kart eller satellittbilder, eller informasjon i menighetens lister. Det følgende er informasjon du kan velge å vise eller skjule:

 • Husstandens adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Menighetens grenser.
 • Grenser for spesielle menigheter, som studentmenigheter, språkmenigheter, døvemenigheter, hvis du er medlem av en av disse menighetene.
 • Husstandssymboler.
 • Husstandsmerkelapper.

Du kan også velge å skjule dine egne opplysninger (navn, adresse osv.) for andre medlemmer av menigheten som bruker LDS Maps. Klikk koblingen Skjul informasjon for å få instruksjoner. Hvis andre husstander i menigheten velger å skjule sine opplysninger, vil du ikke få se dem.

For å velge hvilken informasjon du vil vise eller skjule på et kart:

 • Klikk Tegnforklaring-koblingen over kartet.
 • Klikk i avmerkingsboksen ved siden av informasjonen du ønsker å vise på kartet.
 • På toppen av medlemslisten på venstre side av skjermbildet klikker du koblingen Visningsalternativer. Så velger du hvilke alternativer du vil vise.

Last ned GPS-informasjon

LDS Maps lar deg laste ned en fil som inneholder husstandsinformasjon. Husk at denne informasjonen bare skal brukes i kirkesammenheng. Den skal ikke brukes til kommersielle, yrkesrelaterte eller politiske formål, og skal ikke legges ut på andre nettsteder.

Filformatet er .csv (verdier atskilt med komma), som kan åpnes i regnearkprogrammer. Kartene blir ikke lastet ned.

Filen kan også lastes opp til en GPS-enhet.

Informasjonen som lastes ned er:

 • Lengdegrad
 • Breddegrad
 • Husstandens navn
 • Adresse -1
 • Adresse -2
 • Adresse -3
 • Adresse -4
 • Telefon
 • E-post
 • Plasseringsstatus (bekreftet, ubekreftet, ikke plassert på kartet)
 • Gruppe

For å laste ned en fil med husstandsinformasjon:

 1. Øverst på medlemslisten klikker du Last ned.
 2. Når dialogboksen Last ned husstander åpnes, leser du meldingen «betingelser for bruk», og klikker så Last ned.
 3. Følg instruksjonene for å åpne eller lagre filen. Filen kan åpnes i de fleste regnearkprogrammer.

Du kan åpne filen i et regnearkprogram og formatere dataene til bruk i en spesifikk GPS-enhet. Hvis du skal laste opp filen til en spesifikk GPS-enhet, må du sjekke enhetens krav til filformat.

Skriv ut

For å skrive ut kart og lister fra LDS Maps, klikker du utskriftsikonet øverst på kartet. Kartene ser best ut om du klikker Skriv ut-ikonet like over kartet istedenfor å bruke nettleserens utskriftsfunksjon.

Merk: Kart og lister er kun til bruk i kirkesammenheng. De skulle ikke brukes til kommersielle, yrkesrelaterte eller politiske formål.

Generelle utskriftstips

Når du klikker Skriv ut-ikonet like over kartet eller listen, åpnes et utskriftsvennlig vindu. Du kan zoome og panorere for å velge hvilken del av kartet eller satellittbildet du ønsker å skrive ut. Når du klikker på et husstands- eller gruppeikon, et møtehusikon eller fasilitetsikon, åpnes en ballong med informasjon om husstanden eller fasiliteten. Hvis du skriver ut et kart når fasilitetsballongen er åpen, vil den bli med på utskriften.

Alternativene under Utskriftsformat, Kolonner og Tekststørrelse gjør det mulig for deg å bestemme hvordan kart, bilder eller lister skal se ut når de skrives ut. Når du er klar til å skrive ut kartet, klikker du Skriv ut-ikonet over kartet. Bruk ikke nettleserens utskriftskommando. Utskriftskvaliteten vil bli dårlig hvis du bruker nettleserens utskriftskommando.

