LDSTechForumProjects

Cartes LDS néerlandais Aide

LDS Maps

Aan de slag

Overzicht LDS Maps

LDS Maps combineert de kaarten en zoekmogelijkheden van Google Maps of Microsoft Maps met de locatiegegevens van faciliteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. U kunt locatiegegevens bekijken en routeaanwijzingen opvragen.

Op de kaart navigeren

U kunt de kaartweergave wijzigen door in te zoomen op een gebied (om een kleiner gebied te bekijken) of uit te zoomen (om een groter gebied te bekijken). U kunt de kaart op of neer, naar links of naar rechts schuiven.

Zoomen (het te bekijken deel van de kaart groter of kleiner maken)

Inzoomen op een gebied:

 • Wijs met de muis naar een plek op de kaart en klik twee keer op de linkermuisknop.
 • Gebruik het wieltje bovenop de muis.
 • Klik op de plus- en minusknoppen (zie het schema hieronder).

Hoe ver u in kunt zoomen op een kaart hangt af van welke soort beeld u bekijkt (wegen of zicht van boven) en de kaartprovider (Google of Microsoft). De kwaliteit van het luchtbeeld is afhankelijk van de plaats in de wereld en de kaartprovider. Als een ingezoomd luchtbeeld niet beschikbaar of niet duidelijk is, wissel dan van kaartprovider (Google of Microsoft).

Schuiven (beweeg de kaart naar rechts of links, naar boven of onderen)

Een kaart schuiven:

 • Klik op de linkermuisknop en houd die ingedrukt, beweeg de muis op, neer, naar rechts of links.
 • Klik op de pijltjesknoppen van de kaart (zie het schema hieronder).
Veel voorkomende navigatieknoppen en -toetsen voor de kaart
Google Microsoft Toetsenbord (VS) Omschrijving navigatie

Google.gif

Microsoft.gif

Keys.gif

 1. Naar boven (noorden)
 2. Naar links (westen)
 3. Naar rechts (oosten)
 4. Naar beneden (zuiden)
 5. Inzoomen (groter)
 6. Uitzoomen (kleiner)
Muistips en -trucs
Omschrijving Google Microsoft
Klik en sleep de kaart in elke richting Ja Ja
Gebruik het muiswieltje om in en uit te zoomen. Ja Ja
Dubbelklik om de kaart te centreren en in te zoomen op een locatie Ja Ja
Dubbelklik de rechtermuisknop om uit te zoomen. Ja Nee
Houd de ALT-toets ingedrukt en dubbelklik om uit te zoomen Nee Ja
Houd de ALT-toets ingedrukt en versleep met de linkermuisknop een vak naar een bepaalde plek op de kaart Nee Ja
Klik op de plus-(+) en minus(-)knoppen op het numerieke toetsenbord Nee Ja

Faciliteiten op de kaart bekijken

U kunt selecteren welke faciliteiten u wilt bekijken. Klik op de knop Legenda ( Legenda ) om een kaartlegenda te openen.

File:NLPlacemarker2.gif

Klik het aanvinkvakje naast de faciliteiten aan die u op de kaart wilt zien. Als u geen kerkfaciliteiten ziet, of als u facilieiten in een groter gebied wilt bekijken, zoomt u uit om een groter gebied te zien.

File:NLLegend.jpg

Klik nogmaals op de knop Legenda om die te verbergen.

Als er verschillende soorten faciliteiten geselecteerd zijn voor weergave op een kaart of afbeelding, zijn sommige niet zichtbaar als u ver bent uitgezoomd. Als u bijvoorbeeld besluit alle kerkfaciliteiten in Noord-Amerika te bekijken, kunnen de pictogrammen van bepaalde faciliteiten die van de kerkgebouwen bedekken. Zie [#Kerklocaties in een gebied tonen voor meer informatie.

Inloggen

Kerkleden en sommige leiders kunnen nadere kerkfaciliteiten bekijken als ze een LDS-account aanmaken en inloggen op LDS Maps.

Wie geen lid van de kerk is, kan zich toch registreren op LDS Maps en de volgende voordelen krijgen:

 • Het systeem brengt u na het inloggen naar de tab Mijn wijk in plaats van naar de tab Home.
 • Het systeem onthoudt uw laatste zoekopdracht.
 • Het systeem brengt u naar de locatie die u het laatst bekeken hebt met LDS Maps.