Utskriftsformat

Alternativene under Utskriftsformat gjør det mulig for deg å:

 • Velge papirretningen (sørg for at papirretningen og papirstørrelsen i nettleseren er de samme som i LDS Maps).
 • Velge papirstørrelse.
 • Skrive inn en tittel.
 • Velge om du vil skrive ut kartet med eller uten tegnforklaring.
 • Velge om du vil skrive ut kartet med en menighetsliste.

Alternativene under Kolonner lar deg velge hvor mange kolonner du ønsker i listen over menighetens medlemmer.

Under Tekststørrelse kan du øke eller redusere størrelsen på tallene og bokstavene i listen og på kartet.

Visningsalternativer

Merk: Visningsalternativene er bare tilgjengelige når du skriver ut fra fanen Min menighet.

Ved hjelp av visningsalternativene kan du velge hvilken informasjon du vil ta med på dine utskrifter av kart og lister. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av de elementene du ønsker å vise i listen eller på kartet. Du kan velge å ta med følgende:

 • Referansenumre (på kartet og listen)
 • Husstandssymboler
 • Gruppenavn hvis husstanden tilhører en gruppe
 • Første adresse (gateadresse)
 • Alle andre adressefelter
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kategorikommentarer (for beredskapsledere eller medlemmer med spesielle behov)

Andre utskriftsalternativer

Det finnes også noen flere utskriftsalternativer. De innbefatter:

 • Sorteringsrekkefølge (alfabetisk eller etter ID-nummer).
 • Antall kolonner i en menighetsliste.
 • Tekststørrelse for lister.
 • En tittel øverst på kartet.
 • En rubrikk hvor du kan legge til egne notater.

Oppdater informasjon om husstanden

Navn, adresser, telefonnumre og e-postadresser til medlemmer i LDS Maps kommer fra MLS-programvaren som brukes av menighetens ledere til å føre medlemskaps- og andre opptegnelser.

Hvis du oppdager at navn eller andre opplysninger om deg selv eller din familie er feil, kontakter du biskopen eller menighetssekretæren og gir ham de korrekte opplysningene.

For å hindre at ditt navn og andre opplysninger om deg selv blir vist eller skrevet ut på LDS Maps, gjør du følgende:

 • Klikk fanen Hjem.
 • Fjern merket i den aktuelle avmerkingsboksen under dine kontaktopplysninger.

Hjelp for menighetsledere

LDS Maps for menighetsledere kombinerer kart fra Google og Microsoft med posisjonsinformasjon for menigheter og Kirkens fasiliteter som hentes fra Kirkens avdelinger og organisasjoner.

Medlemsinformasjon (navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser) er hentet fra MLS-programvaren. Hvis du finner informasjon i LDS Maps som er feil, må menighetssekretæren (eller en assisterende menighetssekretær) rette informasjonen i MLS og sende disse endringene til administrasjonskontoret.

Menighetsledere

Bare følgende ledere har myndighet til å føre og oppdatere husstandsinformasjon ved hjelp av LDS Maps. Navnene på bemyndigede ledere er definert i MLS. (Se MLS Hovedmeny/Organisasjoner/Biskopsråd/Legg til stillinger. Dette åpner en liste over følgende stillinger i biskopsrådet.) Den utøvende sekretæren har ikke rettigheter til å føre eller oppdatere posisjonsinformasjon i LDS Maps.

 • Biskop
 • Førsterådgiver
 • Annenrådgiver
 • Sekretær
 • Assisterende sekretær
 • Assisterende sekretær (finans)
 • Assisterende sekretær (medlemskap)
 • Executive Secretary

Sørg for at navnene på de som innehar disse kallene, er oppdatert i MLS. Andre stillinger som er opprettet ved hjelp av Egendefinerte stillinger i MLS, vil ikke få rettigheter til å oppdatere informasjon i LDS Maps.

Når noen blir avløst fra et av de ovennevnte kallene, skulle sekretæren:

 1. Forandre navnet på personen som innehar kallet, i MLS.
 2. Overføre disse endringene ved hjelp av funksjonen Send/motta endringer.