Voor meer informatie over registratie, klikt u op deze link: LDS Account.

Help — algemeen

Gegevens op LDS Maps komen uit verschillende bronnen. De kaarten zijn van Google en Microsoft. Adresgegevens voor kerkfaciliteiten worden verschaft door instellingen van de kerk.

Kaartdetails

Details en weergave van de kaarten van Google en Microsoft kunnen voor verschillende delen van de wereld uiteenlopen. Als u niet genoeg details ziet of de beeldkwaliteit is laag als u kaarten of satellietbeelden van een bepaalde provider (Google of Microsoft) bekijkt, probeer dan hetzelfde gebied te bekijken op een kaart van de andere provider.

Locatiegegevens

Locatiegegevens worden verschaft door verschillende instellingen van de kerk. LDS Maps interpreteert de gegevens als breedte- en lengtegraadcoördinaten en zet een pictogram op de locatie die overeenkomt met het adres. Soms constateren gebruikers van LDS Maps dat de locatie op de kaart fout is. U kunt op Reacties klikken en gegevens invoeren om de locatie van bepaalde kerkfaciliteiten te corrigeren.

Tijden bijeenkomsten en andere gegevens

De individuele kerkgemeentes (wijken en gemeentes) verschaffen zelf de gegevens van bijeenkomsten en tijden. Als die niet juist zijn, neem dan contact op met de leiding van de kerkgemeente. De leiding van de kerkgemeente is verantwoordelijk voor het corrigeren van de gegevens.

Kerklocaties zoeken

Wilt u erachter komen welke kerkgemeentes en andere kerkbronnen aan een bepaalde locatie zijn toegewezen, dan moet u eerst een concreet adres zoeken of klikken op de knop Marker plaatsen ( Marker plaatsen ) en vervolgens een locatie op een kaart of satellietbeeld aanklikken.

File:NLPlacemarker2.gif

Wilt u alleen maar een overzicht van de kerkgemeentes en -faciliteiten in een gebied, dan zoomt u erop in en verschuift zo nodig de kaart, waarop u klikt op de knop Legenda ( Legenda ) en u selecteert de faciliteiten die u wilt bekijken.

File:NLLegend.jpg


Klik het aanvinkvakje naast de faciliteiten aan die u wilt zien. Voor een volledige lijst met faciliteiten die u kunt bekijken, klikt u op Meer soorten faciliteiten of Meer soorten grenzen.

Een adres zoeken

Om erachter te komen welke kerkgemeente en welke andere kerkbronnen zijn toegewezen aan een bepaald adres-

 1. Klik op de tab Locaties zoeken.
 2. Voer zoveel mogelijk van het adres in en klik daarna op de knop Zoeken.
 3. Kies zo nodig uit een lijst eventueel overeenkomende adressen.

File:NLSearch.gif

Sommige soorten faciliteiten worden automatisch geselecteerd. Om meer verschillende soorten faciliteiten op de kaart te zien, klikt u op de knop Legenda ( Legenda ) en selecteert u de faciliteiten die u wilt bekijken. Voor een volledige lijst met faciliteiten klikt u op Meer soorten faciliteiten of Meer soorten grenzen.

Een marker op de kaart zetten

Als u wilt uitzoeken welke kerkbronnen aan een bepaalde locatie zijn toegewezen, maar u hebt geen adres of het systeem kan het adres niet vinden, doe dan het volgende:

 1. Klik op de knop Marker plaatsen ( Marker plaatsen ) en het pictogram verandert in de marker met het dradenkruis.
 2. Klik op de locatie op de kaart waar u kerkfaciliteiten wilt vinden. Er verschijnt een ballon met de breedte- en lengtegraad van het geselecteerde punt.
 3. Klik op ‘Kerklocaties zoeken’ in de ballon. (Of als u een ontbrekende faciliteit wilt melden, klikt u op Reactie insturen.)
 4. Links van de kaart of het satellietbeeld staat een lijst met faciliteiten van de kerk. Klik het aanvinkvakje naast de faciliteiten aan die u wilt zien.
 5. Wilt u een lijst met die bronnen zien, klik dan op ‘Andere nabijgelegen kerklocaties’ in de gewenste categorie.
 6. Klik op een van de onderdelen van de lijst om meer details te bekijken.