Rettighetene til å forandre informasjon i LDS Maps vil bli fjernet fra den avløste og tilordnes den som har fått kallet. Det kan ta noen dager før disse endringene trer i kraft i LDS Maps.

Oversikt for menighetssekretær og andre ledere

Funksjonen for plassering av husstander i LDS Maps inneholder følgende funksjoner for lokale ledere:

 • Vis plasseringsinformasjon på et kart eller et satellittbilde.
 • Vis gater og andre landemerker på kart og satellittbilder.
 • Finne nøyaktig plassering av husstander.
 • Finne nøyaktig plassering av grupper av husstander på ett sted.
 • Bekrefte korrekt plassering av husstander og grupper.
 • Identifisere medlemmer med spesielle behov.
 • Identifisere medlemmer som er beredskapsledere.
 • Klargjøre, skrive ut og lagre kart og lister over menighetens medlemmer.
 • Klargjøre, skrive ut og lagre tilpassede kart og lister over medlemmer med spesielle behov.
 • Klargjøre, skrive ut og lagre tilpassede kart og lister over medlemmer som er beredskapsledere.
 • Laste ned en fil med medlemsinformasjon, blant annet koordinater for breddegrad og lengdegrad som kan lastes opp til en GPS-enhet.
 • Vise beliggenheten til Kirkens ressurser som er tilordnet din menighet.
 • Få veibeskrivelse til medlemmer og Kirkens fasiliteter.
 • Finne og vise informasjon om menigheter over hele verden.

Merk: LDS Maps for ledere er kun til bruk i kirkesammenheng. Informasjonen skulle ikke brukes til kommersielle, yrkesrelaterte eller politiske formål.

Førstegangsbrukere

Første gang du bruker LDS Maps for ledere, må du bekrefte at plasseringen av alle husstander eller grupper av husstander er korrekt.

Ubekreftede plasseringer av husstander eller grupper vises med følgende ikon: Unverified.gif

Husstander som ikke er plassert på kartet, er de hvor LDS Maps ikke kan identifisere en plassering ut fra den adressen som er hentet fra MLS. Lokale ledere må kanskje rette adressen eller kontakte medlemmet for å få den korrekte adressen. Husstander som ikke er plassert på kartet, vises med følgende ikon: Unmappelocationicon.png

Når plasseringen er bekreftet, fjernes det triangelformede symbolet, og det runde ikonet viser den korrekte plasseringen. Når plasseringen av alle husstander er bekreftet, vil det bare være plasseringen av medlemmer som flytter inn i menigheten, som er ubekreftet eller ikke vist på kartet.

Bekreft plassering av en husstand

For å bekrefte en husstand:

 1. Klikk husstandsikonet eller husstandens navn. Ballongen med informasjon om husstanden åpnes.
 2. Hvis plasseringen er korrekt, klikker du Bekreft.
 3. Hvis ikke plasseringen er korrekt, klikker du Flytt og flytter markøren til korrekt plassering. Dialogboksen Flytter husstand åpnes.
 4. Klikk Ferdig.

Flytt husstander

For å flytte en husstand:

 1. Klikk husstandsikonet eller husstandens navn. Ballongen med informasjon om husstanden åpnes.
 2. Klikk Flytt, og flytt markøren til den korrekte plasseringen. Dialogboksen Flytter husstand åpnes.
 3. Klikk Ferdig.

Rediger detaljer om husstand

Du kan redigere informasjonen om en husstand for å plassere den i en av to kategorier – de med spesielle behov eller de som er beredskapsledere. Husstander med spesielle behov vises med dette ikonet: Specialneeds.gif. Beredskapsledere vises med dette ikonet: Emergencyresponse.gif. Du kan filtrere kart og lister for å vise eller skrive ut bare disse kategoriene.

Menighetsledere utpeker beredskapsledere. De kan innbefatte:

 • De som er utpekt til leder over en del av menigheten.
 • De som kan livredning eller har andre spesielle ferdigheter.
 • De som har utstyr (som for eksempel motorsager, generatorer eller tyngre utstyr).
 • De som har andre ferdigheter som er identifisert av lederne.

For å redigere detaljer om en husstand:

 1. Klikk husstandsikonet eller navnet i listen.
 2. Klikk Rediger. Vinduet Redigerer husstand åpnes.
 3. Klikk for å merke av i den aktuelle Kategorier-avmerkingsboksen. I noen tilfeller kan begge avmerkingsboksene merkes av hvis de som skal ta seg av personer med spesielle behov, kan livredning.
 4. Skriv inn aktuelle kommentarer i kommentarboksen.
 5. Klikk Lagre.
 6. Klikk X for å lukke husstandsballongen.

For å fjerne en kategori, følger du trinn 1 og 2 ovenfor, og så klikker du på merket for å fjerne det.

For å lage kart og lister over personer med spesielle behov eller personer som er beredskapsledere:

 1. Klikk Visningsalternativer øverst i husstandslisten. (Hvis du ikke kan se Visningsalternativer, flytter du glidebryteren slik at du ser den øverste husstanden i listen.)
 2. Klikk for å merke av i boksen ved siden av Vis bare husstander i kategoriene «spesielle behov» eller «beredskapsleder».
 3. For å vise kommentarer for husstander med spesielle behov eller beredskapsledere, klikker du Visningsalternativer. Under Listedetaljer merker du så av i boksen ved siden av Kommentarer til beredskapsplan. Kommentarene vil bli vist i listen, og vil bli tatt med på eventuelle utskrifter.
 4. For å skrive ut kartet eller listen, klikker du Skriv ut-ikonet øverst på kartet.

Merk: Medlemmer som ikke ønsker at opplysninger om dem skal være synlig for andre medlemmer i menigheten, kan hindre at informasjonen kan vises i lister og på kart. Menighetsledere kan likevel vise og skrive ut informasjon om dem som ønsker at personlige opplysninger skal være skjult. Hvis disse medlemmene er tatt med på lister og kart, må du være forsiktig med hvem som mottar listene og kartene med den skjulte informasjonen. Ledere skulle respektere ønskene til dem som ønsker mer privatliv.

Se også Flytt husstander og Bekreft plassering av husstander.

Rediger gruppedetaljer

Du kan redigere gruppedetaljer som gruppens navn og adresse.

Merk: Adresseinformasjon for individuelle husstander i LDS Maps er hentet fra MLS. Hvis du gjør adresseendringer for en individuell husstand i en gruppe, må du gjøre de samme endringene i MLS. MLS mater informasjon til LDS Maps, men LDS Maps sender ingen informasjon til MLS.

For å redigere detaljer om en husstand:

 1. Klikk Husstand-ikonet. Dialogboksen Redigerer husstand åpnes.
 2. Gjør de nødvendige endringene i dialogboksene.
 3. Klikk Lagre.

Gruppenavn kan være navn på leilighetskomplekset, familienavn på de som bor der eller andre passende benevnelser. Beskrivelsen bør være en felles adresse eller en annen plasseringsbeskrivelse som gjelder alle husstandene i gruppen. Menighetsledere kan avgjøre når det er aktuelt med en gruppering.

Se også Flytt grupper og Bekreft plassering av grupper

For å redigere informasjon om individuelle husstander fra gruppeballongen, klikker du husstandens navn og deretter Rediger. Se Rediger detaljer om husstand.

Flytt grupper

For å flytte en gruppe:

 1. Klikk gruppens ikon, og dra det til den nye plasseringen. Dialogboksen Flytter gruppe med husstander åpnes.
 2. Klikk Ferdig.

Bekreft plassering av gruppe

For å bekrefte plasseringen av alle husstander i en gruppe:

 1. Klikk på gruppens ikon. Ballongen med informasjon om gruppen åpnes.
 2. Hvis plasseringen er korrekt, klikker du Bekreft.
 3. Hvis ikke plasseringen er korrekt, klikker du Flytt og flytter markøren til korrekt plassering. Dialogboksen Flytter husstand åpnes.
 4. Klikk Ferdig.