File:NLPlacemarker2.gif

Kerklocaties in een gebied tonen

Als u niet precies hoeft te weten welke wijk er aan een adres is toegekend, maar wel wilt zien welke kerkbronnen er in het gebied zijn:

 1. Klik op de tab Locaties zoeken.
 2. Zoom in en schuif naar het gewenste gebied.
 3. Klik op de knop Marker plaatsen ( Marker plaatsen ).
 4. Klik op de locatie op de kaart waar u kerkfaciliteiten wilt bekijken. Er verschijnt een ballon met de breedte- en lengtegraad van het geselecteerde punt.
 5. Klik op ‘Kerklocaties zoeken’ in de ballon.
 6. Links van de kaart of het satellietbeeld staat een lijst met faciliteiten van de kerk. Klik het aanvinkvakje naast de faciliteiten aan die u wilt zien.
 7. Klik op een pictogram van een faciliteit om de beschikbare gegevens te bekijken.

Pictogrammen op de kaart tonen en verbergen

Om te tonen of verbergen kerkfaciliteiten te selecteren:

 1. Klik op de knop Legenda ( Legenda ) boven de kaart. De Legenda wordt geopend.
 2. Klik het aanvinkvakje naast de faciliteiten aan die u wilt zien.
 3. Zo nodig klikt u op Meer soorten faciliteiten of Meer soorten grenzen om extra mogelijkheden te bekijken.
 4. Klik het aanvinkvakje naast de faciliteiten aan die u wilt zien.

Om faciliteiten op de kaart te verbergen of verwijderen:

 1. Klik op de knop Legenda ( Legenda ) boven de kaart. De Legenda wordt geopend.
 2. Klik het aanvinkvakje naast de faciliteiten aan die u wilt verbergen.
 3. Zo nodig klikt u op Meer soorten faciliteiten of Meer soorten grenzen om extra keuzes te bekijken.
 4. Klik het aanvinkvakje naast de soorten faciliteiten aan die u op de kaart wilt verbergen.
  • Het systeem onthoudt welke faciliteiten u hebt geselecteerd.
  • Soms zijn er zoveel pictogrammen op de kaart dat de ene soort andere soorten voor het zicht verbergt. Dit komt vaak voor als pictogrammen van kerkgebouwen op een hoog zoomniveau worden bekeken. Als u andere faciliteiten wilt bekijken kan het nuttig zijn de kerkgebouwen te verbergen.

Faciliteitsballon

De faciliteitsballon gaat open als u op een pictogram van een faciliteit of op het nummer of de naam in een faciliteitenlijst klikt. De ballon bevat informatie over de locatie van de faciliteit. Er kunnen ook andere gegevens beschikbaar zijn, zoals openingstijden, naam leidinggevende enzovoort.

Er staat ook een link Routeaanwijzingen in de ballon.

Unitballon

Er gaat een kerkgemeenteballon open als u op een kerkgemeentepictogram klikt. Er kunnen een of meer kerkgemeentes bijeenkomen in een kerkgebouw. Er kan links van de kaart een lijst met kerkgemeentes verschijnen. Gegevens van de kerkgemeente(s) omvatten naam, adres, tijd van de eerste zondagsbijeenkomst, tijd van de voornaamste dienst (die ‘avondmaalsdienst’ heet) en naam en telefoonnummer van de voorganger (leider).

De plaatselijke kerkgemeentes verschaffen zelf de gegevens van bijeenkomsten en tijden. Als die gegevens onjuist zijn, neem dan contact op met de leider van de kerkgemeente (bisschop of gemeentepresident) en vraag correctie aan.

Er staat ook een link Routeaanwijzingen in de ballon.