Beredskapsplan-kategorier

LDS Maps lar deg opprette en kategori for husstander kalt Beredskapsledere. Lokale ledere utpeker beredskapslederne. Se Rediger detaljer om husstand for instruksjoner om hvordan disse lederne utpekes. Beredskapsplan-kategorier skulle kun brukes til beredskapsplanlegging på menighets-, stavs- og regionalplan.

Kommentarene i kategorien for beredskapsledere skulle inneholde nok informasjon til å hjelpe ledere å handle i en nødssituasjon.

For å skrive ut kart og lister over beredskapsledere:

 1. Øverst på listen over husstander klikker du Visningsalternativer. Dialogboksen Listedetaljer åpnes.
 2. Klikk for å merke av i boksen ved siden av Vis bare husstander i kategoriene «spesielle behov» eller «beredskapsleder».
 3. Klikk Skriv ut-knappen øverst på kartet. Vinduet Utskriftsvennlig åpnes.
 4. Velg alternativer under Utskriftsformat, Sorter etter, Kolonner og Tekststørrelse. Sørg for at alternativene under Utskriftsformat i Utskriftsvennlig-vinduet er de samme som i nettleserens oppsett.
 5. Klikk Skriv ut-ikonet over kartet og listen. Merk: Bruk ikke nettleserens utskriftskommando eller -knapp.

Filtrer en husstandsliste

Du kan filtrere eller sortere en husstandsliste for å vise bare kategoriene Spesielle behov og Beredskapsleder.

Menighetsledere skulle utpeke husstander hvor medlemmer med spesielle behov vil trenge hjelp i en nødssituasjon. De skulle også identifisere medlemmer som er Beredskapsleder.

For å vise eller skrive ut kart og lister over bare dem som er identifisert som medlemmer med spesielle behov eller beredskapsledere:

 1. Klikk Visningsalternativer øverst i husstandslisten. Dialogboksen Listedetaljer åpnes.
 2. Klikk for å merke av i boksen ved siden av Vis bare husstander i kategoriene «spesielle behov» eller «beredskapsleder».
 3. Klikk Utskriftsvennlig-knappen øverst på kartet. Vinduet Utskriftsvennlig åpnes.
 4. Velg alternativer under Utskriftsformat, Sorter etter, Kolonner og Tekststørrelse. Sørg for at alternativene under Utskriftsformat i Utskriftsvennlig-vinduet er de samme som i nettleserens oppsett.
 5. Klikk Skriv ut-ikonet over kartet og listen. Bruk ikke nettleserens utskriftskommando eller -knapp.

Merk: Noen medlemmer ønsker kanskje å holde personlige opplysninger (navn, adresse osv.) skjult for andre medlemmer i menigheten. Menighetsledere kan forandre denne innstillingen når de viser eller skriver ut kart og lister. Ledere må være forsiktige med å distribuere kart og lister som inneholder navn på personer som ønsker å holde sine personlige opplysninger skjult. Distribuer bare disse listene til de lederne i menigheten som trenger denne informasjonen.

Last ned eller skriv ut fortrolige data om husstander

En del fortrolig informasjon kan tas med eller utelates når menighetsledere laster ned en fil til bruk med en GPS-enhet eller annen programvare. De nedlastbare filene er i .csv-format (verdier atskilt med komma). Disse filene kan lastes opp til en GPS-enhet eller åpnes i de fleste regnearkprogrammer.

Fortrolig informasjon omfatter:

 • Medlemsnummer. Dette nummeret skulle bare være tilgjengelig for menighetsledere.
 • Husstander i kategorien Spesielle behov. Denne informasjonen kan være følsom, og distribusjonen bør begrenses.
 • Kommentar om spesielle behov. Denne informasjonen kan være følsom, og distribusjonen bør begrenses.
 • Husstander i kategorien Beredskapsleder. Denne informasjonen skal kun brukes til beredskapsplanlegging på menighets-, stavs- og regionalplan. Distribusjonen av denne informasjonen bør begrenses.
 • Kommentarer om beredskapsleder. Denne informasjonen skal kun brukes til beredskapsplanlegging på menighets-, stavs- og regionalplan. Distribusjonen av denne informasjonen bør begrenses.
 • Anmodning om å ikke vise (de som ønsker at personlige opplysninger skal være skjult for andre medlemmer i menigheten).