Faciliteitslocatie corrigeren

Als de locatie van een faciliteit niet juist is, kunt u helpen met het corrigeren ervan:

 1. Klik op de faciliteit om de bijbehorende ballon te openen.
 2. Klik op Faciliteit verplaatsen.
 3. Klik op de locatie op de kaart waar de faciliteit zou moeten staan. (Tip: u kunt zoomen en de kaart verschuiven met de toetsencombinaties in plaats van de muis te gebruiken.)
 4. Klik op ‘Nieuwe locatie indienen’.

De door u gesuggereerde locatie blijft op uw kaart staan zolang u ingelogd bent, zodat u kunt zien welke reacties u hebt ingestuurd.

Medewerkers van LDS Maps zullen de gegevens evalueren of de bijgewerkte gegevens doorsturen naar de groep die verantwoordelijk is voor de locatie. De verantwoordelijke groep bepaalt dan wanneer en hoe de gegevens van de locatie worden bijgewerkt.

Als u weer op LDS Maps komt voordat de medewerkers een locatie hebben geëvalueerd en bijgewerkt, ziet u de voorgestelde wijzigingen niet en is de oude locatie nog zichtbaar. Het kan enkele weken duren om de correcties door te voeren.

Routeaanwijzingen bekijken

Er staat op veel plaatsen in LDS Maps een link Routeaanwijzingen. Klik op de link als u routeaanwijzingen wilt naar een bepaalde locatie of kerkfaciliteit. De routeaanwijzingen zijn gebaseerd op afslagen, wat inhoudt dat ze u vertellen hoe u moet rijden door aan te geven wanneer u moet afslaan. De route is ook op de kaart te zien. Routeaanwijzingen worden verschaft door de kaartproviders Google en Microsoft.

Als u nauwkeurig een adres invoert bij het zoeken of inzoomen op een locatie en u gebruikt Marker plaatsen om een bepaalde locatie te vinden, zijn de routeaanwijzingen nauwkeuriger. Als u alleen de naam van de stad invoert, beginnen de routeaanwijzingen naar een kerkfaciliteit waarschijnlijk in het stadscentrum.

Reactie insturen over onjuiste gegevens

Verkeerde tijden van bijeenkomsten

Als tijden van bijeenkomsten niet juist zijn, neem dan contact op met de leider van de kerkgemeente (wijk of gemeente) en geef door dat er een correctie nodig is.

Fout in de naam van de wijkleider of zijn contactgegevens

Neem contact op met de huidige voorganger (bisschop of gemeentepresident) en geef door welke correcties nodig zijn.

Kerkgemeente wordt getoond bij het verkeerde kerkgebouw

Klik op het pictogram van het kerkgebouw om meer details te bekijken en klik vervolgens op Reacties om een correctie in te sturen.

Straat en/of huisnummer fout

Als het kerkgebouw op de kaart verschijnt, maar het adres of andere gegevens zijn onjuist, klik dan op de faciliteit om meer details te bekijken en klik vervolgens op Reacties om een correctie in te sturen.

Afdrukken

Om kaarten van LDS Maps af te drukken, klikt u op de knop Afdrukvriendelijk bovenaan de kaart en de lijst. Controleer of de afdrukinstellingen (staand of liggend) in uw browser overeenstemmen met die in de Weergaveopties in het venster Afdrukvriendelijk.

Noot: Gebruik het afdrukcommando van uw browser niet voor het afdrukken van kaarten en lijsten. Dan krijgt u lage afdrukkwaliteit. Gebruik uitsluitend de knop Afdrukvriendelijk in LDS Maps.

Kaarten van LDS Maps zijn uitsluitend voor kerkelijk gebruik. Gebruik voor commerciële, zakelijke of politieke doeleinden is niet toegestaan.

Algemene afdruktips

Als u op het pictogram Afdrukken klikt in LDS Maps, gaat het venster Afdrukvriendelijk open. Zoom in en schuif naar het af te drukken gebied. Als u op een kerkfaciliteitenpictogram klikt, gaat er een ballon open met gegevens van die faciliteit. Als u een kaart afdrukt terwijl de faciliteitenballon open is, wordt die ook afgedrukt op de kaart.

De paginainstellingen, kolommen- en tekstgrootteopties stellen u in staat om zelf te bepalen hoe een afgedrukte kaart er uitziet. Bent u klaar om af te drukken, klik dan op het pictogram Afdrukken.

Pagina-instellingen

Met de optie Paginainstellingen kunt u:

 • De afdrukrichting selecteren. (Controleer of de instellingen voor de afdrukrichting en papierafmetingen in uw browser hetzelfde zijn als die in LDS Maps.)
 • De papierafmetingen selecteren.
 • Besluiten of u de kaart zonder of met legenda wilt afdrukken.

De kolommenoptie geldt alleen voor kerkleden die inloggen op LDS Maps. Zij zien aanvullende gegevens die op kaarten af te drukken zijn.

Tekstgrootte stelt u in staat om de grootte van de tekst die op kaarten wordt afgedrukt te vergroten of verkleinen.

Weergaveopties

Met Weergaveopties bepaalt u wat er verschijnt op de kaarten en afbeeldingen op uw scherm. Sommige gebruikers zien deze optie niet.

Overige afdrukopties

Kerkleden die inloggen op LDS Maps hebben enkele aanvullende afdrukopties. Onder meer:

 • Sorteren (alleen wijklijsten).
 • Aantal kolommen (als er een lijst beschikbaar is)
 • Tekstgrootte voor lijsten
 • Titel bovenaan de kaart
 • Een sectie Notities waar gebruikers hun eigen notities kunnen toevoegen

Verklarende woordenlijst

Administratiekantoor

Er zijn over de hele wereld verscheidene administratiekantoren die gegevens op het gebied van lidmaatschap, financiën en dergelijke verwerken. Het administratiekantoor voor de V.S. en Canada is de hoofdzetel van de kerk in Salt Lake City (Utah, V.S.).

Bevoegde leider

Bisschoppen, raadgevers van bisschoppen, wijkadministrateurs en hun assistenten en de bevoegde leiders die extra rechten hebben in LDS Maps.

Zij kunnen:

 • Wijkleden met bijzondere behoeften aanwijzen aan wie men moet denken bij een noodsituatie.
 • Leden aanwijzen als leiders noodgevallenacties.
 • Locaties van leden op een kaart of satellietbeeld verifiëren.

Grenzen

Kerkleden worden aan kerkgemeentes (wijken en gemeentes) toegewezen op basis van hun woonplaats. De grenzen van die kerkgemeentes worden vastgesteld door plaatselijke kerkleiders en goedgekeurd door kerkautoriteiten. Kerkleiders en -leden kunnen de grenzen van hun eigen wijk of gemeente bekijken.

Global Positioning System (GPS)

GPS is een serie satellieten die zich in een baan om de aarde bevinden en de breedte- en lengtegraad van een locatie kunnen bepalen en die kunnen doorgeven aan een GPS-apparaat.

LDS Maps interpreteert de breedte- en lengtegraadcoördinaten van huishoudens met leden aan de hand van hun adres in de lidmaatschapssoftware van de kerk en zet een pictogram op een kaart of satellietbeeld die overeenkomt met het adres. Als plaatselijke leiders de locatie van huishoudens met plaatselijke leden verifiëren, identificeert LDS Maps de geverifieerde locatie en slaat die gegevens op.

Plaatselijke leiders en leden die een LDS-account aanmaken, kunnen een bestand downloaden met de breedte- en lengtegraadcoördinaten, alsmede het adres en andere gegevens. Dat bestand kan geopend worden in een computerspreadsheet of is te uploaden naar een commercieel verkrijgbaar GPS-apparaat. Deze apparaten kan men gebruiken om de exacte locatie van het huishouden van een lid te vinden als er zich een ramp voordoet.

Leden kunnen voorkomen dat hun naam, adres en andere gegevens verschijnen op lijsten en kaarten waar andere leden van de kerkgemeente (wijk of gemeente) toegang toe hebben.

Groepen

Verschillende huishoudens zijn op één locatie te groeperen door LDS Maps, zoals een flatgebouw met een en hetzelfde adres.