Du kan velge å ta med eller utelate fortrolige opplysninger når du laster ned en fil fra LDS Maps.

Du kan filtrere hvilken informasjon som blir lastet ned til filen. Hvis du filtrerer nedlastingen, inneholder den bare de husstandene som er i denne kategorien. Ingen av de andre husstandene tas med.

For å filtrere filen din:

 1. Klikk Visningsalternativer øverst i medlemslisten.
 2. Under Filtrer husstander klikker du de alternativene du ønsker. Du kan klikke et eller begge alternativene for å:
  • Vise bare ubekreftede plasseringer eller plasseringer som ikke vises på kartet.
  • Vise bare husstander i kategoriene «spesielle behov» eller «beredskapsleder».

For å laste ned informasjon til en fil:

 1. Øverst på medlemslisten klikker du Last ned. Dialogboksen Last ned husstander åpnes.
 2. Les instruksjonene og advarslene om informasjonen.
 3. Klikk den aktuelle knappen for å ta med eller utelate fortrolig informasjon.
 4. Klikk Last ned.
 5. Følg instruksjonene i neste dialogboks for enten å lagre filen eller åpne den med den aktuelle programvaren.

Hvis du skal laste opp filen til en GPS-enhet, følger du GPS-enhetens instruksjoner for å formatere og laste opp informasjonen.

Ordliste

Administrasjonskontor

Det finnes flere administrasjonskontorer rundt om i verden som behandler medlemskaps-, finans- og annen informasjon. Administrasjonskontoret for USA og Canada er Kirkens hovedkvarter i Salt Lake City, Utah.

Bemyndiget leder

Biskoper, rådgivere til biskoper, menighetssekretærer og assisterende menighetssekretærer er de bemyndigede lederne som har ytterligere rettigheter i LDS Maps.

De kan:

 • Utpeke medlemmer av menigheten som har spesielle behov som må tas hensyn til ved en nødssituasjon.
 • Utpeke medlemmer som er beredskapsledere.
 • Bekrefte medlemmers plassering på et kart eller satellittbilde.

Grenser

Kirkens medlemmer er tilordnet forsamlinger (menigheter og grener) ut ifra hvor de bor. Grensene for disse forsamlingene bestemmes av lokale ledere og godkjennes av Kirkens autoriteter. Kirkens ledere og medlemmer kan se grensene for sin egen menighet eller gren.

Global Positioning System (GPS)

GPS er en rekke satellitter i omløp rundt jorden som kan fastslå en posisjons lengde- og breddegrad og overføre denne informasjonen til en GPS-enhet.

LDS Maps tolker lengde- og breddegradskoordinater for medlemmenes husstander ut fra den adressen som finnes i MLS-programvaren og plasserer et ikon på et kart eller satellittbilde. Når lokale ledere bekrefter plasseringen av medlemmenes husstander, identifiserer LDS Maps den bekreftede plasseringen og lagrer informasjonen.

Lokale ledere og medlemmer som oppretter en LDS Account-konto, kan laste ned en fil som inneholder lengde- og breddegradskoordinater sammen med adresse og annen informasjon. Denne filen kan åpnes av et dataregneark eller lastes opp til en hvilken som helst GPS-enhet som finnes på markedet i dag. Disse enhetene kan brukes til å finne frem til medlemmenes husstander dersom det oppstår en katastrofe.

Medlemmene kan holde navn, adresse og annen informasjon skjult i lister og kart som er tilgjengelige for andre medlemmer av forsamlingen (menigheten eller grenen).

Grupper

Flere husstander kan grupperes sammen på ett sted av LDS Maps, for eksempel hvis det er et leilighetskompleks som har én adresse.

En gruppe husstander vises på kart og satellittbilder med ikonet nedenfor. Det er større enn ikonet som representerer en individuell husstand, og har en hvit bord rundt seg:Groupicon.GIF

Husstander

En husstand er en plassering i LDS Maps hvor medlemskortene til alle som bor i husstanden, er koblet sammen. En husstand på én plassering vises med dette ikonet: Householdicon.gif

En husstand kan være som følger:

 • Far, mor og barn.
 • Mann og hustru uten barn, eller ingen barn som bor hjemme.
 • Enslig mor eller far med barn.
 • Enslig person (dette kan også være voksne barn som bor hos sine foreldre, men som er en egen husstand).

Flere husstander kan grupperes sammen på ett sted. See grupper for mer informasjon.

LDS Account

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige kan opprette en LDS Account-konto som lar dem logge inn på Kirkens ressurser. Den informasjon eller de ressurser de ser, avhenger av deres kall i Kirken.

Medlem- og ledertjeneste (MLS)

MLS er den programvaren som brukes av menigheter og grener til å føre og lagre medlemskaps- og annen informasjon. Menighetssekretæren eller en assisterende menighetssekretær oppretter og oppdaterer medlemsopptegnelser.

PlassmarkørPlassmarkør

Plassmarkøren er et verktøy som kan brukes til å finne Kirkens fasiliteter i et område, finne lengde- og breddegradskoordinater og sende tilbakemelding til LDS Maps om et fasilitetsikon som kan være feil plassert.

For å bruke plassmarkøren:

 1. Klikk Plassmarkør (ikke hold nede museknappen).
 2. Flytt markøren til valgt plassering.
 3. Klikk venstre museknapp.

Plassmarkøren plasseres på kartet eller satellittbildet, og et vindu åpnes med plasseringens lengde- og breddegrad. Det er to koblinger i vinduet:

 • Finn kirkerelaterte steder i nærheten.
 • Send tilbakemelding om en manglende fasilitet.

Klikk koblingen Finn kirkerelaterte steder for å se kirkerelaterte steder i nærheten.

Klikk koblingen Tilbakemelding for å åpne vinduet Tilbakemelding. Du kan velge hvilken type tilbakemelding du ønsker å gi, og legge til informasjon som vil bidra til å korrigere plasseringen.

Sortere husstander

Kirkens ledere og medlemmer som logger seg inn på LDS Maps, kan sortere en liste over husstander alfabetisk eller etter et nummer som tilordnes av LDS Maps. Kolbingen Sorter etter øverst på listen eller vinduet Utskriftsvennlig lar deg velge sorteringsrekkefølgen for menighetens eller grenens medlemsliste.

Bekreftede husstander og grupper

En bekreftet husstand eller gruppe husstander er en hvis plassering har blitt bekreftet av lokale ledere. LDS Maps tolker husstandene og gruppenes adresse og plasserer et ikon på kartet eller bildet. Lokale ledere må bekrefte at plasseringen av husstanden eller gruppen av husstander er korrekt, eller flytte ikonet som representerer dem, til korrekt plassering.

Husstand eller gruppe som ikke vises på kartetUnmappelocationicon.png

En husstand eller gruppe vises ikke på kartet fordi LDS Maps ikke kan tolke plasseringen basert på den adressen som er hentet fra menighetens MLS-programvare.

Lokale ledere må gjøre tiltak for å finne medlemmene og klarlegge hvor de bor. Så snart plasseringen i LDS Maps er bekreftet av lokale ledere, forandrer ikonet seg til «Bekreftet».

Ubekreftede husstander og grupper

Det ubekreftede ikonet representerer plasseringen til en husstand som ikke har blitt bekreftet av lokale ledere. LDS Maps tolker husstandens adresse og plasserer ikonet på kartet eller bildet. Når lokale ledere bekrefter plasseringen, blir ikonene vanlige husstands- eller gruppeikoner.

This page was last modified on 27 May 2010, at 15:14.

Note: Content found in this wiki may not always reflect official Church information. See Terms of Use.