Een groep huishoudens wordt met het onderstaande pictogram op kaarten en satellietbeelden weergegeven. Het is groter dan het pictogram van een individueel huishouden en er zit een witte rand omheen: Groupicon.GIF

Huishoudens

Een huishouden is een locatie in LDS Maps waar de lidmaatschapskaarten van allen in dat huishouden met elkaar verbonden zijn. Een huishouden op een locatie wordt voorgesteld door dit pictogram: Householdicon.gif

Een huishouden kan bestaan uit:

 • Vader, moeder en kinderen.
 • Man en vrouw zonder kinderen of zonder thuiswonende kinderen.
 • Een alleenstaande ouder met kinderen.
 • Een alleenstaande (dit kan ook een volwassen kind zijn dat bij zijn ouders woont die een eigen huishouden hebben).

Een aantal huishoudens kan op één locatie gegroepeerd worden. Zie [#groups-glossary Groepen] voor meer informatie.

LDS Account

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kunnen een LDS-account aanmaken om in te loggen op webdiensten van de kerk. De informatie of hulpbronnen waar zij toegang toe krijgen, zijn afhankelijk van hun roeping in de kerk.

Member and Leader Services (MLS)

MLS is de software die wijken en gemeentes gebruiken om lidmaatschaps- en andere gegevens bij te houden. De wijkadministrateur of zijn assistent maakt de lidmaatschapskaart aan en houdt die bij.

Marker plaatsen Marker plaatsen

De marker plaatsen is een hulpmiddel waarmee u kerkfaciliteiten in een gebied kunt opzoeken, breedte- en lengtegraden opzoeken, en reacties naar LDS Maps sturen over een faciliteitspictogram dat op de verkeerde plek staat.

Om de Marker plaatsen te gebruiken:

 1. Klik op de knop Marker plaatsen (houd de muisknop niet ingedrukt).
 2. Verplaats de cursor naar een locatie.
 3. Klik op de linker muisknop.

De marker plaatsen wordt op de kaart of het satellietbeeld geplaatst en er verschijnt een venster met de breedtegraad en lengtegraad van de locatie. Het venster bevat twee links:

 • Kerklocaties in de omgeving zoeken.
 • Stuur een reactie in over een ontbrekende locatie.

Klik op de link Kerklocaties zoeken om nabijgelegen kerkfaciliteiten te bekijken.

Klik op de link Reacties, dan gaat het venster Reactieste openen. U kunt de gewenste soort reactie selecteren en informatie invoeren waarmee locatiegegevens te corrigeren zijn.

Huishoudens sorteren

Kerkleiders en -leden die inloggen op LDS Maps kunnen een lijst met huishoudens alfabetisch sorteren, of op nummers die LDS Maps toekent. De link Sorteren op bovenaan de lijst, of het venster Afdrukvriendelijk, stellen u in staat om te selecteren in welke volgorde u de ledenlijst van de wijk of gemeente wilt hebben.

Huishoudens en groepen verifiëren

Een geverifieerd huishouden of groep huishoudens heeft een locatie die is geverifieerd door [#authorizedleaders-glossary plaatselijke leiders]. LDS Maps interpreteert de locatie van huishoudens en groepen huishoudens en zet er pictogrammen voor op de kaart of de afbeelding. Plaatselijke leiders moeten verifiëren dat de locatie van een huishouden of groep huishoudens juist is door het desbetreffende pictogram naar de juiste locatie te verplaatsen.

Huishouden of groep die niet op de kaart staat Unmappelocationicon.png

Als een huishouden of een groep nog niet op de kaart staat, kan LDS Maps er geen locatie voor vinden aan de hand van het adres uit de administratiesoftware van de wijk.

Plaatselijke leiders moeten stappen ondernemen om leden te vinden en te identificeren waar zij wonen. Als de locatie eenmaal door plaatselijke leiders is geïndentificeerd in LDS Maps, verandert het pictogram in ‘Geverifieerd’.

Ongeverifieerde huishoudens en groepen

Het ongeverifieerd-pictogram stelt de locatie van een huishouden voor dat niet is geverifieerd door [#authorizedleaders-glossary plaatselijke leiders]. LDS Maps interpreteert de locatie van huishoudens en zet de pictogrammen op de kaart of de afbeelding. Als plaatselijke leiders de locatie hebben geverifieerd, worden de pictogrammen gewone huishouden- of groepspictogrammen.

This page was last modified on 27 May 2010, at 15:10.

Note: Content found in this wiki may not always reflect official Church information. See Terms of Use.